501. sesja plenarna / wrzesień porządek obradPobieranie 57.12 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar57.12 Kb.

PL

Punkt B.1
501. sesja plenarna / wrzesień


PORZĄDEK OBRAD

_____________


Środa i czwartek, 10 i 11 września 2014 r.
Budynek Charlemagne (Komisja Europejska), sala S3
B-1040 Bruksela

Otwarcie sesji: środa, 10 września 2014 r., godz. 14.30

_____________


Debata na temat pracy nierejestrowanej, w związku z przyjęciem opinii SOC/511
środa, 10 września 2014 r., godz. 14.40, z udziałem:

Debata na temat imigracji, w związku z przyjęciem opinii REX/414
środa,10 września 2014 r., godz. 16.45, z udziałem:
Debata na temat kwestii strategicznych w regionie Morza Śródziemnego
czwartek, 11 września 2014 r., godz. 9.30, z udziałem: • Heleny DALLI, maltańskiej minister ds. dialogu społecznego, konsumentów i swobód obywatelskich


Przypominamy o konieczności podpisania listy obecności wyłożonej przy wejściu do sali.
_____________
Wersja przyjęta przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r.

środa, 10 września 2014 r.


godz. 10.00

Grupa I

sala JDE 62


godz. 9.30

Grupa II

sala JDE 52

godz. 10.00

Grupa III

sala JDE 51godz. 14.30


OTWARCIE SESJI PLENARNEJ


Komisja Europejska, budynek Charlemagne,

sala S3Stwierdzenie kworumPrzyjęcie projektu porządku obradZatwierdzenie protokołu 500. sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 9 i 10 lipca 2014 r. (EESC-2014-03422-00-00-PV-TRA)OPINIE KOMITETU UCHWALANE W TRYBIE BEZ DEBATYINT/748

Urządzenia spalające paliwa gazowe

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

COM(2014) 258 final – 2014/0136 COD

EESC-2014-03986-00-00-AS-TRASprawozdawca: Pierre Jean COULON (Gr. II – FR)
REX/402

Globalna strategia UE w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego (komunikat)

Wspólny komunikat Wysokiego Przedstawiciela i Komisji Europejskiej w sprawie strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego

JOIN(2014) 9 final

EESC-2014-01902-00-00-AS-TRASprawozdawca: Anna BREDIMA (Gr. I – EL)
NAT/649

Zakaz połowów z użyciem pławnic

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zakaz połowów z użyciem pławnic, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005 i (WE) nr 1967/2006 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97

COM(2014) 265 final – 2014/0138 COD

EESC-2014-03840-00-00-AS-TRASprawozdawca: Thomas McDONOGH (Gr. I – IE)SOC/507

Struktura i organizacja dialogu społecznego w kontekście rzeczywistej UGW (opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu)

EESC-2014-01506-00-00-AS-TRASprawozdawca: Georgios DASSIS (Gr. II – EL)
SOC/510

Pakiet wizowy

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wizę objazdową i zmieniającego Konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i (WE) nr 767/2008(COM/2014/163 final – 2014/0095 (COD))1

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy) (przekształcenie)COM(2014) 164 final – 2014/0094 (COD)1

EESC-2014-02932-00-00-AS-TRASprawozdawca: Antonello PEZZINI (Gr. I – IT)

Współsprawozdawca: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Gr. II – ES)
TEN/551

Zielona księga w sprawie mobilnego zdrowia („mHealth”)

Ramy UE w sprawie m-zdrowia oraz aplikacji związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem

COM(2014) 219 final

EESC-2014-02960-00-00-AS-TRASprawozdawca: Isabel CAÑO AGUILAR (Gr. II – ES)OPINIE KOMITETU UCHWALANE W TRYBIE Z DEBATĄ


godz. ± 14.40–15.50Debata na temat pracy nierejestrowanej, w związku z przyjęciem opinii SOC/511, z udziałem Teresy BELLANOVY, włoskiej sekretarz stanu ds. pracy i polityki społecznej:


 • Wprowadzenie – Henri MALOSSE, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Wystąpienie Teresy BELLANOVY
 • Przedstawienie opinii SOC/511 oraz wystąpienia sprawozdawcy i współsprawozdawcy: Stefana PALMIERI i Any BONTEI • Odpowiedź prelegenta
 • Wnioski – Henri MALOSSE


Rozpatrzenie poprawek i przyjęcie opinii
SOC/511

Europejska platforma współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

COM(2014) 221 final – 2014/0124 COD

EESC-2014-02865-00-00-AS-TRASprawozdawca: Stefano PALMIERI (Gr. II – IT)

Współsprawozdawca: Ana BONTEA (Gr. I – RO)


godz. ± 16.45–17.50Debata na temat imigracji, w związku z przyjęciem opinii REX/414, z udziałem Domenica MANZIONE, włoskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:


 • Wprowadzenie – Henri MALOSSE, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Wystąpienie Domenica MANZIONE
 • Przedstawienie opinii REX/414 i wystąpienie sprawozdawcy generalnego Giuseppe Antonia Marii IULIANA
 • Dyskusja ogólna: wystąpienia przewodniczących Grup / członków w imieniu Grup
 • Odpowiedź prelegenta
 • Wnioski – Henri MALOSSE


Rozpatrzenie poprawek i przyjęcie opinii
REX/414

Europejska polityka imigracyjna (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji włoskiej)

EESC-2014-04791-00-00-AS-TRASprawozdawca generalny: Giuseppe Antonio Maria IULIANO (Gr. II – IT)*INT/744

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

COM(2014) 212 final – 2014/0120 COD

EESC-2014-02794-00-00-AS-TRASprawozdawca: Oliver RÖPKE (Gr. II – AT)


godz. ± 19.00
ZAMKNIĘCIE OBRAD


czwartek, 11 września 2014 r.


godz. 9.00
WZNOWIENIE OBRADECO/364

Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (komunikat)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący strategii Unii Europejskiej dla regionu adriatycko-jońskiego

COM(2014) 357 final

Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego: badania naukowe, rozwój i innowacje w MŚP (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji włoskiej)

EESC-2014-04014-00-00-AS-TRA

Sprawozdawca generalny: Stefano PALMIERI (Gr. II – IT)*godz. ± 9.30–10.30Debata na temat kwestii strategicznych w regionie Morza Śródziemnego z udziałem Heleny DALLI, maltańskiej minister ds. dialogu społecznego, konsumentów i swobód obywatelskich:


 • Wprowadzenie – Henri MALOSSE, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Wystąpienie Heleny DALLI
 • Dyskusja ogólna: wystąpienia przewodniczących Grup / członków w imieniu Grup
 • Odpowiedź prelegenta
 • Wnioski – Henri MALOSSEINT/747

Inwestycje o wpływie społecznym (opinia z inicjatywy własnej)

EESC-2014-03794-00-00-AS-TRASprawozdawca generalny: Ariane RODERT (Gr. III – SE)*Sprawy różne


a) Zmiany w składzie organów EKES-u
b) Ustanowienie komitetu monitorującego UE – Stany Zjednoczone
c) Przekwalifikowanie opinii przewidywanej na opinię z inicjatywy własnej
d) Udział w grupie konsultacyjnej społeczeństwa obywatelskiego, części układu o stowarzyszeniu UE z Ameryką ŚrodkowąUstalenie terminu następnej sesji plenarnejgodz. ± 12.00
ZAKOŃCZENIE SESJI PLENARNEJDokument dostępny na stronie

https://membersportal.eesc.europa.eu/Toad_EESC/EESCAgendas.aspx?body=PLEN

_____________
1 Konsultacja fakultatywna ze strony PE i Rady.

* Tryb pilny – art. 20 i 57 regulaminu wewnętrznego.

* Tryb pilny – art. 20 i 57 regulaminu wewnętrznego.

EESC-2014-04038-00-02-CONVPOJ-TRA – 09/09/2014 (FR) /3

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna