30 letnia córka-panna oświadczyła ojcu, że wychodzi za mąż za 38 letniego rozwodnika z dwojgiem dzieci (10 i 16 lat). Jak ma się zachować wierzący ojciec katolik, który powiedział, że nie zgadza się z jej decyzjąPobieranie 0.99 Mb.
Strona1/16
Data08.05.2016
Rozmiar0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Pyt: wierzący ojciec
30 letnia córka-panna oświadczyła ojcu, że wychodzi za mąż za 38 letniego rozwodnika z dwojgiem dzieci (10 i 16 lat).
Jak ma się zachować wierzący ojciec katolik, który powiedział, że nie zgadza się z jej decyzją, nie będzie finansował wesela ani brał w nim udziału?

Odp: a.
Zapewne wierzący katolik nie może nie tylko pochwalać, ale również akceptować tego rodzaju sytuacji, byłaby to bowiem akceptacja zła. Rzecz jednak w tym, by potępiając i odrzucając zło, jakie zamierza popełnić córka, nie odtrącać jej samej. W takiej sytuacji ona tym bardziej potrzebuje miłości. Z pewnością jest przekonana o tym, że dla owego rozwodnika jest tą jedną, jedyną kobietą. Być może warto jej uświadomoć, że człowiek, który już raz kogoś opóścił, odrzucając jego miłość, może to uczynić powtórnie.

Pyt: anasz


Co wiedzą Państwo o Szkole Salezjańskiej w Oświęcimiu
Odp: as
Salezjanie w Oświęcimiu prowadzą w swoim Zespole Szkół Zawodowych gimnazjum, liceum, szkołę zawodową, technikum 3 i 5 letnie oraz technikum dla pracujących. Oświęcimski Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego jest jedną z kilku tysięcy szkół prowadzonych w całym świecie przez Zgromadzenie Salezjańskie. Preferuje wychowanie młodzieży w duchu katolickim. Stawia sobie za cel wychowanie młodego człowieka na uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina. Wychowanie to opiera się na tzw. systemie uprzedzającym którego twórcą był ŚW.JAN BOSKO - wychowawca i przyjaciel młodzieży. Pedagogia św. Jana Bosko to pedagogia dobroci, w myśl słów księdza Bosko: "wychowanie młodzieży jest sprawą serca". Więcej

Pyt: nn
jak się nazywa stuła u prawosławnych duchownych


Odp: a
W Kościele prawosławnym dpowiednik stuły używanej w kościele rzymskokatolickim nosi nazwę "jepietrachil". Odpowiednik ornatu to "ryza", nakładana na "podryznik". Na rękę kapłan prawosławny sprawujący liturgię zakłada "poruczyj", a związuje się pasem

Pyt: ZYYYYY


Czy zmiana wiary jest grzechem?
Odp: a.
Wszystkie religie i wyznania uznają odrzucenie głoszonych przez nie prawd wiary i odejście ze wspólnoty za coś złego. Najprościej pokazać to na nauczaniu Kościoła katolickiego. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:
"Wszyscy ludzie... obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać" (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 1.). Obowiązek ten wypływa z "samej natury ludzi" (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.). Nie jest on sprzeczny ze "szczerym szacunkiem" dla różnych religii, które "nierzadko... odbijają promień owej Prawdy, oświecającej wszystkich ludzi" (Sobór Watykański II, dekl. Nostra aetate, 2.), ani z wymaganiem miłości, przynaglającej chrześcijan, "aby wobec ludzi, którzy trwają w błędzie albo w niewiedzy co do spraw wiary, postępowali z miłością, roztropnością i cierpliwością" (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 14.).
Pierwsze przykazanie Dekalogu zabrania oddawania czci innym bogom poza Jedynym Panem, który objawił siebie swojemu ludowi. Zakazuje zabobonu i bezbożności. Zabobon to pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijności; bezbożność jest wadą sprzeciwiającą się, przez brak, cnocie religijności.
Warto jeszcze to przeczytać i to też

Pyt: ciekawski_proszący_o_wyczerpującą_odpowiedź


Kościół uznaje już, że człowiek w wyniku ewolucji pochodzi od małpy. Sam przecież przyznaje, że owe biblijne 7 dni, to metafora ewolucji. Proszę mi więc powiedzieć do kiedy Bóg traktował pośrednią istotę jako zwierze (które nie ma duszy i nie może iść do nieba), a od kiedy uznał, że to są już przysłowiowi Adam i Ewa. Bo dla mnie jawną niesprawiedliwością byłoby, gdyby Pan Bóg zabral mnie do nieba, a moja mama byłaby traktowana jako zwierze, wieć do nieba pójść by nie mogła.
Odp: z.
Bóg objawił nam fakt, że stworzył człowieka, nie objawił nam natomiast, jak się to odbyło. W Piśmie Świętym zawarte są treści konieczne do naszego zbawienia. Na ich podstawie nie sposób jednak powiedzieć, w którym momencie Bóg zainterweniował bezpośrednio. Wszak pojawienie się każdej istoty ludzkiej jest aktem stwórczym Boga. Bóg działał i działa wszędzie i w każdym czasie. Jezus powiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam” (J 5,17).
Szersza odpowiedź

Pyt: Ka
Jakie są dokładne różnice pomiędzy wyznaniem katolickim a prawosławnym?


Odp:
Pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym istnieje duża zgodność pod względem doktryny i życia sakramentalnego.
Więcej na ten temat

Pyt: Samotna


Czy pragnienie miłości fizycznej przez osoby samotne uniemożliwia im przystępowanie do Komunii świętej?Czy konieczna jest wtedy spowiedź św.?
Odp:
Do Komunii św. nie można przystępować tylko po popełnieniu grzechu śmiertelnego (ciężkiego).
"Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą" przypomina Jan Paweł II w adhortacji
Reconciliatio et paenitentia.
Natomiast na temat związku uczuć i moralności Kościół naucza nastepująco: "Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. Uczucia nazywane są dobrowolnymi "albo dlatego, że nakazuje je wola, dlatego, że ich nie zabrania" (Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 24, 1.). Doskonałość dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, by rozum kierował uczuciami" (KKK 1767)

Więcej o grzechach ciężkich i lekkich

Pyt: Niewierzący


Czy można udzielić ślubu kościelnego, czy też konkordatowego osobie deklarującej brak wiary (chodzi o to ze osoba ta nie jest ochrzczona). Jeśli tak to jakie wymagania ma spelnić ta osoba.
Odp: s.
Według prawa obowiązującego w Kościele katolickim małżeństwo mieszane (dotyczy to różnicy wyznań lub religii i odnosi sie również do osób nieochrzczonych) wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku różnicy religii do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody. Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że obie strony znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa, a także zobowiązania strony katolickiej dotyczące chrztu i wychowania dzieci w Kościele katolickim, i nie wykluczają ich. W praktyce: należy udać się do kancelarii parafialnej, gdzie podczas załatwiania formalności przedmałżeńskich strona niekatolicka podpisuje oświadczenie, w którym przyjmuje wyżej wspomniane zobowiązania.

Pyt: nn
Czy ksiądz musi być czysty kiedy przyjmuje święcenia (chodzi mi dokładnie o to czy może on przed przyjęciem święceń współżyć seksualnie - pytam o katolickiego księdza)?


Odp: s.
"Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony" stwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1024.
Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego informuje: "Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat "dla Królestwa niebieskiego" (Mt 19, 1618 12). Powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i "Jego sprawom"7 (Por. 1 Kor 7, 32), oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym sercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Boże.

Nie ma w Kościele katolickim wymogu, aby kandydaci do święceń kapłańskich pozostawali w stanie dziewiczym. Zdarza sie czasem (także w Polsce w ostatnich latach), że księżmi zostają wdowcy mający dorosłe dzieci.Co mówi Kodeks Prawa Kanonicznego o kandydatach do święceń?

Pyt: Annonim


Dlaczego starszy ksiądz maruda Jezuita w Bydgoszczy nie potrafi naprowadzić w trakcie spowiedzi (z całego życia), jak penitent ma się wyspowiadać? W końcu szary, zabiegany człowiek ma prawo być trochę podenerwowany i nie wiedzieć wszystkiego o spowiedzi generalnej?
W końcu poszedłem do innego kościoła i ze spokojem wyspowiadałem się. A do Jezuitów już nie pójdę.

Odp: x.
Nie wiemy, dlaczego ten konkretny ksiądz akurat nie był w stanmie pomóc. Może był chory albo zmęczony? Więc przy okazji kilka słów o spowiedzi generalnej:
Spowiedź generalna nie polega na szczegółowym powtórzeniu wszystkich grzechów od ostatniej takiej spowiedzi. Jej istotą jest spojrzenie na nie nowym ujęciu i wyrażeniu ich w nowym świetle. Jeśli ktoś jest skrupulatny, nie powinien przystępować do spowiedzi generalnej z własnej inicjatywy, a jedynie za pozwoleniem spowiednika. Spowiedź generalna może być konieczna, gdy któraś z poprzednich spowiedzi była nieważna (z powodu zatajenia grzechu ciężkiego lub braku żalu). Jest potrzebna, gdy człowiek ma wątpliwości, niejasności dotyczące dawniejszych spowiedzi. Pożyteczna, gdy osoba o dobrze uformowanym sumieniu kończy np. jakiś etap swego życia. Pozwala na większy żal, lepsze poznanie siebie, umocnienie w dobrym.
Może się jednak zdarzyć, że spowiedź generalna jest szkodliwa! Wtedy, gdy płynie ze skrupułów. Dotyczy to tych osób, które niejednokrotnie spowiadały się z dłuższego okresu swego życia, a ciągle czują, albo też im się wydaje, że należałoby zrobić to jeszcze raz (nazywamy ich skrupulatami).

Pyt: Marti Ciupiej


Cieszy fakt, że tak nie modernistyczny temat, jakim jest wiara, znalazły swoje strony na dużym portalu, jednak zastanawia mnie dlaczego wiara ogranicza się jedynie do religii katolickiej, chętnie oddałbym się kontemplacji buddystycznej lub poznał bliżej judaizm...
Odp: redakcja serwisu
Serwis dopiero rusza. Jak łatwo zauważyć w menu po lewej, serwis www.wiara.hoga.pl nie ogranicza sie wcale do katolicyzmu. O judaizmie już jest część materiałów, następne w przygotowaniu. Trudniej idzied gromadzenie materiałów na temat buddyzmu, ponieważ zwróciliśmy się do polskich buddystów o udostępnienie materiałów. Odpowiedzieli nam, że buddyzm nie opiera się na wierze, lecz na doświadczeniu i zaproponowali jedynie linki do swych stron, a to jest sprzeczne z zasadami tworzenia serwisów na Hodze. Mimo to już wkrótce będą w serwisie informacje o buddyzmie.

Pyt: ??
Gdzie można się dowidzieć więcej o SacroEkspo 2001?


Odp: a.
Na razie tyle (proszę kliknąć). Postaramy się zdobyć coś jeszcze.

Pyt: k
Chciałabym dowiedzieć się czegoś o buddyzmie.


Odp: redakcja serwisu
W ciągu najbliższego tygodnia w dziale "W co wierzą" znajdą sie materiały na temat buddyzmu.

Pyt: nn
Kościół katolicki na przełomie wieków wyznania dla duchownych i świeckich.


Odp: redakcja serwisu
Nie bardzo rozumiemy, o co chodzi w tym pytaniu. Prosimy o sprecyzowanie.

Pyt: MałyBig


Czy wśród księży (w tym i biskupów) są homoseksualiści, sadyści bądź inni zboczeńcy?
Czy wśród księży są tacy którz nie posiadają majątków i jaki jest ich procent? Jaki procent wśród księży jest tych którzy swoim codziennym postępowaniem potwierdzają przestrzeganie Dekalogu?

Odp: x.
Danych statystycznych na żaden z powyższych tematów raczej nie ma. Co do zjawiska wymienionego w pierwszym pytaniu - oczywiście, że występuje. O tym, że są wśród duchownych homoseksualiści, pedofile itp. mówi się już dziś oficjalnie. Dla wielu Kościołów jest to poważny problem.

Nie bardzo rozumiemy, co to znaczy, że księża nie posiadają majątków. Na przykład we wszystkich zakonach ich członkowie praktycznie niczego nie mają na własność. Znamy również bardzo wielu księży katolickich, prawosławnych, ewangelickich, którzy są ludźmi naprawdę ubogimi i nie zajmuja się gromadzeniem dóbr materialnych. Ilu ich jest procentowo? Trudno powiedzieć. Chyba nikt - przynajmniej w Polsce - nie prowadzi takich badań.

Na trzecie z pytań może odpowiedzieć chyba tylko sam Pan Bóg. On zna ludzkie sumienia. Bywa, że ksiądz na pozór wzorowy, ma na sumieniu różne poważne grzechy. Bywa też, że taki, o którym wszyscy mają złe zdanie, okazuje się świętym.

Pyt: XYZ
Czy onanizm jest grzechem, jeżeli tak to jakiej kategori? Jal odnosi się do tego Kościół?


Odp: x.
Zakładamy, że w pytaniu chodzi o stanowisko Kościoła katolickiego, dlatego odpowiedź przygotowujemy na podstawie nauczania katolickiego.

Otóż: onanizm, to potoczna nazwa mastrubacji (mająca swe źródło w Biblii - zob. Księga Rodzaju, rozdział 38). Przez masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że przyjemność seksualna jest "moralnie nieuporządkowana", czyli jest złem, grzechem, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie z ukochaną osobą płci przeciwnej.

"Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz z niezmienną tradycją, jak i zmysł moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym". "Bez względu na świadomy i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości". Poszukuje się w niej przyjemności płciowej poza "relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, która urzeczywistnia ęw kontekście prawdziwej miłości pełny sens wzajemnego oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiegoĽ" (Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 9).

Jednak ocena moralna kazdego konkretnego przypadku nie jest prosta. Kościół zwraca uwagę, że w celu sformułowania wyważonej oceny odpowiedzialności moralnej konkretnych osób i ukierunkowania działań duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową, nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne czy społeczne, które zmniejszają, a nawet redukują do minimum winę moralną.

Pyt: Drażyk
Czemu Jan Paweł II jest wesoły?
Odp: x.
Może precyzyjniejsze byłoby określenie "radosny". Zapewne przede wszystkim ze względu na bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność. A poza tym jest człowiekiem, który - choć dostrzega zło - nie skupia nie na nim, lecz w kazdej sytuacji dostrzega dobro.

Pyt: Big
Jakie są różnice między katolikami a świadkami Jehowy?


Odp: z.
Przez większość wyznań chrześcijańskich Świadkowie Jehowy nie są uznawani za chrześcijan i często pod ich adresem używane jest słowo "sekta".
Oto kilka różnic w wierze między katolikami a Świadkami Jehowy:
Świadkowie Jehowy nie wierzą w Trójcę Świętą (Ojca, Syna i Ducha Świętego),
nie uznają, że Jezus, Boży Syn, jest równy Ojcu,
nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał z duszą i ciałem,
według nich dusza ludzka jest śmiertelna...

W co wierzą Świadkowie Jehowy?

Pyt: Grzegorz


Wiele wspólnot zakonnych nie posiada lub nie aktualizuje stron internetowych.
Czy w Waszej "ramówce" możecie np. raz w tygodniu przybliżać szczególowo wybrany zakon...?
Może zaczniecie od Małych Braci Jezusa...

Odp: redakcja serwisu
Dzięki za pomysł. Postaramy się zająć jego realizacją.

Pyt: Zdziwiony


Przyjęło się już u nas tak jak na zachodzie, że księża wyjeżdżają na wczasy ze swoimi kobietami,mieszkają z nimi a potem wracają do swoich"obowiązków" jakby nigdy nic.Czy aby nie gorszyć prostaczków biskup nie powinien jakoś zareagować?
Odp: x.
My też jestesmy zdziwieni. Znamy sporo księży katolickich, ale jakoś nie zauważyliśmy, żeby wyjeżdżali na wczasy "ze swoimi kobietami" (o kogo tu chodzi?). O ile wiemy, w wypadkach naruszenia celibatu polscy biskupi reagują bardzo ostro i stanowczo, aż do suspendowania (czyli zakazu wykonywania czynności kapłańskich) włącznie.

Pyt: kmarekk1@wp.pl


Interesuje mnie podejście Kościoła do sprawy istot pozaziemskich (ufo). Jakie i czy w ogóle Kościół zajmuje stanowisko?
Odp: r.
Szukaliśmy długo i uporczywie, ale nie znaleźliśmy żadnej oficjalnej wypowiedzi Kościoła katolickiego w sprawie istot pozaziemskich określanych jako UFO. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że anioły, w które wierzą m. in. chrześcijanie i wyznawcy judaizmu, są istotami pozaziemskimi.
Natkneliśy się natomiast na stwierdzenie jednego z biblistów, że Pismo Święte nie wyklucza istnienia innych istot rozumnych we Wszechświecie.

Pyt: elastyczny


Chciałbym uzyskać informacje na temat :
-ZRZESZENIE WOLNYCHBADACZY PISMA ŚWIĘTEGO W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
-STOWARZYSZENIE BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO W POLSCE

Odp: z.
Zapraszamy do naszej powstającej właśnie powolutku bazy informacji:
Zrzeszenie...
Stowarzyszenie...

Przepraszamy za pewne opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Pyt: ...
Jakie sankcje są wyciągane wobec kapłanów prowadzących msze, lub co gorsza samochody, w stanie nietrzeźwym? (zjawisko niestety częste, co sam zaobserwowałem)
Odp: x.
W Kościele katolickim w Polsce, jak się dowiedzieliśmy, jeśli sprawa jest związana z alkoholizmem, biskup nakazuje księdzu podjęcie leczenia, a jeżeli nie zostanie ono podjęte, tacy księża są surowo karani, aż do zakazu sprawowania funkcji kapłańskich włącznie.

Pyt: Krzysztof Szczepański


Gdzie można znaleźć jakieś materiały na temat neokreacjonizmu?
Odp: z.
Na przykład w Internecie na stronach Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego

Pyt: Anka


Ilu było ludzi na spotkaniu z Ojcem świętm we Lwowie
Odp: z.
Na Mszy św. w obrządku łacińskim ok. 200-250 tys. wiernych, na Mszy św. w obrządku wschodnim (następnego dnia) ok. 1 mln 200 tys. osób.

Pyt: piotr lux


Ostatnio niepokojącym zjawiskiem dla mnie są gry warhammer - nigdzie nie potrafię znaleźć nic na ten temat - czy jesteście w stanie coś bliżej powiedzieć nt tej rzeczywistości
Odp: r.
Raczej nie zajmujemy się grami. Ale rozejrzeliśmy się i odkryliśmy m. in. taką "reklamę" gier tego typu:

Warhammer Fantasy Role Play to jeden z najpopularniejszych systemow fantasy na swiecie. Mroczny swiat, pelen niebezpieczenstw czekajacych na kazdego, kto zdecydowal sie otworzyc jego podwoje. Ludzkosc toczy ciagla wojne z armiami Chaosu zalewajacymi ostatnie przyczolki cywilizacji. Czterech najpotezniejszych bogow Chaosu: Tzeench, Nurgl, Slannesh, Khorn, dzieli swa uwage miedzy walke ze soba, a pragnieniem zapanowania nad swiatem. Tylko ich wzajemna wrogosc wobec siebie, powstrzymuje armie chaosu od calkowitego zwyciestwa. W takim wlasnie swiecie zyjesz... Nie jest to idyllyczny swiat dobrych rycerzy i wielkich bohaterow. To swiat zdrady, klamstw, zdychajacych na ulicy ludzi , sprzedawanych do niewoli dzieci, dziwacznych mutacji zmieniajacych ludzi w potwory.
W takim wlasnie swiecie przyszlo Ci zyc ... pytanie tylko jak dlugo ... ??

Zdaje się, że zjawisko wymaga bardziej szczegółowego przeanalizowania w naszym serwisie, bo jest też powiązane z wiarą. Podobno gracze tak bardzo się w nie angażują, że zaczynają wierzyć w ten fikcyjny świat. Zwłaszcza, że gry mają nie tylko wersje komputerowe, ale także "stolikowe"

Pyt: ??
Wyznania religijne w Polsce

Odp: redakcja serwisu
Pełny wykaz, zgodny z danymi MSWiA, jest w naszej bazie informacji.
Wystarczy
kliknąć

Pyt: wiola


Wspólnota Emmanuel?
Odp: i.
Wspólnota została założona w 1976 r we Francji przez Piotra Goursat. Obecnie liczy ok. 5 tysięcy członków i jest obecna w 40 krajach, m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji, Rumunii. W 1992 r Wspólnota Emmanuel została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską jako katolickie prywatne stowarzyszenie wiernych i uzyskała osobowość prawną na prawie papieskim.
Członkowie WspóInoty pragną przeżywać - w duchu adoracji, ewangelizacji i współczucia wobec bliźnich - rzeczywistość Emmanuela - Boga z nami w życiu codziennym. Podstawowe formy zaangażowania, które są podejmowane we Wspólnocie, to m. in. dłuższa codzienna modlitwa osobista, przede wszystkim przed Najświętszym Sakramentem, częsta (codzienna) Msza św., regularna spowiedź, modlitwa w rodzinie, praca apostolska.
Wspólnotę tworzą ludzie wszystkich stanów: małżeństwa, osoby stanu wolnego, osoby żyjące w konsekrowanym celibacie, a także kapłani. Zdecydowana większość członków Wspólnoty to ludzie świeccy, którzy prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe.
Członkowie Wspólnoty podejmują różnego rodzaju służby w Kościele, m in. organizowanie spotkań modlitewnych w parafiach i rekolekcji dla małżeństw.
W Polsce ze wspólnotą związane jest czasopismo "Jezus żyje"

Znaleźliśmy tylko tę stronę po polsku

Pyt: Jola ze Szczecina


Kim są Świadkowie Jehowy?
Odp: z.
Jest to tzw. ruch badacki, założony w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w. przez pastora Ch. T. Russella (1852-1916). Początkowo był to ruch jednolity, jednak po śmierci założyciela podzielił sie na 4 główne ugrupowania. Trzy z nich należą do tzw. ortodoksyjnych russellistów, natomiast czwarte, nazywane rutherfordystami (od naziwska jednego z przywódców), przyjęło nazwę Świadkowie Jehowy. Są w tej chwili najliczniejszą grupą wśród wspólnot religijnych powstałych po rozpadzie w roku 1916 ruchu badaczy Pisma Świętego.

W co wierzą?

Pyt: Józef Napierała


Moje pytanie jest trochę kontrowersyjne dlatego najpierw przedstawię niektóre przesłanki z Pisma Św. i Tradycji KK, które doprowadziły mnie do wyciągnięcia pewnego wniosku:

- Pan Jezus przed Piłatem stwierdził, że Jego królestwo nie jest z tego świata (J 18,36),


- w czasie kuszenia Pan Jezus nie zaprzeczył szatanowi twierdzącemu, że wszystkie królestwa tego świata są mu poddane (Łk 4,6),
- władcą tego świata jest szatan (J 12,31),
- człowiek rodzi się ze skazą grzechu pierworodnego na ziemi, która jest "łez padołem",
- życie człowieka jest powrotem do "Domu Ojca", który jest naszą prawdziwą ojczyzną,
- upadli aniołowie zostali zrzuceni z nieba na ziemię (AP 12,9),
- Bóg Ojciec jest dobry i miłosierny.

A teraz moje pytanie:


Dlaczego błędem jest twierdzenie, że my - ludzie, za wyjątkiem Maryji i oczywiście Jezusa, jesteśmy owymi upadłymi aniołami zrzuconymi z nieba na ziemię, którzy dzięki ofierze Syna Bożego dostali szansę powrotu do domu Ojca ?

Są na to argumenty:


1. Pan Jezus powiedział do faryzeuszy: "Wy macie diabła za ojca..." (J 8,44).
2. Do Piotra Pan Jezus powiedział: "Zejdź Mi z oczu, szatanie..." (Mk 8,33) (Mt 16,23).
Te stwierdzenia są prawdziwe bo Pan Jezus wcześniej powiedział: "... A kto by mu (swemu bratu - mój przypisek) rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego" (Mt 5,22).

Odp: z.
Odpowiedź jest naprawdę prosta. Pismo Święte wyraźnie odróżnia aniołów, jako istoty wyłącznie duchowe, od ludzi, istot składających się z duszy i ciała. Anioł to przede wszystkim określenie funkcji - posłaniec Boży. Anioły - niezależnie od tego, czy upadłe, czy nie - są istotami w hierarchii bytów znajdującymi się wyżej niż ludzie. Wymienione wyżej cytaty mają w sposób oczywisty znaczenie metaforyczne. Podobnie zdenerwowana matka mawia czasem do dziecka: "Ty nie jesteś moim synem" albo mówimy o kimś, że to "diabeł wcielony".
Żadne z chrześcijańskich wyznań nie przyjmuje takiej interpretacji, jak przedstawiona w pytaniu.
Niestety, nie jesteśmy aniołami, nawet upadłymi. Chociaż niektórzy do tych dobrych są bardzo podobni...

Pyt: Ciekawy sprawy


Jakiś czas temu udzielaliście Państwo odpowiedzi na pytanie dotyczące aktu małżeństwa między osobą wierzącą i niewierzącą. Chciałby się zapytać, jak ma się sprawa małżeństwa w stosunku do bierzmowania? Jeśli dobrze rozumuję, to aby zawrzeć małżeństwo nie jedna ze stron może nie być ochrzczona, więc czy bierzmowania to też dotyczy???
Odp: redakcja serwisu
: elementy
elementy -> Dna składa się z czterech prostszych jednostek, zwanych nukleotydami, a każda z nich zbudowana jest z odpowiedniej zasady azotowej
elementy -> Gdzie w Piśmie Świętym można znależć wzmiankę na temat podziału grzechów na lekkie i ciężkie? Przeczytałem całe ( może za mało uważnie) i nie znalazłem nic takiego
elementy -> 23 maja 2002) Czy w Nowym Testamencie występowało pierwotnie(1i2 wiek n e.) imię Boże jhwh, pisane z języka hebrajskiego jako tetragram?
elementy -> Jednostki pokojowe
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-06-30 15: 03: 45 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-12-31 20: 42: 30 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2007-08-31 23: 48: 42 Pytanie: Jak długo trwało stworzenie Świata? Odpowiedz
elementy -> Kbo uł, Elementy teorii decyzji
elementy -> Pytanie z dnia: 2005-01-31 23: 10: 32 Pytanie
elementy -> Elementy dzieła muzycznego – agogika Cele lekcji


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna