3. jobs / zawody in the coffee breakPobieranie 21.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.7 Kb.
3. JOBS / ZAWODY
In the coffee break:
1. - Are you from Oxford?

- No, we aren’t. We’re from Australia.

- Oh, really? And what do you do?

- Well, I’m a dentist and Sarah is a teacher.


2. - Who’s she?

- Her name’s Jessica Palmer.

- Is she a singer?

- Yes, she is. But she isn’t famous.


3. - And what do you do?

- I’m a police officer.

- Oh, really? I’m an engineer.

- Are you from Hungary?

- No, I’m not. I’m from Turkey.
What do you do? - Czym się zajmujesz (zawodowo)? = What’s your job? - Jaki jest twój zawód?

I’m a dentist. - Jestem dentystą.


JOBS / ZAWODY
a doctor - lekarz a musician - muzyk

an architect - architekt an artist - malarz

an engineer - inżynier a waiter / a waitress - kelner / kelnerka

a bank clerk - urzędnik bankowy a secretary - sekretarz/arka

a shop assistant - ekspedient(ka) w sklepie a cleaner - sprzątacz(ka)

a nurse - pielęgniarz/arka a journalist - dziennikarz

a police officer - policjant(ka) a builder - murarz

a manager - menadżer an actor / an actress - actor / aktorka

a housewife - gospodyni domowa a lawyer - prawnik

a househusband - gospodarz domowy a dancer - tancerz


GRAMMAR

INDEFINITE ARTICLE / PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY A/AN


Rzeczowniki angielskie poprzedzone są zwykle przedimkami, które nie występują w języku polskim. Przedimek nieokreślony a/an używany jest przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej np. a doctor, an actor. Przedimka a używamy przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłosek (p, k, g itp.) np. She’s a nurse. Przedimka an używamy przed wyrazami rozpoczynającymi się od samogłosek (i, o, u itp.) np. He’s an engineer.
TO BE / CZASOWNIK ‘BYĆ’


PRZECZENIA


PEŁNA FORMA

FORMA SKRÓCONA

I am not


you are not

he is not

she is not

it is not

we are not

you are not

they are not

ja nie jestem

ty nie jesteś

on nie jest

ona nie jest

ono nie jest

my nie jesteśmy

wy nie jesteście

oni nie są

I’m not


you aren’t

he isn’t


she isn’t

it isn’t


we aren’t

you aren’t

they aren’t
Krótkie odpowiedzi
Are you an architect? - Yes, I Am Are you from Slovakia? - Yes, we are.

- No, I’m not. - No, we aren’t.

Is he from Japan? - Yes, he is. Are they Polish? - Yes, they are.

- No, he isn’t. - No, they aren’t.


Is she a nurse? - Yes, she is.

- No, she isn’t.


Is it American? - Yes, it is.

- No, it isn’t.


Pełnej formy czasownika czasownika ‘to be’ używamy przy udzielaniu krótkich odpowiedzi twierdzących np.

Are you Spanish? Yes, I Am.

Form skróconych czasownika ‘to be’ używamy w krótkich odpowiedziach przeczących np.

Is he an actor? No, he isn’t.


PRACTICE / ĆWICZENIA
1. Write a or an before each noun / Napisz a lub an przed rzeczownikami
a. ____ book b. ____ armchair c. ____ dog d. ____ computer programmer
e. ____ clock f. ____ police officer g. ____ vet h. ____ watch
i. ____ engineer j. ____ address k. ____ director l. ____ accountant

2. Complete the conversations with personal pronouns / Uzupełnij dialogi zaimkami osobowymi:


a. - Who is _____? b - Are Jane and Carol nurses?

- _____ is my friend John. - Yes, _____ are.


c. - Are _____ a manager? d. - Is Ben a pilot?
- No, _____ ‘m not. - Yes, _____ is.

3. Complete the dialogues / Uzupełnij dialogi.


Amanda / from Scotland ? Is Amanda from Scotland?

No / from Wales. No she isn’t. She’s from Wales.


a. Joan / an artist? ________________________________
No / an electrician. ________________________________
b. he / from Poland? ________________________________
No / from Germany. ________________________________
c. you / a farmer? ________________________________
No / a postman. ________________________________
d. he / a pilot? ________________________________
No / a vet. ________________________________

PRACTICE IN CLASS


Ask four other students about their jobs. / Zapytaj czterech słuchaczy o ich zawody.

Tell the teacher about them. / Opowiedz o nich lektorowi np. She is a doctor. He is a student.

Pobieranie 21.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna