28 grudnia 2015 roku minie 120 lat od pierwszego publicznego pokazu filmu braci LumièrePobieranie 33.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.95 Kb.
Szanowni Państwo,

28 grudnia 2015 roku minie 120 lat od pierwszego publicznego pokazu filmu braci Lumière.


I choć historycy kina wskazują, że „ruchome obrazy” znane były widowni już wcześniej,
to właśnie ta data uznawana jest za symbol narodzin X Muzy. Muzeum Kinematografii w Łodzi i Zakład Historii i Teorii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich pragną uczcić tę rocznicę, inicjując projekt „12 na 120”.

Inspiracją dla projektu jest słynna ankieta szacownego magazynu


„Sight and Sound”, publikowana w dziesięcioletnich odstępach od 1952 roku (podobną przeprowadził rodzimy „Kwartalnik Filmowy” na początku lat 90.). Na potrzeby naszego projektu prosimy o wskazanie 12 tytułów „Najlepszych filmów Pana/Pani zdaniem” (lista ŚWIAT) oraz 12 tytułów „Najlepszych filmów polskich Pana/Pani zdaniem” (lista PL).

Historia kina – jak i wszelkie rozważania o historii kultury – nie poddają się matematycznym pomiarom. Dlatego przyjmujemy dla celów naszego projektu osobisty punkt widzenia;


nie pytamy o najważniejsze filmy w historii kina, ale właśnie o filmy najlepsze
w subiektywnej opinii
ankietowanego/ej.

Idealnie byłoby, gdyby udało się „wymazać z pamięci” wszelkie powstałe już „rankingi arcydzieł” i akademickie podziały na mistrzów i outsiderów jesteśmy ciekawi, na ile ustalone kanony sprawdzają się współcześnie, na ile zaś podlegają modyfikacji. Jest to także szansa
na odnalezienie w historii kina filmów niesłusznie zapomnianych, wykluczonych (z powodów politycznych, ekonomicznych lub innych) z podręcznikowych narracji o dziejach X Muzy.

Nasz projekt ma przede wszystkim wymiar popularyzatorski, ale mamy nadzieję, że przyczyni się również do namysłu nad kryteriami estetycznej oceny i zjawiskiem wytwarzania kulturowego kanonu.

Na podstawie nadesłanych ankiet opracowane zostaną – we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim – dwie listy podstawowe ŚWIAT i POLSKA, a w dalszej kolejności – wykazy tytułów pogrupowane według profesji ankietowanych.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszamy osoby profesjonalnie związane z szeroko pojętą kulturą filmową. Po pierwsze – twórców: reżyserów, producentów, scenarzystów, autorów zdjęć i operatorów obrazu, scenografów i kostiumologów, montażystów, autorów muzyki filmowej i opracowań dźwięku. Po drugie - dystrybutorów, agentów sprzedaży, właścicieli kin i szefów stacji telewizyjnych. Po trzecie krytyków, wykładowców akademickich i edukatorów filmowych.

Pod pojęciem „film” rozumiemy skończone teksty audiowizualne, które były pokazywane


w kinie lub innej zinstytucjonalizowanej przestrzeni publicznej, np. galerii lub muzeum. Z pola zainteresowania wykluczamy jedynie tzw. home-movies, notacje dokonywane dla celów prywatnych, dokonywane najczęściej techniką wideo, fenomeny stricte telewizyjne np. seriale czy interaktywne (gry komputerowe itp.).

Na listach umieszczać można filmy bez względu na wykorzystaną technikę (aktorskie/animowane), rodzaj (fabularny/dokumentalny), metraż (krótki/średni/pełny), nośnik (kopia filmowa, film telewizyjny), obieg (multipleksowy, festiwalowy, galeryjny), styl (kino głównego nurtu, kino autorskie, awangarda), czas powstania (filmy nieme i dźwiękowe, czarno-białe i barwne) czy docelową grupę odbiorczą (dla dzieci, dla dorosłych).

Każda lista składać może się co najwyżej z 12 tytułów (możliwe jest wskazanie mniejszej, lecz nie większej ich liczby). Spośród nich, prosimy o wskazanie pod nr 1 tytułu jednego filmu cenionego szczególnie wysoko; pozostałe filmy mogą zostać wpisane w dowolnej sekwencji, np. alfabetycznie lub w zależności od roku premiery.

Lista ŚWIAT może zawierać także filmy polskie. Na liście POLSKA można umieszczać także koprodukcje oraz zagraniczne filmy nakręcone przez polskich reżyserów, jeśli podejmowały tematykę związaną z Polską bądź były adaptacjami utworów polskich autorów. Uwaga: twórcy nie mogą umieszczać na liście filmów, w których realizacji uczestniczyli.

Listy ŚWIAT i POLSKA zostaną opracowane przez pracowników merytorycznych Muzeum Kinematografii oraz filmoznawców z UŁ według zasady: film oznaczony numerem 1 otrzyma trzy punkty, pozostałe – po jednym.

Jeśli chcieliby Państwo skomentować swój wybór, istnieje możliwość dołączenia krótkiego uzasadnienia (do 2 stron – łącznie ok. 3600 znaków), które także mogłoby zostać upublicznione.Będziemy wdzięczni za odesłanie wypełnionej ankiety do 15 października 2015 r. na adres jakub.wiewiorski@kinomuzeum.eu

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Profesja (można zaznaczyć kilka)1:

Tprostokąt 13WORCY FILMOWI

prostokąt 10prostokąt 11prostokąt 12reżyser scenarzysta autor zdjęć / operator obrazu

prostokąt 8prostokąt 9producent / kierownik produkcji kompozytor muzyki / autor opracowania dźwiękowego

prostokąt 7prostokąt 17prostokąt 18scenograf / kostiumolog montażysta / specjalista ds. postprodukcji charakteryzator

prostokąt 19aktor inny zawód, jaki? ……………………………………………………………….

Pprostokąt 6OŚREDNICY KULTURY FILMOWEJ

prostokąt 5dystrybutor / agent sprzedaży,

prostokąt 4właściciel kina / kierownik repertuarowy DKF /dyrektor programowy festiwalu filmowego

prostokąt 3szef stacji telewizyjnej / kierownik programowy VOD

kprostokąt 1prostokąt 2rytyk filmowy / dziennikarz zajmujący się tematyką filmową edukator filmowy

filmoznawca akademicki - wykładowca historii lub teorii filmu ze stopniem drprostokąt 14Wiek (wyłącznie dla celów statystycznych):

prostokąt 15prostokąt 16do 40 lat 40-60 lat powyżej 60 lat

Najlepsze filmy:Lp.

Polski tytuł

Reżyseria

1

2-12

Czy dołączono uzasadnienie (na osobnej kartce lub w osobnym pliku)? TAK / NIE

Najlepsze filmy polskie:Lp.

Polski tytuł

Reżyseria

1

2-12

Czy dołączono uzasadnienie (na osobnej kartce lub osobnym pliku)? TAK / NIE

Dane kontaktowe (email lub telefon): ……..…………………………………………………………………………………..Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby procesu realizacji projektu.

1 Męska forma rzeczowników zastosowana została dla uproszczenia formularza; każdorazowo pod danym pojęciem należy rozumieć osobę wykonującą daną profesję bez względu na płeć.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna