36. trzecie przykazanie dekalogu (intern.)Pobieranie 7.5 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar7.5 Kb.
36. TRZECIE PRZYKAZANIE DEKALOGU (INTERN.) (KKK, str. 495-500)
Modlitwa

Siódmy dzień tygodnia uczynił Bóg świętym. Jakie dzieła Boże miał przypominać szabat Izraelitom? Przeczytaj Rdz 2,2-3, oraz Pwt 5,14-15. Komentarze uczonych w Piśmie określały dokładnie, jakie prace są w szabat niedozwolone. Pracą było też chodzenie. Określono, ile kroków można przejść w szabat (tzw. droga szabatowa). Nie wolno było leczyć, zapalać ognia. Według żydowskiej sekty qumrańczyków nie wolno było nawet ratować w szabat tonącego. Jezus sprzeciwiał się takiej interpretacji szabatu.

Przeczytaj Mk 2,23-3,6. Według Jezusa szabat nie może przeszkodzić w „czynieniu dobrze”, „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27). Interpretacja przykazania o szabacie była jednym z przyczyn konfliktu między Jezusem a faryzeuszami.

Adwentyści dnia siódmego zarzucają innym wyznaniom chrześcijańskim, że świętując niedzielę a nie sobotę łamią drugie przykazanie. Nie mają racji. Dlaczego świętujemy pierwszy dzień tygodnia? W związku z tym, że Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia po szabacie, Jego uczniowie zaczęli czcić również ten dzień jako święty – jako dzień Pański. Pierwotna gmina jerozolimska świętowała szabat i niedzielę. Inaczej było w gminach greckich, tam prawdopodobnie świętowano tylko niedzielę.

Przeczytaj Dz 20, 7. W jakim dniu św. Paweł spotkał się z gminą na łamaniu chleba w Troadzie? Był to niewątpliwie dzień dla gminy święty. Wtedy właśnie odprawiano Eucharystię. Dlaczego odstąpiono od szabatu? Ponieważ uświadomiono sobie w Duchu Świętym, że:

1) Zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem nowego stworzenia. Przeczytaj 2 Kor 5,17.

2) Niedziela jest dniem odpoczynku Jezusa po dziele odkupienia.

3) Szabat był znakiem Starego Przymierza. Przeczytaj Wj 31,16.

Jezus ustanowił Nowe Przymierze. Nowe przymierze i nowy kult potrzebowały nowego znaku. Zwróć uwagę na słowa Jezusa: „Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mk 2,28).

Należy dodać, że ani Jezus ani apostołowie nie domagają się zachowywania szabatu. Zobacz, co w Mt 19,16-23 Jezus odpowiada bogatemu młodzieńcowi na pytanie, co ma czynić, aby się zbawić! Jezus nie wymienia trzech pierwszych przykazań, które w chrześcijaństwie będą obowiązywały w innej formie. Jezus nie wspomina przykazania o szabacie.

Św. Paweł, który w swoich listach zamieszcza całe tabele grzechów, nie zalicza do nich przekraczania szabatu. Świętując niedzielę wypełniamy trzecie przykazanie Dekalogu w duchu Nowego Przymierza.

Dlaczego w niedzielę obowiązuje Msza św.? Tak jak szabat był w ST pamiątką wyjścia z niewoli egipskiej, niedziela jest w NT pamiątką wybawienia z niewoli grzechu przez śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Pamiątką dzieła odkupienia jest też Eucharystia. Ustanawiając Eucharystię Jezus powiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Jest więc zupełnie naturalne, że niedziela jest też dniem Eucharystii, oraz że powinniśmy tego dnia brać w niej udział.

Od jakiej pracy należy się powstrzymać w niedzielę?1 Coraz bardziej rozpowszechnia się handel w niedzielę. Jest to przeciwne tradycji chrześcijańskiej. Osobom pracującym w handlu przeszkadza się w ten sposób w wypełnieniu obowiązku uczestniczenia we Mszy św. i w należnym odpoczynku.
Czy nie odkładasz zakupów na niedzielę?

Modlitwa1Od pracy fizycznej, chyba, że jst ona konieczna, i od pracy zarobkowej.


Pobieranie 7.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna