3 Krzysztof KruszkoPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/10
Data09.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Spis treści:


  1. Piotr Worona, Konsumpcja środków odurzających w województwie podlaskim

w latach 2005 –2006...............................................................................................3

  1. Krzysztof Kruszko, Agresja w szkole – obraz sprawcy i ofiary ............ 11

  2. Krzysztof Jędrzejko, Rośliny trujące i ich substancje toksyczne. Wykorzystanie i zagrożenia................................................................................22

  3. Ewa Sokołowska, Marta Struzik, Michał Kidawa, Monitorowanie zgłaszalności do leczenia .............................................................................26

  4. Krzysztof Jędrzejko, Krzysztof Pawełko, Czuwaliszka – roślina pobudzająca i narkotyczna ...............................................................................46

  5. Jolanta B. Zawilska, Anna Urbańska, Gwałt w Białych rękawiczkach.........66

  6. Katarzyna Gazicka, Człowiek w szponach farmakoterapii..........................87

  7. Włodzimierz Janiszewski, XIV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek żyjący z HIV i AIDS w rodzinie i społeczeństwie........................................................94

Piotr Worona

Uniwersytet w Białymstoku
KONSUMPCJA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2005-2006

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

1 Uwagi ogólne
Środki odurzające towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Były one znane wszystkim cywilizacjom zamieszkującym różne zakątki świata. Substancje wprowadzające umysł w odmienne stany świadomości stosowano w celach medycznych, religijnych czy też po prostu rozrywkowych. Negatywne efekty ich zażywania były znane już w starożytności, jednak rozwój narkomanii na skalę masową nastąpił dopiero w XIX wieku, stając się z czasem problemem, z którym do dziś borykają się wszystkie państwa na świecie.

Na przełomie ostatnich lat narkomania w Polsce stała się poważnym problemem społecznym, wykazując stałą tendencję wzrostową. Narkotyki są obecne w szkołach, pubach, dyskotekach, nocnych klubach. Stały się one nieodzowną częścią kultury młodzieżowej, będąc lekarstwem na nudę czy też ucieczką od codziennych problemów. Oferta polskiej sceny narkotykowej jest bogata i bardzo urozmaicona. Od rynków zachodnioeuropejskich różni się ona jedynie ceną. W obiegu występują środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, obniżające pobudliwość, a także halucynogenne. Konsumpcja przetworów konopi stała się czymś normalnym i powszechnie akceptowanym przez młode pokolenie. Popularny w latach 70. i 80. „kompot” ustąpił miejsca środkom niewymagającym iniekcji, przez co początkowa faza wchodzenia w nałóg stała się trudna do wykrycia.

Bogata oferta środków odurzających wpłynęła również na zmianę wizerunku polskiego narkomana. Nie jest nim już tylko zaniedbany młody człowiek mieszkający na dworcu, wałęsający się po parku z kieszenią pełną strzykawek. Po środki odurzające sięgają uczniowie, ojcowie rodzin, młodzi biznesmeni, przedsiębiorcy, zwyczajni ludzie na co dzień wypełniający swoje społeczne obowiązki. Narkotyki trafiają również do dzieci ze szkół podstawowych. Atrakcyjny wygląd, przystępna cena i powszechny dostęp sprawiają, że niczego nieświadome dzieci popadają w bardzo silne uzależnienie, zaczynając przygodę z narkotykami od LSD i extasy, czyli bardzo silnych środków pobudzających i halucynogennych.

Tendencje do wywoływania przez środki odurzające psychofizycznego uzależnienia bez skrupułów wykorzystują handlarze i producenci tych substancji. Przestępczość narkotykowa jest niezwykle opłacalnym przedsięwzięciem pozwalającym osiągać krociowe zyski przy niewielkich inwestycjach.


2 Cel i metoda badań
Przedstawiona powyżej sytuacja stanowiła dostateczny asumpt do podjęcia analizy zjawiska konsumpcji środków odurzających w woj. podlaskim. Zamierzeniem autora jest ukazanie podlaskiego rynku narkotykowego, zbadanie jego zapotrzebowania i dostępności substancji, a także obowiązujących cen.

Zaprezentowane poniżej wyniki badań empirycznych uzyskane zostały w ramach pracy nad rozprawą doktorską pt. „Kryminologiczne i krymi- nalistyczne aspekty narkomanii i wprowadzania do obrotu środków odurzających”, opracowaną w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku i stanowią jej integralną część.

Badaniami objęto reprezentatywną próbę respondentów. Ankieta składała się z pytań o charakterze otwartym, półotwartym i zamkniętym. Ankietowani dokonywali wyboru spośród opcji zamieszczonych w ankiecie z możliwością dopisania własnych zmiennych, a także wyrażenia swego stanowiska na temat danej problematyki. Niektóre pytania zawierały możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Ankieta zawierała informacje dotyczące celu badań i sposobu wykorzystania ich wyników.

Badaniom poddano grupę 317 osób. Wśród badanej populacji konsumentów dominowali mężczyźni, którzy stanowili niespełna 2/3 próby (193 osoby), natomiast kobiety stanowiły niewiele ponad 1/3 badanej grupy (124 osoby). Rozkład płci badanej populacji prezentuje zamieszczona poniżej tabela nr 1.


Tabela nr 1

Rozkład płci badanej populacji

Płeć

Osoby badane

%


K

124

39

M

193

61

Źródło: badania własne.


Zażywanie środków odurzających jest domeną ludzi młodych. Badani respondenci znajdowali się w przedziale wiekowym od 19 do 30 lat. Dolna granica wieku (w omawianym przypadku 19 lat) pozwala na dokonanie świadomego wyboru własnych używek i sposobu wprowadzania się w stan odurzenia. Rozkład przedziałów wiekowych badanej grupy konsumentów prezentuje zamieszczona poniżej tabela nr 2.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna