7 gaśnice przenośne 1 podział


Wymaga się, aby moduły liniowe prawidłowo pracowałyPobieranie 1.36 Mb.
Strona20/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

Wymaga się, aby moduły liniowe prawidłowo pracowały:

 1. w warunkach wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6 w zakresie odporności,

Typ modułu

Zakres częstotliwości

Hz


Amplituda przyśpieszenia

m/s2 {g}Liczba osi

Szybkość zmian częstotliwości

oktawa/minLiczba cykli zmian częstotliwości dla osi

A i B

10 - 150

5 {0,5}

3

1

2
 1. w warunkach wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6 w zakresie wytrzymałości,

Typ modułu

Zakres częstotliwości

Hz


Amplituda przyśpieszenia

m/s2 {g}Liczba osi

Szybkość zmian częstotliwości

oktawa/minLiczba cykli zmian częstotliwości dla osi

A i B

10 – 150

10 {1}

3

1

20
 1. w warunkach suchego gorąca zgodnie z PN-EN 600068-2-2

Typ modułu

Temperatura

0 C

Czas

h


A

55  2

16

B

70  2

16
 1. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1,

Typ modułu
Temperatura

0 C
Czas

h
A

-10  3

16
B

-25  3

16
 1. przy wysokiej wilgotności względnej (z kondensacją), która może wystąpić w krótkich okresach, w przewidywanym środowisku roboczym Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca cyklicznego przy zachowaniu następującej ostrości próby:Typ

modułu


Dolna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna

(dolna wartość temperatury)

%


Górna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Liczba cykli

A

253

>95

402

933

2

B

253

>95

552

933

2

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 1. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy. Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby :
Typ modułu

Temperatura

0C

Wilgotność względna

%


Liczba dób

A i B

402

933

21

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego. W trakcie narażenia urządzenie nie powinno być zasilane. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 1. w atmosferze korodującego oddziaływania dwutlenku siarki. Próbę należy przeprowadzić przy zachowaniu następującej ostrości próby :
Typ modułu

Zawartość dwutlenku siarki

ppm


Temperatura

0 C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Liczba dób

A

-

-

-

-

B

255

252

933

21

Uwaga : ppm – części na milion w objętości (cm3 /m3 )

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. Urządzenie nie powinno być zasilane energią podczas narażenia. Po stabilizowaniu końcowym należy ponownie sprawdzić prawidłowe działanie funkcjonalne modułu.
 1. w warunkach udarów mechanicznych, które mogą wystąpić w przewidywanym środowisku pracy.

Sprawdzenie odporności na udary pojedyncze należy przeprowadzić przy zachowaniu następującej ostrości próby :
Typ modułu

Czas trwania impulsu

ms


Maksymalne przyśpieszenie w zależności od masy próbki M (kg)

m/s2Liczba kierunków wstrząsów


Ilość impulsów na kierunek

M  4,75 kg

M> 4,75 kg

A i B

6

10x(100-20M)

-

6

3

W okresie narażenia i przez kolejne 2 min urządzenie należy monitorować w celu wykrycia wszelkich sygnałów alarmu lub uszkodzenia. Po narażeniu należy sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75

Typ modułu

Prędkość młota

m/s


Liczba udarów

Energia udaru

J


A i B

1,5  0,13

1

1,9  0,1
 1. w warunkach zmian napięcia zasilania w zakresie Un +10 %, Un –15 %,

 2. w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-2 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4,

 3. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN 50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m, i modulacji AM i PM, w zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m, w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4,

 4. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN 61000-4-5 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4,

 5. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci zgodnie na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4,

 6. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami wcz zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN50130-4 na poziomie 10Vrms w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM,

 7. w warunkach oddziaływania pola magnetycznego o częstotliwości sieci energetycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-8 na poziomie E5 określonym zgodnie z PN-EN 55103-2,

 8. w warunkach wysokiej temperatury o wartości 450 0 C w ciągu 30 minut,

 9. cięgło modułu instalowanego na stropie powinno zachować ciągłość przy spadku modułu z wysokości 1 m.


11.4.4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

  • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

  • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

  • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

  • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

  • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

  • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

  • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

  • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

  • PN-EN 61000-4-8 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości 50 Hz.

  • PN-EN 55103-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma grupy wyrobów dla profesjonalnych urządzeń akustycznych, wizyjnych, audiowizualnych i urządzeń sterowania oświetleniem estradowym.11.5. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE

   1. PODZIAŁ I OZNACZENIE

Podział i oznaczenie zgodnie z PN-EN 54-3.
11.5.2. ZNAKOWANIE

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia: • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.
11.5.3. WYKONANIE I PARAMETRY

Konstrukcja i wymagania funkcjonowania sygnalizatora akustycznego powinny być zgodne z PN-EN 54-3.

Sygnalizator powinien dodatkowo wykazywać odporność na zakłócenia sinusoidalne przewodzone indukowane w obwodach zasilania sieciowego i obwodach wejścia/wyjścia urządzenia w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz przy wartości skutecznej napięcia probierczego 10 Vrms, dla modulacji AM i PM zgodnie z PN-EN 61000-4-6.

Sygnalizator powinien wykazywać zdolność do poprawnego funkcjonowania w niskich temperaturach otoczenia o następujących parametrach: • temperatura: -25 oC  3 oC;

 • czas trwania: 16 h,

zgodnie z PN-IEC 68-2-1 +A#/Ap1.
11.5.4. NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE

  • PN-EN 54-3 Systemy sygnalizacji pożarowej .Pożarowe sygnalizatory akustyczne

  • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

  • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

  • PN-IEC 68-2-1 +A#/Ap1 Badania środowiskowe. Próby. Próba A: zimno.11.6. SYGNALIZATORY OPTYCZNE


   1. PODZIAŁ I OZNACZENIA

Sygnalizator typu A – przetwornik elektrooptyczny zaprojektowany do zastosowania wewnątrz budynku.


Sygnalizator typu B – przetwornik elektrooptyczny zaprojektowany do zastosowania na zewnątrz budynku.
11.6.2. WYMAGANIA OGÓLNE

 1. obudowa sygnalizatora powinna posiadać przepusty, umożliwiające wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu do jej wnętrza, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia ochrony;

 2. listwa zaciskowa służąca do włączania sygnalizatora w linię dozorową, powinna posiadać minimum 4 zaciski, do których są przyłączane pojedyncze żyły linii (zasada: jeden zacisk, jedna żyła). Do jednego zacisku można przyłączyć dwie żyły, jeżeli zostały wcześniej zaciśnięte w rurce o odpowiednio dobranej średnicy;

 3. zaciski do przyłączenia przewodów powinny być tak skonstruowane, aby żyły przewodów były ściśnięte bez uszkodzenia między metalowymi powierzchniami. Każdy zacisk powinien umożliwiać przyłączenie przewodu o przekroju od 0,28 mm2 do 1,5 mm2 włącznie;

 4. trwałość - budowa sygnalizatora pożarowego powinna umożliwiać jego ciągłą pracę w czasie conajmniej100 godzin. Powyższe wymaganie nie dotyczy pojemności baterii, które mogą być używane wewnątrz pożarowych sygnalizatorów autonomicznych jako np. miejscowe źródło zasilania. Pojemność i sposób ładowania takich baterii powinny odpowiadać wymaganiom systemu wykrywania pożaru wg PN-EN 54-4;

 5. zastosowane w sygnalizatorach optycznych baterie, powinny posiadać deklarowaną przez producenta maksymalną stałą temperaturę pracy. Dla sygnalizatorów typu A nie mniejszą niż - +55 C, a dla typu B +70 C;

 6. liczba błysków od 50 do 150 na minutę. Czas pojedynczego rozbłysku uśredniony za 10 kolejnych okresów powinien mieścić się w przedziale od 0,05 do 0,2 sekundy. Kolor światła powinien być biały lub czerwony. Natężenie światła powinno być zawarte w przedziale od 15 do 1000 cd. Wymagania powinny być spełnione dla następujących kierunków: 0 , 45 , 90 , 135 , 180 , w płaszczyźnie pionowej i poziomej;

 7. stopień ochrony zapewniony przez obudowę powinien być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • dla sygnalizatorów typu A: stopień ochrony IP 32C wg PN-EN 60529,

 • dla sygnalizatorów typu B: stopień ochrony IP 44C wg PN-EN 60529;

 1. znakowanie:

  • rodzaj środowiska pracy (Typ A lub B );

  • kategoria klimatyczna określana jako: minimalna temperatura otoczenia w czasie pracy (C) / maksymalna temperatura otoczenia w czasie pracy (C) / okres narażania w próbie wilgotne gorąco stałe (doby);

  • nazwa lub znak handlowy producenta lub dostawcy;

  • oznaczenie modelu (typ lub numer);

  • pobór moc lub prądu;

  • oznaczenia zacisków do podłączenia przewodów;

  • oznaczenia lub kod/y (np. numer seryjny lub kod grupy), za pomocą których producent może identyfikować co najmniej datę i miejsce produkcji;

Jeżeli do znakowania sygnalizatorów są zastosowane symbole lub skróty nie będące w powszechnym użyciu, to powinny być one objaśnione w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem.

Znakowanie nie musi być widoczne, gdy urządzenie jest zainstalowane i gotowe do pracy, ale powinno być widoczne w czasie instalowania i podczas konserwacji.

Znakowanie nie powinno być umieszczone na śrubach lub łatwo usuwalnych częściach.
11.6.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKAPobieranie 1.36 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna