7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona16/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

11.1.14.4. Spadki napięcia


Dopuszczalna wartość spadku napięcia na przewodach łączących baterię z pozostałymi urządzeniami systemu, w przypadku największego poboru prądu nie może przekroczyć 5 % Un DC.


11.1.15. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE

    1. Akumulatory powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać określony czas eksplo­atacji, który nie powinien być krótszy niż cztery lata. Koniec okresu eksploatacji powinien nastąpić wówczas, gdy pojemność akumulatorów będzie mniejsza niż 80 % pojemności znamionowej w amperogodzinach (dla rozładowania akumulatorów w ciągu jednej godziny).
    1. Z rezerwowego źródła zasilania nie powinno się korzystać przy działaniu systemu nie związanym z zagroże­niem, takim jak tło muzyczne, jeśli może to obniżyć zdolność działania w stanie zagrożenia. W tym celu należy sprawdzić, czy system priorytetów umożliwia odłączenie funkcji nie związanych z ewakuacją.

    2. Przejście z zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne nie może spowodować zmiany poziomu dźwięku w jakiejkolwiek strefie głośnikowej.

    3. Automatyczne ładowanie powinno zapewnić całkowite powtórne ładowanie akumulatorów do 80 % ich maksy­malnej pojemności znamionowej, w okresie nie dłuższym niż 24 h od momentu stanu całkowitego rozładowania. Należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz zabezpieczenie przeciwko korozji i zagrożeniom spowodowa­nym przez wydzielane z akumulatorów gazy.
11.1.16. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

    1. Postanowienia ogólne

Wymagane jest, aby w warunkach środowiskowych mogących wystąpić w czasie pracy:

 1. poziom akustycznego sygnału wyjściowego związanego z sygnałem niepożądanym nie przekraczał w dowolnym momencie zakłócania poziomu niższego o 40dB od poziomu wyjściowego sygnału akustycznego związanego z sygnałem pożądanym.

 2. poziom sygnału akustycznego w wyniku narażenia nie obniżył się o więcej niż 6dB.    1. Wymagania środowiskowe

Dla urządzeń DSO zainstalowanych w pomieszczeniu budynku przeznaczonym do pracy w pomieszczeniu Centrum Alarmowego wymaga się, aby prawidłowo pracowały:


 1. podczas wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6, dla przyśpieszenia 0,1 g w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 150 Hz;

 2. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1, przy temperaturze - 5 oC  3 oC w ciągu 16 h;

 3. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy. Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby

- temperatura : 40 ± 2 0C,

- wilgotność względna (93 ±3)%,

- czas trwania 4 doby.

Przed narażeniem urządzenie DSO – centralę systemu należy poddać badaniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Podczas ostatniej godziny okresu narażania urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalności. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75, dla energii uderzenia 0,5J;

 2. w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-2 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie E3 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2;

 3. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN 50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m, i modulacji AM i PM, w zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m;

 4. w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) zgodnie z PN-EN 61000-4-4 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie E3 określonym zgodnie z PN-EN55103-2 tab 2, pkt. 4, 7, 9, 15;

 5. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN 61000-4-5 oraz PN-EN50130-4 na poziomie E3 określonym zgodnie z EN55103-2 tab 2, pkt 12;

 6. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci zgodnie PN-EN 50130-4 na poziomie E3 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2;

 7. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami w.cz. zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie 3 Vrms w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM;

 8. w warunkach oddziaływania pola magnetycznego o częstotliwości sieci energetycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-8 na poziomie E3 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2;

l) w warunkach zmian napięcia zasilającego Un + 10%, Un - 15%.

Dla urządzeń DSO zainstalowanych poza pomieszczeniem Centrum Alarmowego Budynku wymaga się, aby prawidłowo pracowały:


 1. podczas wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6, dla przyśpieszenia 0,1 g w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 150 Hz;

 2. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A# /Ap1, przy temperaturze - 25 oC  3 oC w ciągu 16 h;

 3. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy. Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby

- temperatura : 40 ± 2 0C

- wilgotność względna (93 ±3)%,

- czas trwania 4 doby

Przed narażeniem urządzenie DSO – centralę systemu należy poddać badaniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Podczas ostatniej godziny okresu narażania urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalności. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75 dla energii uderzenia 0,5J;

 2. w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-2 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2;

 3. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN 50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m, i modulacji AM i PM, w zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m;

 4. w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) zgodnie z PN-EN 50130-4 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2 tab 2, pkt 4, 7, 9, 15;

 5. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN 61000-4-5 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2 tab 2, pkt 12;

 6. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci zgodnie z PN-EN 50130-4 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2;

 7. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami w.cz. zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie 10Vrms w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM;

 8. w warunkach oddziaływania pola magnetycznego o częstotliwości sieci energetycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-8 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2;

l) w warunkach zmian napięcia zasilającego Un + 10%, Un - 15%.Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna