5. 1 Wiązanka na rok 2000Pobieranie 78.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar78.4 Kb.
5. Dokumenty i wiadomości


5.1 Wiązanka na rok 2000
Przytaczamy tekst Wiązanki Księdza Generała na rok 2000, inspirowanej na głównym temacie Roku Jubileuszowego, jakim jest Pojednanie, w celu odnowy jedności i pokoju, daru, który Chrystus nabył dla nas przez swoje Wcielenie i swoją Paschę i powierzył jako zadanie swemu Kościołowi.

Tekst Wiązanki jest następujący:

w imię Jezusa Chrystusa, źródło naszego pokoju,

Pozwólcie się pojednać


5.2 Dekret kanonicznej erekcji Inspektorii "Świętych Męczenników Koreańskich" w Korei

Przytaczamy dekret Księdza Generała i jego Radą, na mocy którego Wizytatoria w Korei przechodzi w Inspektorię. Niniejszy Dekret został zatwierdzony na plenarnej sesji Rady Generalnej w grudniu 1998 - styczniu 1999 r. Następują dekrety dotyczące okręgów w Wietnamie, na Madagaskarze, i w Zambii-Malawi-Zimbabwe-Namibia, zatwierdzonych na ostatniej sesji plenarnej.Prot. n° 316/98

Dekret kanonicznej erekcji

Salezjańskiej Inspektorii "Świętych Męczenników Koreańskich"

w Korei

Niżej podpisany,

ks. Juan E. VECCHI,

Przełożony Generalny Towarzystwa Świętego Jana Bosko,

 • biorąc pod uwagę rozwój współbraci i dzieł salezjańskich w Korei, utworzonej jako Wizytatoria Salezjańska z datą 12 grudnia 1994 r.;

 • stwierdzając, że zaistniały warunki określone w artykule 157 konieczne i wystarczające do rozwoju życia i posłannictwa salezjańskiego z autonomią, jaka przysługuje Inspektorii zgodnie z Konstytucjami;

 • po otrzymaniu zgody Rady Generalnej na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 1998 r, zgodnie z artykułami 132 §1,1 i 156 Konstytucji;

niniejszym Dekretem,


eryguję kanonicznie jako inspektorię
dotychczasową Wizytatorię KOREI, wraz ze wszystkimi współbraćmi i domami znajdującymi się na terenie Korei.
Postanawia się co następuje:
1° Nowa Inspektoria zachowuje jako Patrona "ŚWIĘTYCH Męczenników Koreańskich" i zachowuje siedzibę w SEULU, Shin Weol 3 Dong, dom "Maryja Wspomożycielka".
Obecny Przełożony Wizytatorii, Ks. Vaclav KLEMENT, za zgodą Rady Generalnej zostaje mianowany Inspektorem, i pozostaje na urzędzie do wygaśnięcia sześcioletniego mandatu otrzymanego jako Przełożony Wizytatorii.
3° Niniejszy Dekret wchodzi w życie z datą 31 stycznia 1999 r.
Rzym, 8 grudzień 1998 r.

Ks. Juan E. VECCHI

Przełożony Generalny
Ks. Francesco MARACCANI

Sekretarz generalny5.3 Dekret kanonicznej erekcji Wizytatorii “Maria Immacolata” na Madagaskarze

Prot. n° 179/99

Dekret kanonicznej erekcji

Wizytatorii Salezjańskiej “Maria Immacolata”

na Madagaskarze

Niżej podpisany,

ks. Juan E. VECCHI,

Przełożony Generalny Towarzystwa Świętego Jana Bosko,
 • biorąc pod uwagę rozwój współbraci i placówek salezjańskich na Madagaskarze, zorganizowanych w "Okręg o Statucie Specjalnym" z datą 9 lipca 1992 r. (dekr. N. 255/92);

 • mając na względzie fakt, że nie osiągnął on jeszcze całkowitej autonomii, ale zaistniały warunki wymagane przez artykuł 158 Konstytucji, wystarczające do rozwoju życia i posłannictwa salezjańskiego na tym terenie;

 • po otrzymaniu zgody Rady Generalnej na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 1999 r, zgodnie z artykułami 132 §1,1 i 156 Konstytucji;

niniejszym Dekretem


eryguję kanonicznie jako wizytatorię salezajńską
dotychczasowy Okręg o Statucie Specjalnym na Madagaskarze, wraz ze wszystkimi współbraćmi i domami znajdującymi się na terenie Madagaskaru, należącymi do aktualnego Okręgu.
Postanawia się co następuje:
1° Nowa Wizytatoria zachowuje jako Patrona tytuł "MARIA IMMACOLATA" oraz siedzibę w IVATO Aeroport, dom "Święty Jan Bosko".
2° Zostają zachowane wszelkie relacje z Inspektoriami, które zapoczątkowały obecność salezjańską na Madagaskarze, określone w odpowiedniej Umowie.
3° Niniejszy Dekret wchodzi w życie z chwilą objęcia urzędu przez nowego Przełożonego.
Rzym, 24 czerwiec 1999 r.

Ks. Juan E. VECCHI

Przełożony Generalny
Ks. Francesco MARACCANI

Sekretarz generalny
5.4 Dekret kanonicznej erekcji Wizytatorii "Maryja Wspomożycielka" w Zambii-Malawi-Zimbabwe-Namibii
Prot. n° 180/99

Dekret kanonicznej erekcji

Wizytatorii Salezjańskiej "Maryja Wspomożycielka"

w Zambii-malawi-Zimbabwe-Namibii

Niżej podpisany,

ks. Juan E. VECCHI,

Przełożony Generalny Towarzystwa Świętego Jana Bosko,
 • biorąc pod uwagę rozwój współbraci i placówek salezjańskich w następujących krajach: Zambii, Malawi, Zimbabwe, zorganizowanych w "Okręg o Statucie Specjalnym" z datą 24 lipca 1993 r. (dekr. N. 197/93), do których dołączono ostatnio dzieło salezjańskie w Namibii;

 • mając na względzie fakt, że nie osiągnął on jeszcze całkowitej autonomii, ale zaistniały warunki wymagane przez artykuł 158 Konstytucji, wystarczające do rozwoju życia i posłannictwa salezjańskiego na tym terenie;

 • po otrzymaniu zgody Rady Generalnej na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 1999 r, zgodnie z artykułami 132 §1,1 i 156 Konstytucji;

niniejszym Dekretem


eryguję kanonicznie jako wizytatorię salezajńską
dotychczasowy Okręg o Statucie Specjalnym, wraz ze wszystkimi współbraćmi i domami znajdującymi się na terenie państw: Zambii, Malawi, Zimbabwe, Namibii.
Postanawia się co następuje:
1° Nowa Wizytatoria zachowuje jako Patrona tytuł "MARYI Wspomożycielki" oraz siedzibę w LUSACE, dom "Święty Jan Bosko".
2° Zostają zachowane wszelkie relacje z Inspektoriami, które zapoczątkowały obecność salezjańską w krajach Okręgu, określone w odpowiedniej Umowie.
3° Niniejszy Dekret wchodzi w życie z chwilą objęcia urzędu przez nowego Przełożonego.
Rzym, 29 czerwiec 1999 r.

Ks. Juan E. VECCHI

Przełożony Generalny
Ks. Francesco MARACCANI

Sekretarz generalny
5.5 Dekret kanonicznej erekcji Inspektorii "Świętego Jana Bosko" w Wietnamie
Prot. n° 229/99

Dekret kanonicznej erekcji

Inspektorii Salezjańskiej "Świętego Jana Bosko"

w Wietnamie

Niżej podpisany,

ks. Juan E. VECCHI,

Przełożony Generalny Towarzystwa Świętego Jana Bosko,

 • biorąc pod uwagę rozwój współbraci i dzieł salezjańskich w Wietnamie, zorganizowanych w Wizytatorię Salezjańską z datą 12 grudnia 1984 r. (dekr. 303/84);

 • stwierdzając, że zaistniały warunki określone w artykule 157 konieczne i wystarczające do rozwoju życia i posłannictwa salezjańskiego z autonomią, jaka przysługuje Inspektorii zgodnie z Konstytucjami;

 • po otrzymaniu zgody Rady Generalnej na posiedzeniu w dniu 9 lipca 1999 r, zgodnie z artykułami 132 §1,1 i 156 Konstytucji;

niniejszym Dekretem,


eryguję kanonicznie jako inspektorię
dotychczasową Wizytatorię WIETNAMU, wraz ze wszystkimi współbraćmi i domami znajdującymi się na terenie Korei.
Postanawia się co następuje:
1° Nowa Inspektoria zachowuje jako Patrona "ŚWIĘTego Jana Bosko" oraz siedzibę pod adresem: 33/9A XUAN HIEP 2, Linh Xuan, Thu Duc, Tp. Ho-Chi-Minh, dom "Święci Męczennicy Wietnamscy".
2° Obecny Przełożony Wizytatorii, Ks. John Ty VAN NGUYEN, za zgodą Rady Generalnej zostaje mianowany Inspektorem, i pozostaje na urzędzie do wygaśnięcia sześcioletniego mandatu otrzymanego jako Przełożony Wizytatorii.
3° Niniejszy Dekret wchodzi w życie z datą dzisiejszą.
Rzym, 24 lipiec 1999 r.

Ks. Juan E. VECCHI

Przełożony Generalny
Ks. Francesco MARACCANI

Sekretarz generalny
5.6 Nowi Inspektorzy
Podajemy niektóre dane nowych Inspektorów, mianowanych przez Księdza Generała i jego Radę w czasie letniej sesji plenarnej w czerwcu-lipcu 1999 r.
1. CHALISSERY George, inspektor w Afryce Wschodniej.
Ks. George CHALISSERY jest nowym Inspektorem w Inspektorii "Świętego Jana Bosko" w AFRYCE WSCHODNIEJ, z siedzibą w Nairobi (Kenia). Następuje po ks. Stephen Chemmalakuzhy, który zakończył swój mandat.

Urodzony 23 grudnia 1952 r. w Edathuruthy (Kerala, Indie), George Chalissery jest salezjaninem od 24 maja 1970 r., kiedy to złożył pierwszą profesję zakonną w Yercaud, gdzie ukończył roczny nowicjat. W Yercaud ukończył studia filozoficzno-pedagogiczne i złożył profesję wieczystą 10 czerwca 1977 r. Na studia teologiczne został wysłany do Irlandii, do studentatu teologicznego w Maynooth. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 3 stycznia 1981 r. Następnie uzupełnił studia, uzyskując licencjat z Teologii.

Po powrocie do Indii, został przeznaczony do pracy w studentacie “Kristu Jyoti College” w Bangalore, gdzie pozostał do 1991 r., kiedy to poprosił o wyjazd do Afryki, by podjąć pracę w Afryce Wschodniej, która wówczas zależała od Inspektorii w Indiach. Został przeznaczony do ośrodka teologicznego w Nairobi (1991 - 1993) a w roku 1993 został mianowany dyrektorem w Iringa (Tanzania). Już po roku ponownie został wezwany do Nairobi jako dyrektor studentatu teologicznego Don Bosco-Utume. Był także członkiem Rady inspektorialnej. W roku 1997 został mianowany Wikariuszem Inspektora, pełniąc nadal funkcję dyrektora w Nairobi-Utume.

2. CEREDA Francesco, przełożony Wizytatorii UPS.


Ks. Francesco CEREDA, po zakończeniu sześcioletniego mandatu jako Inspektor inspektorii Lombardzko-Emiliańskiej (1993-1999), został mianowany przełożonym Wizytatorii “Maria Sede della Sapienza” w Rzymie-UPS, następując po ks. Ludwiku SCHWARZ, który po zakończeniu swego mandatu został mianowany kierownikiem Biura Misyjnego przy Episkopacie Austriackim.

Francesco Cereda urodził się w Veduggio con Colzano, w prowincji Mediolańskiej 6 marca 1951 r. Po ukończeniu szkoły w domach salezjańskich w Vendrogno i Chiari, został przyjęty do nowicjatu w Missaglia, gdzie po rocznej próbie złożył 16 sierpnia 1968 r., pierwszą profesję zakonną.

Po ukończeniu postnowicjatu i odbytej praktyce, ukończył studia teologiczne w Seminarium w Brescia i otrzymał święcenia kapłańskie w Chiari, 24 maja 1980 r.

Uzupełnił następnie studia cywilne uzyskując magisterium z matematyki na Uniwersytecie w Parmie. Został następnie skierowany do międzyinspektorialnego postnowicjatu w Nave, który jest afiliowany do UPS, gdzie pełnił funkcję wychowawcy aż do roku 1987, kiedy to został mianowany dyrektorem wspólnoty w Parmie. Od roku 1990 był także Radcą inspektorialnym. W roku 1993 został mianowany Inspektorem w Inspektorii "Św. Karola" w Mediolanie.

3. FERNANDO Bellarmine, inspektor w Madras (Indie).
Ks. Bellarmine FERNANDO został mianowany Inspektorem w Inspektorii "Św. Tomasza Apostoła" z siedzibą w CHENNAI (MADRAS), w nowej konfiguracji, jaką Inspektoria otrzymała po utworzeniu autonomicznego Okręgu w Południowym Tamil Nadu.

Bellarmine Fernando urodził się 23 lutego 1954 r. w Kovalam i jest salezjaninem od 24 maja 1975 r., kiedy to złożył pierwszą profesję zakonną w Yercaud, ówczesnym nowicjacie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-pedagogicznych w Yercaud i po odbytej praktyce, został wysłany na studia teologiczne do Anglii , do domu w Ushaw. Święcenia kapłańskie otrzymał w Londynie-Battersea 24/06/1980.

Po powrocie do Inspektorii pełnił odpowiedzialne funkcje w różnych domach: w Seminarium w Madras-Poonamallee (1985-1986), w domu inspektorialnym w Madras-Citadel (1986-1988), był dyrektorem w Tirupattur-Don Rua (1988-1990) i jednocześnie Radcą inspektorialnym. W roku 1990 został mianowany Wikariuszem Inspektora. Funkcję tę pełnił przez trzy lata. Następnie w latach 1993-1996 był dyrektorem postnowicjatu Yercaud. Po roku pobytu w Madras-Poonamallee, został mianowany dyrektorem wspólnoty teologicznej “Don Bosco” w Tiruchirapalli. Przez wszystkie te lata był Radcą inspektorialnym.

4. FIERENS Antonio María, inspektor w La Plata (Argentyna).


W miejsce ks. Luis Timossi, który kierował Inspektorią “N. S. de Luján” w LA PLATA, Argentyna, nowym Inspektorem został mianowany ks. Antonio María FIERENS.

Urodzony w Buenos Aires 24 listopada 1955 r., Antonio María Fierens był wychowankiem kolegium salezjańskiego w Uribelarrea, skąd wstąpił do nowicjatu w Manucho, składając po roku pierwszą profesję zakonną 31 stycznia 1974 r. Po studiach filozoficznych i odbytej asystencji, studiował teologię w Bernal. Tu otrzymał święcenia kapłańskie 28 maja 1983 r.

Po dwóch latach pracy w kolegium “Sacro Cuore” w La Plata jako wychowawca i nauczyciel (1984-1986), został przeznaczony do General Pico, gdzie w roku 1993 został mianowany dyrektorem dzieła. W roku 1996 został mianowany Wikariuszem Inspektora, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora i proboszcza w domu Don Bosco.

5. GALLONE Francesco, inspektor w Inspektorii Południowej we Włoszech.


Ks. Francesco GALLONE został mianowany nowym Inspektorem w Inspektorii “Błogosławionego Michała Rua", z siedzibą w NEAPOLU, następując po ks. Emidio Laterza.

Urodził się w Bari 18 marca 1951 r. i jest salezjaninem od 19 września 1967 r., kiedy to po ukończeniu nowicjatu w Vico Equense, złożył pierwszą profesję zakonną poprzednio był wychowankiem kolegium salezjańskiego w Cisternino.

Po studiach filozoficznych i asystencji, studiował teologię w Castellammare di Stabia. Święcenia kapłańskie przyjął 9 lipca 1977 r. w Ceglie Messapico. Uzupełnił studia uzyskując magisterium w Literatury.

Pracował następnie jako wychowawca w Instytucie salezjańskim w Bari, gdzie pozostał do roku 1989, kiedy to został mianowany dyrektorem dom w Salerno-Istituto. W roku 1991 został przeniesiony jako dyrektor do domu w Neapolu-Vomero a w roku 1997 jako dyrektor do Caserta. Od roku 1996 był Radcą inspektorialnym.

6. LILLIU Giovanni, przełożony Wizytatorii na Sardynii.
Ks. Giovanni LILLIU jest nowym Przełożonym Wizytatorii “Madonna di Bonaria” na Sardynii, z siedzibą w CAGLIARI. Następuje po ks. P. Paolo Piras.

Giovanni Lilliu urodził się w Arbus, w prowincji Cagliari, 20 marca 1945 r. Ukończył gimnazjum w aspirantacie salezjańskim w Arborea i wstąpił do nowicjatu w Lanuvio, który wówczas należał do Inspektorii Rzymsko-Sardyńskiej, składając pierwsza profesję zakonną 16 sierpnia 1962 r.

Studia teologiczne ukończył w Castellammare di Stabia, gdzie otrzymał posługi do diakonatu włącznie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Arbus, swej rodzinnej miejscowości 1 września 1973 r. Ukończył studia cywilne, uzyskując magisterium z Literatury.

Pracował następnie jako wychowawca w różnych dziełach Inspektorii. W roku 1985 został mianowany dyrektorem domu w Selargius. W latach 1987-1993 był Wikariuszem Przełożonego Wizytatorii na Sardynii. Z kolei kontynuował pracę w szkole w Instytucie Don Bosco w Cagliari, którego był także dyrektorem. W roku 1994 został mianowany dyrektorem i proboszczem w salezjańskiej parafii “San Paolo” w Cagliari.

7. MIELE Giuseppe, przełożony Wizytatorii na Madagaskarze.
Ks. Giuseppe MIELE został mianowany Przełożonym Wizytatorii na MADAGASKARZE. Następuje po ks. Luigi Zuppini, który zakończył swój sześcioletni mandat.

Giuseppe Miele urodził się 17 października 1949 r. w Spinea di Mirano, prowincja Wenecja. Wychowanek aspirantatu w Penango, w Piemoncie, wstąpią do nowicjatu w Bagnolo Piemonte, gdzie złożył pierwszą profesję zakonną 16 sierpnia 1967 r. Po ukończeniu studiów filozoficznych odbył asystencję w Inspektorii Veneta Est, swej rodzinnej ziemi. Teologię studiował w Weronie-Saval. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 października 1978 r. w swej rodzinnej miejscowości.

W roku 1981, odpowiadając na powołanie misyjne wyjechał na Madagaskar, do domu w Mahajanga, palcówkę zależną od Inspektorii Weneckiej, gdzie w roku 1987 został mianowany jej dyrektorem. W roku 1996 został przeniesiony jako dyrektor do domu formacyjnego w Fianarantsoa. Tu zastała go nominacja na Przełożonego Wizytatorii.

8. MURDOCH Ian Bernard, inspektor w Australii.


Ks. Ian Bernard MURDOCH jest nowym Inspektorem w Inspektorii “Maryi Wspomożycielki ” w Australii; następuje po ks. John M. Murphy, któremu upłynął sześcioletni mandat.

Ian Bernard Murdoch urodził się w Port Pirie, Australia, 24 lutego 1948 r. i jest salezjaninem od 31 stycznia 1967 r., kiedy to złożył pierwszą profesję zakonną w Oakleigh, gdzie odbył nowicjat, po ukończeniu salezjańskiej szkoły w swej rodzinnej miejscowości. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne w Australii i 2 grudnia 1975 r. w Port Pirie przyjął święcenia kapłańskie. Uzupełnij studia uzyskując magisterium z Filozofii.

Po święceniach pracował jako wychowawca i duszpasterz na wielu placówkach. Przebywał we wspólnocie Brooklyn Park w latach 1982 - 1987, następnie od 1988 do 1991 r. w Chadstone. W roku 1991 został minowany dyrektorem domu w Oakleigh (dom inspektorialny i wspólnota formacyjna) a w roku 1994, Wikariuszem Inspektora. Po zakończeniu funkcji Wikariusza przebywał rok we wspólnocie formacyjnej w Berkeley, Kalifornia. Po powrocie do Inspektorii, został mianowany dyrektorem domu w Chadstone, gdzie zostali przeniesieni młodzi współbracia, będący w formacji.

9. REPOVZ José Mario, inspektor w Buenos Aires, Argentyna.

Nowym Inspektorem w Inspektorii “Św. Franciszka Salezego ” w BUENOS AIRES, Argentyna, w miejsce ks. Santiago Negrotti, został mianowany ks. José Mario REPOVZ.

Urodzony w Buenos Aires 19 stycznia 1954 r., był wychowankiem Kolegium salezjańskiego “ Św. Franciszka Salezego” w Buenos Aires. Stąd wstąpił do nowicjatu w Manucho, składając - po jego ukończeniu - pierwszą profesję zakonną 31 stycznia 1972 r.

Ukończył studia filozoficzne i teologiczne w Ramos Mejía, następnie asystencję i teologię w San Justo, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 10 września 1980.

Pracował w wielu domach jako wychowawca i duszpasterz: Ramos Mejía – Domingo Savio (1984-1988), Carrasquero (1988-1992), Buenos Aires – Pius IX (1992-1993). W grudniu 1993 r. został mianowany dyrektorem domu w Casa Buenos Aires – Almagro. Po trzech latach został przeniesiony do domu inspektorialnego, gdzie objął funkcję Delegata Duszpasterstwa Młodzieżowego. Od 1991 r. był członkiem Rady inspektorialnej.

10. SCAGLIONI Arnaldo, inspektor w Inspektorii Adriatyckiej.
Ks. Arnaldo SCAGLIONI został potwierdzony na urzędzie Inspektora w Inspektorii Adriatyckiej “Madonna di Loreto” z siedzibą w Ancona. Kieruje tą Inspektorią od 1993 r.

Curriculum: patrz DRG n. 346.

11. SOCHA Kazimierz, przełożony Wizytatorii Zambia-Malawi-Zimbabwe-Namibia
Ks. Kazimierz SOCHA jest nowym Przełożonym Wizytatorii “Maryi Wspomożycielki” z siedzibą w Lusaka, obejmującej Malawi, Zambia, Zimbabwe a ostatnio także Namibię. Następuje po ks. Piotrze Boryczce, któremu wygasł mandat.

Urodzony 28/07/1953 w Dynowie-Brzozowie, województwo Rzeszowskie, złożył pierwszą profesję zakonną 18/08/1974 w Inspektorii Krakowskiej, po ukończeniu nowicjatu w Kopcu. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Krakowie. Tu też został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1981 r. Na polu cywilnym uzyskał tytuł inżyniera mechanika.

Po kilku latach pracy w Inspektorii, w roku 1989 wyjechał na misje do Zambii, powierzone Inspektoriom Polskim i został mianowany dyrektorem domu w Chingola. Po trzech latach, w roku 1994 został mianowany Wikariuszem Przełożonego Okręgu o Statucie Specjalnym, utworzonym w tym samym roku. Jako Wikariusz kontynuował pracę duszpasterską w Chingola.

12. TESTA Luigi, przełożony Okręgu o Statucie Specjalnym w Piemoncie – Valle d’Aosta.


Ks. Luigi TESTA został potwierdzony na swym urzędzie jako Przełożony Okręgu o Statucie Specjalnym "Maryi Wspomożycielki" w Piemoncie i Valle d’Aosta, na następne trzy lata.

Curriculum: patrz DRG n. 346.

13. THEOPHILUS James, inspektor w Tiruchy, Południowy Tamil Nadu, Indie.
Ks. James THEOPHILUS jest pierwszym Inspektorem w Inspektorii “Madonna della salute di Vailankanni” z siedzibą w TIRUCHIRAPALLI (Tiruchy), Południowy Tamil Nadu, powstałej ostatnio z podziału Inspektorii Madras.

Urodził się 8 lutego 1953 w Muthupettai, Tamil Nadu, Indie, i jest salezjaninem od 24 maja 1973 r., kiedy złożył pierwszą profesję zakonną po ukończeniu nowicjatu w Yercaud. Wcześniej był wychowankiem kolegium “Sacro Cuore” w Tirupattur.

Po studiach filozoficznych w Yercaud i odbytej asystencji, na studia teologiczne został posłany do Anglii, do Ushaw, po ukończeniu których otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1984 r. w Londynie-Battersea. Następnie w Rzymie uzyskał licencjat z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym.

Po powrocie do Indii, został przeznaczony jako wykładowca do studentatu “Kristu Jyoti College” w Bangalore. Powrócił na pewien czas do Rzymu, po czym został skierowany do wspólnoty formacyjnej dla studentów teologii w Tiruchirapalli-Don Bosco, której następnie został dyrektorem. Był członkiem Rady inspektorialnej. W roku 1997, po ustanowieniu Delegatury w Południowym Tamil Nadu, pełnił funkcję Delegata Inspektora. Obecnie, po utworzeniu z Delegatury nowej Inspektorii, został jej pierwszym Inspektorem.- -

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna