5 Wybrane publikacje prof i dr hab zaliczonych do minimalnej liczby osób z zakresu nauk o polityce publicznej Prof. Dr hab. Józefa Hrynkiewicz Polityka społecznaPobieranie 411.89 Kb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar411.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


5.1.Wybrane publikacje prof. i dr hab. zaliczonych do minimalnej liczby osób ………….

z zakresu nauk o polityce publicznej

Prof. Dr hab. Józefa Hrynkiewicz

Polityka społeczna Polityka rodzinna Strategie polityki publicznej Pomoc społeczna rodzinie Polityka demograficzna Polityka zatrudnienia Polityka społeczna obywatelska Europejska polityka społeczna


 1. Decentralizacja funkcji społecznych państwa (red.), ISP, Warszawa 2001

 2. Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego, Wyd. UW, Warszawa 2010

 3. Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia (red.), ISP, Warszawa 2001

 4. Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (red.), ISNS UW, Warszawa 1997

 5. Przeciw ubóstwu i bezrobociu. Lokalne inicjatywy obywatelskie (red.), ISP, Warszawa 2002

 6. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania karier szkolnych młodzieży, PWN, Warszawa 1979

 7. Średniookresowa strategia zmian polityki społecznej. Synteza raportu z badań, IRiSS, Warszawa 1994

 8. Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania (red. nauk.), ISNS UW, Warszawa 2011

 9. Zieloni. Studia nad ruchem ekologicznym w Polsce, 1980–1989, Wyd. UW, Warszawa 1990

 10. Chora praca, RES PUBLICA NOWA Tom 7 r. 2003, str. 32-40

 11. (red.) Strategiczne programowanie rozwoju, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, r. 2009 Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)

 12. (red.) Współdziałanie administracji publicznej z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, r. 2008

 13. Ład społeczny wobec wyzwań demograficznych XX wieku w: O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, str. 9-18, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2008

 14. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce w: Sytuacja rodzin i polityka w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, str. 200-235, RRL, IPiSS, r. 2004 Józefa Hrynkiewicz, D. Graniewska (Redaktor)

 15. Państwo. Rynek. Społeczeństwo obywatelskie w: Wokół teorii polityki społecznej, str. 249-261, Instytut Polityki Społecznej UW, r. 2003, Józefa Hrynkiewicz, Barbara Rysz-Kowalczyk (Redaktor), Barbara Szatur-Jaworska (Redaktor)

 16. Procesy demograficzne - polityka społeczna Polska-Europa w: Procesy demograficzne u progu XX wieku, str. 228-253, Rządowa Rada Ludnościowa, r. 2003 (Artykuł) Józefa Hrynkiewicz, Z. Strzelecki (Redaktor)

 17. Sytuacja dzieci w Polsce. Uwarunkowania demograficzne w: Polska dla dzieci, str. 67-71, Wydawnictwo Rzecznika Praw Dziecka, r. 2003

 18. Młodzież - warunki i możliwości stabilizacji zawodowej i życiowej w: Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym, str. 175-192, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, r. 2002 Ewa Giermanowska, Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)

 19. Pomoc rodzinie w realizacji jej funkcji w: Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym, str. 135-148, Rządowa Rada Ludnościowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, r. 2002 Mariola Racław-Markowska, Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)

 20. Szanse i zagrożenia inicjatyw obywatelskich w świetle przygotowywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego w: Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, str. 73-90, Instytut Spraw Publicznych, r. 2002, Marek Rymsza, Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)

 21. Lidzbark Warmiński w: Decentralizacja funkcji społecznych państwa, str. 63-88, Instytut Spraw Publicznych, r. 2001

 22. O nową politykę społeczną w Polsce w: O nową koncepcję polityki społecznej, str. 20-37, Katolickie Stowarzyszenie - CIVITAS CHRISTIANA, r. 2001dr hab. Marek Rymsza

Polityka społeczna Polityka rodzinna Polityka społeczna wobec krysysu Organizacje pozarządowe-TRZECI SEKTOR Podstawy nauki o polityce publicznej Reintegracja społeczna Polityka obywatelska Polityka społeczna w Europie

Publikacje w czasopiśmie

1. Sektor obywatelski w czasach gospodarczego kryzysu TRZECI SEKTOR Tom 30 r. 2013, str. 5-7 (Artykuł) Marek Rymsza, Magdalena Dudkiewicz

2. Społeczny i obywatelski potencjał polskiej wsi TRZECI SEKTOR Tom 29 r. 2013, str. 2-8 (Artykuł)

Marek Rymsza

3. Czy wiemy, czego chcemy? Polityka społeczna w czasach kryzysu WIĘŹ Nr 11-12 r. 2012, str. 19-31 (Artykuł) Marek Rymsza

4. Praca z rodziną w Polsce - od środowiskowych inicjatyw pozarządowych do publicznego systemu wsparcia TRZECI SEKTOR Tom 2013/2014 r. 2012, str. 5-10

5. Sektor obywatelski w czasach gospodarczego kryzysu TRZECI SEKTOR Tom 27 r. 2012, str. 2-8

6. Sektor pozarządowy i społeczeństwo obywatelskie w Samorządnej Rzeczpospolitej TRZECI SEKTOR Tom 26 r. 2012, str. 2-7

7. Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ja modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?

TRZECI SEKTOR Tom II r. 2012, str. 2-7 (Artykuł) Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza

8. Zatoczyć koło. O potrzebie instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji pracy socjalnej TRZECI SEKTOR r. 2012, str. 2-11 (Artykuł) Marek Rymsza

9. Działalność dobroczynna: tradycje i współczesność TRZECI SEKTOR Tom 22 r. 2010, str. 2-7 (Artykuł) Marek Rymsza

10. Państwo i sektor obywatelski: między kulturą kontraktu i kulturą partnerstwa

TRZECI SEKTOR Tom 20 r. 2010, str. 4-12 (Artykuł) Marek Rymsza

11. Rozwój sektora gospodarki społecznej w Polsce: między zatrudnieniem socjalnym i przedsiębiorczością społeczną TRZECI SEKTOR Tom 21 r. 2010, str. 2-8 (Artykuł) Marek Rymsza

12. Absorpcja funduszy unijnych w trzecim sektorze i jej konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego TRZECI SEKTOR Tom 18 r. 2009, str. 2-9 (Artykuł) Marek Rymsza

13. Edukacja obywatelska w systemie demokratycznym TRZECI SEKTOR Tom 17 r. 2009, str. 2-7 (Artykuł) Marek Rymsza

14. Polityka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce: duże nakłady, małe efekty. TRZECI SEKTOR Nr 16 r. 2009, str. 2-8 (Artykuł) Ewa Giermanowska, Marek Rymsza

15. Kościół w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie w Kościele

TRZECI SEKTOR Tom 15 r. 2008, str. 2-9 (Artykuł) Marek Rymsza, Zbigniew Nosowski

16. Monitorowanie procesu usamodzielniania wychowanków placówek socjalizacyjnych i rodzin zastępczych AUXILIUM SOCIALE Tom 1-2 r. 2008, str. 115-128 (Artykuł)Marek Rymsza, Anna Kwak

17. Obywatelskie media, czyli jakie? TRZECI SEKTOR Tom 14 r. 2008, str. 2-6 (Inne)

Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza

18. Polityka obywatelska - to znaczy jaka? TRZECI SEKTOR Tom 13 r. 2008, str. 2-8 (Inne)

Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza

19. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego, III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Piotr Gliński, Barbara Lewenstein, Andrzej Siciński (red.) SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(4)-1(5) r. 2008, str. 347-356 (Recenzja)

Marek Rymsza

20. State Policy towards the Civic Sector in Poland in the Years 1989-2007 TRZECI SEKTOR r. 2008, str. 53-63 (Artykuł) Marek Rymsza

21. The Social Economy and the Third Sector. Poland Compared to European Experiences TRZECI SEKTOR r. 2008, str. 4-10 (Artykuł) Marek Rymsza

22. Doświadczenie i przyszłość w działalności pozarządowej TRZECI SEKTOR Nr 11 r. 2007, str. 2-6 (Artykuł) Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza

23. Sozialpolitik und soziale Bindungen TRANSIT. EUROPÄISCHE REVUE Nr 32 r. 2007, str. 67-83 (Artykuł) Marek Rymsza

24. Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce TRZECI SEKTOR Nr 9 r. 2007, str. 2-8 (Artykuł) Marek Rymsza

25. Polityka społeczna a więzi społeczne. Przypadek III Rzeczypospolitej SOCIETAS/COMMUNITAS Tom I r. 2006, str. 197-221 (Artykuł) Marek Rymsza, Barbara Lewenstein (Redaktor)

26. Polityka państwa wobec trzeciego sektora: nie tylko jedna ustawa TRZECI SEKTOR Tom 3 r. 2005, str. 2-10 (Artykuł) Marek Rymsza

27. Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich TRZECI SEKTOR Tom 2 r. 2005, str. 2-9 (Artykuł) Marek Rymsza

28. W poszukiwaniu godziwego wynagrodzenia. Pomiędzy wolnym rynkiem, polityką społeczną i nauczaniem Kościoła RES PUBLICA NOWA Nr 7 r. 2003, str. 40-45 (Artykuł) Marek Rymsza

29. Polacy XXI wieku - aktywni i zaradni czy bierni i bezradni EDUKACJA USTAWICZNA DOROSLYCH Nr 2 r. 2002, str. 21-22 (Artykuł) Marek Rymsza

30. Dekada polskiej polityki społecznej POLITYKA SPOŁECZNA Nr 1 r. 2000, str. 23-28 (Recenzja)

Marek Rymsza


Książki

31. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states

Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2013 (Książka) Marek Rymsza

32. Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka) Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak, Arkadiusz Karwacki

33. Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)

Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza

34. Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej

Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor), Kazimiera Wódz (Redaktor), Krystyna Faliszek (Redaktor), Arkadiusz Karwacki (Redaktor)

35. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem

Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor)

36. W stronę aktywnych słuzb społecznych Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)

37. W stronę aktywnych służb społecznych ISP; CAL, r. 2012 (Książka)

Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)

38. Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w ortganizacjach pozarządowych

Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)

39. Pozarządowość i wolontariat w organizacjach pozarządowych Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)

40. Nie tylko społecznie. Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Droga do partnerstwa

Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)

41. Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych

Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Redaktor)

42. Social Economy in Poland. Past and Present Institute of Social Affairs, r. 2008 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)

43. Social Economy in Poland. Past and Present Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Książka)

Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)

44. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna Instytut Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)

Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)

45. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)

46. Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor)

47. Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor), Magdalena Dudkiewicz (Redaktor), Grzegorz Makowski (Redaktor)

48. Elastyczny rynek pracy i bezzpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2005 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor)

49. Reformy społeczne. Bilans dekady Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor)

50. W stronę aktywnej polityki społecznej Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)

Książka


51. Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Książka) Marek Rymsza (Redaktor)

52. W stronę aktywnej polityki społecznej Instytut Spraw Publicznych, r. 2003 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)

53. Samotne macierzyństwo i polityka społeczna Instytut Spraw Publicznych, r. 2001 (Książka)

Marek Rymsza (Redaktor)
Publikacje w książce

54. Aktywna polityka społeczna w Europie. Activation services i nie tylko w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 73-101, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)

Marek Rymsza

55. Krytyka podejścia aktywizującego w polityce społecznej w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 385-407, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł) Marek Rymsza

56. Organizowanie społeczności lokalnej: między projektami a rzeczywistością w: Oblicza zmiany lokalnej, str. 13-21, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł) Marek Rymsza

57. Praca socjalna we współczesnej Polsce: między helping profession a administracją socjalną w: Kobiety w pracy socjalnej, str. 561-598, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2013 (Artykuł) Marek Rymsza

58. Programy aktywizujące w Stanach Zjednoczonych; od teorii underclass do wdrożenia koncepcji wolfare

w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 45-72, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł) Marek Rymsza

59. Rola organizacji obywatelskich i sektora gospodarki społecznej w świadczeniu usług reintegracyjnych

w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 359-382, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł) Marek Rymsza

60. Social Work and Social Workers in Poland w: Facing the Challenges. Social Policy in Poland after 1990, str. 156-168, Poznań Univerisy of Economics Press, r. 2013 (Artykuł) Marek Rymsza

61. Wprowadzenie

w: Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, str. 5-15, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2013 (Inne) Marek Rymsza

62. Wprowadzenie. Aktywna polityka społeczna w praktyce w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 5-16, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)

Marek Rymsza

63. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Polsce: cztery systemy, jednak polityka? w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, str. 27-43, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza

64. O współczesnej aktywizacji i integracji - w strone nowego modelu polityki zawodowej

w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, str. 233-249, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki

65. Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu

w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 175-189, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza

66. Praca socjalna, służby społeczne, pomoc społeczna w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju

w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 353-365, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza

67. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 11-33, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)

Marek Rymsza

68. W stronę aktywnych służb społecznych w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 219-224, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak

69. W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 203-226, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza

70. Wprowadzenie w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 7-13, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak

71. Zarządzanie w trzecim sektorze z perspektywy cyklu życia organizacji pozarządowych w: Zróznicowanie i zmienność społecznego świata. (Księga Jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie), str. 197-209, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2012 (Artykuł) Marek Rymsza

72. Case management jako formuła koordynacji usług społecznych i innych działań służb publicznych - przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w: Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Red. K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz, str. 229-247, Wydawn. Edukacyjne Akapit, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce) Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza

73. Wolontariat w kontekście organizacji pozarządowych w: O etyce służb społecznych, str. 30-43, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, r. 2010 (Artykuł) Marek Rymsza

74. Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?

w: Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, str. 123-138, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, r. 2009 (Artykuł)

Marek Rymsza

75. Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 59-79, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)

Marek Rymsza

76. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 275-292, Instytut Spraw Publicznych, r. 2009 (Artykuł)

Marek Rymsza, Ewa Bogacz-Wojtanowska

77. Przedsiebiorczość społeczna a rozwój zaniedbanych społeczności wiejskich

w: Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, str. 159-175, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, r. 2008 (Artykuł)

Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak

78. Przedsiębiorczość społeczna a rozwój zaniedbanych społeczności wiejskich

w: Ekonomia spoleczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Pod red. A. Gizy-Poleszczuk i J. Hausnera, str. 161-175, FISE, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)

Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza

79. Social Entrepreneurship and Development of Neglected Rural Communities w: The social Economy In Poland: Achievments, Barriers to Growth, ande Potential in Light of Research Results, str. 165-179, Fundation of Social and Economic Activites, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza

80. The Second Wave of the Social Economy in Poland and the Concept of Active Social Policy w: Social Economy in Poland. Past and Present, str. 172-187, Institute of Social Affairs, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza

81. Toward a Polish Model of Social Economy w: Social Economy in Poland. Past and Present, str. 7-25, Institute of Social Affairs, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak

82. Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca – wprowadzenie w: Nie tylko społecznie. Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Droga do partnerstwa, str. 59-80, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza

83. Wprowadzenie w: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, str. 7-13, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza

84. Wprowadzenie w: Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, str. 7-15, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza

85. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje w: Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, str. 275-292, Instytut Spraw Publicznych, r. 2008 (Artykuł)

Marek Rymsza, Ewa Bogacz-Wojtanowska

86. Zakorzenienie organizacji non profit: relacje między rządem a sektorem non profit w: Trzeci Sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe - wybór tekstów, str. 31-54, Stowarzyszenie Klon/Jawor, r. 2008 (Artykuł) Marek Rymsza, Annette Zimmer, Marta Bucholc (Tłumacz)

87. Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, str. 175-189, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł) Marek Rymsza

88. Monitorowanie procesu usamodzielnienia wychowanków placówek socjalizacyjnych i rodzin zastępczych w: Pedagogika rodziny. Wybrane zagadnienia, str. 103-118, Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, r. 2007 (Artykuł)

Anna Kwak, Marek Rymsza

89. O polityce państwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego

w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, str. 7-18, Fundacja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2007 (Artykuł)

Marek Rymsza

90. Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989-2007 w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 23-42, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł)

Marek Rymsza

91. Prawne regulacje współpracy międzysektorowej w działaniu: wnioski i rekomendacje w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 239-254, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł) Marek Rymsza

92. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej w: Aktywizacja. Partnerstwo. Partycypacja. O odpowiedzialnej polityce społecznej, str. 13-28, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, r. 2007 (Artykuł) Marek Rymsza

93. Social Policy and social ties w: On Solidarity. Cultural and Political Conditions for the Reform of Social Models in Europe and the U.S., str. 88-101, Institute for Human Sciences, r. 2007 (Artykuł konferencyjny) Marek Rymsza

94. Wprowadzenie w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 7-23, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Inne) Magdalena Dudkiewicz, Grzegorz Makowski, Marek Rymsza

95. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, str. 63-257, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2007 (Artykuł) Grzegorz Makowski, Tomasz Kasprzak, Marek Rymsza

96. W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska na drodze do flexicurity? w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeńzstwo socjalne. Flexicurity po polsku?, str. 9-33, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2005 (Artykuł) Marek Rymsza

97. Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji. w: Reformy społeczne. Bilans dekady., str. 153-192, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Marta Zahorska-Bugaj (Autor oryginału), Marek Rymsza (Redaktor)

98. Embeddedness of Nonprofit Organizations: Government - Nonprofit Relationships w: Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit - Organizations Work, str. 169-197, VS Werlag, r. 2004 (Artykuł)

Marek Rymsza, Annette Zimmer, Eckhard Priller (Redaktor), Annette Zimmer (Redaktor)

99. From Solidarity to Subsidiarity: The Nonprofit Sector in Poland w: Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit - Organizations Work, str. 557-599, VS Werlag, r. 2004 (Artykuł)

Marek Rymsza, Ewa Leś, Izabela Rybka, Andrzej Juros, Jakub Wygnański, Annette Zimmer (Redaktor), Eckhard Priller (Redaktor)

100. Jak wprowadzać w zycie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia lat dziewięćdziesiątych

w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, str. 17-34, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Marek Rymsza, Agnieszka Hryniewicka, Przemysław Derwich

101. O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w Polsce

w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, str. 143-171, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Magdalena Arczewska, Marek Rymsza (Redaktor)

102. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, str. 55-76, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł)

Marek Rymsza, Mariola Racław-Markowska, Danuta Graniewska (Redaktor)

103. Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych: próba podsumowania w: Reformy społeczne. Bilans dekady, str. 223-260, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Marek Rymsza

104. Wprowadzenie w: Reformy społeczne. Bilans dekady, str. 7-11, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Marek Rymsza

105. Wprowadzenie w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, str. 7-14, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Marek Rymsza

106. Zasada pomocniczości państwa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, str. 171-194, Instytut Spraw Publicznych, r. 2004 (Artykuł) Marek Rymsza, Agnieszka Hryniewicka, Przemysław Derwich

107. Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce w: W stronę aktywnej polityki społecznej, str. 19-32, Instytut Spraw Publicznych, r. 2003 (Artykuł) Marek Rymsza

108. Instrumentalizacja prawa. Reformowanie sfery socjalnej w Polsce w perspektywie socjologii legislacji

w: O prawie, obyczajach i społeczeństwie, str. 283-294, Katedra Socjologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, r. 2003 (Artykuł) Marek Rymsza

109. Teaching Third Sector Issues Social Sciences at University Level

w: University and College Level Third Sector Studies in Countries of Central and Eastern Europe, str. 9-20, CEE, r. 2003 (Artykuł) Marek Rymsza, Miklos Kralik (Redaktor)

110. W stronę aktywnej polityki społecznej w: W stronę aktywnej polityki społecznej, str. 235-253, Instytut Spraw Publicznych, r. 2003 (Artykuł) Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak

111. Wstęp w: W stronę aktywnej polityki społecznej, str. 7-18, Instytut Spraw Publicznych, r. 2003 (Artykuł) Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak

112. Ewolucja ubezpieczeń społecznych a zasada sprawiedliwości dystrybucyjnej w: Nierówni i równiejsi, str. 242-253, Fundacja Innowacja, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Tadeusz Kowalik (Redaktor)

113. Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych w Polsce w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim - wyzwanie dla środowisk akademickich, str. 51-70, Lubelski Ośrodek Samopomocy, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Izabela Rybka, Andrzej Juros (Redaktor)

114. Poprawność polityczna a praca socjalna na przykładzie Encyklopedii pracy Socjalnej w: Wartości i normy społeczne, str. 87-95, Uniwersytet Jagielloński-Instytut Socjologii, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Krzysztof Frysztacki (Redaktor)

115. Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, str. 99-110, Akapit, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Krzysztof Frysztacki (Redaktor), Krzysztof Piątek (Redaktor)

116. Problematyka trzeciego sektora w nauczaniu stosowanych nauk społecznych w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim - wyzwanie dla środowisk akademickich, str. 157-171, Lubelski Ośrodek Samopomocy, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Andrzej Juros (Redaktor)

117. Sznase i zagrożenia inizjatyw obywatelskich w świetle przygotowywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego w: Przeci ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, str. 73-90, Instytut Spraw Publicznych, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)

118. Ubezpieczenie emerytalne w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce w: Nierówni i równiejsi, str. 254-289, Fundacja Innowacja, r. 2002 (Artykuł) Marek Rymsza, Tadeusz Kowalik (Redaktor)

119. Pomoc rodzinom samotnych matek w Polsce. Rekomendacje dla polityki społecznej w: Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, str. 425-449, Instytut Spraw Publicznych, r. 2001 (Artykuł) Mariola Racław-Markowska, Marek Rymsza, Maria Środoń

120. Portrety samotnego macierzyństwa w: Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, str. 97-122, Instytut Spraw Publicznych, r. 2001 (Artykuł) Mariola Racław-Markowska, Marek Rymsza, Maria Środoń

121. Powiat Puławy w: Decentralizacja funkcji społecznych państwa, str. 115-148, Instytut Spraw Publicznych, r. 2001 (Artykuł) Ewa Giermanowska, Marek Rymsza, Sławomir Legat

122. Rola organizacji pozarządowych w realizacji lokalnej polityki społecznej samorządu w: Lokalna polityka społeczna, str. 45-56, Wydawnictwo Sejmowe, r. 2001 (Artykuł konferencyjny) Marek Rymsza

123. Social Policy Toward Lone Mothers and Their Families in Poland during The Transformation Period

w: Occasiolnal Paper, str. , Institute of Human Sciences, r. 2001 (Inne) Marek Rymsza, Mariola Racław-Markowska, Maria Środoń

124. Uwarunkowania aktywności zawodowej samotnych matek w: Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, str. 153-165, Instytut Spraw Publicznych, r. 2001 (Artykuł)

Mariola Racław-Markowska, Joanna Ciecieląg, Marek Rymsza (Redaktor)

125. Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w: Decentralizacja funkcji społecznych państwa, str. 47-51, Dział Wydawniczy Kancelarii Sejmu, r. 2001 (Artykuł) Marek Rymsza

6. Polityka rodzinna a ideologie społeczne. W poszukiwaniu obszaru wspólnego w: Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, numer ofiarowany profesor Hannie Świdzie-Ziembie i profesorowi Zdzisławowi A.Ziembie, str. 367-402, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2000

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna