5. 1 Męczennicy naszej RodzinyPobieranie 154.37 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar154.37 Kb.
5. Dokumenty i Wiadomości


5.1 Męczennicy naszej Rodziny
Podczas najbliższej wizyty w Polsce, Papież Jan Paweł II w Warszawie, w dniu 13 czerwca, wyniesie do chwały ołtarzy 108 męczenników Kościoła w Polsce z lat 1939-1945. Wśród nich jest także salezjanin, Ks. Józef Kowalski, sekretarz inspektorialny, zamordowany 4 lipca 1942 r. w obozie zagłady w Oświęcimiu, po tym jak odmówił podeptania Różańca. O Księdzu Józefie Kowalskim istnieje wiele cennych świadectw “de visu”, które pozwalają nam na dokładne poznanie jego męczeństwa.

W grupie męczenników znajduje się także pięciu wychowanków salezjańskich z naszego Oratorium w Poznaniu: Czesław Józwiak (22 lata), Edward Kaźmierski (22 lata), Franciszek Kęsy (21 lat), Edward Klinik (23 lata), Jarogniew Wojciechowski (20 lat). Byli animatorami gorliwymi i odważnymi. Po uwięzieniu i przewożeniu po różnych obozach, 1 sierpnia zostali skazani na karę śmierci a 24 sierpnia 1942 roku zgilotynowani na obozowym placu w Dreźnie. Także o tych młodych ludziach posiadamy wiele cennych świadectw, z których wyłaniają się osobowości silne duchowo, prawdziwe przykłady dla naszej młodzieży.5.2 Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej (XXI spotkanie)
Od 15 do 17 stycznia 1999 r., w domu salezjańskim Don Bosco - Martí Codolar w Barcelonie (Hiszpania) odbyły się Dni Duchowości dla Rodziny Salezjańskiej. Było to 21 spotkanie. W Dniach duchowości, zorganizowanych i przygotowanych przez Dykasterium Duszpasterstwa Młodzieżowego w osobach ks. Antonio Domenech, Radcy ds. DM i jego współpracowników, wzięło udział 10 grup Rodziny Salezjańskiej, blisko 130 uczestników, w dużej mierze z Europy. Uczestnicy spotkania otrzymali na początku teksty relacji w języku włoskim lub hiszpańskim, zastrzegając sobie także akta konwenium, które zostaną ubogacone o dyskusje z relatorami i prace w grupach.

Temat spotkania oparty na "Wiązance 1999": Do Niego więc zwracajmy się z uczuciem synowskiej miłości, aby wraz z młodzieżą budować braterską solidarność, proponował przeprowadzenie konfrontacji na temat duchowości inspirowanej na charyzmacie salezjańskim, w optyce refleksji Kościoła na temat Ojca w trzecim roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

Spotkanie rozpoczęto w piątek po południu 15 stycznia prezentacją przez Księdza Generała jego komentarza do tegorocznej wiązanki. W prezentacji Ksiądz Generał posługiwał się 21 obrazami projektowanymi dla słuchaczy, streszczającymi komentarz, który ukazuje Boga Ojca w stopniowym objawianiu się, w którym osoba Jezusa Chrystusa stanowi decydujące wydarzenie w ukazywaniu drogi człowiekowi, pielgrzymującemu do Ojca, w którym nabiera ostatecznego znaczenia salezjańska droga do Ojca oraz dar ojcostwa i macierzyństwa wychowawczego, które angażuje nas, młodzież, rodzinę ludzką w formie sieci solidarności dla Królestwa Bożego.

Następny dzień spotkania rozpoczęto Eucharystią, sprawowaną przez Księdza Generała, w której homilię wygłosił Ks. Antonio Martinelli, Radca ds. Rodziny Salezjańskiej i Środków Społecznego Przekazu. Dwie pierwsze relacje spotkania łączyły się z tegoroczną Wiązanką. Pierwsza, nosząca tytuł Oblicze Boga w duchowości i w pedagogice salezjańskiej, wygłoszona przez ks. prof. Aldo Giraudo, SDB, docenta Teologii Duchowej w Turynie-Crocetta, proponowała aspekt historyczny, charyzmatyczny i duchowy. Druga, zatytułowana Oblicze Boga, objawionego przez Jezusa, wygłoszona przez ks. prof. Luis Gallo, SDB, docenta Teologii Pastoralnej z UPS-u w Rzymie, ukazała wkład biblijny i teologiczny do tematu Ojca. Po relacjach przystąpiono do prac w grupach dyskusji z relatorami.

Po południu głos zabierali reprezentanci grup Rodziny Salezjańskiej, którzy zaproponowali lekturę specyficznego charyzmatu niektórych grup w świetle daru Boga Ojca. Interweniowali: ks. Antonio Domenech, SDB Radca ds. DM; Siostra Maria de los Angeles Contreras, CMW, Radczyni ds. RS; Pan Emilio Pascual, Koordynator krajowy Współpracowników Salezjańskich w Hiszpanii; Pani Dora Pandolfi, Radczyni Światowa ds. Formacji VDB; Siostra Eulalia Marin R., od Córek Najświętszego Serca; Siostra Puspha Kottuppallil, od Sióstr Misjonarek Maryi Wspomożycielki; Pani Concetta Apolito Zecchino, Radczyni Konfederacji Byłych Wychowanek/ów CMW; Ks. Rafael Mata, SDB, z ADMA w Hiszpanii; Pan Antonio G. Pires, Przewodniczący Konfederacji Stowarzyszenia Byłych Wychowanków/ek SDB.

Dodatkowo, temat spotkania pogłębiła relacja ks. prof. Jesús Manuel García, SDB, docenta Teologii Duchowej ma UPS-ie w Rzymie, zatytułowana Współczesne wychowywanie do doświadczenia i relacji z Bogiem, która proponowała aktualizację pedagogiczną i psychologiczną głównego tematu spotkania. Także i po tej relacji miały miejsce świadectwa uczestników spotkania oraz praca w grupach.

W niedzielę, 17 stycznia, po Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Generał, kontynuowano dyskusje z prof. García, a Siostra Josefina Culla, CMW, przedstawiła konkretne doświadczenie procesu formacyjnego z miejscową młodzieżą w Martí Codolar.

W końcu, Ksiądz Generał zakończył spotkanie ukazując pokrótce linie nośne przeprowadzonej refleksji, potwierdzając znaczenie charyzmatyczne i duchowe dziedzictwo Księdza Bosko i Rodziny, która od niego bierze początek, zachęcając całą Rodzinę Salezjańską w jej różnych gałęziach i wyrażeniach do wcielania tego dziedzictwa w tym roku w formie ojcostwa i macierzyństwa duchowego. Ponadto wyraził zadowolenie ze spotkania, które po raz pierwszy odbyło się nie w Rzymie, ale w gościnnym środowisku Barcelony.

Jak zwykle, dni duchowości oprócz refleksji duchowej charakteryzowała modlitwa i chwile braterstwa.

5.3 Uznanie przynależności do Rodziny Salezjańskiej Grupy “Testimoni del Risorto verso il 2000” (TR 2000) - "Świadkowie Zmartwychwstałego w roku 2000)Szanowny Pan Augustyn Aversa

Koordynator Generalny TR 2000


Sorrento

Szanowny Panie Augustynie Aversa,


Z osobistym zadowoleniem wysyłam Panu, jako Koordynatorowi generalnemu niniejszy list, w którym oficjalnie informuję o przyjęciu TR 2000 do Salezjańskiej Rodziny Księdza Bosko.

Podzielam waszą radość ze znalezienia się w szerokim ruchu, który bierze swój początek od Księdza Bosko.

Przypadło mnie jako Przełożonemu Generalnemu przyjąć was do Rodziny Salezjańskiej.

Wraz z moimi Współbraćmi z Rady Generalnej na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 1999 roku, przeprowadziliśmy głęboką refleksję nad waszą tożsamością w oparciu o dostarczone nam dokumenty; na temat wielorakich zobowiązań, jakie podejmujecie w licznych inicjatywach; na temat szczególnego akcentu, jaki kładziecie na paschalny wymiar duchowości salezjańskiej, dochodząc do pozytywnej odpowiedzi na postawioną przez Pana prośbę, o przynależność do Rodziny Salezjańskiej.Przynależność do Salezjańskiej Rodziny Księdza Bosko

Pragnę przypomnieć kilka elementów, które decydują o uznaniu przynależności.

W formie komentarza do artykułów 11 i 30 waszego Statutu: “Ruch TR 2000 posiada w Zgromadzeniu Salezjańskim “pewny i stały związek jedności” a relacje ze Zgromadzeniem opierają się ma braterskości i wzajemnym zaufaniu”, w całości przedstawiam wspólny nam tekst:

Art. 9 Karty Jedności Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko mówi, że Przełożony Generalny jest ośrodkiem jedności.

“Przynależność bierze początek z jedności wspólnotowej i konsoliduje się w coraz głębszej jedności. Nie jest to jakieś nieokreślone odczucie, uznające pewne niestałe i dalekie więzy. Jest to tymczasem działanie Ducha, który dąży do osiągnięcia jedności wspólnotowej oraz poszukuje konkretnych form, niekiedy także instytucjonalnych, dla wyrażenia efektywnej więzi i współpracy. Przynależność do Rodziny Salezjańskiej, która interesuje wiele grup wraz z ich autonomiczną, oryginalnością potrzebuje jakiegoś pulsującego życiem ośrodka, który aktualizowałby odwoływanie się, do Założyciela, do wspólnego ducha i do tego samego posłannictwa.

Ośrodkiem, który gwarantuje jedność pozostaje, w opinii Księdza Bosko, Przełożony Generalny. W nim wszyscy rozpoznają, w trojaki sposób posłannictwo jedności: jest następcą, Księdza Bosko, jest Ojcem wszystkich, jest centrum jedności Rodziny.

Przełożony Generalny jest następcą, Księdza Bosko i łączy go z nim nieprzerwana więź, co czyni go zdolnym reprezentować teraz i to w realny sposób Księdza Bosko.

Jest on centrum jedności całej rodziny. Daje istotnie przykład i przekazuje prawdy, które zapewniają, wierność duchowi i pobudzają, do udziału w charyzmacie salezjańskim. Działalność jego jest działalnością animującą, i promotorską, która buduje jedność i zapewnia, w szeregu specyficznych powołań, wierność duchowi i zharmonizowanie podejmowanych inicjatyw. Jego zadaniem nie tyle jest rządzenie, co raczej aktywna służba animowania.

Przełożony Generalny jest ojcem wszystkich tych, którzy współpracują, w posłannictwie Księdza Bosko. Ciągle poszerza on zakres swego ojcostwa, które pozostaje dla niego, podobnie jak to było dla Księdza Bosko, główną, charakterystyką. Ojcostwo wymaga dobroci, poczucia odpowiedzialności za proces wzrastania każdego z osobna, przewodnictwa w wierności charyzmatycznej i zaangażowania na rzecz wzrostu powołań salezjańskich we wszystkich ich przejawach. Ksiądz Bosko pozostawił stwierdzenie: "Wasz Przełożony będzie troszczył się o was i o wasze wieczne zbawienie”.

Po linii ducha salezjańskiego i duchowości, która w Księdzu Bosko ma mistrza i przewodnika, w osobie Przełożonego Generalnego znajdziecie osobę, która będzie wam towarzyszyć, dodawać otuchy i podtrzymywać.Ksiądz Bosko potrzebuje świeckich zaangażowanych

Jesteście stowarzyszeniem osób świeckich.

Jest to stwierdzenie tak oczywiste, że nie potrzebuje komentarza.

Natomiast z punktu widzenia duchowego i organizacyjnego wymaga odpowiednich wyjaśnienia.


Rozpocznę od tego drugiego aspektu: jesteście laikami, organizujcie się jako świeccy, żyjcie jak świeccy.

W doświadczeniu salezjańskim mamy wyłącznie jeden przypadek, w którym świeccy zależą także pod względem organizacyjnym od kapłana, konkretnie do Przełożonego Generalnego: Współpracownicy Salezjańscy.

Przełożony Generalny powierza światowej Konsulcie Współpracowników, Koordynatorowi Światowemu, Koordynatorom inspektorialnym i lokalnym konkretny zarząd stowarzyszeniem, pozostawiając salezjaninowi kapłanowi, jako delegatowi troskę o formację w duchu i duchowości salezjańskiej; formację kierujących w typowej duchowości działania; formację salezjańską członków Stowarzyszenia.

Wszystko to stanowi życie stowarzyszenia świeckich, jakim jest wasze.

Nie pytajcie, co mogą zrobić Salezjanie dla was, ale co wy możecie ofiarować dla rozwoju ducha Księdza Bosko w świecie.

Do tego dąży cała Rodzina Salezjańska.

Każda grupa, za natchnieniem Ducha Świętego wnosi swój oryginalny wkład, łącznie z różnymi darami, których jest nosicielem.

W tym znaczeniu, na wszystkich spotkaniach formacyjnych, które zorganizuje Rodzina Salezjańska jesteście aktywnymi uczestnikami i wspaniałomyślnymi ofiarodawcami!

Myślę w tym momencie także o waszym udziale w inicjatywach Duszpasterstwa młodzieżowego, aby nie tracić sił i mnożyć inicjatyw.

Wiem, że jesteście sprawdzonymi fachowcami. Powiedziano mi, że jesteście zorganizowani także jako stowarzyszenie wolontariatu. Starcie się rozpowszechnić wasze stowarzyszenie poza granice Włoch. Nie jest wam obcy duch misyjny.

Cieszę się z celów już osiągniętych.

Pragnę zachęcić was do kontynuowania tego procesu, abyście doskonalili organizację i rozwój, który pozwoli wam, świeckim, stać się protagonistami waszych działań.

Znając osobiście ks. Sabino Palumbieri, mogę sobie wyobrazić jego zaangażowanie na polu formacyjnym, szczególnie odpowiedzialnych lokalnych i krajowych.

Wy świeccy musicie mu pomagać w dużej mierze zastępować.

W ten sposób powstaje stowarzyszenie świeckich!
Odniosę się teraz do wymiaru duchowego.

Odnalazłem w waszym Statucie wiele elementów duchowych, których nie zamierzam powtarzać lub pogłębiać.

Pragnę natomiast przypomnieć wam wezwanie Adhortacji apostolskiej o "życiu konsekrowanym" w numerach 54 i 55.

“Jednym z owoców nauki o Kościele jako komunii było ukształtowanie się w ostatnich latach świadomości, że różne społeczności współtworzące go mogą i powinny połączyć siły, zachowując postawę współpracy i wymiany darów, aby owocniej uczestniczyć w jego misji.

Przyczynia się to do stworzenia bogatszego i pełniejszego obrazu samego Kościoła, a zarazem pozwala skuteczniej podejmować wielkie wyzwania naszej epoki, dzięki harmonijnemu współdziałaniu różnych darów.

(…) Udział ludzi świeckich nierzadko prowadzi do nieoczekiwanych i owocnych odkryć, dotyczących niektórych aspektów charyzmatu, pobudza do bardziej duchowej jego interpretacji i każe czerpać z niego wskazania dla nowych działań apostolskich.

Niezależnie zatem od rodzaju działalności czy posługi, jaką pełnią, osoby konsekrowane niech pamiętają, że mają być przede wszystkim wytrawnymi przewodnikami po drogach życia duchowego i w tej perspektywie niech rozwijają “swój talent największy, to jest ducha”.

Ze swej strony laikat niech wnosi w życie rodzin zakonnych cenny wkład swojego doświadczenia i swojej specyficznej posługi”.

Są to słowa bardzo zobowiązujące wszystkich: nas i was.

Zacznijmy więc je realizować.

Z waszej strony przypatrujcie się grupom świeckim Rodziny Salezjańskiej, z którymi nawiążecie owocne relacje i budować będziecie komunię.
Specyficzny wkład duchowy Stowarzyszenia TR 2000 dla Rodziny Salezjańskiej
Wyraźne odniesienie do artykułu 14 Statutu:

“Przynależący do Ruchu przyjmują wymiar charyzmatu Księdza Bosko promując i wcielając w życie: • duchowość radości paschalnej;

 • uprzywilejowaną uwagę na młodzież;

 • zobowiązanie do życia, każdy we własnym środowisku miłości duszpasterskiej i zapału dla Królestwa Bożego;

 • aktywne braterstwo przy budowie jednej rodziny”,

stanie się najważniejszym wkładem do zaproponowania wszystkim Grupom Rodziny Salezjańskiej.

“Via Lucis” i ikona “uczniów z Emmaus”, stanowią dla was treść duchowości i metodologię pracy.

Oczekujemy więc od Stowarzyszenia TR 2000 konkretnej propozycji działania w stylu księdza Bosko, oświeconej światłem Paschy.

Nie brakuje bezpośrednich odniesień Księdza Bosko do Paschy w doświadczeniu zebranym w Memorie Biografiche.

Także niektóre dni duchowości Rodziny Salezjańskiej dotykały tego tematu.

Kompletny zbiór danych i zebranych doświadczeń, mógłby stać się darem Stowarzyszenia dla całej Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko.

Pomógłby w doskonalszym zrozumieniu 'salezjańskiej' inspiracji naszej duchowości: odnoszę się także do św. Franciszka Salezego.

Mógłby stać się pomocnym w pokonaniu zniechęcenia i strachu, ograniczonych wizji i bezowocnego zamykania się, jakie towarzyszą obecnej kulturze.

Stałby się uzupełnieniem owocnej refleksji, jaką Rodzina Salezjańska przeprowadziła, pogłębionej o duchowość Paschy.
Dbajcie o “salezjańskość” Stowarzyszenia.
Konkretnie oznacza to:


 • żywe i osobiste poznanie Księdza Bosko, jego apostolskiego dzieła, jego duchowej wizji;

 • praktyczna znajomość Systemu Prewencyjnego Księdza Bosko: rozum, religia, dobroć. Wyrażenia trójmianu salezjańskiego były wiele razy pogłębiane przez Kapituły Generalne. Ojciec Święty, Jan Paweł II w liście napisanym do Księdza Egidio Viganò w roku 1988, z okazji 100 rocznicy śmierci Księdza Bosko, zaproponował Kościołowi bogatą refleksję na temat Systemu Prewencyjnego;

 • znajomość konstytutywnych elementów ducha salezjańskiego, które stoją u podstawy szczerej i bezpiecznej komunii ze wszystkimi Grupami, tworzącymi Rodzinę Salezjańską Księdza Bosko;

 • wychowawcza i kulturalna wizja pozytywnej i negatywnej problematyki, dotyczącej warunków dzisiejszej młodzieży, w świecie współczesnym i w konkretnym środowisku, w którym ona żyje i pracuje;

 • nieustanne poszukiwanie komunii między Grupami, w celu wzajemnej wymiany darów, kryteriów i doświadczeń.

Szanowny Panie Augustynie,

Proszę o przekazanie wszystkim członkom Stowarzyszenia moich gorących pozdrowień, oraz treści niniejszego listu.

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragnę przekazać Panu i wszystkim członkom, życzenia głębokich przeżyć i pogłębienia tajemnicy Zmartwychwstania, u boku Maryi Matki Zmartwychwstałego i Matki Kościoła Wielkanocy, w uroczystość której, mam radość poinformować Pana o przynależności do Rodziny Salezjańskiej.


Rzym, 25 marzec 1999 r.

Uroczystość Zwiastowania MaryiKs. Juan E. Vecchi


Przełożony Generalny

5.4 Dekret kanonicznej erekcji Inspektorii “Świętego Franciszka Salezego" we Francji
Prot. nr 058/99

Niżej podpisany,Ks. Juan E. VECCHI,

Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko,
 • biorąc pod uwagę sytuację placówek i dzieł salezjańskich we Francji, podzielonej obecnie na dwie Inspektorie “Św. Franciszka Salezego" z siedzibą w Lyonie i “Św. Dionizego" z siedzibą w Paryżu;

 • po zapoznaniu się z opinią obu Księży Inspektorów i ich Rad oraz z wynikami konsultacji przeprowadzonej wśród współbraci obu Inspektorii;

 • na podstawie artykułu 156 Konstytucji;

 • po otrzymaniu zgody Rady Generalnej w czasie posiedzenia w dniu 16 grudnia 1998 r., stosownie do artykułów 132 §1,1 i 156 Konstytucji;


kanonicznie eryguję
niniejszym Dekretem, Inspektorię Salezjańską we Francji pod wezwaniem “Świętego Franciszka Salezego", z siedzibą w PARYŻU, dom pod wezwaniem “Św. Franciszka Salezego”, powstającą z połączenia dwóch Inspektorii Lyonu i Paryża, zawierającą wszystkie Wspólnoty obecnie należące do wyżej wymienionych obu Inspektorii, ze współbraćmi do nich przynależącymi.
Do Inspektorii "Św. Franciszka Salezego" przynależą następujące domy:

ARGENTEUIL, “Św. Jan Maria Vianney”

BAILLEUL, “Św. Paweł”

BINSON, “Błogosławiony Urban II”

CAEN – Couvrechef, “Bł. Filip Rinaldi”

CAEN – Lemonnier, “Jezus Pacujący”

CAEN – St. François de Sales, “Św. Franciszek Salezy”

CHAMBÉRY, “Najśw. Serce Jezusowe”

COAT AN DOC’H – Don Bosco, “Św. Jan Bosko”

COAT AN DOC’H – Don Rua, “Bł. Michał Rua”

FONTES, “Święci Wincenty i Izydor”

GIEL, “N.M.P. od Serca Jzusowego”

GRADIGNAN, “Św. Franciszek Ksawery”

GRENTHEVILLE, “Najśw. Serce Jezusowe”

KÉNITRA (Maroko), “Chrystus Król”

LA CRAU, La Navarre, “Św. Józef”

LANDSER, “Św. Jan Bosko”

LES HOUCHES, “Św. Jan Bosko”

LYON – Bon Secours, “Matka Dobrej Pomocy”

LYON – Fourvière, “Św. Jan Bosko”

LYON – Minimes, “Matka Boża Maluczkich”

MARSEILLE, “ Św. Leon”

MONTESSON, “Maryja Wniebowzięta”

MONTPELLIER – Paroisse, “Św. Jan Bosko”

MONTPELLIER – Résidence, “Św. Jan Bosko”

MULHOUSE, “Św. Jan Bosko”

NICE – Don Bosco, “Św. Piotr”

NICE – N. D. Auxiliatrice, “Maryja Wspomożycielka”

NOISY-LE-SEC, “Św. Stefan”

OUISTREHAM, “Św. Jan Bosko”

PARIS – Aligre, “Św. Jan Bosko”

PARIS – Monte Cristo, “Święta Anna”

PARIS – Pyrénées, “Św. Franciszek Salezy”

PARIS – Résidence Don Bosco, “Św. Jan Bosko”

POUILLÉ, “Św. Jan Bosko”

RABAT (Maroko), “Maryja Wspomożycielka”

RESSINS, “Św. Stefan”

SAINT-DIZIER, “Maryja Niepokalana”

ST. GENIS LAVAL, “Św. Izydor”

STRASBOURG, “Św. Jan Bosko”

TOULON – Bon Accueil, “Święta Rodzina”

TOULON – Résidence, “Św. Jan Bosko”

YVERDON (Szwajcaria), “Św. Piotr”
Ustanawia się co następuje:


 1. Do Inspektorii przynależą Współbracia, którzy z datą erekcji pracują i przebywają w Domach uprzednio wymienionych.
 1. Ponadto przynależą Współbracia w formacji pochodzący z uprzednich dwóch Inspektorii Lyonu i Paryża oraz Współbracia przynależący do tych Inspektorii, którzy w chwili kanonicznej erekcji znajdują się poza Inspektorią z powodu studiów, zdrowia, pracy lub innych, słusznych przyczyn.

W odniesieniu do reszty obowiązują normy wyznaczone przez Konstytucje i Regulaminy ogólne.


Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1999 roku.
Rzym, 31 stycznia 1999 r.

Ks. Juan E. VECCHI

Przełożony Generalny

Ks. Francesco MARACCANI

Sekretarz generalny


5.5 Nowi Inspektorzy
Podajemy niektóre dane nowych Inspektorów mianowanych przez Księdza Generała i jego Radę w okresie zimowej sesji plenarne: grudzień 1998 – styczeń 1999.
1. BOSIO Carlos Alberto, inspektoria Rosario (Argentyna)
Ks. Carlos Alberto BOSIO został mianowany nowym inspektorem w Inspektorii “N. S. del Rosario” z siedzibą w Funes, Santa Fe, Argentyna. Następuje po Ks. Juan Cantini, po zakończeniu swego mandatu.

Carlos Alberto Bosio urodził się 26 maja 1955 r. w Vignaud (Córdoba), Argentyna. Jest salezjaninem od 31 stycznia 1974 r., kiedy to złożył pierwszą profesję w Manucho, po zakończeniu nowicjatu. Profes wieczysty od roku 1979 - po ukończeniu studiów filozoficznych i odbytej praktyce - studiował teologię i został wyświęcony na kapłana w Colonia Vignaud, swej rodzinnej miejscowości, 24 maja 1985 r. Ukończył studia świeckie, uzyskując tytuł magistra chemii.

Przez pewien okres przebywał w Vignaud, gdzie pełnił obowiązki nauczyciela i wychowawcy. W roku 1991 został mianowany Radcą inspektorialnym i następnego roku wysłany do postnowicjatu w Funes, gdzie przez trzy lata pełnił obowiązki dyrektora (1993-1995). Przez rok był dyrektorem w Fontana - wspólnota studentów teologii - i w roku 1996 został mianowany Mistrzem nowicjatu międzyinspektorialnego w Ramos Mejía. Obowiązki magistra pełnił do momentu nominacji na Inspektora.
2. GUIJO GONZALES José Manuel, inspektor Ameryki Środkowej.

Ks. José Manuel GUIJO GONZALEZ zastępuje na urzędzie Inspektora w Ameryce Środkowej ks. Heriberto Herrera.

Urodził się w Pinedas (Salamanca - Hiszpania) 4 sierpnia 1933 r. Wyjechał do Ameryki Środkowej zaraz po złożeniu pierwszej profesji zakonnej, po zakończeniu nowicjatu w San José del Valle 16 sierpnia 1950 r. W Salwadorze ukończył studia filozoficzne i odbył praktykę asystencką; następnie studiował teologię w studentacie salezjańskim w Gwatemali, gdzie 15 sierpnia 1960 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Uzyskał także licencjat z Literatury.

Następnie pełnił różne odpowiedzialne obowiązki: Dyrektor postnowicjatu w Gwatemali od 1965 do 1970 r., następnie domu w Gwatemali - Ksiądz Bosco od 1970 do 1973. Był także Radcą inspektorialnym (1973-1976) i w sześcioleciu 1976-1982, Wikariuszem inspektorialnym. Przez sześciolecie (1983-1989) był dyrektorem w Managua (Nikaragua), od 1993 do 1997 był członkiem ekipy Regionalnego Centrum Formacji Permanentnej w Quito (Ekwador). W roku 1998, powrócił do Inspektorii i został mianowany dyrektorem Técnico di San José, w Costa Rica.


3. GUSTILO Francis, inspektor Filipin Północnych.
Ks. Francis GUSTILO jest nowym Inspektorem w Inspektorii “św. Jana Bosko” z siedzibą w Makati, Manila, Filipiny Północne. Zastępuje Ks. Luciano Capelli, po zakończeniu sześcioletniego mandatu.

Z pochodzenia filipińczyk, urodził się w San Juan (Rizal) 3 grudnia 1953 r. Złożył pierwszą profesję 1 maja 1972 r. w Canlubang po zakończeniu nowicjatu. Następnie studiował filozofię oraz teologię w studentacie salezjańskim w Parañaque, Metro Manila, które uwieńczył święceniami kapłańskimi w dniu 7 grudnia 1979 w Manili. Uzyskał bakalaureat z teologii i matematyki.

Po święceniach pracował na polu wychowawczym. W roku 1985 został przeznaczony do studentatu w Parañaque, jako nauczyciel i wychowawca. W roku 1987 został włączony do Rady inspektorialnej. Następnie był dyrektorem Wydawnictwa Salezjańskiego w Makati w latach 1990 -1993, kiedy to został mianowany Wikariuszem inspektorialnym, urząd ten pełnił do chwili obecnej.
4. HERRERO SANZ Miguel Angel, inspektor w Boliwii.
Nowym Inspektorem Boliwii, który zastępuje ks. José R. Iriarte, jest ks. Miguel Angel HERRERO SANZ.

Urodził się w Hiszpanii w Rapariegos (Segovia), 7 grudnia 1945 r. W Hiszpanii odkrył powołanie salezjańskie i złożył pierwszą profesję zakonną 16 sierpnia 1962 r. po ukończeniu nowicjatu w Arbós. Następnie wyjechał do Ameryki Łacińskiej do Boliwii, która stawiała pierwsze kroki jako Inspektoria samodzielna. Ukończył studia teologiczne w Santiago del Cile, gdzie przyjął wszystkie posługi i diakonat. Otrzymał święcenia kapłańskie w Salamaca (Hiszpania) 2 kwietnia 1972 r.

Po powrocie do Boliwii był wychowawcą i animatorem w wielu wspólnotach. W roku 1991 został mianowany dyrektorem prenowicjatu w Cochabamba-Fatima, obowiązek ten pełnił do roku 1995. W roku 1993 został włączony do Rady inspektorialnej a przez rok był także Sekretarzem inspektorialnym. Od roku 1995 był dyrektorem domu “Księdza Bosko” w Cochabamba-Quintanilla.
5. INISAN Joseph, inspektor we Francji.
Ks. Joseph INISAN został mianowany pierwszym Inspektorem francuskiej Inspektorii “Św. Franciszka Salezego" powstałej z połączenia Inspektorii Lyonu i Paryża, począwszy od dnia 15 sierpnia 1999.

Urodził się 10 marca 1940 r. w Morlaix (Finistère) i jest salezjaninem od 4 września 1960 roku, kiedy złożył pierwszą profesję zakonną w nowicjacie “Sacro Cuore” w Dormans. Ukończył studia teologiczne w salezjańskim studentacie w Lyonie, po czym otrzymał święcenia kapłańskie w Coat-an-doc’h 20 grudnia 1969 r. Oprócz licencjatu z Teologii uzyskał także licencjat z Literatury.

Wcześnie powierzono mu odpowiedzialne zadania. Od roku 1973 do 1982 był dyrektorem domu w Paryżu - Retrait, a następnie od 1982 do 1991 domu “Don Bosco” w Coat-an-doc’h. W roku 1985 został włączony do Rady inspektorialnej. Po upływie mandatu dyrektora w Coat-an-doc’h, przebywał przez dwa lata Lyon-Fourvière i od 1994 roku w Paryżu, jako odpowiedzialny za środki społecznego przekazu, a w ostatnich latach za francuskie wydanie Biuletynu Salezjańskiego.
6. LA PIANA Calogero, inspektor na Sycylii.
Ks. Calogero LA PIANA został mianowany nowym inspektorem Sycylii. Następuje po ks. Giuseppe Troina, któremu upływa sześciolecie.

Urodził się w Riesi (CL) 27 stycznia 1952 r. Ks. Calogero La Piana odbył nowicjat w Lanuvio, gdzie 12 września 1974 roku złożył pierwszą profesję zakonną. Ukończył studia filozoficzne w Messynie, a po odbyciu praktyki asystenckiej także w Messynie, studia teologiczne. Został wyświęcony na kapłana w swej rodzinnej miejscowości 8 sierpnia 1981 r. Uzyskał następnie doktorat w Teologii.

Powierzono mu obowiązki docenta i wychowawcy w teologicznym Instytucie w Messynie, gdzie w roku 1989 został mianowany dyrektorem. Funkcję tę pełnił przez dziewięć lat, aż do nominacji na Inspektora.
7. MENDES Joaquim Augusto, inspektor w Portugalii.
Na miejsce ks. Simão Cruz nowym Inspektorem w Portugalskiej Inspektorii "Św. Antoniego" został mianowany ks. Joaquim Augusto MENDES.

Urodził się 14 marca 1948 r. w Castelões de Cepeda, w diecezji Porto, złożył pierwszą profesję zakonną 6 stycznia 1975 r. w Manique, gdzie odbył roczny nowicjat. Po ukończeniu studiów teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie 24 lipca 1983 r. w Lizbonie. Uzyskał licencjat z Teologii Duchowej.

Z kolei pełnił obowiązki wychowawcy i duszpasterza we wspólnotach w Mogofores (1984-1988) i w Porto-Colégio Dom Bosco (1988-1990). W roku 1990 został mianowany dyrektorem Prenowicjatu w Porto. Następnie w roku 1993 powraca jako dyrektor do Colégio Dom Bosco di Porto. Od roku 1996 był Radcą inspektorialnym.
8. RIVA Eugenio, inspektor w Inspektorii Lombardo-Emiliana.
Ks. Eugenio RIVA jest nowym Inspektorem w Inspektorii "Św. Karola Boromeusza" z siedzibą w Mediolanie. Następuje po ks. Francesco Cereda, który kończy swój sześcioletni mandat.

Urodził się 29 grudnia 1950 w Treviglio (BG), gdzie Salezjanie prowadzą kwitnące dzieło szkolne i oratoryjne. Wstąpił do nowicjatu w Missaglia (CO), składając - po rocznej próbie - pierwszą profesję zakonną 16 sierpnia 1968 r. Ukończył studia filozoficzne w Nave (BS) i po odbyciu praktyki asystenckiej, studiował Teologię uzyskując licencjat z Teologii. Otrzymał święcenia kapłańskie 27 maja 1975 r. w Treviglio. Ukoronował swoje studia uzyskując doktorat z Filozofii i dyplom upoważniający do nauczania.

Następnie podjął obowiązki docenta i wychowawcy w Instytucie filozoficzno-pedagogicznym (postnowicjat) w Nave (BS), gdzie był rektorem przez wiele lat. W roku 1994 został mianowany dyrektorem domu w Treviglio, a w roku 1997 został włączony do Rady inspektorialnej. Uczestniczył jako Delegat w KG24.
9. SMYTH Michael, inspektor w Irlandii.
Ks. Michael SMYTH został powołany do kierowania Inspektorią "Św. Patryka" w Irlandii. Następuje po ks. John Horan, który kończy swój sześcioletni mandat.

Michael Smyth urodził się 1 sierpnia 1941 r. Enniskillen (Fermanagh) i jest salezjaninem od 8 września 1958 r., kiedy to złożył pierwszą profesję zakonną po ukończeniu nowicjatu w Burwash. Po studiach filozoficznych i praktyce asystenckiej, został wysłany do Włoch - do studentatu w Bollengo - na studia teologiczne. Otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1968 r. w Warrenstown.

Pracował w wielu wspólnotach w Irlandii. W roku 1978 został włączony do Rady inspketorialnej a w roku 1980 został mianowany dyrektorem domu w Ballinakill, do roku 1983, kiedy to został posłany jako dyrektor studentatu w Maynooth. W roku 1984 został mianowany Wikariuszem inspektorialnym. Funkcję tę pełnił do roku 1990. W roku 1986 został dyrektorem domu w Celbridge. W roku 1991 dyrektorem domu w Limerick; w ostatnim czasie pełnił także funkcję proboszcza. Od roku 1997 przebywał w Dublinie w domu “Don Bosco House”.
10. SWERTVAGHER Camille, inspektor w Afryce Środkowej.
W miejsce ks. Mario Valente nowym Inspektorem w Inspektorii “Maryi Wniebowziętej" w Afryce Środkowej, został mianowany ks. Camille SWERTVAGHER.

Z pochodzenia Belg, urodził się w Veurne, diecezja Brugge, 27 marca 1952r. Odbył nowicjat w Heverlee, gdzie złożył pierwszą profesję zakonną 8 września 1973 r. i gdzie studiował filozofię oraz pedagogikę. Wyjechał na misje do Afryki Środowej, gdzie odbył praktykę asystencką. Powrócił do Belgii, by studiować teologię w Oud-Heverlee, gdzie również otrzymał święcenia kapłańskie 4 kwietnia 1981 r. Uzyskał licencjat z Filozofii.

Po powrocie do Afryki pracował na polu wychowawczym i pastoralnym w Kicukiro (Kigali), a następnie w Gatenga (Rwanda), gdzie w roku 1992 został mianowany dyrektorem. W roku 1994 został mianowany Delegatem Inspektorialnym dla Rwandy i Burundi. Po roku dyrektorowania w Kansebula, w 1996 r. został mianowany Wikariuszem Inspektora. Funkcję tę pełnił do chwili nominacji na Inspektora.
11. VON SPEE Meinolf Graf, inspektor w Niemczech Północnych.
Ks. Meinolf Graf VON SPEE jest nowym Inspektorem w Inspektorii "Św. Bonifacego" z siedzibą w Kolonii; następuje po ks. Georgu Demmingu, który urząd ten pełnił przez dziewięć lat.

Urodził się w Allagen, diecezja Paderborn, 25 lipca 1959 r. Jest salezjaninem od 15 sierpnia 1983 r., kiedy to złożył pierwszą profesję zakonną w nowicjacie w Jünkerath. Ukończył studia filozoficzno-pedagogiczne i odbył praktykę asystencką po czym wyjechał do Włoch, by Na UPS-ie podjąć studia teologiczne (1986-1991). Święcenia kapłańskie otrzymał w Benediktbeuern 24 czerwca 1990 r.

Po święceniach, podjął pracę na polu wychowawczym i pastoralnym najpierw w (1991-1992), a następnie w Essen (1992-1997). W roku 1999 został mianowany Wikariuszem Inspektora.


5.6 Nowy Biskup Salezjański
PEDRON Bruno, Biskup Koadiutor w Jardim (Brazylia)
W dniu 25 marca 1999 r. "Osservatore Romano" opublikowało wiadomość o nominacji naszego współbrata księdza Bruno PEDRON Biskupem Koadiutorem Diecezji JARDIM, w Brazylii.

Ks. Bruno Pedron w chwili obecnej był proboszczem w parafii Santa Teresina del Bambino Gesù w Rondonópolis, w Mato Grosso. Urodził się 3 czerwca 1944 r. w Torreglia, prowincja Padwa, we Włoszech. Jest salezjaninem od 16 sierpnia 1963 r., kiedy to złożył pierwszą profesję zakonną w Albarè di Costermano (VR), gdzie odbywał nowicjat. Po złożeniu profesji wyjechał do Brazylii, do Inspektorii Mato Grosso, gdzie ukończył studia filozoficzne, odbył praktykę asystencką i złożył profesję wieczystą w roku 1969. Na studia teologiczne powrócił do Włoch, do studentatu teologicznego w Weronie-Saval. W dniu 6 kwietnia 1974 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Torreglia, swej rodzinnej miejscowości. Uzyskał Licencjat z Filozofii i Pedagogiki oraz uprawnienia do nauczania.

Po powrocie do Mato Grosso, pełnił następujące obowiązki: wychowawca w małym seminarium w Coxipó da Ponte (Cuiabá); dyrektor misji w Meruri, wśród Bororo (1979-1982); dyrektor domu w Campo Grande - São Vicente (1987-1993) i dyrektor Fakultetu Prawa i Ekonomii w Campo Grande; Radca inspektorialny (1988-1991); Dyrektor “Complexo Salesiano” w Lins. Był założycielem i proboszczem placówki salezjańskiej w Rondonópolis.
5.7 Statystyki personelu salezjańskiego a dzień 31 grudnia 1998

STATystyki S.D.B. 31/12/98 - Dane skrócone
Insp. Tot. Profesi czasowi Profesi wieczyści Tot. Nowic. Tot.

1997 L S D P L S D P Profesi 1998----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AET * 0 8 30 0 0 11 3 0 25 77 11 88

AFC 240 13 58 0 0 35 7 0 119 232 19 251

AFE 150 3 40 0 0 19 5 0 83 150 8 158

AFM 69 4 2 0 0 7 1 0 50 64 0 64

AFO * 0 4 11 0 0 17 4 0 72 108 5 113

ATE * 0 2 14 0 0 12 7 0 53 88 6 94

ANT 181 4 44 0 0 13 7 0 108 176 14 190

ABA 157 2 2 0 0 13 6 0 123 146 3 149

ABB 140 4 10 0 0 15 5 0 102 136 2 138

ACO 151 3 20 0 0 13 8 0 100 144 5 149

ALP 109 9 10 0 0 11 4 0 71 105 2 107

ARO 142 6 19 0 0 13 6 0 86 130 7 137

AUL 126 1 12 0 0 18 3 0 87 121 11 132

AUS 121 1 5 0 0 11 3 1 89 110 0 110

BEN 221 0 7 0 0 24 4 0 177 212 1 213

BES 100 4 4 0 0 10 2 0 73 93 0 93

BOL 163 8 44 0 0 13 6 0 82 153 0 153

BBH 154 4 14 0 0 23 1 0 107 149 4 153

BCG 146 5 13 0 0 23 8 0 93 142 9 151

BMA 124 2 22 0 0 17 2 0 79 122 6 128

BPA 116 0 10 0 0 9 8 0 78 105 7 112

BRE 99 1 24 0 0 14 1 0 54 94 10 104

BSP 228 2 36 0 0 33 6 0 145 222 1 223

CAM 243 12 24 0 0 28 7 0 153 224 9 233

CAN 38 0 0 0 0 5 2 0 30 37 0 37

CEP 199 4 19 0 0 11 5 1 155 195 3 198

CIL 247 4 28 0 0 18 19 0 164 233 9 242

CIN 136 1 5 0 0 34 1 1 91 133 3 136

COB 165 4 14 0 0 26 4 0 110 158 6 164

COM 164 3 27 0 1 19 7 0 102 159 8 167

CRO 83 1 8 0 0 4 1 0 69 83 0 83

ECU 235 6 30 0 0 22 10 0 156 224 0 224

EST 138 0 61 0 1 2 6 0 70 140 15 155

FIN 201 6 28 0 0 18 8 0 134 194 5 199

FIS 225 2 21 0 0 9 4 0 58 94 4 98

FLY 147 0 3 0 0 29 3 0 105 140 0 140

FPA 205 0 3 0 0 25 0 0 143 171 0 171

GBR 130 1 6 0 0 13 0 0 104 124 3 127

GEK 178 7 14 0 0 33 4 0 117 175 2 177

GEM 275 7 5 0 0 59 7 0 191 269 2 271

GIA 149 2 16 0 0 20 9 0 95 142 3 145

HAI 66 4 25 0 0 1 5 0 28 63 3 66

INB 257 4 49 0 0 20 27 0 152 252 11 263

INC 251 5 69 0 0 21 11 0 140 246 8 254

IND 215 5 58 0 0 6 15 0 122 206 12 218

ING 344 8 88 0 0 25 27 0 176 324 22 346

INH 154 4 57 0 0 4 10 0 74 149 16 165

INK 275 8 83 0 0 7 17 0 150 265 18 283

INM 458 9 120 0 0 27 52 0 235 443 32 475

INN 114 0 37 0 0 13 6 0 52 108 8 116

IRL 111 1 5 0 0 7 4 0 92 109 1 110

IAD 165 0 20 0 0 20 3 0 87 130 8 138

ICP 793 6 42 0 0 203 7 1 502 761 7 768

ILE 444 3 30 0 0 61 10 0 313 417 5 422

ILT 214 2 14 0 0 31 6 1 141 195 2 197

IME 309 1 24 0 0 40 6 0 233 304 3 307

IRO 296 0 6 0 0 65 5 2 214 292 0 292

ISA 69 0 1 0 0 5 2 0 58 66 1 67

ISI 303 1 7 0 0 28 6 1 252 295 4 299

IVE 286 1 32 0 0 49 8 1 188 279 8 287

IVO 219 3 4 0 0 44 1 0 157 209 3 212

ITM * 0 8 66 0 0 7 3 1 31 116 19 135

KOR 93 5 24 0 0 16 7 0 40 92 9 101

MDG 70 2 21 0 0 8 4 0 35 70 2 72

MEG 233 5 56 0 0 11 11 0 133 216 14 230

MEM 205 3 45 0 0 14 9 0 104 175 9 184

MOR 167 1 10 0 1 19 3 0 86 120 1 121

OLA 78 0 3 0 0 19 0 1 48 71 0 71

PAR 108 5 20 0 0 6 5 0 66 102 5 107

PER 194 9 49 0 0 12 6 0 108 184 9 193

PLE 370 3 89 0 0 15 16 0 212 335 11 346

PLN 328 5 65 0 0 11 18 0 211 310 15 325

PLO 241 1 28 0 0 3 9 0 192 233 4 237

PLS 256 2 36 0 0 11 20 0 174 243 6 249

POR 198 3 21 0 0 44 11 1 113 193 2 195

SLK 250 10 72 0 1 11 17 0 127 238 18 256

SLO 140 1 10 0 0 12 6 0 106 135 0 135

SBA 232 0 3 0 0 39 4 1 160 207 2 209

SBI 248 2 10 0 1 50 19 0 136 218 1 219

SCO 153 1 19 0 0 5 3 2 96 126 0 126

SLE 245 2 5 0 0 68 5 0 144 224 3 227

SMA 391 2 18 0 0 93 18 0 218 349 2 351

SSE 184 1 20 0 0 25 12 0 114 172 5 177

SVA 203 3 14 0 0 30 8 0 123 178 5 183

SUE 212 1 11 0 0 43 3 0 158 216 2 218

SUO 123 2 15 0 0 24 3 0 75 119 0 119

THA 95 2 9 0 0 14 2 0 59 86 3 89

UNG 72 4 9 0 0 4 2 0 45 64 0 64

URU 133 1 20 0 0 7 4 0 96 128 0 128

VEN 256 6 43 0 1 18 10 1 167 246 13 259

VIE 165 15 48 0 0 17 28 0 49 157 12 169

ZMB 65 1 15 0 0 5 3 0 38 62 0 62

UPS 134 0 1 0 0 11 0 0 118 130 0 130

RMG 83 0 0 0 0 15 0 0 69 84 0 84
t. 17363 321 2409 0 6 2113 701 16 11120 16686 547 17233

Ep. 97 98 9817460 321 2409 0 6 2113 701 16 11120 16784 547 17331
Przypisy: W roku 1998 ustanowiono nowe Okręgi AET, AFO, ATE, ITM (oznaczone *), co oznacza, że na początku tegoż 1998 roku, nie posiadały personelu. Ustanowienie nowych Okręgów znacząco wpłynęło na zmiany w Inspektoriach, które odstąpiły niektóre swoje placówki. Odnotowuje się także zmiany, spowodowane wymianami między Inspektoriami.

- -


Pobieranie 154.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna