7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona18/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   2611.2.5.2. Przeznaczenie

 1. mikrofon zgodny z 11.2.5.1.a powinien być stosowany w pomieszczeniach o niskim poziomie szumów – w alarmowym centrum,

 2. mikrofon zgodny z 11.2.5.1.b powinien być stosowany w pomieszczeniach o wysokim poziomie szumów.

Wszystkie obwody mikrofonu powinny być kontrolowane.
11.2.5.3. Dostępność

Mikrofon lub konsola, stosowane do celów przekazywania komunikatów ewakuacyjnych, powinny być dostępne jedynie dla uprawnionych osób. Dostęp powinien być ograniczony poprzez zastosowanie na przykład: w konsoli stacyjki z kluczem patentowym, mikrofon może być umieszczany w wydzielonej skrzynce zamykanej na zamek patentowy.


11.2.6. WYMAGANIA DLA KONSTRUKCJI
11.2.6.1. Stopień ochrony

Obudowa konsoli powinna gwarantować stopień ochrony IP32C wg PN-EN 60529.


11.2.6.2. Znakowanie:

 • rodzaj środowiska pracy (Typ A lub B );

 • kategoria klimatyczna określana jako: minimalna temperatura otoczenia w czasie pracy ;

 • nazwa lub znak handlowy producenta lub dostawcy;

 • oznaczenie modelu (typ lub numer);

 • oznaczenia zacisków do podłączenia przewodów;

 • oznaczenia lub kody (np. numer seryjny lub kod grupy), za pomocą których producent może zidentyfikować co najmniej datę i miejsce produkcji,

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.

Jeżeli do znakowania konsoli są zastosowane symbole lub skróty nie będące w powszechnym użyciu, to powinny być one objaśnione w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem.

Znakowanie nie musi być widoczne, gdy urządzenie jest zainstalowane i gotowe do pracy, ale powinno być widoczne w czasie instalowania i podczas konserwacji.

Znakowanie nie powinno być umieszczone na śrubach lub łatwo usuwalnych częściach.


11.2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA

Wymaga się, aby konsola z mikrofonem prawidłowo pracowały:

 1. w warunkach wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6, w zakresie odporności,

Typ konsoli

Zakres częstotliwości

Hz


Amplituda przyśpieszenia

m/s2 {g}Liczba osi

Szybkość zmian częstotliwości

oktawa/minLiczba cykli zmian częstotliwości dla osi

A

10 - 150

5 {0,5}

3

1

2

B

10 - 150

5 {0,5}

3

1

2
 1. w warunkach wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6, w zakresie wytrzymałości,

Typ konsoli

Zakres częstotliwości

Hz


Amplituda przyśpieszenia

m/s2 {g}Liczba osi

Szybkość zmian częstotliwości

oktawa/minLiczba cykli zmian częstotliwości dla osi

A

10 – 150

10 {1}

3

1

20

B

10 – 150

10 {1}

3

1

20
 1. w warunkach suchego gorąca zgodnie z PN-EN 600068-2-2,

Typ konsoli

Temperatura 0 C

Czas h

A

552

16

B

70 2

16
 1. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1,

Typ konsoli

Temperatura 0 C

Czas h
A

-10 3

16
B

-25 3

16
 1. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy.

Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby :

- temperatura : 40 ± 2 0C

- wilgotność względna (93 ±3)%,

- czas trwania 4 doby

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego (wygłaszanie komunikatu głosowego) W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Podczas ostatniej godziny okresu narażania urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalności. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.


 1. przy wysokiej wilgotności względnej (z kondensacją), która może wystąpić w krótkich okresach, w przewidywanym środowisku roboczym.

Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca cyklicznego przy zachowaniu następującej ostrości próby:

Typ

konsoli


Dolna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna

(dolna wartość temperatury)

%


Górna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Liczba cykli

A

253

>95

402

933

2

B

253

>95

552

933

2

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 1. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy.

Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby :

Typ konsoli mikrofonowej

Temperatura

0C

Wilgotność względna

%


Liczba dób

A i B

402

933

21

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego (wygłaszanie komunikatu głosowego). W trakcie narażenia urządzenie nie jest zasilane. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 1. w atmosferze korodującego oddziaływania dwutlenku siarki.

Próbę należy przeprowadzić przy zachowaniu następującej ostrości próby :


Typ konsoli

Zawartość dwutlenku siarki

ppm


Temperatura

0 C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Liczba dób

A

-

-

-

-

B

255

252

933

21

Uwaga : ppm – części na milion w objętości (cm3 /m3 )

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. Urządzenie nie powinno być zasilane energią podczas narażenia.

Po stabilizowaniu końcowym należy ponownie sprawdzić prawidłowe działanie funkcjonalne konsoli mikrofonowej.


 1. w warunkach udarów mechanicznych, które mogą wystąpić w przewidywanym środowisku pracy.

Sprawdzenie odporności na udary pojedyncze należy przeprowadzić przy zachowaniu następującej ostrości próby :


Typ konsoli

Czas trwania impulsu

ms


Maksymalne przyśpieszenie w zależności od masy próbki M (kg)

m/s2Liczba kierunków wstrząsów


Ilość impulsów na kierunek

M  4,75 kg

M> 4,75 kg

A i B

6

10x(100-20M)

-

6

3

W okresie narażenia i przez kolejne 2 min urządzenie należy monitorować w celu wykrycia wszelkich sygnałów alarmu lub uszkodzenia. Po narażeniu należy sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75,

Typ konsoli

Prędkość młota

m/s


Liczba udarów

Energia udaru

J


A i B

1,50,13

1

1,90,1
 1. w warunkach zmian napięcia zasilania zakresie Un +10% Un -15%,

 2. w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-2 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4,

 3. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN 50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m i modulacji AM i PM, w zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m,

 4. w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) zgodnie z PN-EN 50130-4,na poziomie E3- dla konsol typu A oraz E5- dla konsol typu B, określonym zgodnie z PN-EN 55103-2,

 5. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN 61000-4-5 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie E3 dla konsol typu A oraz E5 – dla konsol typu B określonym zgodnie z PN-EN 55103-2,

 6. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4,

 7. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami w.cz. zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie E3 - dla konsol typu A, oraz na poziomie E5 - dla konsol typu B, w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM,

 8. w warunkach oddziaływania pola magnetycznego o częstotliwości sieci energetycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-8 na poziomie E3 dla konsoli typu A oraz E5 dla konsoli typu B, określonym zgodnie z PN-EN 55103-2.


11.2.8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN 54-4: Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze.

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-EN 61000-4-8 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości 50 Hz.

 • PN-EN 55020 Kompatybilność elektromagnetyczna. Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych.

 • PN-EN 55103-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma grupy wyrobów dla profesjonalnych urządzeń akustycznych, wizyjnych, audiowizualnych i urządzeń sterowania oświetleniem estradowym.11.3. GŁOŚNIKI DO DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH


   1. PODZIAŁ
    1. Głośnik typu A

– przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania wewnątrz budynku.
11.3.1.2 Głośnik typu B

– przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania na zewnątrz budynku.


11.3.1.3 Głośnik typu C

 • przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania wewnątrz budynku w miejscach o podwyższonej wilgotności
    1. Typ aplikacji:

 1. głośnik typu N zapewniający naturalną jakość dźwięku. Pasmo przenoszonych częstotliwości od 100 Hz do 10 kHz,

 2. głośnik typu H zapewniający wysoką wierność odtwarzanego dźwięku. Pasmo przenoszonych częstotliwości od 50 Hz do 12 kHz,

 3. głośnik typu E (ewakuacja) zapewniający dostateczną wierność odtwarzanego dźwięku dla uzyskania odpowiedniej zrozumiałości komunikatów ewakuacyjnych. Pasmo przenoszonych częstotliwości od 250 Hz do 4 kHz.


11.3.1.5. Znakowanie

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia: • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych,

 • stopień ochrony IP,

 • moc [W] RMS,

 • rodzaj środowiska pracy (A lub B).

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym
11.3.2. WYMAGANIA OGÓLNE:

 1. głośnik pożarowy powinien być włączany do linii głośnikowej za pośrednictwem transformatora o zmiennej przekładni, umożliwiającego transmisję z wymaganą mocą,

 2. napięcie liniowe występujące po stronie pierwotnej transformatora nie może przekraczać 100V. Dostępne wartości to: 100 V, 70 V, 50 V, 25 V,

 3. głośnik powinien przetwarzać pasmo akustyczne w zależności od deklarowanego typu aplikacji -N, H, E Wymagane minimum od 250 Hz do 4 kHz,

 4. obudowa ochronna głośnika służąca do instalowania w stropie podwieszonym powinna zapewnić dymoszczelność w warunkach pożaru,

 5. obudowa głośnika powinna posiadać odpowiednie zaczepy, linki, łańcuszki, uchwyty, umożliwiające jej zamocowanie do ściany lub stropu. Całe cięgło powinno wytrzymywać upadek głośnika pożarowego z wysokości 1 m,

 6. obudowa głośnika powinna posiadać odpowiednie środki, uniemożliwiające jej upadek i przerwanie pod własnym ciężarem linii głośnikowych w warunkach pożaru,

 7. obudowa głośnika powinna posiadać odpowiednie przepusty, umożliwiające wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej średnicy do jej wnętrza, przy zachowaniu odpowiedniej dymoszczelności. W ten sposób odłączenie głośnika będzie w sposób jednoznaczny wykryte przez układ kontroli nadzoru ciągłości linii,

 8. obudowa głośnika powinna być tak skonstruowana, aby nie było możliwe wypływanie roztopionego w czasie oddziaływania wysokiej temperatury (towarzyszącej pożarowi) tworzywa sztucznego lub ciekłych produktów spalania na zewnątrz obudowy, w przypadku, gdy elementy wyposażenia głośnika są wykonane z takiego tworzywa,

 9. głośnik powinien posiadać odpowiednie zaczepy umożliwiające łatwe zamocowanie głośnika w obudowie oraz łatwy demontaż,

 10. listwa zaciskowa służąca do włączania głośnika w linię głośnikową, powinna posiadać minimum 4 zaciski, do których są przyłączane pojedyncze żyły linii (zasada - jeden zacisk, jedna żyła). Materiał listwy – ceramika, powinien uniemożliwiać powstanie zwarcia przewodów linii głośnikowej w warunkach pożaru. Do jednego zacisku można przyłączyć dwie żyły, jeżeli zostały wcześniej zaciśnięte w rurce o odpowiednio dobranej średnicy,

 11. między listwą zaciskową a transformatorem głośnikowym powinien być zainstalowany bezpiecznik termiczny, separujący zwarty transformator od linii głośnikowej,

 12. zaciski do przyłączenia przewodów powinny być tak skonstruowane, aby żyły przewodów były ściśnięte bez uszkodzenia między metalowymi powierzchniami. Każdy zacisk powinien umożliwiać przyłączenie przewodu o przekroju od 0,28 mm2 do 1,5 mm2 włącznie,

 13. głośnik, kolumna, projektor, mogą być przyłączone równolegle do linii głośnikowej za pośrednictwem odpowiedniej listwy zaciskowej zawartej w odpowiedniej puszce instalacyjnej tworząc „linię boczną”. Warunkiem jest, aby:

 • w głośniku znajdował się bezpiecznik termiczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa,

 • w puszce instalacyjnej znajdował się odpowiednio dobrany do mocy głośnika bezpiecznik nadprądowy bezzwłoczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa. Taka możliwość dotyczy systemów, które są w stanie wykrywać odłączenie pojedynczego głośnika z pośród wszystkich głośników linii głośnikowej.

 1. Trwałość; konstrukcja głośnika pożarowego powinna umożliwiać jego pracę w ciągu, co najmniej 100 godzin w przypadku, gdy służy on tylko do przekazywania komunikatów o pożarze. W przypadku, gdy głośnik służy również do zwykłego nagłośnienia obiektu, wówczas trwałość głośnika powinna być nie mniejsza niż 50000 godzin (praca w warunkach znamionowych). Powyższe wymaganie nie dotyczy pojemności baterii, które mogą być używane wewnątrz pożarowych głośników autonomicznych jako np. miejscowe źródło zasilania. Pojemność i sposób ładowania takich baterii powinny odpowiadać wymaganiom systemu wykrywania pożaru wg PN-EN 54-4,

 2. urządzenie kontroli linii głośnikowej w przypadku zainstalowania go poza ostatnim głośnikiem, w chronionym obiekcie, powinno być tak zabezpieczone, aby w warunkach pożaru nie spowodowało zwarcia linii głośnikowej.

 3. materiały konstrukcji obudowy głośnika z tworzywa sztucznego powinny spełniać następujące wymagania dotyczące palności:

 • ISO 1210 Klasa FV-2 lub FH-2 dla urządzeń zasilanych ze źródła o napięciu niższym niż 30V r.m.s lub 42,4V d.c i pobierających moc mniejszą niż 15 W.

 • ISO 10351 Klasa LFV-1 dla urządzeń zasilanych ze źródła o napięciu wyższym niż 30 V r.m.s lub 42,4 V dc, i/lub pobierających moc większą niż 15 W

 1. stopień ochrony zapewniony przez obudowę powinien być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • dla głośników typu A dla zastosowań wewnątrz budynków: stopień ochrony IP 32C wg PN-EN 60529,

 • dla głośników typu B-zewnętrzny: stopień ochrony IP 44C wg PN-EN 60529,

 1. znakowanie:

  • rodzaj środowiska pracy (Typ A lub B );

  • typ aplikacji (N, H, E);

  • kategoria klimatyczna określana jako: minimalna temperatura otoczenia w czasie pracy (0C) / maksymalna temperatura otoczenia w czasie pracy (0C) / okres narażania w próbie wilgotnego gorąca stałego (doby);

  • nazwa lub znak handlowy producenta lub dostawcy;

  • oznaczenie modelu (typ lub numer);

  • moc;

  • oznaczenia zacisków do podłączenia przewodów;

  • oznaczenia lub kod/y (np. numer seryjny lub kod grupy), za pomocą których producent może identyfikować co najmniej datę i miejsce produkcji.

Jeżeli do znakowania głośnika są zastosowane symbole lub skróty nie będące w powszechnym użyciu, to powinny być one objaśnione w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem.

Znakowanie nie musi być widoczne, gdy urządzenie jest zainstalowane i gotowe do pracy, ale powinno być widoczne w czasie instalowania i podczas konserwacji.

Znakowanie nie powinno być umieszczone na śrubach lub łatwo usuwalnych częściach.
11.3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKAPobieranie 1.36 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna