50-leciu Sympozjów Stateczności Konstrukcji 1963-2013 Łódź, 17 maja 2013 rPobieranie 15.75 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar15.75 Kb.
Uroczyste seminarium naukowe poświęcone

50-leciu Sympozjów Stateczności Konstrukcji

1963-2013

Łódź, 17 maja 2013 r.

Uroczyste seminarium naukowe poświęcone jubileuszowi 50–lecia Sympozjów Stateczności Konstrukcji odbyło się w dniu 17 maja 2013 roku w Hotelu Ambasador w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8.

Udział w Seminarium wzięli: Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prof. Marek Trombski, Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. Jacek Przybylski, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej prof. Ryszard Grądzki, Doktor Honoris Causa Politechniki Łódzkiej - Nestor Mechaników Polskich prof. Czesław Woźniak, vice przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Andrzej Garstecki. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Bogdan Kruszyński.

Jubileusz 50-lecia swoją obecnością uhonorowali Przyjaciele-Profesorowie przybyli z zagranicy: Dan Dubina z Rumuni, Vasyly Krasovsky z Ukrainy, Martin Macdonald z Wielkiej Brytanii, Arkady Manevich z Ukrainy, Jan Ravinger ze Słowacji, James Rhodes z Wielkiej Brytanii, Shigeru Shimizu z Japonii, Viorel Ungureanu z Rumuni, Christopher York z Wielkiej Brytanii.

Ponadto obecni byli goście z Politechniki Poznańskiej: prof. Krzysztof Magnucki, prof. Jerzy Zielnica i prof. Ewa Magnucka-Blandzi; z Wojskowej Akademii Technicznej: prof. Tadeusz Niezgoda, prof. Wiesław Barnat i prof. Jerzy Małachowski. Udział w Seminarium wzięli goście z innych uczelni w Polsce: prof. Czesław Szymczak z Politechniki Gdańskiej, prof. Aleksander Muc z Politechniki Krakowskiej, prof. Czesław Cichoń z Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Dorota Pawlus z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej i prof. Andrzej Teter z Politechniki Lubelskiej.

Spośród zaproszonych na jubileuszowe Seminarium sześciu uczestników I Sympozjum swoją obecnością zaszczycili dr Andrzej Młotkowski i doc. Janusz Lipiński.

Liczne grono gości stanowili pracownicy Politechniki Łódzkiej. Łącznie w Seminarium wzięło udział 57 uczestników.

Podczas uroczystego Seminarium przedstawiono historię Sympozjów Stateczności Konstrukcji, odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. W części naukowej wygłoszono trzy referaty plenarne: prof. Dan Dubina (Uniwersytet ‘Politehnica’ Timisoara, Rumunia) “Design and research assisted by testing in structural engineering”, prof. Christopher York (University of Glasgow, Wielka Brytania) “Thermo-mechanical tailoring strategies for uni-direction, woven-cloth and hybrid laminate systems”, prof. Maria Kotełko (Politechnika Łódzka) “The Lodz Research Center of Stability”.

W części artystycznej wystąpili soliści Agnieszka Makówka i Rafał Songan, przy akompaniamencie Ewy Szpakowskiej i prowadzeniu Grażyny Sikorskiej.

Jubileuszowe Seminarium zakończył uroczysty obiad.


Inicjatorem organizacji sympozjów stateczności konstrukcji był Profesor Jerzy Leyko, twórca uznanej w kraju „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”. Etymologia słowa sympozjum, z łaciny, lub ‘symposion’, z greki, wywodzi się ze starożytnej Grecji i oznaczało część wesołego zebrania towarzyskiego poświęconego rozmowom na określone tematy, często filozoficzne połączone z piciem wina i rozrywce. Obecnie oznacza zebranie kręgu specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień i wymianie poglądów na określony temat. Ma węższe znaczenie niż konferencja czy kongres i dotyczy zazwyczaj spotkania specjalistów w konkretnej dziedzinie. Temu samoograniczeniu organizatorzy Sympozjów pozostają wierni.

W dniu 25 maja 1963 roku odbyło się skromne jednodniowe I Sympozjum Stateczności Konstrukcji, na którym wygłoszono 7 referatów i wzięło w nim udział 27 uczestników. Materiały konferencyjne w postaci cienkiej broszury, zawierające jednostronicowe streszczenia wygłoszonych referatów, wydano metodą powielaczową. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Włodzimierza Derskiego, Jerzego Gluzy, Jerzego Leyko, Zdzisława Parszewskiego, Jana Szmeltera. Wśród zaproszonych gości na jubileuszowe seminarium było sześciu uczestników I Sympozjum: Tadeusz Gałkiewicz, Kazimierz Grossman, Janusz Lipiński, Andrzej Młotkowski, Roman Ratajczyk i Wacław Zwoliński.

Kolejne dwa Sympozja odbyły się w cyklu ośmioletnim. II Sympozjum Stateczności Konstrukcji miało miejsce w Łodzi w dniach 18-19 listopada 1971 roku, w którym uczestniczyło 90 osób. Wygłoszono 24 referaty. Organizatorem Sympozjum był Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Jerzego Leyko oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor Jerzy Leyko zainicjował organizację sympozjów z udziałem gości zagranicznych. Przewodniczył Komitetom Organizacyjnym kilku pierwszych sympozjów, które na stałe weszły do kalendarza imprez naukowych organizowanych w kraju.

W dniach 26-27 października 1979 roku w Łodzi odbyło się III Sympozjum Stateczności. Stałym współorganizatorem sympozjów aż do XII Sympozjum był Zespół Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Na konferencji tej podjęto decyzję o organizowaniu sympozjów co trzy lata.

Stan wojenny uniemożliwił zorganizowanie IV Sympozjum Stateczności w 1982 roku. Odbyło się ono trzy lata później w Sulejowie w dniach 9-11 października 1985 roku. Kolejne Sympozja miały miejsce:


  • V Sympozjum 3-7 X 1988 r. w Cedzynie koło Kielc;

  • VI Sympozjum 5-8 XI 1991 r. w Spale;

  • VII Sympozjum 7-9 XII 1994 r. w Jaworzu koło Bielska-Białej;

  • VIII Sympozjum 22-26 IX 1997 r. w Zakopanem;

  • IX Sympozjum 25-29 IX 2000 r. w Zakopanem;

  • X Sympozjum 8-12 IX 2003 r. w Zakopanem;

  • XI Sympozjum 11-15 IX 2006 r. w Zakopanem;

  • XII Sympozjum 7-11 IX 2009 r. w Zakopanem;

  • XIII Sympozjum 17-21 IX 2012 r. w Zakopanem.

Podczas ostatniego XIII Sympozjum wygłoszono 9 referatów plenarnych i 60 referatów problemowych. Udział w Sympozjum wzięło 82 gości, w tym 5 gości z Wielkiej Brytanii, 5 z Ukrainy, 3 z Japonii, po dwóch z Czech, Słowacji oraz po jednym z Portugalii, Rumunii, Rosji i Niemiec. Opublikowane materiały konferencyjne zostały zadedykowane w związku z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesorom: Marianowi Królakowi, Arkadiemu Manevichowi, Jamesowi Rhodesowi, Czesławowi Szymczakowi, Lechowi Tomskiemu i Jerzemu Zielnicy.

Od wielu lat liczny udział gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Niemiec, Rosji i Portugalii podkreśla rangę tej monotematycznej kameralnej konferencji. Spotkania i wieloletnia współpraca zaowocowały licznymi monografiami, artykułami i referatami.

Sympozja obejmują szeroką tematykę nieliniowej stateczności i dynamiki konstrukcji. Badano zarówno konstrukcje prętowe, kratowe, płytowe i powłokowe jedno- i wielowarstwowe, sandwichowe oraz periodyczne wykonane z materiałów funkcjonalnie gradientowych. Przedmiotem badań była stateczność, stany zakrytyczne, nośność, optymalizacja i wytrzymałość konstrukcji. Na szczególną uwagę zasługują prace omawiające badania doświadczalne, które ze względów na koszty, czas ich przygotowania i trwania oraz złożoność są bardzo często zastępowane przez tak zwany eksperyment numeryczny. Symulacje numeryczne mogą ograniczyć zakres badań doświadczalnych, ale nie mogą ich wykluczyć.

Sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarna praca członków Komitetów Organizacyjnych w okresie przygotowawczym oraz podczas samych sympozjów. Prawie wszyscy są członkami Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz jednocześnie są pracownikami Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej.

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji jest jednym z wiodących ośrodków w kraju, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi, nośnością graniczna, mechanizmami zniszczenia i absorpcji energii konstrukcji cienkościennych. Twórcą „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji” był prof. Jerzy Leyko. Po odejściu w 1981 roku profesora Jerzego Leyko na emeryturę, prof. Marian Królak kontynuował z wielkim zaangażowaniem i licznymi sukcesami rozwój „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”.

Obecna wysoka i rozpoznawalna w kraju i zagranicą pozycja „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji” to wielka zasługa prof. Jerzego Leyko i prof. Mariana Królaka. Dbali o wysoki poziom prowadzonych prac naukowych, byli przewodnikami po meandrach mechaniki konstrukcji cienkościennych i kierowali po ścieżkach awansu naukowego. Zawsze mogliśmy liczyć na Ich wsparcie, opiekę, troskliwą wyrozumiałość, życzliwe i wnikliwe uwagi.W pięćdziesiątą rocznicę Sympozjów Stateczności Konstrukcji pragniemy bardzo gorąco podziękować i przekazać wyrazu szacunku wszystkim ich uczestnikom. Jednocześnie pragniemy przywołać pamięć i złożyć hołd nieżyjącym już uczestnikom naszych sympozjów. W szczególnej pamięci mamy postać prof. Jerzego Leyko.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna