7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona12/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


11.1.7.4. Priorytety działania


Należy przewidzieć możliwość ręcznej interwencji w celu pominięcia zaprogramowanych funkcji automatycz­nych. Powinno to dotyczyć zarówno charakteru komunikatu przeznaczonego do nadania, jak i torów dystrybucji tego komunikatu. Sterowanie ręczne powinno być prowadzone z centrum alarmowego (również z wyznaczonych punktów zdalnie sterujących) w sposób pozwalający na:

 1. uruchamianie lub zatrzymywanie wcześniej zapamiętanych (nagranych) komunikatów alarmowych,

 2. wybór uprzednio zapisanych komunikatów alarmowych,

 3. włączanie lub wyłączanie wybranych stref głośnikowych,

 4. nadawanie komunikatów poprzez mikrofon pożarowy.

W każdej sytuacji użycie mikrofonu pożarowego powinno mieć najwyższy poziom priorytetu dostępu do dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przed wszystkimi innymi rozgłaszanymi informacjami.
   1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UJEDNOLICOWEGO INTERFEJSU WEJŚCIE/WYJŚCIE
11.1.8.1. Funkcje obligatoryjne


Połączenie centrali sygnalizacji pożarowej z dźwiękowym systemem ostrzegawczym, w wyniku którego alarm pożarowy sygnalizowany w CSP spowoduje uruchomienie procedury przekazywania odpowiednich komunikatów do odpowiednich stref głośnikowych, wymaga zapewnienia następujących funkcji:

 1. przekazanie sygnału uruchamiającego transmisję w danej strefie głośnikowej. W tym celu wyjście strefowe (przekaźnik zweryfikowanego alarmu pożarowego) CSP jest przyłączone do monitorowanego wejścia inicjującego kontrolera systemu ostrzegania. CDSO powinna mieć możliwość ciągłego nadawania komunikatów o alarmie, nawet jeżeli połączenie między CSP a CDSO zostanie uszkodzone. W tym celu CDSO powinna posiadać strefowe układy zapamiętujące przyjęty stan alarmu. Powinno być możliwe przerwanie nadawanej treści przez sygnał o wyższym priorytecie.

 2. przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu w systemie ostrzegania. W tym celu wyjście (przekaźnik alarmu uszkodzeniowego) zweryfikowanego alarmu uszkodzeniowego CDSO, jest przyłączone do monitorowanego wejścia CSP.11.1.8.2. Nadzór


Łącze pomiędzy systemem wykrywania zagrożenia i dźwiękowym systemem ostrzegawczym powinno być ciągle monitorowane przez CDSO w celu wykrywania uszkodzeń połączenia ze względu na przerwę, zwarcie.


11.1.8.3. Opóźnienia


Opóźnienie wprowadzane przez układy sprzęgające CDSO nie powinno spowodować przekroczenia czasu 3s między momentem wystąpienia alarmu II stopnia w CSP a rozpoczęciem nadawania transmisji alarmu.

11.1.8.4. Łącze cyfrowe


W niektórych systemach wykrywania pożaru, których budowa nie jest w pełni zgodna z aktualnymi wymaganiami normy PN-EN 54 cz 1, cz 2, można wykorzystać istniejącą magistralę wewnętrzną pod warunkiem zagwarantowania odpowiedniej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.

   1. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
11.1.9.1. Wymagania ogólne


CDSO powinna spełniać wymagania dotyczące konstrukcji zawarte w niniejszym rozdziale.

11.1.9.2. Wymagania mechaniczne

     1. Obudowa CDSO powinna mieć wystarczającą wytrzymałość, odpowiednią do sposobu instalowania, zalecanego w dokumentacji. Powinna ona być szczelna w stopniu, co najmniej IP3X wg PN-EN 60529.

     1. CDSO może być umieszczona w więcej niż jednej obudowie. Jeżeli z dokumentacji wynika, że obudowy mogą być instalowane w miejscach oddalonych od siebie w obrębie chronionego obiektu, wówczas wszystkie obowiązkowe elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne powinny znajdować się w jednej obudowie lub w obudowach zadeklarowanych jako nadające się wyłącznie do montażu obok siebie.

     2. Wszystkie obowiązkowe elementy manipulacyjne oraz wskaźniki świetlne powinny być wyraźnie oznakowane w celu informowania o ich przeznaczeniu. Oznaczenia powinny być czytelne z odległości 0,8 m w oświetleniu otoczenia o natężeniu od 100 lux do 500 lux.

     3. Zaciski dla przewodów instalacji i bezpieczniki powinny być wyraźnie oznakowane.
    1. Wymagania elektryczne

11.1.9.3.1 Przełączenia pomiędzy głównym i rezerwowym źródłem zasilania nie powinny powodować żadnych zmian w transmisji, sygnalizacji i/lub zmian stanu jakichkolwiek wyjść, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do zasilania.

11.1.9.3.2 Jeżeli CDSO wyposażona jest w elementy do odłączania lub regulacji głównego lub rezerwowego źródła zasilania, ich obsługa powinna być możliwa na poziomie dostępu 3 lub 4.
    1. Wymagania dotyczące pewności torów transmisji

     1. Uszkodzenie w jakimkolwiek torze transmisji pomiędzy CDSO i innymi elementami systemu wykrywania pożaru wg PN-EN54-1 nie powinno wpływać na poprawne działanie CDSO lub jakiegokolwiek innego toru transmisji.

     2. Jeżeli z dokumentacji wynika, że CDSO umieszczona w więcej niż jednej obudowie, może być instalowana w miejscach oddalonych od siebie w obrębie chronionego obiektu, wówczas powinny być przewidziane określone środki gwarantujące, że zwarcie lub przerwa jakiegokolwiek toru transmisji pomiędzy obudowami nie będą uniemożliwiały przekazania komunikatów do więcej niż jednej strefy głośnikowej

     3. Jeżeli CDSO pracuje z zasilaczem (urządzenie L rysunek 1 wg PN-EN 54-1), znajdującym się w oddzielnej obudowie, wówczas powinno być przewidziane połączenie, dla co najmniej dwóch torów zasilania tak, aby zwarcie lub przerwa w jednym z nich nie wpływały na drugi.


    1. Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna