6-latki 6-latki w szkole : edukacja I pomoc / red nauk. Anna I. Brzezińska [et al.]. Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2014. 6-latkiPobieranie 52.58 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar52.58 Kb.
6-LATKI

6-latki w szkole : edukacja i pomoc / red. nauk. Anna I. Brzezińska [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2014.


6-LATKI

6-latki w szkole : rozwój i wspomaganie rozwoju / red. nauk. Anna I. Brzezińska [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2014.


APANEL Danuta

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 / Danuta Apanel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.


BADANIA

Badania PISA : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. - Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2014.


BARBER Benjamin R.

Gdyby burmistrzowie rządzili światem : dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska i Katarzyna Makaruk. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2014.


BAUMAN Zygmunt

Rozmowy o socjologii / Zygmunt Bauman ; w rozmowie z Michaelem-Hviidem Jacobsenem i Keithem Testerem ; tł. Paweł Tomanek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.


BIELECKI Piotr

Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów : jak obudzić wykładowców i studentów? / Piotr Bielecki. - Warszawa : Difin, 2014.


BOGDANOWICZ Marta

Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 1 poszerz. [w Harmonii Universalis]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.


BROŻEK Bartosz

Granice interpretacji / Bartosz Brożek. - Kraków : Copernicus Center Press, 2014.


BRUDZEWSKI Julian.

Nauka pisania metodą płynnego ruchu : podręcznik dla nauczycieli zintegrowanego nauczania początkowego / Julian Brudzewski, Małgorzata Brudzewska, Arkadiusz Jakubczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2014.


CASH Hilarie

Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.


CHLEBOWSKA Elżbieta

Wychowanie : najtrudniejsza ze sztuk pięknych / Elżbieta Chlebowska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014. - Dziecko Sensus.pl


CHMIELEWSKA Anna Dominika

Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego / Anna Dominika Chmielewska. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014.


CHMIELEWSKI Witold Jan

Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948 / Witold Jan Chmielewski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2013. - Monografie


z Dziejów Oświaty ; T. 43
CZŁOWIEK

Człowiek bez barier : sylwetki laureatów Konkursu z lat 2003-2007 / pod red. Danuty Gorajewskiej ; [aut. tekstów Jan Dąbkowski et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. -

Biblioteczka Przyjaciół Integracji
CZUB Magdalena

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.


DIETA

Dieta - problem dużej wagi : poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa / [Agnieszka Jarosz et al. ; red. Alicja Suchcicka]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób


z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2011.
DORENDA-ZABOROWICZ Marta

Nowe civil society? : rola internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Marta Dorenda-Zaborowicz. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014.


DRUCKERMAN Pamela

W Paryżu dzieci nie grymaszą / Pamela Druckerman ; przeł. Małgorzata Kaczarowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.


DZIEDZICTWO

Dziedzictwo Kresów : nauka i edukacja / red. nauk. Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2013.


DYBOWSKA Ewa

Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej / Ewa Dybowska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2013. - Biblioteka Pedagogiki Ignacjańskiej


DYCHT Marzena

Henryk Ruszczyc : pedagogiczne inspiracje / Marzena Dycht. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.


DZIECI

Dzieci '44 / wstęp i oprac. Jerzy Mirecki. - Warszawa : Bellona, cop. 2014.


DZIERZGOWSKA Irena

Mierzenie jakości pracy przedszkola : procedura, narzędzia, dokumentacja / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Raabe, cop. 2006. - Zajrzyj i Znajdź


EGZAMIN

Egzamin z miłości : refleksje matek dzieci z zespołem Downa : matki znane i mniej znane / [red. Alicja Suchcicka]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2011.


EKMAN Paul

Dlaczego dzieci kłamią : jak rodzice mogą wspierać prawdomówność swoich dzieci / Paul Ekman


oraz Mary Ann Mason Ekman i Tom Ekman ; tł. Małgorzata Guzowska ; red. nauk. Szymon Emilia Draheim. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
ERIKSEN Thomas Hylland

Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne / Thomas Hylland Eriksen ; przekł. Barbara Gutowska-Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - Seria Cultura


FLORKOWSKI Robert Witold

Homo Nudus : naturyzm w społecznej perspektywie / Rober Witold Florkowski. - Kraków : Nomos, 2014.


GALAROWICZ Jan

Martin Heidegger : genialny myśliciel czy szaman? / Jan Galarowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici, 2014.


GILCHRISt Alison

Dlaczego relacje są ważne? : networking w rozwoju społecznościowym / Alison Gilchrist ; [tł. Alicja Unterschuetz]. - Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, cop. 2014.


GŁÓD

Głód : skojarzenia, metafory, refleksje ... / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary. -

Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - Stromata Anthropologica, ISSN1897-5666 ; 9
GORAJEWSKA Danuta

Tytuł Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością / Danuta Gorajewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. -

Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2009. - Biblioteczka Przyjaciół Integracji
GUILBERT Jean-Jacques

Zarys pedagogiki medycznej / J.-J. Guilbert ; tłum. z j. ang. Wiesław Tysarowski [et al.] ; pod red. Stanisława Orzeszyny. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983.


HENDERSON Paul, THOMAS David N.

Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością / Paul Henderson, David N. Thomas ; [tł. Alicja Unterschuetz]. - Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, cop. 2013.


INSTYTUCJE

Instytucje prawa rodzinnego : praktyczny komentarz, wzory pism i dokumenty / red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz ; [aut.] Stanisław Grobel [et al.]. - Stan prawny na 31 lipca 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.


JAK

Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności : podręcznik do planowania i ewaluacji model ABCD / Alan Barr, Stuart Hashagen ; [tł. Alicja Unterschuetz]. Podręcznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju społeczności LEAP / Alan Barr, Jane Dailly. - Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, cop. 2013.


JAK

...jak pomóc? : dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni / [red. Andrzej Suchcicki, współpr. Ewa Kowalewska et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2008.


KAROLAK Wiesław

Arteterapie : język wizualny w terapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2014. - Engram


KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK Anna

Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kławsiuć-Zduńczyk. -

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
KORZENIOWSKI Janusz

Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka / Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.


KULTURA

Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania / pod red. Bogusława Żurakowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.


LEARNING

Learning in Montessori classroom : in search of quality in education / eds. Beata Bednarczuk, Dorota Zdybel. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2014.


LENART Regina

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły / Regina Lenart. - Stan prawny na 1 maja 2014 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. - Inspiracje Edukacyjne


ŁUCZAK Katarzyna

Przedszkolaki ładnie mówią : program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Katarzyna Łuczak. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. - Raabe Zajrzyj


i Znajdź
MADALIŃSKA-MICHALAK Joanna, GÓRALSKA Renata

Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. -. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012. - Inspiracje Edukacyjne


MAJOR Barbara

Dionizos w glanach : ekstatyczność muzyki metalowej / Barbara Major. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013.


MALISZEWSKI Krzysztof

Ciemne iskry : problem aktualizacji pedagogiki kultury / Krzysztof Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.


MAŁY

Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego / pod red. Jolanty Karbowniczek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2014.


MENTORING

Mentoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Małgorzata Sidor-Rządkowska. -

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. – HR
MIĘDZYPOKOLENIOWE

Międzypokoleniowe uczenie się / red. Marcin Muszyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.


MODA

Moda w kulturze, sztuce i edukacji / pod red. nauk. Wojciecha Bobrowicza, Dariusza Kubinowskiego


i Zbigniewa Pakuły. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
MODI MEMORANDI

Modi memorandi : leksykon kultury pamięci / red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba ; współpr.: Joanna Kalicka ; rada nauk. Przemysław Czapliński [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.


NĘCKA Edward

Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Academica" Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2013.


OD

Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego / red. Wiesław Sikorski, Aneta Sikorska. - Warszawa : Difin, 2014. - Engram


OLMA Marceli

Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich / Marceli Olma. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. - Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN0239-6025 ; nr 689


O PEDAGOGICE

O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : w 110. rocznicę urodzin / pod. red. Czesława Kupisiewicza i Bogusława Śliwerskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014.


O RÓŻNORODNOŚCI

O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2014.


PACIOREK Magdalena

Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego / Magdalena Paciorek. - Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, 2010.


PEDAGOGIKA

Pedagogika wczesnoszkolna. red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.


PĘZIŃSKI Piotr.

Na rozdrożu : młodzież żydowska w PRL 1956-1968 / Piotr Pęziński. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014.


PIASECKA Agnieszka

Poradnictwo wolontariackie / Agnieszka Piasecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. -

Medicina Historica
POZNAJEMY

Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością / [aut. Kornela Czerwińska et al.] ; pod red. Danuty Gorajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. - Biblioteczka Przyjaciół Integracji


PRZYGODA

Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie : outdoor i adventure education w Polsce / red. Agnieszka Bąk, Agnieszka Leśny, Ewa Palamer-Kabacińska. - Warszawa : Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, 2014.


PRZYWÓDZTWO

Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014.


PYTANIA

Pytania, których się nie zadaje / [red. Jolanta Koral ; fot. Anna Bedyńska]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2012.


RATERS Marie-Luise

Filozof bez brody czyli Jak polubić myślenie / Marie-Luise Raters ; przeł. Ewa Drzazgowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2010.


REDDY Linda A.

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy ; przekł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.


RESEARCH

Research, policy and practice in teacher education in Europe / ed. by Joanna Madalińska-Michalak, Hannele Niemi and Sylvia Chong. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.


RODZEŃSTWO

Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością / [red. Jolanta Koral]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2013. - Bardziej Kochani, ISSN1428-7439 ; nr spec.


RODZINA

Rodzina : normalność w niepełnosprawności / pod red. Danuty Gorajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. - Biblioteczka Przyjaciół Integracji


RYNKOWSKA Dorota, ARTYMIAK Małgorzata

Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.


RYSZARD

Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości : refleksje interdyscyplinarne / red. nauk. Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. - Olsztyn : Vertum - Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne, 2009. - Polskie Autorytety Komunikacji Społecznej


SALEZJAŃSKA

Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi (1922-1962) : organizacja, funkcjonowanie, represje, likwidacja : wybór źródeł / wstęp, wybór i oprac. Krzysztof Kolasa, Jarosław Wąsowicz. - Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo Salezjańskie, 2010.


SAMOTNE

Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska. - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014. - Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych


SCHIER Katarzyna

Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie / Katarzyna Schier. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014.


SCRIVENER Jim

Learning teaching : the essential guide to English language teaching / Jim Scrivener. - 3rd ed. –

Oxford : Macmillan Education, 2011. - Macmillan Books for Teachers
SIUDA Piotr

Japonizacja : anime i jego polscy fani / Piotr Siuda, Anna Koralewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014. - Seria Kontinuum


SIWIŃSKA Bianka

Uniwersytet ponad granicami : internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech / Bianka Siwińska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.


SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa

Co? Po co? I jak? : program wychowania przedszkolnego / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Raabe, 2005. - Zajrzyj i Znajdź


SOKOŁOWSKA Jolanta, SZPUNAR Małgorzata, WOJCIECHOWSKA Jolanta

Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście / Jolanta Sokołowska, Małgorzata Szpunar, Jolanta Wojciechowska ; ze wstępem Marii Mendel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.


STANDING Guy

Prekariat : nowa niebezpieczna klasa / Guy Standing ; tł.: Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak ; red. nauk.: Maciej Szlinder ; słowo wstępne: Jacek Żakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.


SUPERWIZJA

Superwizja pracy socjalnej / red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2014. - Nowa Polityka Społeczna ; ; 5


SZELC-MAYS Magdalena

Moje litery : piszę na A : podręcznik dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Magdalena Szelc-Mays ; rys. Katarzyna Raputa, Katarzyna Sepielak, Paweł Sepielak. - Kraków : "Universitas", 2014. - Język Polski jako Obcy


SZPOTOWICZ Magdalena, SZULC-KURPASKA Małgorzata

Teaching English : to young learners / Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.


SZYMAŃSKI Mirosław Józef

Edukacyjne problemy współczesności / Mirosław J. Szymański. - Kraków ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.


TANAJEWSKA Alicja, NAPRAWA Renata, STAWSKA Jadwiga

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. - Engram


TEACHER

Teacher education in Ukraine : historical experience and modern challenges / ed. by Mariya Chepil, Oresta Karpenko, Joanna Konashewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.


TWELVETREES Alan C.

Pracując ze społecznością / Alan Twelvetrees ; przekł. Anna Konieczna-Purchała ; red. nauk. Tomasz Kaźmierczak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2014.


WĄDOLNY-TATAR Katarzyna

Kołysanka w liryce XX i XXI wieku : emergencja gatunku literackiego / Katarzyna Wądolny-Tatar. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. - Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN0239-6025 ; nr 692


WIĘCEJ

Więcej niż zabawa : tworzymy zabawki, wymyślamy gry : jak kształtować osobowość dziecka / [aut. Josep Maria Allué et al.] ; tł. z j. hisz. Emilia Skibnicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014.


W KRĘGU

W kręgu Kierkegaarda / red. Antoni Szwed ; współpr. Bogusława Sochańska. - Warszawa : Duński Instytut Kultury ; Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2014. - Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 78 - Daimonion


WOŁODŹKO Elżbieta Krystyna

Ku autonomii studiowania : procesy, znaczenia, konteksty, zmiana / Elżbieta Wołodźko. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013.


WSPARCIE

Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole / pod red. Danuty Gorajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2008. - Biblioteczka Przyjaciół Integracji


ZDROWIE

Zdrowie dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / pod red. Jolanty Szymańczak. - Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2014.


ZESPÓŁ

Zespół Downa w XXI wieku / [red. Jolanta Koral]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2013.


ŻYDOWSKIE

Żydowskie dziecko / red. Anna Jeziorkowska-Polakowska ; Agnieszka Karczewska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2013. - Źródła


i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 405 - Studia / Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL ; t. 5

: fckeditor -> userfiles -> file
file -> Seminaria dyplomowe dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia
file -> Projekt „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim współfinansowany przez Unię Europejską
file -> Aboujaoude elias
file -> Attané Isabelle Tam gdzie dzieci są luksusem : Chiny wobec katastrofy demograficznej / Isabelle Attané; [przekł. Andrzej Bilik]. Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012. Badania
file -> Listopad 2013 andrzejewska jolanta
file -> Rozkład zajęć dla semestru I
file -> Imię Nazwisko
file -> Bachmann-medick, Doris. Cultural turns : nowe kierunki w naukach o kulturze / Doris Bachmann-Medick; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. – (Disciplinae; 6) berger
file -> Doktoranci III rok Zajęcia z kultury tekstu naukowego
file -> Doktoranci III rok Zajęcia z kultury tekstu naukowego

Pobieranie 52.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna