2015 II -nowośCIPobieranie 41.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.56 Kb.
2015 – II –NOWOŚCI
Grygiela R. AP 25977

Początki Łęczycy. T. 2, Archeologia o początkach Łęczycy = The archaeology of the beginnings of Łęczyca / pod red. Ryszarda Grygiela i Tomasza Jurka.- Łódź : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2014.


Szeląg D. BW/II.R.9a-b

Zaścianek : Tell Ridżim i rejon Eski Mosul w okresie średnio- i nowoasyryjskim / Dariusz Szeląg.- Warszawa : Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW, 2015.


Maik J. AP 1.115/16

Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku w woj. łódzkim : Autostrada A1 : opracowanie zbiorowe / pod red. Jerzego Maika ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.- Łódź : Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2014.


Bokiniec, E. AP 26299+KOM.182

Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych / Ewa Bokiniec ; Muzeum Okręgowe w Toruniu.- Toruń : Muzeum Okręgowe, 2008.


Strzelczyk J. AP 26286

Goci - rzeczywistość i legenda / Jerzy Strzelczyk.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2015. -2 wyd.


Halsall, G. AP 26285

Wojna a społeczeństwo w barbarzyńskiej Europie Zachodniej 450-900 / Guy Halsall ; [tłumaczenie i redakcja Konrad Ziółkowski].- Oświęcim : Napoleon V, 2015.


Janiak R. AP 26268

Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim / Radosław Janiak ; Katedra Prahistorii. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.- Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.


Tyszler L. AP 26264

Brzeziny : dzieje miasta i regionu : praca zbiorowa / pod red. Lubomiry Tyszler, Anny Marciniak-Kajzer, Marka Olędzkiego.- Brzeziny ; Łódź : Urząd Miasta Brzeziny [etc.], 2014.


Rębkowski M. AP 26261

Klasztor premonstratensów w Białobokach : archeologia i historia = Das Prämonstratenserstift in Belbuck : Archäologie und Geschichte / redakcja Marian Rębkowski i Felix Biermann.- Szczecin : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, 2015.


Kowalczyk A. AP 26292

Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych / Andrzej Kowalczyk.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014.


Strzyż P. AP 26269+KOM.180

Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. / Piotr Strzyż ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. - Łódź : Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2014.


Hyrchała A. AP 26267

Wojownik i księżniczka : archeologia - medycyna sądowa - sztuka / [redakcja katalogu Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki].- Hrubieszów : [Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica], 2015.


Wiśniewska A. AP 26149 + wkł.

Łężany : cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim : badania w sezonie 2013 = Cemetery of the Roman Period and the Migration Period in the Mrągowow Lake District : research in season 2013 / Agata Wiśniewska.- Warszawa : Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, 2014.


Wartołowska Z. AP 26230

Gród Czerwieński Sutiejsk na pograniczu polsko-ruskim = Sutiejsk, la camp de Czerwień, sur la frontière polono-ruthène / Zofia Wartołowska.- Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1958.


El Sebaie S. Brosz. 1260, 1283

'Aish : bread, life and afterlife in Egipt = Pane d'Egitto. Nutrimento della Vita Eterna / [text by Sherine El Sebaie ; photos Alda Maria Olivero ; ed. Sherif El Sebaie].- Turin : Inturin, [ca 2010].


Chudziak W. AP 26260

The island in Żółte on lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak ; Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University ; [english transl. Tomasz Borkowski, Barbara Gostyńska, Wojciech Krzyżanowski].- Toruń : Nicolaus Copernicus University ; Szczecin : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014.


Kotowicz P.N. AP 1.118/30

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich : katalog źródeł / Piotr N. Kotowicz ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Historyczne w Sanoku. Rzeszów : Mitel, 2014.


Žďárská A. AP 26228

Středověké sklo z Prahy / Anna Žďárská.- Praha : Národní památkový ústav-Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, 2014.


Skrok Z. AP 26218

Rodowód z głębi ziemi / Zdzisław Skrok.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.


Caneva I. X.269

Acta nubica : proceedings of the X International Conference of Nubian Studies, Rome 9-14 September 2002 / Università di Roma "La Sapienza" ; edited by Isabella Caneva and Alessandro Roccati.- Roma : Libreria dello Stato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, [2006].Furholt M. AP 1.164/4

Landscapes, histories and societies in the Northern European Neolithic / Institut für Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel ; Hrsg. von Martin Furholt [et al.].- Bonn : Rudolf Habelt, 2014.


Vikić-Belančić B. AP 1.166/3

Grčke i južnoitalske vaze iz Arheološkoga muzeja u Zagrebu = Vases grecs et italiotes du Musée Archéologique de Zagreb / Branka Vikić-Belančić, Valerija Damevski ; dopune i ažuriranje Alexandra Kardianou-Michel.- Zagreb : Arheološki muzej, 2006.


Gregl Z. AP 1.166/5

Bakar : staklo iz rimske nekropole = Bakar : the glass from the Roman cementery / Zoran Gregl & Irena Lazar.- Zagreb : Arheološki muzej, 2008.


Demo Z. AP 1.166/6-1,2

Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture : Vukovar - Lijeva Bara (X-XI. stoljeće). Sv. 1-2= An early medieval cementary of the Bijelo Brdo culture : Vukovar - Lijeva Bara (10 th - 11 th centuries). Vol. 1-2 / Željko Demo.- Zagreb : Arheološki muzej, 2009.


Radman-Livaja I. AP 1.166/9-1,2

Tesere iz Siska : Olovne tesere iz Siscije : = [Tesserae Sisciensiae] : Plombs de Siscia T. 1-2 / Ivan Radman-Livaja.- Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2014.


Blečić Kavur M. AP 1.166/11

Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija : kasno brončano doba na Kvarneru = At the crossroads of worlds at the turn of the millennium : the late bronze age in the Kvarner Region / Martina Blečić Kavur ; [Urednica Jacqueline Balen].- Zagreb : Arheološki Muzej, 2014.


Bianchi A. BW/VI.S.10/1+teka

Die Architektur und Stratigraphie der zentralen Oberstadt von Tall Mozan-Urkeš / Alice Bianchi [et al.] ; mit einem Beitrag von Christoph Kümmel.- Wiesbaden : Harrassowitz, 2014.


Deckers K. BW/VI.S.10/3

Development of the environment, subsistence and settlement of the city of Urkeš and its region / Katleen Deckers [et al.]. Wiesbaden : Harrassowitz, 2010.


Schmidt C. BW/VI.S.10/4-1,2

Die Keramik der Früh-Gazira V- bis Alt-Gazira II-Zeit. T. 1-2 / Conrad Schmidt.- Wiesbaden : Harrassowitz, 2013.


Bentz E. IX.173

Středověká Evropa v pohybu : k poctě Jana Klápště = Medieval Europe in motion : in honour of Jan Klápště / [ed.: Ivana Boháčová, Petr Sommer ; aut.: Emma Bentz et al.].- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2014.Cnotliwy E. AP 26263

Dawna wytwórczość na ziemiach polskich : katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [autorzy tekstów Eugeniusz Cnotliwy, Aldona Garbacz, Artur Jedynak, Łukasz Kaczmarek, Hanna Kóčka-Krenz, Jerzy Maik, Przemysław Makarowicz, Marcin Woźniak ; redakcja i opracowanie katalogu Łukasz Kaczmarek].- Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015.


Pfälzner. P. BW/VI.Q.2/1

Interdisziplinäre Studien zur Königsgruft von Qaṭna / herausgegeben von Peter Pfälzner.- Wiesbaden : Harrassowitz, 2011.Beyer D. BW/VI.O.2/20

Emar IV : les sceaux : mission archéologique de Meskéné-Emar : recherches au pays d'Aštata / Dominique Beyer.- Fribourg : Editions universitaires ; Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2001.


Głuszek I. XXI-g.211

Pontus Euxinus i Ateny : związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym / Inga Głuszek.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.


Faszcza M.N. XIX-a.182

Kampania Cezara przeciwko Ariowistowi (58 r. przed Chr.) / Michał Norbert Faszcza.- Oświęcim : Napoleon V, 2015.


Ratković-Bukovčan L. XIV.1214

Transparent beauty : glass from Croatian museums from prehistory to the Middle Ages : 27.06. -13.10.2013 Archaeological Museum in Zagreb / [aut.: Lada Ratković-Bukovčan, Zoran Gregl ; organization Jacqueline Balen et al. ; trans. Barbara Smith-Demo].- Zagreb : Archaeological Museum, 2013.


Duhoux Y. X.228/3

A companion to linear B : Mycenaean Greek texts and their world. Vol. 3 / ed. by Yves Duhoux and Anna Morpurgo Davies.- Louvain-la-Neuve ; Walpole, MA : Peeters, 2014.


Niehr H. BW/A.79

The Aramaeans in ancient Syria / edited by Herbert Niehr.- Leiden ; Boston : Brill, 2014.


Hill J.A. X.270

Experiencing power, generating authority : cosmos, politics, and the ideology of kingship in ancient Egypt and Mesopotamia / ed. by Jane A. Hill, Philip Jones, and Antonio J. Morales.-Philadelphia, 2013.


May N.N. BW/F.28

The fabric of cities : aspects of urbanism, urban topography and society in Mesopotamia, Greece, and Rome / edited by Natalie N. May and Ulrike Steinert.- Leiden ; Boston : Brill, 2014.
Olszaniec Sz. XIX-a.183

Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n. e.) / Szymon Olszaniec.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.


Olbrycht. M.J. BW/O.22

Imperium Parthicum : kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie / Marek Jan Olbrycht.


Kulikowski M. XIX-a.184

Wojny Rzymu z Gotami : od III wieku do Alaryka / Michael Kulikowski ; [tłumaczenie i redakcja Łukasz Różycki].- Oświęcim : Napoleon V, 2015.


Sharp R.N. BW/S.93

The inscriptions in Old Persian cuneiform of the Achæmenian emperors / The Reverend Ralph Norman Sharp.- Teheran ; Shiraz : Central Council of the Celebration of the 25th Century of the Foundation of the Iranian Empire, [1964].


Buccellati F. BW/H.41

House and household economies in 3rd millennium B.C.E. Syro-Mesopotamia / edited by Federico Buccellati, Tobias Helms, Alexander Tamm. Oxford : Archaeopress, 2014.


Matthiae P. BW/II.E.4

Ebla and its landscape : early state formation in the ancient Near East / edited by Paolo Matthiae and Nicolò Marchetti.- Walnut Creek : Left Coast press, cop. 2013.


Gozlan S. XXI-a.76

La maison du triomphe de Neptune à Acholla : Botria, Tunisie. 1, les mosaïques / par Suzanne Gozlan ; étude céramologique par Ariane Bourgeois ; relevés, dessins et restitutions de Aziza El Fourgi, François Jannin, Richard Prudhomme.- [Rome] : École française de Rome, 1992.


Ben Khader, Aïcha Ben Abed. XXI-a.77

Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de l'Afrique antique. 2, Trames géométriques végétalisées / par A. Ben Abed-Ben Khader [et al.].- Rome : École française de Rome, 2001.


La Rocca E. XIV.678

L'età dell'angoscia : da Commodo a Diocleziano : 180-305 d.C : [catalogo della mostra, Roma, Musei Capitolini, 28 gennaio - 4 ottobre 2015] / a cura di Eugenio La Rocca, Claudio Parisi Presicce, Annalisa Lo Monaco.- [Rome] : Mondo Mostre, cop. 2015.


Miecznikowski Z. AP 1.167/1

Neolityczne siekiery i topory ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Zbigniew Miecznikowski ; [fot. Bogdan Walkiewicz, Zbigniew Miecznikowski].- Płock : Muzeum Mazowieckie, 2014.


Vasil'evskij R.S. AP 25703

Drevnie poseleniâ na Sahaline : (susujskaâ stoânka) / R.S. Vasil'evskij, V. A. Golubev ; otvetstvennyj red. A. P. Okladnikov.- Novosibirsk : Izdatel'stvo "Nauka" Sibirskoe Otdelenie, 1976.Źrałka J. AP 26307

Pre-columbian Maya graffiti : context, dating and function / Jarosław Źrałka.- Kraków : Wydawnictwo Alter, 2014.


Kłoczko W. AP 26168

Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki : z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur "wczesnobrązowych" strefy pontyjskiej : badania z lat 1984-2014 / pod red. Aleksandra Kośko, Mychajła Potupczyka, Serhija Razumowa ; [tł. art. na jęz. ukr. Wiktor Kłoczko, Roman Łytwynenko ; tł. art. na jęz. pol. Karolina Harat]. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014.


Kabaciński M. X.173/14

Hunter-gatherers and early food producing societies in northeastern Africa / edited by Jacek Kabaciński, Marek Chłodnicki and Michał Kobusiewicz.- Poznań : Poznań Archeological Museum, 2015.


Karczewski M. AP 1.127/3a-b

Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p. n. e. - VII w. n. e. w dorzeczach Odry i Wisły = The environment, economy, settlement and symbolic culture from the 5th century B. C. until the 7th century A. D. in the Oder and Vistula basins / red. Maciej Karczewski, Ewa Smolska, Tomasz Kalicki.- Białystok [etc.] : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2014.


Bednarczyk J. AP 1.144/1+KOM.183

Osadnictwo Kotliny Kolskiej : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 / pod red. Józefa Bednarczyka, Jacka Kabacińskiego, Aleksandra Kośko ; [Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu].- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.


Wróblewska U. V-a.107

Edukacja muzealna : konteksty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska ; Uniwersytet w Białymstoku.- Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013.


Gavrilov AV. XXI-g.699

Okruta antičnoj Feodosii / A. V. Gavrilov ; Nacional'naâ Akademiâ Nauk Ukrainy, Institut Arheologii Krymskij filial.- Simferopol' : "Azbuka", 2004.


Kopylov V.P. X.271 Meždunarodnye otnošeniâ v Bassejne Černogo Morâ v skifo-antičnoe i hazarskoe vremâ : [sbornik statej po materialam XII meždunarodnoj naučnoj konferencii = International relations in the Black sea Region in the scythian-antique and khazar time : [collection of papers read at the XII-th International Scholarly Conference] / [red. V. P. Kopylov].- Rostov-na-Donu : Haučno-Metodičeskij Centr Arheologii Rostovskogo Pedagogičeskogo instituta, 2009.

Jakoby M. XIV.782

Piękno i rytuał : starożytne brązy chińskie ze zbiorów Chińskiego Muzeum Narodowego w Pekinie / [teksty Li Weiming et al. ; red. nauk. Marcin Jacoby ; tł. z jęz. chiń. Marcin Jocoby].- Warszawa : Muzeum Narodowe, 2006.


Morawiecki L. XIX-a.185

Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku republiki : (lata 44-27 p.n.e.) / Lesław Morawiecki ; do druku podał i wstępem opatrzył Leszek Mrozewicz ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań ; Gniezno : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014.


Waliszewski T. BW/W.35

Elaion : olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine / Tomasz Waliszewski ; [Engl. lang. transl. Iwona Zych] ; Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw.- Warsaw : University of Warsaw Press, cop. 2014.


Schweyer A.V. BW/S.94

Les Lyciens et la mort : une étude d'histoire sociale / Anne-Valérie Schweyer.- Istanbul : Institut français d'études anatoliennes ; Paris : Boccard Edition, 2002.


Kurnatowski S. AP 1.116/8

Międzyrzecz : gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 / red. Stanisław Kurnatowski.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2015.


Rante R. BW/II.N.12

Nishapur revisited : stratigraphy and ceramics of the Qohandez / Rocco Rante & Annabelle Collinet ; with contributions by Rajabali Labbaf Khanik [et al.].- Oxford ; Oakville : Oxbow Books, 2013.


Kolendo J. AP 26324-26329

Vistula amne discreta : greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski / wybór tekstów i wstęp Jerzy Kolendo ; wydanie tekstów greckich i łacińskich Tomasz Płóciennik ; przekłady Małgorzata Borowska i Karolina Holzman, Tomasz Płóciennik ; komentarze Jerzy Kolendo i Tomasz Płóciennik.- Warszawa : Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2015.


Philo Alexandrinus VI.145/29

Hypothetica = Hipotezy (założenia) / Philo Alexandrinus ; przekł., wstęp i koment. Beata Kubicka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.


Galewski T. X-a.139

Stan i perspektywy badań archeologicznych na Pomorzu : materiały pomocnicze dla studentów archeologii z I Studenckiej Konferencji Naukowej, Gdańsk, 17 maja 2013 r. / pod red. Tomasza Galewskiego i Ewy Starczewskiej.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.Pseudo-Filon XV-e.19

Księga starożytności biblijnych / Pseudo-Filon ; przekład i opracowanie Łukasz Laskowski.-

Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2015.
Østergaard J. Stubbe XIV.1512

Transformations : classical sculpture in colour / Edited by Jan Stubbe Østergaard, Anne Marie Nielsen.- Copenhagen : NY Carlsberg glyptotek, 2014.


Frick F.S. BW/II.T.24/IV-2

Tell Taannek 1963-1968. 4, Miscellaneous. 2, The iron age cultic structure / by Frank S. Frick ; American schools of oriental research.- Birzeit : Palestinian Institut of Archaeology, 2000.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna