30 czerwca 2009 r o godz. 900 w Polsko-Niemieckim Centrum Akademickim ppPobieranie 17.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.42 Kb.

23 czerwca 2009 r.

Uprzejmie zapraszam na XII posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r. o godz. 900 w Polsko-Niemieckim Centrum Akademickim PP przy ul. Jana Pawła II 28 (kampus Piotrowo).
Proponowany porządek obrad (obrady prowadzi prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz):


 1. Sprawozdania z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 24 maja 2009 r. (dr inż. Wiesław Grzybowski)

 2. Przyjęcie protokołu XI posiedzenia Rady Wydziału (2 czerwca 2009 r.) oraz ustalenie porządku obrad bieżącego posiedzenia (AH)

 3. Sprawy promocyjne (AH)

  1. Sprawy dotyczące stopnia doktora

   1. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka mgr. inż. Łukaszowi Józefowskiemu

   2. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr Małgorzacie Rembiasz

   3. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Kurowskiego (informatyka)

   4. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Ariela Oleksiaka (informatyka)

   5. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Ragin-Skoreckiej (nauki o zarządzaniu)

   6. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kiełczewskiego (automatyka i robotyka)

   7. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr. inż. Marcinowi Szelągowi (informatyka)

 4. Sprawy osobowe (AH, oprócz 4.1)

  1. Wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Handkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego (MW)

  2. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia:

   1. Adiunkt (Instytut Informatyki) – dr inż. Jacek Kobusiński

   2. Adiunkt (Instytut Informatyki) – dr inż. Tomasz Łukaszewski

   3. Adiunkt (Instytut Informatyki) – dr inż. Mariusz Nowak

   4. Adiunkt (Instytut Inżynierii Zarządzania) – dr Agnieszka Krugiełka

   5. Adiunkt (Instytut Inżynierii Zarządzania) – dr inż. Krzysztof Piotrowski

   6. Asystent (Instytut Informatyki), ⅓ etatu – mgr inż. Bartosz Alchimowicz

   7. Asystent (Instytut Informatyki), ½ etatu – mgr inż. Arkadiusz Hoffa

   8. Asystent (Instytut Informatyki) – mgr inż. Michał Kalewski

   9. Asystent (Instytut Informatyki), ⅓ etatu – mgr inż. Mirosław Ochodek

   10. Asystent (Instytut Informatyki) – mgr inż. Agnieszka Rybarczyk

   11. Asystent (Instytut Informatyki) – mgr inż. Marcin Szeląg

   12. Asystent (Instytut Informatyki) – mgr inż. Wojciech Świtała

   13. Asystent (Instytut Informatyki) – mgr inż. Szymon Wąsik

   14. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr Katarzyna Blanke-Ławniczak

   15. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr inż. Paweł Królas

   16. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr inż. Rafał Mierzwiak

   17. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr Daria Motała

   18. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

   19. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr Małgorzata Rembiasz

   20. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr inż. Maciej Siemieniak

   21. Asystent (Instytut Inżynierii Zarządzania) – mgr inż. Jowita Trzcielińska-Čupka

   22. Asystent (Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów) – mgr inż. Julian Balcerek

   23. Asystent (Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów) – mgr Szymon Drgas

   24. Asystent (Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów) – mgr inż. Adam Konieczka

   25. Asystent (Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów) – mgr inż. Bartłomiej Krysiak

  3. Wnioski o zatrudnienie:

   1. Starszy wykładowca (Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych)

   2. Starszy wykładowca (Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych)

   3. Starszy wykładowca (Instytut Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej
    Inteligencji)

   4. Adiunkt (Instytut Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji)

   5. Adiunkt (Instytut Informatyki, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji)

   6. Adiunkt (Instytut Inżynierii Zarządzania, Zakład Nauk Ekonomicznych)

   7. Asystent (Instytut Informatyki, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania)

  4. Wniosek o przedłużenie urlopu bezpłatnego – dr inż. Paweł Śniatała (Katedra Inżynierii Komputerowej)

  5. Wniosek o urlop bezpłatny na 1 rok – dr inż. Rafał Kapela (Katedra Inżynierii Komputerowej)

 5. Sprawy dydaktyczne

  1. Zmiana uchwały w sprawie pokrewnych kierunków studiów (RW)

  2. Modyfikacja programu studiów I stopnia na kierunku Logistyka (RW)

  3. Informacja o powołaniu komisji ds. kształcenia na kierunku AiR (RW)

  4. Program anglojęzycznych studiów II stopnia na kierunku AiR (RW)

  5. Indywidualne programy studiów (RW)

  6. Upoważnienia do prowadzenia prac dyplomowych (RW)

  7. Studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa (MW)

  8. Zatwierdzenie listy przedmiotów obieralnych (MW)

  9. Studia podyplomowe (MW)

 6. Uchwała w sprawie nagród Rektora Politechniki Poznańskiej (AH)

 7. Zmiany w regulaminie Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów (AH)

 8. Informacja o planie rzeczowo-finansowym wydziału (AH)

 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 • Terminy posiedzeń Rady WIZ w semestrze zimowym 2009/2010 (AH)

 1. Interpelacje

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania(-) J. Nawrocki

Pobieranie 17.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna