7 gaśnice przenośne 1 podział


Dostępność informacji i elementów manipulacyjnychPobieranie 1.36 Mb.
Strona13/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

Dostępność informacji i elementów manipulacyjnych

 1. W CDSO powinny być przewidziane cztery poziomy dostępu, od poziomu dostępu 1 (o nieograniczonym dostępie) do poziomu dostępu 4 (o najmniejszym dostępie). Elementy manipulacyjne i określone funkcje powinny być przyporządkowane odpowiednim poziomom dostępu zgodnie z niniejszymi wymaganiami.

 2. Wszystkie komunikaty (sygnalizacje) obowiązkowe powinny być widoczne na poziomie dostępu 1 bez uprzedniej interwencji ręcznej (np. bez potrzeby otwierania drzwiczek).

 3. Elementy manipulacyjne na poziomie dostępu 1 powinny być dostępne bez stosowania specjalnych procedur.

 4. Komunikaty i elementy manipulacyjne, które są obowiązkowe na poziomie dostępu 1 powinny być również dostępne na poziomie dostępu 2.

 5. Wejście na poziom dostępu 2 powinno być możliwe z zastosowaniem specjalnej procedury.

 6. Wejście na poziom dostępu 3 powinno być możliwe z zastosowaniem specjalnej procedury, różniącej się od procedury dla poziomu dostępu 2.

 7. Wejście na poziom dostępu 4 powinno być możliwe z zastosowaniem specjalnych środków, które nie są częścią CDSO.
    1. Sygnalizacja za pomocą wskaźników świetlnych

     1. Obowiązkowa sygnalizacja wykorzystująca wskaźniki świetlne powinna być widoczna przy natężeniu światła otoczenia do 500 lux, pod kątem do 22,5o mierzonym względem linii przechodzącej przez wskaźnik i prostopadłej do jego powierzchni montażowej:


 • z odległości 3 m w przypadku sygnalizacji ogólnej stanu funkcjonalnego;

 • z odległości 3 m w przypadku sygnalizacji zasilania energią;

 • z odległości 0,8 m w przypadku pozostałej sygnalizacji.
     1. Jeżeli wykorzystywana jest sygnalizacja pulsująca, okresy włączenia i/lub wyłączenia nie powinny być krótsze niż 0,25 s, zaś częstotliwość pulsacji nie powinna być mniejsza niż:


 • 1 Hz w przypadku sygnalizowania transmisji komunikatu alarmowego;

 • 0,2 Hz w przypadku sygnalizowania uszkodzeń.
     1. Jeżeli te same wskaźniki świetlne są używane do sygnalizowania uszkodzeń i blokowań, uszkodzenia powinny być sygnalizowane światłem pulsującym, a blokowania - ciągłym.

     2. Przeznaczenie każdego wskaźnika świetlnego powinna być jasno identyfikowana na płycie czołowej.
    1. Sygnalizacja za pomocą wyświetlaczy alfanumerycznych

     1. Jeżeli wyświetlacz alfanumeryczny składa się z elementów lub segmentów, uszkodzenie jednego z nich nie powinno mieć wpływu na prawidłową interpretację wyświetlanej informacji.

     2. Wyświetlacze alfanumeryczne używane do sygnalizacji obowiązkowej powinny mieć co najmniej jedno wyraźnie wyróżniające się okno, składające się z co najmniej dwóch wyraźnie identyfikowalnych pól.

     3. Przeznaczenie każdego pola powinno być wyraźnie oznaczone, jeżeli nie jest to zawarte w wyświetlanej informacji.

     4. Pole powinno zawierać, co najmniej:


 1. 16 znaków, gdy komunikat o alarmie pożarowym zawiera odsyłacz do innej informacji, pozwalającej zidentyfikować miejsce;

 2. 40 znaków, gdy komunikat zawiera pełną informację o miejscu wystąpienia alarmu pożarowego.
     1. Komunikaty obowiązkowe na wyświetlaczu alfanumerycznym powinny być czytelne z odległości 0,8 m, przy natężeniu światła otoczenia od 5 lux do 500 lux, pod kątem względem normalnej do płaszczyzny wyświetlacza w zakresie do:
    1. Barwy wskaźników

     1. Wskaźniki świetlne wykorzystywane do sygnalizacji ogólnej i szczegółowej powinny być barwy:


a) czerwonej do sygnalizowania:

 • transmisji komunikatów alarmowych;

b) żółtej do sygnalizowania:

 • uszkodzeń,

 • blokowań,

 • stref w stanie testowania,

 • przesyłania sygnałów do urządzeń transmisji sygnałów uszkodzeniowych (urządzenie J rysunek 1 wg PN-EN 54-1:).

c) zielonej do sygnalizowania:

  • zasilania CDSO w energię.

  • wybranej strefy głośnikowej;
     1. Przy sygnalizacji za pomocą wyświetlacza alfanumerycznego nie jest wymagane rozróżnianie barw.
    1. Sygnalizacja akustyczna

     1. CDSO powinna być wyposażona w elementy sygnalizacji akustycznej. Te same elementy mogą być używane do kontroli wybranego z pamięci komunikatu i uszkodzeń.

     2. Minimalny poziom dźwięku, mierzony w warunkach bezechowych w odległości 1 m przy zamkniętych wszystkich drzwiach w CDSO, powinien wynosić:


 • 50 dB (A) podczas kontroli wybranego z pamięci komunikatu;

 • 50 dB (A) podczas sygnalizowania uszkodzenia.    1. Testowanie sygnalizacji


Wszystkie obowiązkowe wskaźniki optyczne i sygnalizatory akustyczne powinny umożliwiać ich sprawdzanie w wyniku manipulacji na poziomie dostępu 1 lub 2.

11.1.10. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CENTRAL STEROWANYCH PROGRAMOWO


W celu spełnienia wymagań CDSO może zawierać układy kontrolowane przez oprogramowanie.    1. Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna