7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona15/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

Znakowanie


Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia:

 • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.


11.1.11. WZMACNIACZE MOCY


W przypadku uszkodzenia pojedynczego wzmacniacza mocy, system powinien umożliwić przekaz komunikatów zapewniając odpowiednią zrozumiałość. Można to zrealizować w sposób następujący:

 1. uszkodzony wzmacniacz jest automatycznie odłączony od linii głośnikowej. Wymagana, dostateczna moc zapewniająca odpowiednią zrozumiałość przekazu jest dostarczana ze sprawnego wzmacniacza pracującego równolegle lub

 2. uszkodzony wzmacniacz jest automatycznie zamieniany na rezerwowy o mocy, co najmniej równej z uszkodzonym lub

 3. uszkodzony wzmacniacz może być manualnie zmieniany na rezerwowy o mocy, co najmniej równej z uszkodzonym w ciągu max 5 min od momentu wykrycia uszkodzenia. W tym przypadku jest wymagana stała obsługa operatora-wymaganie w tym względzie należy wpisać w certyfikacie.

Wzmacniacze rezerwowe powinny być w sposób ciągły zasilane oraz nadzorowane (gorąca rezerwa).

DSO powinien zawierać odpowiednią ilość rezerwowych wzmacniaczy na przykład 1 na 10, jednak co najmniej jeden w stojaku.W systemach rozproszonych nie jest praktykowane stosowanie wzmacniaczy rezerwowych w każdej lokalizacji wzmacniaczy. W takim przypadku należy zastosować dwie niezależne linie głośnikowe w danej strefie głośnikowej współpracujące z dwoma niezależnymi wzmacniaczami.

11.1.12. MIKROFON

    1. Rodzaje mikrofonów


 1. dynamiczny, o charakterystyce dookólnej, zamontowany na sztywnym lub elastycznym ramieniu. Mikrofon powinien być wyposażony w nakładkę przeciwwietrzną, zabezpieczająca przed podmuchami powietrza w czasie wymawiania głosek „zwarto-wybuchowych”. Zakres przenoszonych częstotliwości od 20Hz do 10kHz, przy nierównomierności charakterystyki 6dB. Mikrofon tego typu jest montowany do płyty przedniej centrali lub w konsoli sterującej.

 2. trzymany w ręku, wyposażony w przełącznik „mów”. Mikrofon połączony z centralą za pomocą giętkiego przewodu. Zakres przenoszonych częstotliwości od 250 Hz do 5kHz, przy nierównomierności charakterystyki 10dB.    1. Przeznaczenie


 1. mikrofon zgodny z 11.1.12.1.a powinien być stosowany w pomieszczeniach o niskim poziomie szumów – w centrum kontroli;

 2. mikrofon zgodny z 11.1.12.1.b powinien być stosowany w pomieszczeniach o wysokim poziomie szumów.

Wszystkie obwody mikrofonu powinny być kontrolowane.

    1. Dostępność


Mikrofon lub konsola pożarowa, stosowane do celów przekazywania komunikatów ewakuacyjnych, powinny być dostępne jedynie dla uprawnionych osób. Dostęp powinien być ograniczony poprzez zastosowanie na przykład: w konsoli stacyjki z kluczem patentowym, mikrofon może być umieszczany w wydzielonej skrzynce zamykanej na zamek patentowy.


11.1.13. GENERATOR KOMUNIKATÓW


 1. generator komunikatów powinien zapewniać pasmo w zakresie od 200 Hz do 5,5 kHz przy nierównomierności mniejszej niż 3dB,

 2. zapis powinien być realizowany w pamięci nieulotnej (nie jest dopuszczalne stosowanie dysków twardych, magnetofonów, ogólnie urządzeń z ruchomymi elementami),

 3. komunikaty powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanymi zmianami,

 4. każdy generator powinien być nadzorowany w sposób ciągły,

 5. synteza głosu ludzkiego jest dopuszczalna w przypadku, gdy przekaz nie jest odróżnialny od głosu ludzkiego.11.1.14. ZASILACZE


Zasilacz centrali CDSO powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 54-4, za wyjątkiem długości czasu pracy awaryjnej.


    1. Znakowanie

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia:

 • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym


11.1.14.2. Czas pracy awaryjnej


Należy przewidzieć możliwość zastosowania rezerwowego źródła zasilania. To źródło powinno umożliwić działa­nie systemu w trybie zagrożenia (transmisja komunikatów do wszystkich stref głośnikowych), w czasie dwa razy dłuższym niż czas ewakuacji ustalony przez zarządzającego budynkiem. W każdym przypadku rezerwowe źródło zasilania powinno umoż­liwiać zasilanie systemu w ciągu, co najmniej 30 min.

W przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego, czas pracy systemu w stanie dozorowania powinien wynosić, co najmniej przez 24 h (lub 6 h, jeśli jest do dyspozycji awaryjny generator z zapasem paliwa umożliwiającym pracę w ciągu 24 h), a po tym czasie system zasilania w trybie zagrożenia działa w ciągu co najmniej 30 min.11.1.14.3. Wymagana pojemność akumulatorów


Minimalna pojemność baterii akumulatorów powinna być obliczona za pomocą formuły:

Cmin =1.25 x {(D1 x T1 x I1 )+(D2 x T2 x I2 )}

gdzie:

Cmin – minimalna pojemność baterii akumulatorów w Ah w temperaturze 200 CT1 -okres pracy w stanie dozoru w godz.

I1 - pobór prądu z baterii w stanie dozoru. Prąd ten jest pomierzony lub obliczony jako sumę poborów prądu w stanie dozoru wszystkich części składowych systemu (a więc również prądu wynikającego z kontroli linii głośnikowych).

T2 -okres pracy systemu w warunkach alarmu. Przeważnie przyjmuje się wartość  0,5 godz.

I2 - całkowity prąd w tym pobierany przez wszystkie linie głośnikowe w warunkach alarmu. Przy określaniu wartości I2 należy brać pod uwagę strukturę przekazywanych komunikatów oraz sygnałów ostrzegawczych i wynikające z niej „wypełnienie pobieranym prądem”

D1 - współczynnik związany z pojemnością baterii przy rozładowaniu w ciągu czasu T1

D2 - współczynnik związany z pojemnością baterii dla prądu rozładowania I2 należy uzyskać od producenta bateriiWspółczynnik 1,25 wynika z wpływu temperatury na żywotność baterii.Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna