7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona17/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

11.1.17. DOKUMENTY ZWIĄZANE


 • PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

 • PN-EN 60068-1 Próby środowiskowe - Postanowienia ogólne i wytyczne.

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1, Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN –EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze.

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-EN 61000-4-8 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości 50Hz.

 • PN-EN 55020 Kompatybilność elektromagnetyczna. Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych.

 • PN-EN 55103-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma grupy wyrobów dla profesjonalnych urządzeń akustycznych, wizyjnych, audiowizualnych i urządzeń sterowania oświetleniem estradowym.

 • PN-EN 60849 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.11.2. KONSOLE Z MIKROFONEM DLA STRAŻY POŻARNEJ NIE WCHODZĄCE W SKŁAD CENTRALI
11.2.1. PODZIAŁ I OZNACZENIA
11.2.1.1. Konsola z mikrofonem typu A

Konsola z mikrofonem typu A – urządzenie przystosowane do pracy w bezpośredniej bliskości centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego CDSO, znajdującej się w Pomieszczeniu Centrum Alarmowego budynku.


11.2.1.2. Konsola z mikrofonem typu B

Konsola z mikrofonem typu B – urządzenie przystosowane do pracy w środowisku różnym od panującego w Pomieszczeniu Centrum Alarmowego budynku.


11.2.1.3. Znakowanie

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia: • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.

   1. WYMAGANIA OGÓLNE
    1. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi

Następujące elementy obsługi (sterownicze) powinny być dostępne w konsoli:


 1. przycisk uruchamiający mikrofon dla straży pożarnej - „Naciśnij i mów”, konsolę pożarową- tam gdzie mikrofon pożarowy jest przewidziany;

 2. przełącznik wyboru którejkolwiek lub wszystkich stref, w celu ręcznej inicjalizacji transmisji: testu, alarmu, ewakuacji lub innych komunikatów;

 3. włączenie i wyłączenie zapamiętanego w pamięci komunikatu alarmowego w wybranej strefie;

 4. włączenie i wyłączenie komunikatu ewakuacyjnego w wybranej strefie;

 5. wyłącznik sygnalizacji akustycznej stosowany w przypadku, gdy sygnalizator znajduje się tak blisko mikrofonu, że może to spowodować obniżenie poziomu zrozumiałości przekazywanych komunikatów.

UWAGA 1 Może występować kombinacja wyboru: strefy pkt. b, uruchomienia zapamiętanego komunikatu pkt c i pkt d.

UWAGA 2 W przypadku włączenia przełącznika komunikatu ewakuacyjnego pkt d, są uruchamiane te strefy, w których sygnały ewakuacyjne nie są nadawane, powinny w nich być przekazywane automatycznie sygnały alarmowe.

UWAGA 3 Dotyczy pkt b, c, d, dla budynków z okresową ewakuacją oraz niektórych budynków z dwuetapowym alarmowaniem.
11.2.2.2. Wymagania fakultatywne

Mogą być przewidziane następujące, dodatkowe funkcje obsługi: 1. włączenie przekazywania komunikatu testowego;

 2. włączenie innych nie związanych z przekazywaniem komunikatów pożarowych.


11.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYGNALIZACJI
11.2.3.1. Konsola powinna jednoznacznie sygnalizować następujące stany pracy:

 1. gotowości systemu, gdy CDSO jest zasilana energią elektryczną z zasilacza spełniającego wymagania PN-EN 54-4 i z wyjątkiem gotowości zasilania nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy,

 2. gotowości zasilania,

 3. jakiegokolwiek uszkodzenia,

 4. wybranych stref głośnikowych,

 5. wybranego mikrofonu dla straży pożarnej,

 6. wybranego trybu działania (ewakuacja, alarm, test),

 7. identyfikacja komunikatu nadawanego w danej strefie.

 8. transmisji nadawanego komunikatu.

Konsola powinna umożliwiać sygnalizowanie dowolnej kombinacji stanów pracy jak wyżej.


    1. Wymagania fakultatywne.

Może być przewidywana dodatkowa sygnalizacja:

 1. włączenie przekazywania komunikatu testowego;

 2. włączenie innych nie związanych z przekazywaniem komunikatów pożarowych,

 3. włączenie wskaźnika optycznego „Teraz mów” w mikrofonie pożarowym,

 4. włączenie wskaźnika optycznego strefy głośnikowej „zajęty” w mikrofonie dla straży pożarnej.


11.2.4. PRIORYTETY

Konsola powinna mieć możliwość ręcznej interwencji w celu pominięcia zaprogramowanych funkcji automatycz­nych. Powinno to dotyczyć zarówno charakteru przeznaczonego do nadania komunikatu, jak i torów dystrybucji tego komunikatu. Sterowanie ręczne powinno być prowadzone z centrum alarmowego (również z wyznaczonych punktów zdalnie sterujących) w sposób pozwalający na: 1. uruchamianie lub zatrzymywanie wcześniej zapamiętanych (nagranych) komunikatów alarmowych,

 2. wybór uprzednio zapisanych komunikatów alarmowych,

 3. włączanie lub wyłączanie wybranych stref głośnikowych,

 4. nadawanie komunikatów poprzez mikrofon dla straży pożarnej.

W każdej sytuacji użycie mikrofonu pożarowego powinno mieć najwyższy poziom priorytetu dostępu do dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przed wszystkimi innymi rozgłaszanymi informacjami.
11.2.5. MIKROFONY DLA STRAŻY POŻARNEJ
11.2.5.1. Zalecane rodzaje mikrofonów

 1. dynamiczny, o charakterystyce dookólnej, zamontowany na sztywnym lub elastycznym ramieniu. Mikrofon powinien być wyposażony w osłonę przeciwwietrzną, zabezpieczająca przed podmuchami powietrza w czasie wymawiania głosek „zwarto-wybuchowych”. Zakres przenoszonych częstotliwości od 20Hz do 10kHz, przy nierównomierności charakterystyki 6dB. Mikrofon tego typu jest montowany do płyty przedniej centrali lub w konsoli sterującej.

 2. trzymany w ręku, wyposażony w przełącznik „mów”. Mikrofon połączony z centralą za pomocą giętkiego przewodu. Zakres przenoszonych częstotliwości od 250 Hz do 5kHz, przy nierównomierności charakterystyki 10dB


Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna