7 gaśnice przenośne 1 podział


Kasowanie sygnalizacji akustycznejPobieranie 1.36 Mb.
Strona10/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Kasowanie sygnalizacji akustycznej

 1. Sygnalizacja akustyczna powinna być możliwa do skasowania na poziomie dostępu 1 lub 2, za pomocą oddzielnego elementu manipulacyjnego. Ten sam element manipulacyjny może służyć do kasowania sygnalizacji akustycznej w stanie uszkodzenia.

 2. Sygnalizacja akustyczna nie powinna być wyłączana automatycznie.

 3. Sygnalizacja akustyczna powinna ponownie włączyć się po wejściu każdej nowej strefy w stan alarmowania.
    1. Inna sygnalizacja podczas stanu alarmowania


Jeżeli komunikaty alarmu pożarowego są podawane na wyświetlaczu alfanumerycznym, wówczas:

 1. wyświetlanie innych informacji nie związanych ze stanem alarmowania powinno być ukryte, chyba że wyświetlacz ma więcej niż jedno okno, z których jedno jest zarezerwowane wyłącznie dla komunikatów alarmu pożarowego;

 2. ukryte komunikaty o uszkodzeniach i blokadach powinny być, każde z osobna i w dowolnym czasie, możliwe do wyświetlenia w wyniku działania ręcznego na poziomie dostępu 1 lub 2; operacje te powinny różnić się lub być dodatkowymi do operacji określonych w 11.1.5.3.2.d), przeznaczonych do wyświetlania stref w stanie alarmowania; jeżeli wyświetlany komunikat o uszkodzeniu i odłączeniu znajduje się w polu, na którym wyświetlana jest pierwsza alarmująca strefa, wyświetlanie komunikatu pierwszej strefy powinno powrócić w ciągu 15 s do 30 s od ostatniego odczytu.    1. Kasowanie stanu alarmowania

     1. Stan alarmowania pożarowego CDSO powinien być kasowany na 2 poziomie dostępu za pomocą oddzielnego, przewidzianego to tego celu elementu. Element ten może być także wykorzystywany do kasowania stanu uszkodzenia.

     2. Po operacji kasowania, sygnalizacja właściwego stanu pracy, stosownie do odbieranych sygnałów, powinna albo pozostać w stanie poprzednim albo być ustalona w czasie 20 s.
    1. Wyjścia sygnalizacyjne w stanie alarmowania

     1. W CDSO powinno być przewidziane, co najmniej jedno wyjście związane ze stanem alarmowania.

     2. CDSO powinna uruchomić wszystkie obowiązkowe wyjścia w ciągu 3 s od zasygnalizowania stanu alarmowania pożarowego.
11.1.5.8. Licznik alarmów


CDSO może zawierać licznik alarmów. W takim przypadku powinny być spełnione, co najmniej następujące wymagania:

 1. wyzerowanie licznika powinno być możliwe tylko na poziomie dostępu 4;

 2. informacja powinna być dostępna na poziomie dostępu 1 lub 2;

 3. licznik powinien umożliwiać zapis co najmniej 999 zdarzeń.

 4. zdarzenie powinno być opisane przez datę godzinę, minutę.

UWAGA: Powyższe wymagania są fakultatywne.

11.1.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANU USZKODZENIA
    1. Odbiór i przetwarzanie sygnałów o uszkodzeniach

     1. CDSO powinna sygnalizować stan uszkodzenia, gdy zostaną odebrane sygnały, które po niezbędnym przetworzeniu są interpretowane jako uszkodzenie.

     2. CDSO powinna być zdolna do jednoczesnego rozpoznawania wszystkich uszkodzeń określonych w 11.1.6.2.4, chyba że jest to uniemożliwione przez:


 • obecność sygnałów strefowego alarmu pożarowego z tej samej strefy, i/lub

 • zablokowanie odpowiadającej strefy lub funkcji, i/lub

 • testowanie odpowiadającej strefy lub funkcji.
     1. CDSO powinna sygnalizować stan uszkodzenia w ciągu 100 s od zaistnienia uszkodzenia lub odbioru sygnału uszkodzeniowego, niezależnie od tego czy system dźwiękowy był używany do celów nie związanych z alarmem, takich jak nadawanie tła muzycznego czy też nie. Dopuszczalne jest liczenie czasu opóźnienia sygnalizowania stanu uszkodzenia od momentu zakończenia komunikatu słownego.


    1. Sygnalizowanie uszkodzeń określonych funkcji

     1. Uszkodzenia określonych funkcji powinny być sygnalizowane bez uprzedniej interwencji ręcznej. Stan uszkodzenia ma miejsce wówczas, gdy jest sygnalizowany:


 1. optycznie za pomocą oddzielnego, ogólnego świetlnego wskaźnika uszkodzenia;

 2. optycznie dla każdego rozpoznanego uszkodzenia;

 3. akustycznie.
     1. Jeżeli sygnalizacja realizowana jest za pomocą oddzielnych wskaźników świetlnych, wówczas mogą być wykorzystane wskaźniki używane do sygnalizacji blokowania i/lub testowania odpowiednich stref lub funkcji.

     2. Jeżeli sygnalizacja ma miejsce na wyświetlaczu alfanumerycznym, który nie może wyświetlać jednocześnie wszystkich uszkodzeń ze względu na swoją ograniczoną pojemność, powinno być możliwe spełnienie, co najmniej następujących wymagań:


 1. powinna istnieć informacja o nieujawnionych komunikatach uszkodzeniowych;

 2. nieujawnione komunikaty uszkodzeniowe powinny być możliwe do wyświetlenia tylko dla przeglądania w wyniku manipulacji na poziomie dostępu 1 lub 2.
     1. Za pomocą oddzielnych wskaźników świetlnych i/lub wyświetlacza alfanumerycznego powinny być sygnalizowane niżej wymienione uszkodzenia, które mogą być nieujawnione podczas stanu alarmowania.


 1. zwarcie, odłączenie lub uszkodzenie podstawowego źródła zasilania;

 2. zwarcie, odłączenie lub uszkodzenie rezerwowego źródła zasilania;

 3. zwarcie, odłączenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek urządzenia do ładowania akumulatorów, związanego z podstawowym źródłem zasilania lub rezerwowego źródła zasilania;

 4. przerwa w jakimkolwiek bezpieczniku, wyłączniku obwodu, urządzeniu separującym lub zabezpieczającym, które może uniemożliwić nadawanie alarmu;

 5. uszkodzenie mikrofonu łącznie z wkładką, przedwzmacniacza i istotnych połączeń z pozostałą częścią systemu;

 6. uszkodzenie krytycznych połączeń sygnałowych w torze wzmocnienia z oddzielną identyfikacją poszczególnych wzmacniaczy;

 7. braku wzmacniaczy lub krytycznych modułów;

 8. uszkodzenie dowolnego wzmacniacza rezerwowego;

 9. uszkodzenie generatorów sygnałów alarmowych łącznie z pamięcią uprzednio zapisanych komunikatów alarmowych;

 10. uszkodzenie któregokolwiek obwodu głośnika (uszkodzenia w postaci przerwy lub zwarcia);

 11. zwarcie lub rozłączenie wizualnych sygnałów alarmowych;

 12. uszkodzenie procesora uniemożliwiające poprawne działanie programu;

 13. wykrywanie jakiegokolwiek błędu podczas sprawdzania pamięci;

 14. ustania procesu przeszukiwania lub procesu wykrywania;

 15. uszkodzenia wzajemnych połączeń przepływu danych lub torów komunikacji głosowej między elementami systemu rozdzielczego.
     1. Uszkodzenia powinny być sygnalizowane w postaci:


a) oddzielnej sygnalizacji dla każdej linii głośnikowej, zakłóconej przez:

 • zwarcie lub przerwę w linii głośnikowej,

 • usunięcie głośnika – wymaganie fakultatywne;

b) co najmniej wspólnej, dla każdego źródła zasilania, sygnalizacji uszkodzenia spowodowanego:

 • zwarciem lub przerwą w torze transmisji do zasilacza (urządzenie L rysunek1 wg PN-EN 54-1), gdy zasilacz jest umieszczony w innej obudowie niż CDSO;

 • uszkodzeniem zasilacza, podanym w PN-EN 54-4;

c) co najmniej wspólnej sygnalizacji o doziemieniu, które jest zdolne zakłócić obowiązkowe funkcje, i które nie jest sygnalizowane inaczej jak tylko jako uszkodzenie kontrolowanej funkcji;

d) sygnalizacji o uszkodzeniu nadzorowanej funkcji w wyniku zadziałania bezpiecznika lub zadziałania urządzenia zabezpieczającego, które mają wpływ na obowiązkowe funkcje w stanie alarmowania pożarowego;

e) co najmniej wspólnej dla wszystkich torów sygnalizacji o uszkodzeniu spowodowanym zwarciem lub przerwą jakichkolwiek torów transmisji pomiędzy częściami CDSO zawartymi w więcej niż jednej obudowie mechanicznej, mogącym mieć wpływ na obowiązkowe funkcje, i które nie jest wskazywane inaczej niż jako uszkodzenie kontrolowanej funkcji;

g) co najmniej wspólnej dla wszystkich torów sygnalizacji o uszkodzeniu spowodowanym zwarciem lub przerwą jakichkolwiek torów transmisji, które wpływają na transmisję sygnałów do urządzenia transmisji sygnałów uszkodzeniowych (urządzenie J rysunek 1 wg PN-EN 54-1).

    1. Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna