50-leciu Sympozjów Stateczności Konstrukcji 1963-2013 Łódź, 17 maja 2013 rPobieranie 68.86 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar68.86 Kb.
Uroczyste seminarium naukowe poświęcone

50-leciu Sympozjów Stateczności Konstrukcji

1963-2013

Łódź, 17 maja 2013 r.

Uroczyste seminarium naukowe poświęcone jubileuszowi 50–lecia Sympozjów Stateczności Konstrukcji odbyło się w dniu 17 maja 2013 roku w Hotelu Ambasador w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8.

Udział w Seminarium wzięli: Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prof. Marek Trombski, Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. Jacek Przybylski, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej prof. Ryszard Grądzki, Doktor Honoris Causa Politechniki Łódzkiej - Nestor Mechaników Polskich prof. Czesław Woźniak, vice przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Andrzej Garstecki. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Bogdan Kruszyński.

Jubileusz 50-lecia swoją obecnością uhonorowali Przyjaciele-Profesorowie przybyli z zagranicy: Dan Dubina z Rumuni, Vasyly Krasovsky z Ukrainy, Martin Macdonald z Wielkiej Brytanii, Arkady Manevich z Ukrainy, Jan Ravinger ze Słowacji, James Rhodes z Wielkiej Brytanii, Shigeru Shimizu z Japonii, Viorel Ungureanu z Rumuni, Christopher York z Wielkiej Brytanii.

Ponadto obecni byli goście z Politechniki Poznańskiej: prof. Krzysztof Magnucki, prof. Jerzy Zielnica i prof. Ewa Magnucka-Blandzi; z Wojskowej Akademii Technicznej: prof. Tadeusz Niezgoda, prof. Wiesław Barnat i prof. Jerzy Małachowski. Udział w Seminarium wzięli goście z innych uczelni w Polsce: prof. Czesław Szymczak z Politechniki Gdańskiej, prof. Aleksander Muc z Politechniki Krakowskiej, prof. Czesław Cichoń z Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Dorota Pawlus z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej i prof. Andrzej Teter z Politechniki Lubelskiej.

Spośród zaproszonych na jubileuszowe Seminarium sześciu uczestników I Sympozjum swoją obecnością zaszczycili dr Andrzej Młotkowski i doc. Janusz Lipiński.

Liczne grono gości stanowili pracownicy Politechniki Łódzkiej. Łącznie w Seminarium wzięło udział 57 uczestników.

Podczas uroczystego Seminarium przedstawiono historię Sympozjów Stateczności Konstrukcji, odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. W części naukowej wygłoszono trzy referaty plenarne: prof. Dan Dubina (Uniwersytet ‘Politehnica’ Timisoara, Rumunia) “Design and research assisted by testing in structural engineering”, prof. Christopher York (University of Glasgow, Wielka Brytania) “Thermo-mechanical tailoring strategies for uni-direction, woven-cloth and hybrid laminate systems”, prof. Maria Kotełko (Politechnika Łódzka) “The Lodz Research Center of Stability”.

W części artystycznej wystąpili soliści Agnieszka Makówka i Rafał Songan, przy akompaniamencie Ewy Szpakowskiej i prowadzeniu Grażyny Sikorskiej.

Jubileuszowe Seminarium zakończył uroczysty obiad.


Inicjatorem organizacji sympozjów stateczności konstrukcji był Profesor Jerzy Leyko, twórca uznanej w kraju „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”. Etymologia słowa sympozjum, z łaciny, lub ‘symposion’, z greki, wywodzi się ze starożytnej Grecji i oznaczało część wesołego zebrania towarzyskiego poświęconego rozmowom na określone tematy, często filozoficzne połączone z piciem wina i rozrywce. Obecnie oznacza zebranie kręgu specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień i wymianie poglądów na określony temat. Ma węższe znaczenie niż konferencja czy kongres i dotyczy zazwyczaj spotkania specjalistów w konkretnej dziedzinie. Temu samoograniczeniu organizatorzy Sympozjów pozostają wierni.

W dniu 25 maja 1963 roku odbyło się skromne jednodniowe I Sympozjum Stateczności Konstrukcji, na którym wygłoszono 7 referatów i wzięło w nim udział 27 uczestników. Materiały konferencyjne w postaci cienkiej broszury, zawierające jednostronicowe streszczenia wygłoszonych referatów, wydano metodą powielaczową. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Włodzimierza Derskiego, Jerzego Gluzy, Jerzego Leyko, Zdzisława Parszewskiego, Jana Szmeltera. Wśród zaproszonych gości na jubileuszowe seminarium było sześciu uczestników I Sympozjum: Tadeusz Gałkiewicz, Kazimierz Grossman, Janusz Lipiński, Andrzej Młotkowski, Roman Ratajczyk i Wacław Zwoliński.

Kolejne dwa Sympozja odbyły się w cyklu ośmioletnim. II Sympozjum Stateczności Konstrukcji miało miejsce w Łodzi w dniach 18-19 listopada 1971 roku, w którym uczestniczyło 90 osób. Wygłoszono 24 referaty. Organizatorem Sympozjum był Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Jerzego Leyko oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor Jerzy Leyko zainicjował organizację sympozjów z udziałem gości zagranicznych. Przewodniczył Komitetom Organizacyjnym kilku pierwszych sympozjów, które na stałe weszły do kalendarza imprez naukowych organizowanych w kraju.

W dniach 26-27 października 1979 roku w Łodzi odbyło się III Sympozjum Stateczności. Stałym współorganizatorem sympozjów aż do XII Sympozjum był Zespół Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Na konferencji tej podjęto decyzję o organizowaniu sympozjów co trzy lata.

Stan wojenny uniemożliwił zorganizowanie IV Sympozjum Stateczności w 1982 roku. Odbyło się ono trzy lata później w Sulejowie w dniach 9-11 października 1985 roku. Kolejne Sympozja miały miejsce:


 • V Sympozjum 3-7 X 1988 r. w Cedzynie koło Kielc;

 • VI Sympozjum 5-8 XI 1991 r. w Spale;

 • VII Sympozjum 7-9 XII 1994 r. w Jaworzu koło Bielska-Białej;

 • VIII Sympozjum 22-26 IX 1997 r. w Zakopanem;

 • IX Sympozjum 25-29 IX 2000 r. w Zakopanem;

 • X Sympozjum 8-12 IX 2003 r. w Zakopanem;

 • XI Sympozjum 11-15 IX 2006 r. w Zakopanem;

 • XII Sympozjum 7-11 IX 2009 r. w Zakopanem;

 • XIII Sympozjum 17-21 IX 2012 r. w Zakopanem.

Podczas ostatniego XIII Sympozjum wygłoszono 9 referatów plenarnych i 60 referatów problemowych. Udział w Sympozjum wzięło 82 gości, w tym 5 gości z Wielkiej Brytanii, 5 z Ukrainy, 3 z Japonii, po dwóch z Czech, Słowacji oraz po jednym z Portugalii, Rumunii, Rosji i Niemiec. Opublikowane materiały konferencyjne zostały zadedykowane w związku z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesorom: Marianowi Królakowi, Arkadiemu Manevichowi, Jamesowi Rhodesowi, Czesławowi Szymczakowi, Lechowi Tomskiemu i Jerzemu Zielnicy.

Od wielu lat liczny udział gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Niemiec, Rosji i Portugalii podkreśla rangę tej monotematycznej kameralnej konferencji. Spotkania i wieloletnia współpraca zaowocowały licznymi monografiami, artykułami i referatami.

Sympozja obejmują szeroką tematykę nieliniowej stateczności i dynamiki konstrukcji. Badano zarówno konstrukcje prętowe, kratowe, płytowe i powłokowe jedno- i wielowarstwowe, sandwichowe oraz periodyczne wykonane z materiałów funkcjonalnie gradientowych. Przedmiotem badań była stateczność, stany zakrytyczne, nośność, optymalizacja i wytrzymałość konstrukcji. Na szczególną uwagę zasługują prace omawiające badania doświadczalne, które ze względów na koszty, czas ich przygotowania i trwania oraz złożoność są bardzo często zastępowane przez tak zwany eksperyment numeryczny. Symulacje numeryczne mogą ograniczyć zakres badań doświadczalnych, ale nie mogą ich wykluczyć.

Sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarna praca członków Komitetów Organizacyjnych w okresie przygotowawczym oraz podczas samych sympozjów. Prawie wszyscy są członkami Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz jednocześnie są pracownikami Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej.

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji jest jednym z wiodących ośrodków w kraju, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi, nośnością graniczna, mechanizmami zniszczenia i absorpcji energii konstrukcji cienkościennych. Twórcą „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji” był prof. Jerzy Leyko. Po odejściu w 1981 roku profesora Jerzego Leyko na emeryturę, prof. Marian Królak kontynuował z wielkim zaangażowaniem i licznymi sukcesami rozwój „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”.

Obecna wysoka i rozpoznawalna w kraju i zagranicą pozycja „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji” to wielka zasługa prof. Jerzego Leyko i prof. Mariana Królaka. Dbali o wysoki poziom prowadzonych prac naukowych, byli przewodnikami po meandrach mechaniki konstrukcji cienkościennych i kierowali po ścieżkach awansu naukowego. Zawsze mogliśmy liczyć na Ich wsparcie, opiekę, troskliwą wyrozumiałość, życzliwe i wnikliwe uwagi.

W pięćdziesiątą rocznicę Sympozjów Stateczności Konstrukcji pragniemy bardzo gorąco podziękować i przekazać wyrazu szacunku wszystkim ich uczestnikom. Jednocześnie pragniemy przywołać pamięć i złożyć hołd nieżyjącym już uczestnikom naszych sympozjów. W szczególnej pamięci mamy postać prof. Jerzego Leyko.


Fig. 1. List of participants of the I Stability of Structure Symposium


Łódź, 25.05.1963

Autorzy prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych
w latach 1963 - 2013
 1. L. Adamiec II

 2. H. Akhawarz XIII

 3. I. Andrianow VII, VIII

 4. H. Aurich III

 5. J. Bakunowicz XII

 6. M. Banasiak I

 7. W. Banasiak X

 8. A. Banaś XIII

 9. P. Baranowski XIII

 10. W. Barnat IX, X, XI, XII

 11. E. Baron VIII, IX, X

 12. M. Barski XIII

 13. S. Bartholomé XIII

 14. J. Bauer II

 15. D. Beghin XI

 16. W Berczyński III

 17. P. Bereza VI

 18. A. Biegus III

 19. R. Bijak V

 20. A. Blum XI, XII

 21. P. Błażejewski XIII

 22. K. Błażejewski X

 23. A.A. Bobylov XII

 24. W. Bodaszewski VIII, IX

 25. M. Bogdaniuk IX

 26. A. Borisovich X

 27. M. Bourdeix VIII

 28. S. Bućko VIII

 29. D. Bugajny II

 30. E. Byskov VIII

 31. D. Camotim XII

 32. L. Chodor V

 33. D. Chodorowska XI, XII, XIII

 34. C.D. Christensen VIII

 35. J. Christoffersen VIII

 36. J. Chróścielewski VIII, X

 37. A. Chudzik X

 38. M. Chwał XIII

 39. M. Chybiński XIII

 40. C. Cichoń III, IV, IX, XII, XIII

 41. T. Comlekci XII

 42. W. Cykowski VII

 43. L. Czechowski XI, XII, XIII

 44. J. Czmochowski III, IV, V

 45. G. Czun-hen I

 46. R. Ćwik VII

 47. M. Dacko IX, X

 48. K. Damaziak XI, XIII

 49. R. Dabrowski II

 50. H. Dębski IX, XII, XIII

 51. P.B. Dinis XZII

 52. F. Dinu VIII

 53. J. Djubek V

 54. Z.Dobijewski IV

 55. L. Domagalski XIII

 56. J. Drewko IV

 57. D. Dubina VIII, XII, XIII

 58. C. Duong Nguyen III

 59. K. Dyk XIII

 60. J. Dymkowska X

 61. S. Dzielendziak IV, V

 62. A. Ewkin VI, VII

 63. M. Ferdynus VIII,XIII

 64. A. Figiel V

 65. G. Fiłatow VI

 66. P. Foryś XIII

 67. T. Fugiel IX, X

 68. G. Fujita XIII

 69. S. Fukasawa XIII

 70. T. Gałkiewicz I, II, III, IV, XI

 71. O.A. Ganilowa XI

 72. R. Garncarek VII

 73. A. Garstecki XII, XIII

 74. G. D. Gavrylenko X, XI

 75. G. Gąsiorowski XII

 76. O. Gendelman VII

 77. T.S. Gerasimov X

 78. T. Gibczyńska VI

 79. R. Gieleta XII

 80. D. Giraud VIII

 81. W. Glabisz VIII

 82. Z. Głażewski VII

 83. D. Goina VIII

 84. Z. Golan V

 85. M. Golubiewski XI

 86. M. Gołębiewska-Rozanow VIII, IX, X, XI

 87. J. Gottwald XIII

 88. R. Grądzki III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

 89. D. Grecea VIII

 90. D.V. Gristchak XII

 91. S.V. Gristchak VI

 92. V.Z. Gristchak VI, X, XI

 93. F. Guarracino XI

 94. M. Guminiak X

 95. W. Gutkowski II

 96. M. Gwódź V, VIII

 97. K. H. Hahn III

 98. R. Hamilton XII

 99. J. Hańćkowiak IX, XI

 100. H. M. Heiyantuduwa XII

 101. P. Hemon VIII

 102. B. Husiar II

 103. N. Hussain XIII

 104. N. Iwamoto X

 105. P. Iwicki IX, X, XI, XII, XIII

 106. J. Jachimowicz IX, XIII

 107. S. Jakubowski III, V, VI

 108. S. Janecki III

 109. J. Jankowski XI, XII, XIII

 110. M. Janowski III, IV

 111. F. Jarzyński III

 112. P. Jasion XIII

 113. L. Jaskuła XII

 114. T. Jastrzębski XI

 115. A Jaworski II

 116. S. Joniak II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

 117. A. Kabała IV, V

 118. T. Kacperski V

 119. Z. Kala XI, XII, XIII

 120. M.P. Kalatunga XIII

 121. M. Kameko IX

 122. A.G. Karasev XIII

 123. G.G. Karasev XIII

 124. M. Karmazinowa XII

 125. R. Kasperska IX

 126. T. Kasprzak IX, XII

 127. A. Kasprzycki X

 128. M. Kaźmierczak XIII

 129. W. Kąkol V

 130. A. Kelm III

 131. P. Kędziora XIII

 132. S. Kędziora VIII

 133. L. Kielski V, VIII, X

 134. M. Klasztorny IV

 135. K. Kluk III

 136. M. Kłosowicz V

 137. M. Kmiecik II, III, V

 138. J. Kobzdej III

 139. S. Koczubiej XII, XIII

 140. J. Kogemyakina VIII

 141. M.V. Kolesnikov XII, XIII

 142. Z. Kołakowski III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 143. S. Konieczny V, VII, VIII, IX, X

 144. L. Kopczyński V

 145. H. Kopecki II, III, IV, IX, XIII

 146. T. Kopecki XII, XIII

 147. Z. Kordecki III, IV

 148. J. Korentz XI, XII

 149. K. Kosiuczenko X

 150. V. Kostirko V, IX, XI

 151. M. Kotełko III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 152. Z. Kowal III

 153. M. Kowalczyk VII

 154. K. Kowal-Michalska III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 155. M. Krajewski XIII

 156. W. Krasoń IX, X

 157. V. Krasovsky V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 158. M. Krawczuk VI, VII, VIII

 159. J. Krivaćek V

 160. A. Królak XI

 161. M. Królak III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 162. T. Kubiak VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 163. M. Kujawa XIII

 164. J. Kukuczka III

 165. R. Kutyłowski III

 166. R.A. Laboube VIII

 167. S. Langier X

 168. Z.M. Laszczyk XI

 169. R.M. Lawson XII

 170. J. Lewiński III

 171. J. Leyko II, III, IV, V

 172. J. Lim XII

 173. S. Lipa X, XI

 174. J. Lipiński II

 175. P. Lis XIII

 176. J. Loughlan XI, XII, XIII

 177. I. Lubowiecka VIII, IX, X

 178. O.V. Lykhachova XIII

 179. V.V. Lysenko X

 180. W. Łaban III

 181. S. Łukasiewicz II

 182. P. Łużyniecki V

 183. M. Macdonald VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 184. E. Magnucka-Blandzi XI, XIII

 185. K. Magnucki III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 186. W. Majchrzak III

 187. W. Majewski III

 188. M. Malinowski VII, VIII

 189. J. Małachowski XIII

 190. A. Manevich VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 191. E. Manevitch VII

 192. L. Manevitch VII

 193. O. Manhes VIII

 194. R. Mania III, IV, V, X, XI, XII, XIII

 195. B. Mańko IV

 196. Z. Mańko III, IV

 197. J. Mańkowski XII

 198. V.A. Marchenko XII, XIII

 199. J. Marcinowski IX, X, XI, XII, XIII

 200. Y. Matoge XIII

 201. M. Matyash VIII

 202. S. Mazur V, VI, VII

 203. P. Mazurek XII, XIII

 204. L. Mazurkiewicz XIII

 205. K. Mazur-Śniady VIII, X

 206. J. Mechler XII

 207. R. Mes X

 208. B. Michalak VIII, X, XII, XIII

 209. D. Miedzińska XIII

 210. G. Mielczarek VII

 211. T. Mikulski IX

 212. J. Misiak III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

 213. W. Morzuch XII, XIII

 214. A. Mróz XIII

 215. A. Muc VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 216. K. Murawski VI, VII

 217. J Murzewski II,V ,VI VII,VIII, IX, X

 218. D.V. Nagorny X, XI

 219. W. Nagórko X

 220. M. Nagyova XII, XIII

 221. P. Najdychor X

 222. D. Nash VIII, IX

 223. T. Niezgoda Xi,XII, XIII

 224. T. Niezgodziński IX, X, XI, XII, XIII

 225. J. B. Obrębski VIII, IX, XI

 226. A. Omishere XI

 227. J. Osiński XI, XII

 228. W. Ostachowicz III, IV, VI, VII, VIII

 229. E. Ostrowska III

 230. M. Ostwald III, V, VI,VII, IX, XI

 231. P. Paczos X, XI, XII, XIII

 232. R. Panowicz XI

 233. A. Paschnik VII

 234. H. Pasternak XIII

 235. V.J. Pauk IX

 236. Z. Pawicki IV

 237. D. Pawlus VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 238. J. Perz IV, V

 239. J. Pieczara IV

 240. E. Pięciorak XI

 241. M. Piekarczyk V, XI

 242. J. Piekarski VII

 243. P. Pluciński IX

 244. J. Podczerwiński IV

 245. I. Podgórska-Brzdękiewicz VIII, X, XI, XII

 246. D. Pritchard XII

 247. J. Przybylski IV, VIII, XIIM. Psotny XI, XII, XIII

 248. M. Psotny XI, XII, XIII

 249. W. Puch IX

 250. L. Puklicky XII

 251. E. Pytel III, IV

 252. A. Raczyński IX

 253. M. Radwańska III

 254. M. Rahman XII

 255. S. Raksha IX, X, XI

 256. J. Ravinger VIII, XII, XIII

 257. J. Rhodes V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 258. P. Riberio XIII

 259. M. Rodak XI

 260. F. Romanów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

 261. M. Roszkowski I

 262. E. Rusiński III

 263. K. Rzegocińska-Pelech III

 264. K. Rzeszut XII, XIII

 265. F. Santi VIII

 266. R. Schmidt XIII

 267. Z. Sekulski III

 268. S. Shimizu IX, XI, XII, XIII

 269. V. Shvayko VI, VII, VIII

 270. T. Siegmuller V, VII

 271. J. Siepak II, V, VI

 272. J. Smykla IV

 273. G. Sobek VI

 274. J. Sobiech V

 275. K. Sobiesiak II

 276. T. Socha X

 277. W. Sochnacki XI

 278. K. Sokół XII

 279. M. Sondej XIII

 280. J. Spence X

 281. S. Spryszyński II

 282. S. Stachura VI, VIII, IX, X

 283. P. Stasiewicz VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 284. A. Stawiarski XIII

 285. Z. Stojek II

 286. L. Stricker III

 287. A. Strzelczyk III

 288. I.V. Stukalowa XI

 289. R. Sygulski III, IX, X

 290. O. Szlachetka XIII

 291. J. Szmelter I

 292. J. Szmidla IX, X, XI, XII, XIII

 293. R. Szymański III

 294. W. Szyc II, VIII, IX

 295. Cz. Szymczak III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 296. E. Szymczak VI, VII, VIII, X, XI

 297. P. Śniady VIII

 298. Ł. Święch XIII

 299. J. Świniarski X, XI, XII, XIII

 300. E. Świtoński II

 301. M. Taczała VII, VIII, IX, XI, XIII

 302. N. Tanaka XIII

 303. V. Tarnowski VI, VII, VIII

 304. J. H. Teisseyre III

 305. E. Tertel VIII

 306. A. Teter VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 307. B. Tomczyk VIII, IX, X, XI, XII

 308. L. Tomski IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 309. M. Trombski II, III, V

 310. M. Trzebicki VIII

 311. M. Trzeciak XI

 312. A.G. Tyapin XIII

 313. V. Ungureanu XII, XIII

 314. M. Urbaniak XIII

 315. W. Urbanowski I

 316. S. Uzny XI, XII, XIII

 317. M.A. Varianichko X, XI, XIII

 318. D.L. Volchok XIII

 319. J. Walczak IV

 320. W. Walczak II, III, IV, V

 321. W. Walczyk IX

 322. J. Warmiński XIII

 323. P. P. Wasilewicz XIII

 324. Z. Waszczyszyn II, III, IV

 325. T. Watanabe XI

 326. A. Wawrzyniak IX

 327. M. Wągrowska XIII

 328. S. Weiss IV

 329. J. Weselak III

 330. Z. Wesołowski I

 331. M. Wieczorek IV

 332. M. Wieczorek VI, VII, VIII, IX, X

 333. E. Wierzbucki IX, X

 334. J.Wierzchowski III

 335. Z. Więckowski XI

 336. R. Wilde XI

 337. A. Wirowski XII

 338. L. Witek X

 339. J. Witkowska-Dobrev XIII

 340. W. Witkowski IX, X

 341. P. Włuka XIII

 342. S. Wojciech III, IV

 343. M. Wojtasiewicz VIII

 344. Cz. Woźniak VII, VIII, IX, X, XIII

 345. M. Woźniak VIII, IX

 346. Z. Wójcicki IV

 347. P. Wrzecioniarz III, IV, V

 348. A.M. Wrzesień XII

 349. S. Wu VIII

 350. Y. Xu XII

 351. T. Yamamoto IX

 352. Y. Yamasaki XIII

 353. D. Yatsenko XIII

 354. A. Yevtushenko IX

 355. N. Yidris XII, XIII

 356. J. Zacharzewski II, IX, XII

 357. S. Zahorski I

 358. K. Zając XIII

 359. Z. Zając V

 360. J. Zaraś III, V, XI, XIII

 361. P. Zawodny XI

 362. J. Zielnica II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 363. Y.D. Zozulyak V

 364. A.V. Zubko XII

 365. W. Zwoliński II

 366. P. Żach XI, XII

 367. A. Żak VIII

 368. A. Żeligowski IIIMembers of Scientific Committees (1994-2013) 1. Cz. Cichoń VII, VIII

 2. T. Gałkiewicz VII, VIII, IX

 3. R. Grądzki X, XI, XII, XIII

 4. S. Joniak VII, VIII, IX, X, XI, XII

 5. Z. Kołakowski VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 6. M. Kotełko XI, XII, XIII

 7. K. Kowal-Michalska VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 8. V. Krasovsky X, XI, XII, XIII

 9. M. Królak VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII - Chairman

 10. T. Kubiak XIII

 11. J. Leyko VII

 12. J. Loughlan XII, XIII

 13. M. Macdonald XI, XII, XIII

 14. K. Magnucki X, XI, XII, XIII

 15. A. Manevich VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 16. J. Misiak VII, VIII, IX

 17. A. Muc XI, XII, XIII

 18. J. Murzewski VII, VIII, IX, X, XI

 19. W. Ostachowicz VII, VIII, IX, X, XI

 20. J. Ravinger XIII

 21. J. Rhodes VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 22. F. Romanów VII, VIII, IX, X, XI

 23. S. Shimizu XII, XIII

 24. Cz. Szymczak VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 25. L. Tomski XI, XII, XIII

 26. M. Trombski VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 27. Cz. Woźniak XI, XII, XIII

 28. J. Zielnica XI, XII, XIIICzłonkowie komitetu organizacyjnego w latach 1963-2013 1. M. Banasiak III

 2. Z. Brzoska III

 3. L. Czechowski XI

 4. T. Gałkiewicz II, IV, V

 5. Z. Gałwa VII, VIII

 6. R. Grądzki IV, V, VI, IX

 7. S. Jakubowski III, V

 8. J. Jankowski XI, XII, XIII

 9. W. Kobza IV

 10. Z. Kołakowski IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

 11. M. Kotełko VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

 12. K. Kowal-Michalska III, IV, V, VI, VII, VIII

 13. M. Królak III, IV, V, VI, VII, VIII

 14. T. Kubiak VII, VIII, IX, X, XIII

 15. A. Kuźniarek IX, X, XI, XII, XIII

 16. J. Leyko II, III, IV, V, VI

 17. J. Lipiński II, III

 18. S. Łukasiewicz III

 19. R. Mania XIII

 20. E. Ostrowska III

 21. J. Piątek III

 22. M. Suchar II, III

 23. J. Świniarski X, XI, XII

 24. M. Urbaniak XIII

 25. W. Walczak II, III

 26. P. Włuka XIII

 27. J. Zaraś IV, V, VI

 28. A. Żeligowski V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

Przewodniczący konferencji: J. Leyko I-III;

M. Królak IV-VIII;

Z. Kołakowski IX-XIII;Wiceprzewodniczący: T. Kubiak XIII

Pobieranie 68.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna