7 gaśnice przenośne 1 podział


Wymaga się, aby głośniki pożarowe prawidłowo pracowałyPobieranie 1.36 Mb.
Strona19/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

Wymaga się, aby głośniki pożarowe prawidłowo pracowały:

Typ głośnika

Zakres częstotliwości

Hz


Amplituda przyśpieszenia

m/s2 {g}Liczba osi

Szybkość zmian częstotliwości

oktawa/minLiczba cykli zmian częstotliwości dla osi

A, B i C

10 - 150

5 {0,5}

3

1

2
  1. w warunkach wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6, w zakresie wytrzymałości,

Typ głośnika

Zakres częstotliwości

Hz


Amplituda przyśpieszenia

m/s2 {g}Liczba osi

Szybkość zmian częstotliwości

oktawa/minLiczba cykli zmian częstotliwości dla osi

A, B i C

10 – 150

10 {1}

3

1

20
  1. w warunkach suchego gorąca zgodnie z PN-EN 60068-2-2,

Typ głośnika

Temperatura [o C]

Czas [h]

A / C

552

16

B

70 2

16
  1. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1,

Typ głośnika
Temperatura

0 C
Czas

h
A / C

-10 3

16
B

-25 3

16
  1. przy wysokiej wilgotności względnej (z kondensacją), która może wystąpić w krótkich okresach, w przewidywanym środowisku roboczym Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca cyklicznego przy zachowaniu następującej ostrości próby


Typ głośnika

Dolna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna

(dolna wartość temperatury)

%


Górna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Liczba cykli

A / C

253

>95

402

933

2

B

253

>95

552

933

2

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
  1. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy. Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby :

Typ głośnika

Temperatura

0C

Wilgotność względna

%


Liczba dób

C

402

933

21

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego. W trakcie narażenia urządzenie nie jest zasilane. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
  1. w atmosferze korodującego oddziaływania dwutlenku siarki.

Należy przy tym zachować następujące ostrości próby :

Typ

Zawartość dwutlenku siarki

Ppm


Temperatura

0 C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Czas

[doba]


A, B i C

255

252

933

21

Uwaga: ppm – części na milion w objętości (cm3 /m3)

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. Urządzenie nie powinno być zasilane energią podczas narażenia. Po stabilizowaniu końcowym należy ponownie sprawdzić prawidłowe działanie funkcjonalne głośnika i poddać go oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych.


  1. w warunkach narażenia na udary mechaniczne, które mogą wystąpić w przewidywanym środowisku pracy.

Sprawdzenie odporności na udary pojedyncze należy przeprowadzić przy zachowaniu następującej ostrości próby :


Czas trwania impulsu

ms


Maksymalne przyśpieszenie w zależności od masy próbki M (kg)

m/s2Liczba kierunków wstrząsów


Ilość impulsów na kierunek

M  4,75 kg

M> 4,75 kg

6

10x(100-20M)

-

6

3

W okresie narażenia i przez kolejne 2 min urządzenie należy monitorować. Po narażeniu należy sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
  1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75,

Należy przy tym zachować następujące ostrości próby :


Typ głośnika naśniennego

Energia uderzenia

J


Ilość uderzeń w dostępny punkt

A, B i C

0,50,04

3
Typ głośnika stropowego

Prędkość młota

m/s


Liczba udarów

Energia udaru

J


A, B i C

1,50,13

1

1,90,1
  1. w warunkach zmian napięcia zasilania w zakresie Un +10 %, Un –15 %, w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-2 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4 – (dotyczy głośników z elementami aktywnymi )

  2. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN 50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m, i modulacji AM i PM, w zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m, (dotyczy głośników z elementami aktywnymi)

  3. w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) zgodnie na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4, (dotyczy głośników z elementami aktywnymi)

  4. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN 61000-4-5 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4, (dotyczy głośników z elementami aktywnymi)

  5. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci zgodnie na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4, (głośniki z elementami aktywnymi)

  6. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami wcz zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie 10Vrms w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM, (dotyczy głośników z elementami aktywnymi)

 1. w warunkach oddziaływania pola magnetycznego o częstotliwości sieci energetycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-8 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2,

 2. w warunkach wysokiej temperatury o wartości 450 0 C w ciągu 30 minut,

 3. cięgło głośnika sufitowego powinno zachować ciągłość przy spadku z głośnika z wysokości 1m.


11.3.4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN 54-4: Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze.

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-EN 61000-4-8 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości 50 Hz.

 • PN-EN 55103-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma grupy wyrobów dla profesjonalnych urządzeń akustycznych, wizyjnych, audiowizualnych i urządzeń sterowania oświetleniem estradowym.11.4. MODUŁY KONTROLI LINII NIE WCHODZĄCE W SKŁAD CENTRALI


   1. PODZIAŁ I OZNACZENIA
    1. Moduł liniowy typu A

– przetwornik elektryczny zaprojektowany do zastosowania wewnątrz budynku.


    1. Moduł liniowy typu B

– przetwornik elektryczny zaprojektowany do zastosowania na zewnątrz budynku.    1. Typ aplikacji:

   1. Moduł kontroli ciągłości linii głośnikowej typu K.

   2. Moduł identyfikacji uszkodzonego głośnika typu I.
    1. Znakowanie

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia:

 • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.
11.4.2. WYMAGANIA OGÓLNE:

    1. moduł powinien być włączany do linii głośnikowej.

    2. napięcie liniowe nie może przekraczać 100 V. Dostępne wartości to: 100 V, 70 V, 50 V, 25 V.

    3. moduł typu K powinien umożliwiać poprzez wykrywanie docierającego do niego sygnału w paśmie ponadakustycznym – 20 kHz, tzw. pilota, nadzorowanie linii głośnikowej ze względu na przerwę lub zwarcie.

    4. moduł typu I powinien umożliwiać wykrycie uszkodzenia i/lub odłączenie pojedynczego głośnika a także zidentyfikowanie miejsca uszkodzenia.

    5. obudowa modułu powinna posiadać odpowiednie zaczepy, linki, łańcuszki, uchwyty, umożliwiające jej zamocowanie do ściany lub stropu. Całe cięgło powinno wytrzymywać upadek modułu z wysokości 1 m.

    6. obudowa modułu powinna posiadać odpowiednie środki, uniemożliwiające jej upadek i przerwanie pod własnym ciężarem linii głośnikowych w warunkach pożaru.

    7. obudowa modułu powinna posiadać odpowiednie przepusty, umożliwiające wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej średnicy do jej wnętrza.

    8. obudowa modułu powinna być tak skonstruowana, aby nie było możliwe wypływanie roztopionego w czasie oddziaływania wysokiej temperatury (towarzyszącej pożarowi) tworzywa sztucznego lub ciekłych produktów spalania na zewnątrz obudowy, w przypadku, gdy elementy wyposażenia modułu są wykonane z takiego tworzywa.

    9. moduł powinien posiadać odpowiednie zaczepy umożliwiające łatwe zamocowanie oraz łatwy demontaż.

    10. listwa zaciskowa służąca do włączania modułu w linię głośnikową, powinna posiadać minimum 4 zaciski - dla modułów typu I, oraz minimum 2 zaciski - dla modułów typu K. Do zacisków powinny być przyłączone pojedyncze żyły linii (zasada - jeden zacisk, jedna żyła).

    11. materiał listwy – ceramika, powinien uniemożliwiać powstanie zwarcia przewodów linii głośnikowej w warunkach pożaru. Do jednego zacisku można przyłączyć dwie żyły, jeżeli zostały wcześniej zaciśnięte w rurce o odpowiednio dobranej średnicy.

    12. między listwą zaciskową a układem elektronicznym modułu powinien być zainstalowany bezpiecznik termiczny, separujący zwarty obwód od linii głośnikowej.

    13. zaciski do przyłączenia przewodów powinny być tak skonstruowane, aby żyły przewodów były ściśnięte bez uszkodzenia między metalowymi powierzchniami. Każdy zacisk powinien umożliwiać przyłączenie przewodu o przekroju od 0.28 mm2 do 1,5 mm2 włącznie.

    14. moduł typu I może być przyłączony równolegle do linii głośnikowej za pośrednictwem odpowiedniej listwy zaciskowej zawartej w odpowiedniej puszce instalacyjnej tworząc „linię boczną”. Warunkiem jest, aby:

- w module lub w głośniku zawierającym moduł znajdował się bezpiecznik termiczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa,

- w puszce instalacyjnej znajdował się odpowiednio dobrany bezpiecznik nadprądowy bezzwłoczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa.    1. moduł liniowy w przypadku zainstalowania go poza ostatnim głośnikiem, w chronionym obiekcie, powinien być tak zabezpieczony, aby w warunkach pożaru nie spowodował zwarcia linii głośnikowej.

    2. materiały konstrukcyjne obudowy modułu liniowego z tworzywa sztucznego powinny spełniać następujące wymagania dotyczące palności:

     • ISO 1210 Klasa FV-2 lub FH-2 dla urządzeń zasilanych ze źródła o napięciu niższym niż 30 V r.m.s lub 42,4 V d.c i pobierających moc mniejszą niż 15 W.

     • ISO 10351 Klasa LFV-1 dla urządzeń zasilanych ze źródła o napięciu wyższym niż 30 V r.m.s lub 42,4 V dc, i/lub pobierających moc większą niż 15 W.

 1. stopień ochrony zapewniony przez obudowę powinien być zgodny z następującymi wymaganiami:

     • dla modułów typu A dla zastosowań wewnątrz budynków: stopień ochrony IP 32C wg PN-EN 60529.

     • dla modułów typu B-zewnętrzny: stopień ochrony IP44C wg PN-EN 60529.

 1. znakowanie:

     • rodzaj środowiska pracy (typ A lub B );

     • typ aplikacji (K,I);

     • kategoria klimatyczna określana jako: minimalna temperatura otoczenia w czasie pracy (0C) / maksymalna temperatura otoczenia w czasie pracy (0C) / okres narażania w próbie wilgotnego gorąca stałego (doby);

     • nazwa lub znak handlowy producenta lub dostawcy;

     • oznaczenie modelu (typ lub numer);

     • oznaczenia zacisków do podłączenia przewodów;

     • oznaczenia lub kod/y (np. numer seryjny lub kod grupy), za pomocą których producent może identyfikować co najmniej datę i miejsce produkcji.

Jeżeli do znakowania modułu są zastosowane symbole lub skróty nie będące w powszechnym użyciu, to powinny być one objaśnione w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem.

Znakowanie nie musi być widoczne, gdy urządzenie jest zainstalowane i gotowe do pracy, ale powinno być widoczne w czasie instalowania i podczas konserwacji.

Znakowanie nie powinno być umieszczone na śrubach lub łatwo usuwalnych częściach.
11.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKAPobieranie 1.36 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna