4 listopada 2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r poPobieranie 19.38 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.38 Kb.
Stanowisko zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa (2)

4 listopada 2013

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 324

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury pana radcy prawnego Andrzeja Melezini na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku (M.P. z 2013 r. poz. 324).Przewodniczący: sędzia Gabriela Ott (-), członkowie: poseł Krystyna Pawłowicz (-), sędzia Ewa Barnaszewska (-), sędzia Jarema Sawiński (-), senator Grażyna Anna Sztark (-).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - 2 wolne stanowiska sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 145
Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 listopada 2013 r. w jawnym głosowaniu, 3 głosami „za" przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatury Pani Hanny Knysiak-Molczyk oraz Pana Pawła Darmonia.

Przewodniczący: sędzia Janusz Zimny (-), członkowie: sędzia Ewa Barnaszewska (-), sędzia Barbara Godlewska-Michalak (-), Pan Łukasz Bojarski (-).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 161

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pana radcy prawnego Piotra Pawła Korzeniowskiego na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 161.Przewodniczący: sędzia Piotr Raczkowski (-), członkowie: sędzia Katarzyna Gonera (-), sędzia Barbara Godlewska-Michalak (-), sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek (-), poseł Witold Pahl (-).

Sąd Apelacyjny w Katowicach - 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone
w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 155

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pani sędzi Gabrieli Pietrzyk-Cyrbus na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.Przewodniczący: sędzia Barbara Godlewska-Michalak (-), członkowie: sędzia Katarzyna Gonera (-), sędzia Piotr Raczkowski (-), sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek (-), poseł Witold Pahl (-).
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - 2 wolne stanowiska sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 737

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatur Pani Renaty Gąsior i Pani Agnieszki Stachurskiej na dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie (M.P. z 2012 r., poz. 737).Przewodniczący: sędzia Maria Motylska-Kucharczyk (-), członkowie: sędzia Jan Kremer (-), sędzia Andrzej Jagiełło (-), sędzia Ewa Preneta-Ambicka (-), poseł Sławomir Kopyciński (-).

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - 3 wolne stanowiska sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 669

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatur Pana Michała Macieja Chojnowskiego, Pana Sebastiana Piotra Mazurkiewicza i Pani Joanny Katarzyny Zaremby na trzy wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie (M.P. z 2012 r., poz. 669).Przewodniczący: sędzia Ewa Preneta-Ambicka (-), członkowie: sędzia Andrzej Jagiełło (-), sędzia Jan Kremer (-), sędzia Maria Motylska-Kucharczyk (-), poseł Sławomir Kopyciński (-).

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - 8 wolnych stanowisk sędziego ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 709

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatur: Pana Konrada Bogumiła Gradka, Pana Mariusza Włodzimierza Jabłońskiego, Pani Elizy Anny Nowickiej-Skowrońskiej, Pana Piotra Przemysława Niezgodzkiego, Pani Elżbiety Wiatrzyk-Wojciechowskiej, Pani Aleksandry Magdaleny Westry, Pani Małgorzaty Ewy Sachajczuk-Puławskiej i Pani Katarzyny Sałaj-Alechno na osiem wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie (M.P. z 2012 r., poz. 709).Przewodniczący: sędzia Andrzej Jagiełło (-), członkowie: sędzia Jan Kremer (-), sędzia Maria Motylska-Kucharczyk (-), sędzia Ewa Preneta-Ambicka (-), poseł Sławomir Kopyciński (-).

Sąd Okręgowy w Warszawie - 2 wolne stanowiska sędziego ogłoszone
w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 795

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 listopada 2013 r. w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji na dwa wolne stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 795 kandydaturę Pani Ewy Ligoń-Krawczyk oraz Pana Rafała Wagnera.Przewodniczący: sędzia Waldemar Żurek (-), członkowie: sędzia Janusz Zimny (-), sędzia Krzysztof Wojtaszek (-), Pan Łukasz Bojarski (-).

Sąd Okręgowy w Warszawie - 7 wolnych stanowisk sędziego ogłoszonych
w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 706

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 listopada 2013 r. w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji na siedem wolnych stanowisk sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 706 kandydaturę Pani Beaty Dzierżko, Pani Ewy Fiedorowicz, Pana Tomasza Gala, Pana Adama Malinowskiego, Pani Dagmary Olczak-Dąbrowskiej, Pani Anny Szanciło, Pani Karoliny Toczyńskiej.Przewodniczący: sędzia Janusz Zimny (-), członkowie: sędzia Waldemar Żurek (-), sędzia Krzysztof Wojtaszek (-), Pan Łukasz Bojarski (-).

Sąd Okręgowy w Płocku - 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim
z 2012 r. poz. 972

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pani sędzi Moniki Małgorzaty Lewandowskiej na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Płocku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 972.Przewodniczący: sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek (-), członkowie: sędzia Katarzyna Gonera (-), sędzia Barbara Godlewska-Michalak (-), sędzia Piotr Raczkowski (-), poseł Witold Pahl (-).

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim - 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone
w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 664

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pani sędzi Doroty Ewy Krawczyk na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 664.Przewodniczący: sędzia Piotr Raczkowski (-), członkowie: sędzia Katarzyna Gonera (-), sędzia Barbara Godlewska-Michalak (-), sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek (-), poseł Witold Pahl (-).

Sąd Okręgowy w Toruniu - 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone
w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 339

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pana sędziego Igora Dominika Zgolińskiego na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Toruniu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 339.

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek (-), członkowie: sędzia Katarzyna Gonera (-), sędzia Barbara Godlewska-Michalak (-), sędzia Piotr Raczkowski (-), poseł Witold Pahl (-).

Pobieranie 19.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna