7 gaśnice przenośne 1 podział


Charakterystyka obciążeniowaPobieranie 1.36 Mb.
Strona24/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

12.4.1.4.1. Charakterystyka obciążeniowa


Siłownik powinien posiadać możliwość utrzymania stanu pełnego wysuwu pod obciążeniem dociskającym, równym 1,3 obciążenia nominalnego podanego przez producenta.

Siłownik powinien posiadać możliwość utrzymania stanu braku wysuwu pod obciążeniem rozrywającym, równym 1,3 obciążenia nominalnego podanego przez producenta.

Siłowniki typu A stosowane do systemów oddymiania powinny wytrzymać  1000 uruchomień. Siłowniki typu B stosowane do systemów oddymiania i przewietrzania powinny wytrzymać  10000 uruchomień.

12.4.1.4.2. Czas działania

Siłownik powinien zapewnić czas wysuwu nie większy niż 60s w warunkach zasilania napięciem Un+10% –15%,. pod obciążeniem nominalnym


12.4.1.4.3 Trwałość

Trwałość urządzenia i pewność funkcjonowania jest sprawdzana przez 1000-krotne wykonanie cyklu otwórz- zamknij przy nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obciążeniu, zgodnie z dokumentacją techniczną. W urządzeniach stosowanych do oddymiania oraz przewietrzania -typ B- sprawdzenie trwałości należy przeprowadzić przez 10 000-krotne wykonanie cyklu otwórz- zamknij przy nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obciążeniu, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Między poszczególnymi cyklami pracy siłownika należy przewidzieć okresy umożliwiające stabilizację temperatury na dopuszczalnym poziomie, ustalonym z przedstawicielem producenta. W przypadku braku takich informacji należy przyjąć okresy – 4/6 T, gdzie T jest czasem wykonywania wysuwu pod obciążeniem.

W pierwszym i ostatnim cyklu należy pomierzyć rzeczywiste wartości :  • czas podnoszenia,

- czas opuszczania,

  • pobór prądu,

- skok (wysuw).

Siłownik spełnia wymagania jeżeli:  • dla urządzeń typu A zostanie wykonanych 1000 cykli zamknij –otwórz,

  • dla urządzeń typu B zostanie wykonanych 10000 cykli zamknij-otwórz,

  • czasy podnoszenia oraz czasy opuszczania nie zmieniły się więcej niż 10%,

  • skok nie zmienił się więcej niż 5 %,

  • pobór prądu nie zmienił się więcej niż +10% odpowiednio dla opuszczania i podnoszenia.12.4.1.4.4 Odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury


Siłownik powinien wykazywać zdolność do prawidłowego funkcjonowania w warunkach rzeczywistego pożaru.

Parametry testu :

Obciążenie - nominalne wg danych producenta

Temperatura uruchomienia - 700 C (poprzez uruchomienie ręczne)

W przypadku siłowników wyposażonych w wyzwalacze termiczne, moment uruchomienia wynika z przekroczenia temperatury zadziałania wyzwalacza

Siłownik wraz z dostarczonym kablem poddaje się następującym narażeniom:

Czas: 08min. - liniowe podnoszenie temperatury od temp. otoczenia do 450 0C

Czas: 830min. - stabilizowanie temperatury na poziomie 450 0C 20 0C.

Siłownik spełnia wymagania jeżeli przy zadanej temperaturze uruchomienia wykonał pełny wysuw oraz utrzymał obciążenie podczas pozostałego czasu próby.


12.4.1.4.5 Temperatura zadziałania wyzwalacza (dla siłowników posiadających wyzwalacze termiczne)

Wyzwalacz o temperaturze zadziałania 700 C


Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 54-5 dla przyrostów temperatury: 0,50 C/min, 30 C/min, 200 C/min, Czasy zadziałania wyzwalacza powinny się zawierać między dolną i górną granicą czasów zadziałania podaną w poniższej tablicy:

Prędkość narastania temperatury

0 C/min

Dolna granica czasów zadziałania

min. s.


Górna granica czasów zadziałania

min s


3

7 13

18 40

20

22,5

3 37

Statyczny próg zadziałania mierzony przy przyroście temperatury 0,50 C/min nie może być niższy niż 65oC i nie wyższy niż 740 C.

Wyzwalacz o temperaturze zadziałania 900 C


Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 54-5 dla przyrostów temperatury: 0,50 C/min, 30 C/min, 200 C/min, przy temperaturze początkowej 650C.

Czasy zadziałania wyzwalacza powinny się zawierać między dolną a górną granicą czasów zadziałania podaną w poniższej tablicy:Prędkość narastania temperatury

0 C/min

Dolna granica czasów zadziałania

min. s.


Górna granica czasów zadziałania

min s


3

7 13

15 40

20

59

2 55

Statyczny próg zadziałania mierzony przy przyroście temperatury 0,50 C/min nie może być wyższy niż 93oC.

Wyzwalacz o temperaturze zadziałania 1200 C


Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 54-5 dla przyrostów temperatury: 0,50 C/min, 30 C/min, 200 C/min, przy temperaturze początkowej 850C

Czasy zadziałania wyzwalacza powinny się zawierać między dolną a górną granicą czasów zadziałania podaną w poniższej tablicy:Prędkość narastania temperatury

[ 0 C/min]Dolna granica czasów zadziałania

[ min.] [ s.]Górna granica czasów zadziałania

[min ] [ s]3

7 13

15 40

20

59

2 55

Statyczny próg zadziałania mierzony przy przyroście temperatury 0,50 C/min nie może być niższy niż 114oC.Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna