50 – lecie ordynacji księży w Polsce w roku 2010 „We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach.”Pobieranie 44.94 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.94 Kb.
50 – lecie ordynacji księży w Polsce w roku 2010 „We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach.” (2 Kor 6,4)

W bieżącym 2010 roku 50 – lecie ordynacji obchodzą trzej księża Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego [Luterańskiego] w Polsce: ks. Alfred Neumann (ord. 3 IV 1960 r.), ks. biskup dr Jan Szarek (ord. 25 IX 1960 r.) i ks. radca Jan Gross (ord. 2 X 1960 r.). Wspólna uroczystość dziękczynna za 50 lat służby duszpasterskiej w czasie uroczystego nabożeństwa ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza, odbędzie się w sobotę, dnia 25 września 2010 r. o godzinie 15.00 w kościele Zbawiciela w Bielsku – Białej, przy placu ks. Marcina Lutra, której patronują Biskup Kościoła Ks. Biskup Jerzy Samiec i Biskup Diecezji Cieszyńskiej Ks. Biskup Paweł Anweiler.

* * *

Pięćdziesiąt lat temu, dnia 1 października 1956 r. z przekształconego dwa lata wcześniej Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w Chrześcijańską Akademię Teologiczną z siedzibą w Chylicach (Skolimów) pod Warszawą, rozpoczęła studia ponad 20 osobowa grupa studentów z różnych Kościołów Protestanckich Polsce, a także z Kościołów Starokatolickich.

Z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce rozpoczęły i ukończyły studia także studentki teologii:
Diakon mgr Helena Bujok z Wisły (diakon Gajdacz, katechetka w Cieszynie, przez 24 lata redaktor „Przyjaciela Dzieci”, odznaczona nagrodą honorową im ks. Leopolda Otto, mieszka wraz z mężem ks. proboszczem Emilem Gajdaczem, emerytowanym duszpasterzem i dyrektorem „Eben-Ezer” w Dzięgielowie).

Diakon mgr Krystyna Frank z Wisły (- Smoleńska, córka ks. Adolfa Franka, była katechetka w Goleszowie, a następnie pracowała wraz z mężem w Słupsku, oraz prze 7 lat na misjach w Afryce. Po powrocie do Europy w Westfalii, gdzie zamieszkuje aż dotąd.
Wanda Ziejka ze Skoczowa (pastorowa Baumanowa w Katowicach - Szopienicach, zmarła dnia 25 XII 1982 r. i pochowana została w Cieszynie).

Dalsi studenci – luteranie to;

Ks. Klaus Bursian z Zawadzkiego (Opolszczyzna), wyjechał do Niemiec w czasie studiów, ordynowany w Niemczech, w latach 1966-2000 był proboszczem parafii im. Filipa Melanchtona w Berlinie – Spandau przy Melanchthonplatz, obecnie jest na emeryturze w Berlinie.

Joachim Masomeid z Ełku (brak danych, wyjechał do Niemiec),

Zdzisław Ziejka ze Skoczowa, nie ukończył studiów, zmarł w Niemczech i pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie,

Marcin Mach z Chorzowa, zmarł nie ukończywszy studiów i pochowany jest na ewangelickim cmentarzu w Katowicach.

Także na tym samym roku studiów rozpoczęli studia teologiczne już ordynowani księża diakoni: ks. Henryk Sikora z Działdowa (ord. 1954, 1954-1956 w Lipowie, proboszcz w Działdowie (1960-1972) i Piszu (1972-1976), wyjechał w roku 1976 do Niemiec, gdzie aż do emerytury był proboszczem w Oberkalbach/Rhön, Heubach i Utrichshausen koło Fuldy, obecnie na emeryturze w Kalbach,Ks. Sieghard Kunze z Zalewa, ks. Gerhard Dosch z Nawiad (1955-1956), ks Wiktor Zeller (1917-1966) z Siemianowic Śląskich (w latach 1952-1955 diakon w Chorzowie, 1955-1988 proboszcz w Siemianowicach Śl., zmarł w Siemianowicach Śl. i pochowany został w Chorzowie na cmentarzu ewangelickim), oraz studenci z Kościoła Metodystycznego, z Kościoła Chrześcijan Baptystów i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, a także z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Polskokatolickiego. Był to więc bardzo silny rok pod względem ilości nowych studentów teologii protestanckiej, nie licząc studentów sekcji starokatolickiej (polskokatolicy i mariawici). Jednym z rocznika studiów 1956-1960, który był o rok później ordynowany to ks. mgr Jan Lech Klima z Bielska, ordynowany 15 X 1961 r. : 1961-1964: wikariusz w Sopocie, 1962-1969: administrator w Rypinie i Lipnie, 1964-1965 administrator we Włocławku, 1969-1978: w Czechowicach-Dziedzicach, 1978-1982: II proboszcz w Wiśle, 1982-2002: proboszcz w Międzyrzeczu, obecnie na emeryturze.

* * *

Wraz z tegorocznym Jubilatem Ks. Biskupem Dr. Janem Szarkiem przed 50 – laty ordynowani byli w kościele Zbawiciela w Bielsku – Białej, dnia 25 września 1960 r. także dwaj, niestety, nieżyjący już księża, których przy tej okazji pragniemy wspomnieć.

A oto oni:

  1. Ś.p. ks. Otton Jaworski, urodzony dnia 19 października 1934 r. w Ustroniu. Był nauczycielem, ale później studiował teologię ewangelicką. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku 1960 i zdaniu I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi” w dniu 21 września 1960 r. został ordynowany wraz z ks. Janem Szarkiem i ks. Erwinem Kruczkiem w kościele Zbawiciela w Bielsku – Białej, w niedzielę, dnia 25 września 196o r. przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę w asyście ks. seniora dr Woldemara Gastparego z Łodzi i Ks. seniora Piotra Adama Wegerta, miejscowego proboszcza i seniora Diecezji cieszyńskiej. Następnie został skierowany do pracy w diecezji mazurskiej, w parafii Rańsk w charakterze wikariusza, a od roku 1965 do roku 1970 był administratorem parafii w Ełku. Z dniem 30 listopada 1970 r. przestaje być duchownym w Polsce, gdyż wyjeżdża wraz z rodziną do Niemiec. We wspomnieniach ks. dr. Alfreda Jaguckiego "Mazurskie dole i niedole" Autor poświęcił jedno zdanie o swym byłym wikariuszu: "Ksiądz Jaworski, pochodzący z Ustronia, był żonaty z Mazurką z Nawiad i wyjechał z teściami, bo nie chciał powiększać liczby rozdartych rodzin, kiedy na Mazurach trwała akcja łączenia rodzin". W Niemczech pracował Ks. Otton Jaworski w Kościele w Westfalii. Po przebytej operacji serca umiera i w Westfalii zostaje pochowany.

* * *

  1. Ś.p. Ks. Erwin Kruczek z Parafii w Bielsku, urodzony w Międzyświeciu koło Skoczowa w dniu 21 VII 1923 r., żonaty z Marią z domu Paw z Pierścca (zm. 28 I 2010 r. w Cieszynie), ojciec jedynego syna Mateusza Marka (ur. 22 VIII 1950 r., zm. 12 VI 2010 r. w Cieszynie), który ukończył teologię, ale nie wyraził zgody na ordynację. Erwin Kruczek w późnym wieku mając już 33 lata udał się na studia teologiczne do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z siedzibą w Chylicach w roku 1956, które ukończył z tytułem magistra teologii w roku 1960 i po zdaniu I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi” 21 września 1960 r. został wraz z mgr Ottonem Jaworskim z Ustronia i mgr Janem Szarkiem z Bielska – Białej ordynowany na księdza w kościele Zbawiciela w Bielsku – Białej przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę w asyście ks. seniora dr. Woldemara Gastparego i ks. seniora Piotra Adama Wegerta, oraz z dniem ordynacji mianowany wikariuszem w Zalewie w Diecezji Mazurskiej. Do Parafii w Zalewie należały wówczas parafie: w Morągu, Pasłęku, Mikołajkach Pomorskich, w Prabutach, w Starym Mieście i Kamieńcu. Po zdaniu II egzaminu kościelnego „pro ministerio” został mianowany administratorem powyższych parafii, a od 1 stycznia 1963 r. został dodatkowo administratorem parafii w: Dąbrównie, Lipowie i Glaznotach. Od roku 1965 pełnił obowiązki duszpasterskie w parafiach: w Zduńskiej Woli w Diecezji Warszawskiej, we Wrocławiu w Diecezji Wrocławskiej, a następnie został mianowany administratorem parafii: Kępno, Czarnolas, Kobyla Góra, Ostrzeszów, Podzamcze – Wieruszów, Grabowo. Ze względu na chorobę poszedł na rentę chorobową w roku 1974 i zamieszkał w Cieszynie w swoim domu. W tym czasie przez pewien okres zastępował aż do roku 1978 chorego ks. konseniora Jana Karpeckiego w Mikołowie i Orzeszu. Mając nadzieję na lepsze leczenie niż w Kraju, wyjechał do Niemiec i osiadł w Essen. Niestety i tu nie pomogły żadne lekarstwa i lekarze, zmarł w szpitalu w Essen w dniu 15 listopada 1982 r. i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy autostradzie B 2 w Mülheim an der Ruhr w Nadrenii. Na pogrzebie oprócz przyjaciół z Mülheim i Essen mogła być z Kraju tylko żona (stan wojenny 1981-1983), która otaczała go do końca troskliwą opieką.

Tegoroczni jubilaci:

1. Ks. Alfred Neumann (ordynowany 3 kwietnia 1960 r.)

Ks. Alfred Neumann, syn Reinholda Neumanna i Zofii z domu Reszke, urodził się dnia 3 czerwca 1936 r. w Kaliszu, ochrzczony dnia 12 lipca 1936 r. w Kaliszu przez ks. Edwarda Henryka Wende (1874-1949), oraz konfirmowany w roku 1950 w Grodżccu pow. Konin przez ks. dr. Lucjana Lewandowskiego z Ossówki. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu rozpoczął w roku 1954 studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii w roku 1959. Po zdaniu I egzaminu kościelnego w r. 1959, został ordynowany na księdza ewangelickiego w dniu 3 kwietnia 1960 r. w kaplicy ewangelickiej w Kaliszu przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę w asyście księży: seniora dr. Woldemara Gastparego i konseniora Jerzego Sachsa, miejscowego proboszcza. Konsystorz mianował go wikariuszem parafii w Poznaniu, gdzie pracował do 31 marca 1962 r. W dniu 14 sierpnia 1960 r. w Poznaniu ożenił się z Anną z domu Ożana (ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną, pracowała w Banku Inwestycyjnym oraz w Narodowym Banku Polskim), z którą w szczęśliwym małżeństwie przeżył blisko 50 lat.

Od 3 kwietnia roku 1961 został mianowany przez Konsystorz administratorem w parafii Cieplice Śl. – Jelenia Góra, gdzie był proboszczem aż do przejścia w stan spoczynku, czyli do 30 września 1998 r. Przechodząc na emeryturę zamieszkał wraz z żoną w Zamarskach koło Cieszyna. Ma dwóch synów księdza mgr. Jana Neumanna, proboszcza w Rynie, który jest żonaty z Małgorzatą z domu Dudek, oraz mgr. inż. Romualda Neumanna żonatego z Joanną z domu Kawulok zamieszkałych w Cieszynie. Ks. Alfred Neumann jest dziadkiem 6 wnucząt.

W okresie pracy duszpasterskiej, ks. proboszcz Alfred Neumann zajmował się także astronomią, którą wykładał w Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze i Cieplicach, pełnił ważne obowiązki zarówno we władzach polskich jak i międzynarodowych Towarzystwa Miłośników Astronomii (w Jeleniej Górze, Cieplicach Śl., Lubaniu i Zgorzelcu) Z tego powodu brał udział w licznych światowych konferencjach astronomicznych, jak np: w Azji 1968, w Kanadzie – Hamilton 1975. Miał możność odwiedzić kaplicę na terenie ONZ. W dniu 17 października 1979 r. zostal odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za osiągnięcia w dziedzinie astronomii.

Niewątpliwie największym ciosem dla księdza Alfreda w ostatnich miesiącach 2010 r. jest nagła śmierć jego troskliwej żony i wiernej pomocnicy, oddanej całym sercem Kościołowi (m.in. długoletnia organistka) ś.p. Anny Neumann, która tak nieoczekiwanie odeszła do Pana w niedzielę, dnia 25 kwietnia 2010 r. nad ranem i pochowaną została dnia 28 kwietnia 2010 r. na cmentarzu ewangelickim w Zamarskach koło Cieszyna.

Ks. Alfred Neumann pochodzi z rodziny oddanej Kościołowi. Jego wujkiem ze strony mamy był ks. dr Tadeusz Wojak (1907-2000) były proboszcz w Starym Bielsku i redaktor „Zwiastuna”, a kuzyn jego ojca ks. Reinhold Krause pracował jako ewangelicki duchowny w byłej NRD, natomiast jego syn ks. Detlef Krause, czyli w drugiej linii kuzyn ks. Alfreda Neumanna, jest aktualnie dyrektorem „Libenzeller Mission”, znanego chrześcijańsko - pietystyczno - ewangelikalnego centrum misyjnego założonego 3 listopada 1899 r. w Niemczech w Bad Liebenzell w Szwarcwaldzie.

2. Ks. Biskup Dr Jan Szarek (ordynowany 25 września 1960 r.):

Ks. Biskup Jan Szarek urodził się dn. 13 lutego 1936 r. w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły podstawowej - z uwagi na trudną sytuację rodziców - naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Bielsku-Białej. Za zaangażowanie w życiu kościelnym został zwolniony z pracy.  W 1956 r. zdaje egzamin dojrzałości i rozpoczyna studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kończy je w 1960 r., uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej pt. “Życie i działalność Tomasza Münzera i jego stosunek do reformacji Marcina Lutra”. 
  

Ordynowany przez ks. biskupa prof. dr Andrzeja Wantułę w Bielsku – Białej w swoim rodzinnym kościele Zbawiciela, dnia 25 września 1960 r., rozpoczyna pracę duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na Mazurach w Diecezji Mazurskiej. Dziesięć lat pełni służbę w Diecezji Mazurskiej; przez dwa lata jest wikariuszem w Nawiadach k. Mrągowa, następnie przenosi się do Giżycka, gdzie jest administratorem parafii, a następnie proboszczem (instalacja na proboszcza 30.10.1966). W tym okresie przez dwa lata pełni funkcję duszpasterza młodzieżowego Diecezji Mazurskiej. W 1963 r. został jako duszpasterz młodzieżowy wydelegowany przez Kościół na Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej w Helsinkach. Niestety władze państwowe nie wyraziła zgody na ten wyjazd. 


  

Zaproszony przez ks. seniora Adama Wegerta do pracy w parafii w Bielsku, podejmuje decyzję o przeniesieniu się do Diecezji Cieszyńskiej; w 1970 r. rezygnuje ze stanowiska proboszcza w Giżycku, aby od dn. 1 lipca 1970 r. zostać wikariuszem ks. seniora Adama Wegerta. Jako wikariusz pracuje do momentu wybrania go przez parafię ewangelicką w Bielsku drugim proboszczem, co następuje dn. 1 czerwca 1975 r. Wprowadzenie w urząd ma miejsce dn. 28 września 1975 r. Dn. 25 listopada 1979 r. Zgromadzenie Diecezjalne wybiera ks. Jana Szarka na stanowisko konseniora Diecezji Cieszyńskiej, jednocześnie w tym okresie był przewodniczącym Diec. Kom. Ewangelizacyjnej. Dn. 14 września 1980 r. zostaje wybrany I proboszczem parafii ewangelickiej w Bielsku. Dn. 16 września 1980 r. Zgromadzenie Diecezjalne Diecezji Cieszyńskiej przeważającą większością głosów wybiera go na urząd seniora tej Diecezji. Wprowadzenie w ten urząd dokonał ks. biskup Janusz Narzyński w dniu 28 grudnia 1980 r.    

Działając jako senior Diecezji Cieszyńskiej jest inicjatorem i współorganizatorem wielu nowych form pracy; w 1983 r. powołał do życia pierwszą ewangelicką księgarnię “Logos” w Cieszynie, od 1985 r. pod jego kierownictwem był budowany Ośrodek Wydawniczy “Augustana”, otwarty w 1992 r.

Ks. senior Jan Szarek zainspirował i nadzorował przebudowę Ośrodka Młodzieżowego w Salmopolu. 


  

Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjnej, a od 1985 r. przewodniczący Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej, jest współorganizatorem dorocznych ewangelizacji ogólnopolskich w Dzięgielowie.

W latach osiemdziesiątych był także wiceprzewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. 
  

Znana jest także działalność charytatywna ks. seniora J. Szarka. Wspólnie z władzami miejskimi Bielska-Białej inicjuje założenie w stanie wojennym pierwszej w kraju “apteki z darów”. Jest również gorącym orędownikiem diakonii i jako przewodniczącemu Rady Opiekuńczej Diakonatu “Eben-Ezer” w Dzięgielowie leży mu na sercu jej rozwój. — W uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej ks. J. Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w 2000 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie pomiędzy Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz kawalerem Orderu Świętej Marii Magdaleny I stopnia za pracę dla dobra ekumenizmu. Za długoletnią działalność i wielkie osiągnięcia w ruchu ekumenicznym przyznano mu Nagrodę im. św. Brata Alberta.. W dniu 3.12.2000 Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego nadał mu godność Honorowego Członka. Za wieloletnią działalność charytatywną i troskę o problemy osób niepełnosprawnych oraz ubogacanie środowiska osób sprawnych praktyczną umiejętnością widzenia potrzeb innych, Kapituła Medalu „Przyjaciel Integracji” w dniu 16.10.2002 przyznała Ks. Biskupowi honorowe wyróżnienie: Medal „Przyjaciel Integracji” za rok 2002.  Od 1980 r. ks. J. Szarek jest członkiem Synodu Kościoła, od 1984 r. radcą Konsystorza.Dn. 6 stycznia 1991 r. Synod Kościoła wybiera ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła, co było wówczas jednoznaczne z objęciem także stanowiska Prezesa Synodu Kościoła i Prezesa Konsystorza. Akt uroczystej konsekracji i wprowadzenia w urząd ma miejsce dnia 3 maja 1991 r. w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Konsekratorem był jego poprzednik w urzędzie Biskupa Kościoła ks. biskup dr Janusz Narzyński, a współkonsekratorami: Biskup dr Johannes Hanselmann z Monachium, były prezydent Światowej Federacji Luterańskiej i Biskup dr Olavi Rimplainen z Oulu (Finlandia) wraz z 12 biskupami z Niemiec, Czech, Austrii, Litwy i Szwecji (Biskup pomocniczy z Uppsali).

Biskup J. Szarek pełni ten urząd do dnia 6 stycznia 2001 r. kiedy to konsekrował swego następcę ks. biskupa Janusza Jaguckiego. 


  

Ks. bp J. Szarek reprezentował Kościół Ewangelicko-Augsburski i Polską Radę Ekumeniczną na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Był uczestnikiem Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej w 1984 r. w Budapeszcie, brał udział w organizowanej przez Światową Radę Kościołów na Cyprze w 1986 r. konferencji “Diakonia 2000” oraz w światowej konferencji do spraw ewangelizacji w San Antonio (USA). Ponadto jest delegatem Kościoła w trakcie Walnych Zgromadzeń ŚFL w Hongkongu 1997 r., ŚRK w Harare (Zimbabwe) w 1998 r. oraz podczas II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Graz (Austria) w 1997 r. W latach 1991-1998 był członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK. 


  

Swojej aktywności Ks. Biskup Jan Szarek nie ogranicza wyłącznie do rodzimego Kościoła, lecz w szerokim zakresie udziela się także na polu działalności ekumenicznej. W latach 70. był członkiem Komisji Wychowania i Młodzieży przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. Przez dwie kadencje pracował w Komisji Ewangelizacyjnej przy PRE. Od 1983 r. jest przewodniczącym Komisji Pomocy Międzykościelnej przy PRE, a w latach 1985-1991 r. był delegatem Rady do Komisji Pomocy Międzykościelnej Europejskiej Konferencji Kościołów (KEK). 


  

Już jako Biskup Kościoła, ks. Jan Szarek podejmował w ramach nabożeństwa ekumenicznego przebywającego w Polsce papieża Jana Pawła II. Miało to miejsce dn. 9 czerwca 1991 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie. Później jeszcze dwukrotnie — w 1997 r. we Wrocławiu i w 1999 r. w Drohiczynie — uczestniczył w spotkaniach z Papieżem Janem Pawłem II.   

W 1993 r. bp Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej (w 1996 r. na drugą 5-letnią kadencję do 2001). Wraz z ks. abp. Alfonsem Nossolem współprzewodniczy Komisji Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej do Spraw Dialogu. Efektem pracy tej Komisji jest m. in. podpisana w 2000 r. Deklaracja Kościołów w Polsce pt. "Sakrament Chrztu znakiem jedności". Do innych zrealizowanych inicjatyw należy opracowanie wspólnego porządku Tygodni Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan oraz nadanie Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu charakteru ponadkonfesyjnego. Ks. bp Jan Szarek jest przewodniczącym Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej oraz współprzewodniczy Komisji Kontaktów PRE - EKD. W marcu 2000 r. Synod Kościoła powołuje go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005 r. 
    Po przejściu na emeryturę w styczniu 2001 r. Światowa Federacja Luterańska powołuje ks. bpa na doradcę d/sp. Kościołów w Europie Środkowo-wschodniej ( 2001-2003). Od 2001 Ks. biskup jest Prezesem Śląskiej Fundacji ETOH Błękitny Krzyż, oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.

    Z okazji 70 rocznicy urodzin Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego obradujące dnia 3.12. 2005 podjęło uchwałę o nadaniu Ks. Biskupowi honorowego członkostwa w PTE. 

Ks. bp. J. Szarkowi od 1960 r. towarzyszy przez 50 lat wiernie i z poświęceniem żona Aniela z domu Bujak. Państwo Szarkowie mają dwoje dorosłych dzieci – Ewę i Piotra (ks. dr Piotr Szarek jest proboszczem parafii w Starym Bielsku), oraz wnuczęta.

Ks. Biskup Jan Szarek jest konsekratorem i współkonsekratorem prawie wszystkich biskupów w Polsce oraz: 6 I 1992 r. w Błędowicach: Biskup Władysław Volny. 1 IV 1994 r. w Berlinie: Biskup Prof. Dr Wolfgang Huber. 9 IX 1994 r. w Sanct Petersburg: Biskup Prof. Dr Georg Kretschmar (ELKRAS). 28 X 1994 r. w Bratysławie: Generalny Biskup Dr Julius Filo. 23 IV 1995 r. w Uppsali: Biskup Martin Lind. 6 V 1995 r. w Görlitz: Biskup Klaus Wollenweber. 28 I 1996 r. w Wiedniu: Biskup Herwig Sturm. 27 V 2000 r. w Londynie: Biskup Walter Jagucki. 6 I 2001 r. w Warszawie: Biskup Kościoła Janusz Jagucki. 5 X 2002 r. w Warszawie: Biskup ref. Marek Izdebski.7 I 2007 r. w Czeskim Cieszynie: Biskup Dr Stanisław Piętak. 6 I 2010 r. w Warszawie: Biskup Kościoła Jerzy Samiec.* * *
  1. Ks. Radca Jan Henryk Gross (ordynowany 2 października 1960 r.)


Jan Gross urodzony 25 kwietnia 1938 r. w Starogardzie Gdańskim. Rodzice: Jan (budowniczy pieców hut szkła) i Helena z domu Koch (położna). 1938: 13 sierpień – ochrzczony w kościele ewangelickim w Starogardzie Gdańskim przy rynku (obecnie kościół rzymsko-katolicki św. Katarzyny) (Chrzestni: Anna Jurasz z d. Koch i Henryk Gross)
1952: 1 czerwca - konfirmowany przez ks. radcę Roberta Fiszkala w kościele im. Marcina Lutra w Chorzowie.
1956: 5 czerwca - matura w LO w Chorzowie Batory i od 1 X studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z siedzibą w Chylicach.
1960: 23 czerwiec - magisterium na podstawie pracy z teologii praktycznej: „Stosunek Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego[Luterańskiego] do kultu Marii Panny” napisanej pod kierunkiem ks. biskupa prof. dr Andrzeja Wantuły, profesora Teologii Praktycznej CHAT.
1960: 21 wrzesień – I egzamin kościelny: „pro venia concionandi”.
1960: 2 październik – ordynowany (wyświęcony) w kościele im. ks. dr. Marcina Lutra w Chorzowie przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę w asyście: ks. seniora Alfreda Hauptman i ks. radcę Roberta Fiszkala.
1960-1961: wikariusz diecezjalny Diecezji Mazurskiej u boku ks. seniora Alfreda Jaguckiego w Szczytnie.
1961-1962: p.o. administratora w parafii Dąbrówno, Glaznoty i Lipowo oraz wikariusz diecezjalny Diecezji Mazurskiej z siedzibą w Dąbrównie.
1963-1973: wikariat w Goleszowie (diec. cieszyńska) u boku ks konseniora Tadeusza Terlika.
1963: 25 kwiecień - II egzamin kościelny (proboszczowski) "pro ministerio.” 1967: 28 wrzesień, Brzeg, Lewin Brzeski - ślub z Krystyną z domu Jarzembowska.
1970: 21 marzec - narodziny jedynej córki Elżbiety – Heleny (obecnie mgr położnictwa, Oddziałowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie).
1973-1978: wikariat w Cieszynie (diec. cieszyńska) pod kierunkiem ks. radcy dr. Alfreda Jaguckiego. 1973-2007: przewodniczący Komisji Liturgicznej Kościoła (później Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej) .
1978-1995: Administrator parafii w Orzeszu (diec. katowicka).
1978-2004: Proboszcz parafii w Mikołowie i Tychach (1945-1996: Tychy - integralna część parafii w Mikołowie). 1979 – 18 lutego: instalowany proboszczem w Mikołowie przez ks. seniora Alfreda Hauptmana w asyście ks. radcy Edwarda Romańskiego i ks. konseniora Jana Karpeckiego.
1996-2004: pierwszy proboszcz – administrator nowej, erygowanej, samodzielnej Parafii w Tychach.
1980-1990: Konsenior (obecnie Radca) Diecezji Katowickiej (zastępca zwierzchnika Diecezji Katowickiej ks. seniora Rudolfa Pastuchy).
1981 – 1982: Stan wojenny w Polsce. Ks. Jan Gross przewodniczącym Komisji Charytatywnej Katowickiego Oddziału PRE – pomoc dla całego Śląska Górnego (Cieszyńskiego i Opolskiego), tajna pomoc dla internowanych i ich rodzin (1980 – 1986). 1982 – 9 III: Powstaje Śląski Oddział PRE, 10 VI 1982 - uroczysta inauguracja, ks. Jan Gross przewodniczącym.
1986-2007: członek Synodu Kościoła (VIII, IX, X i XI) z listy wybranej przez księży całego Kościoła w 4 kadencjach synodów. 1977-2001: członek Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła.
1986: Rozpoczęcie po 41 latach życia parafialnego w Tychach – poświęcenie placu budowy kościoła (ul. Biskupa Juliusza Burschego 20, przedtem ul. Świerczewskiego) i b. Domu Macierzystego Sióstr „Eben-Ezer” w Dzięgielowie na kaplicę w Tychach. 1987: Ks. Jan Gross - budowniczy nowego kościoła, 27 listopada – poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół św. ap. Piotra i Pawła w Tychach przez ks. biskupa dr. Janusza Narzyńskiego. 1990-2001: radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
1995: 25 września – poświęcenie nowego, niewykończonego jeszcze kościoła w Tychach przez ks. biskupa Jana Szarka w 35 rocznicę jego ordynacji i 35 rocznicę ordynacji ks. Jana Grossa (2 X).
1997-2002: przewodniczący Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej („Śpiewnik Ewangelicki 2002” dla Kościołów Ewangelickich polskiej mowy w Polsce, w Czechach, w Niemczech, Anglii, Australii i USA)
2002 - 2007: Prezes XI Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.
1981 – 2008: przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. 2004: od 1 lutego – na emeryturze w Cieszynie.

Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Środków Masowego Przekazu, Przewodniczący Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo-Telewizyjnych. Współprzewodniczący Ekumenicznej Komisji Luterańsko-Metodystycznej w sprawie wspólnoty ołtarza i ambony (Komisja Dialogu). Współprzewodniczący Komisji Trójstronnej (luterańsko – reformowano - metodystycznej), członek Synodalnej Komisji Pastoralnej i Prawniczej.
Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:
1985: 1 październik – Odznaka Wojewódzkiej Rady Narodowej: „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO” za pracę charytatywną w okresie kryzysu (1981-1985).
1998: 15 sierpień – wyróżnienie Parafii Polskokatolickiej w Lublinie w dziedzinie ekumenizmu „SERCE DLA SERC.”
2004: 25 styczeń – Nagroda Honorowa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP „RÓŻA LUTRA.”
2004: 21 luty – Nagroda Miasta Mikołowa „MIKOŁOWIANIN ROKU 2003
2005: 20 kwiecień – Honorowa Nagroda Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego.
Współautor m.in.:
1968: Modlitewnik „Bądź z nami, Panie” ,
1976: Melodie liturgiczne cz. 1-3 – Cieszyn 1976,
1976: Śpiewnik dla młodzieży chrześcijańskiej (ekumeniczny): „Boże, zaśpiewam ci nową pieśń” – Sigen (Niemcy) 1976,
Chcę być konfirmowany” – podręcznik dla konfirmantów (praca zbiorowa),
1988: „Porównanie wyznań” Warszawa 1988 i II wyd. 2005, (K.E-R)
1995: „Przystąpię do ołtarza Bożego” cz. 1-3,
2002 i 2008: Śpiewnik Ewangelicki (2002),
2007: Choralnik 2 – Liturgia (13 kwiecień 2007 r.),
2006, 2007, 2008...: Agenda II Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.
Autor: wielu opracowań i artykułów w prasie kościelnej i ekumenicznej.

Ks. Jan Gross, Prezes Synodu Kościoła (2002-2007)i proboszcz w Mikołowie – Tychach (1978-2004)
: aktualnosci -> zostatniejchwili
zostatniejchwili -> ŚWIĘto reformacji 31 października 2008 r
zostatniejchwili -> Ks. Jan Gross
zostatniejchwili -> Konsekracja biskupa jana cieślara I wprowadzenie w urzędowanie biskupa dicezji warszawskiej
zostatniejchwili -> Ś. p. Ksiądz Jan Hause
zostatniejchwili -> Wiadomosci ekumeniczne śLĄskiego oddziału polskiej rady ekumenicznej
zostatniejchwili -> Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Szotmiller Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w rp ul Jasnogórska 6
zostatniejchwili -> Kościół Ewangelicko – Unijny w Niemczech Poprzez pojęcie Kościół Ewangelicko – Unijny
zostatniejchwili -> W rzeczpospolitej polskiej
zostatniejchwili -> Biskup prof. Dr hab. Marcin hintz konsekrowany
zostatniejchwili -> Biskup Rzymu odwiedził kościół ewangelicko – luterański w Rzymie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna