7 gaśnice przenośne 1 podział


Działanie siłownika w temperaturze zadziałania wyzwalaczaPobieranie 1.36 Mb.
Strona25/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

12.4.1.4.6 Działanie siłownika w temperaturze zadziałania wyzwalacza


Siłownik powinien wykazywać zdolność do poprawnego działania w wysokich temperaturach otoczenia, które mogą krótkotrwale wystąpić w przewidywanych warunkach pracy, do momentu zadziałania wyzwalacza.

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu siłownika działaniu wysokiej temperatury przez okres umożliwiający osiągnięcie stabilnej temperatury, w celu przeprowadzenia obserwacji, a następnie po powrocie do normalnych warunków otoczenia wykonaniu sprawdzenia działania siłownika.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy i podłączona do źródła zasilania. Siłownik powinien być utrzymywany w stanie spoczynku w czasie okresu narażania z wyjątkiem końcowego okresu, w czasie którego powinna wykonać pełen cykl –podnoszenie- opuszczenie.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy. Szybkość wzrostu temperatury nie powinna przekraczać 10C/min.
Temperatura

+750 C

Czas narażenia

4 h

Uwaga: narażenie dotyczy urządzeń, których temperatura zadziałania wyzwalaczy nie przekracza 700 C

Temperatura

1100 C

Czas narażenia

4 h

Uwaga: narażenie dotyczy urządzeń, których temperatura zadziałania wyzwalaczy nie przekracza 930 C

Siłowniki, które wymagają zasilania w stanie spoczynku, powinny być nadzorowane w celu stwierdzenia niewłaściwego działania lub wystąpienia sygnałów uszkodzenia w czasie narażania. W końcowym okresie narażania, w czasie gdy siłownik jest uruchomiony (bez obciążenia), należy zmierzyć parametry działania urządzenia: pobierany prąd, czas wykonywania pełnych wysuwów. Po okresie minimum jednogodzinnego stabilizowania w warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu podnoszenie – opuszczanie.

Siłownik spełnia wymagania jeżeli:


 1. W czasie narażenia nie zostały wykryte nieprawidłowości działania lub sygnały uszkodzenia, parametry działania siłownika (bez obciążenia) nie zmieniły się więcej niż 5%.

 2. Zmierzone przed i po narażeniu pod obciążeniem:

- czasy podnoszenia oraz czasy opuszczania nie zmieniły się więcej niż 10%,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.12.4.1.4.7 Odporność na wilgotne gorąco cykliczne

Siłownik powinien wykazywać zdolność do poprawnego działania w warunkach wysokiej wilgotności względnej, gdy występuje na nim kondensacja pary wodnej.

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urządzenia cyklicznym zmianom temperatury między 250c, a odpowiednio 400C lub 55 0C. Wilgotność względną należy utrzymywać w granicach 93% podczas występowania wysokiej temperatury oraz powyżej 95% przy niższej temperaturze a także podczas zmian temperatury. szybkość wzrostu temperatury powinna być taka, aby na powierzchni urządzenia następowała kondensacja pary.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy i podłączony do źródła zasilania. Urządzenie powinno być utrzymywane w stanie spoczynku w czasie okresu narażania z wyjątkiem końcowego okresu, w czasie którego powinno wykonać pełen cykl otwórz- zamknij.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.
Typ

Dolna wartość temperatury

[0C[Wilgotność względna

(D w t)


[%]

Górna wartość temperatury

[0C[Wilgotność względna (G w t)

[%]


Liczba cykli

A

253

>95

402

933

2

B

253

>95

552

933

2

Siłowniki, które wymagają zasilania w stanie spoczynku powinny być nadzorowane w celu stwierdzenia niewłaściwego działania lub wystąpienia sygnałów uszkodzenia w czasie narażania. W końcowym okresie narażania, w czasie gdy siłownik jest uruchomiony, należy zmierzyć parametry działania siłownika.

Siłownik spełnia wymagania, jeżeli:

W czasie narażenia nie zostały wykryte nieprawidłowości działania lub sygnały uszkodzenia.

Zmierzone przed i w czasie narażenia pod obciążeniem:

- czasy podnoszenia oraz czasy opuszczania nie zmieniły się więcej niż 10%,

- czasy podnoszenia oraz opuszczania nie przekroczyły 60s,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.


12.4.1.4.8. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe

Siłownik powinien wykazywać zdolność do wytrzymania długotrwałego działania wilgoci w środowisku pracy (na przykład zmiany właściwości elektrycznych na skutek absorpcji, reakcji chemicznych z udziałem wilgoci, korozji elektrochemicznej).

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urządzenia na działanie stałej temperatury 400C oraz stałej wilgotności względnej 93% w taki sposób, aby na urządzeniu nie występowała kondensacja pary wodnej.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy. W czasie badania urządzenie nie powinno być zasilane.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.


Typ

Temperatura [0C]

Wilgotność względna [%]

Czas trwania narażenia dób

A i B

402

933

21

Podczas narażania nie są wykonywane pomiary.Po okresie minimum jednogodzinnego stabilizowania w warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu podnoszenie – opuszczanie.

Siłownik spełnia wymagania, jeśli zmierzone przed i po narażeniu pod obciążeniem:

- czasy otwierania oraz czasy zamykania nie zmieniły się więcej niż 10%,

- czasy zamykania nie przekroczyły 60s,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.


12.4.1.4.9 Wytrzymałość na oddziaływanie atmosfery korozyjnej SO2 (wytrzymałość)

Siłownik powinien wykazywać zdolność do wytrzymania efektów korodującego oddziaływania dwutlenku siarki, stanowiącego czynnik skażający atmosferę.

Sprawdzenie wymagania polega na narażeniu urządzenia na działanie atmosfery zawierającej dwutlenek siarki w stałej temperaturze i w warunkach wysokiej wilgotności względnej. Warunki badania powinny utrzymywać temperaturę powierzchni urządzenia powyżej punktu rosy. Obecność higroskopijnych materiałów na urządzeniu lub wytworzone produkty korozji mogą spowodować kondensację pary wodnej.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy . Do zacisków powinny być podłączone nieocynowane, miedziane przewody o odpowiedniej średnicy tak, aby można było wykonać badania funkcjonowania bez wykonywania dodatkowych połączeń. W czasie badania urządzenie nie jest zasilane.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.
Warunki badania wytrzymałości na korozyjne oddziaływanie dwutlenku siarki

Typ

Zawartość dwutlenku siarki

[ppm]


Temperatura

[0C]Wilgotność względna (G w t)

[%]


Liczba cykli

A i B

255

252

933

21

Uwaga : ppm – części na milion w objętości (cm3 /m3 )

Podczas narażania pomiary nie są wykonywane.

Po narażeniu siłownik należy wyjąć z komory probierczej i suszyć co najmniej przez 16 godzin w temperaturze 400C, w wilgotności względnej poniżej 50%, a następnie poddać reklimatyzacji w ciągu 2 godzin w normalnych warunkach laboratoryjnych. Po okresie stabilizowania w warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu podnoszenie – opuszczanie.

Siłownik spełnia wymagania, jeśli zmierzone przed i po narażeniu pod obciążeniem:

- czasy otwierania oraz czasy zamykania nie zmieniły się więcej niż 10%,

- czasy zamykania nie przekroczyły 60s,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.
12.4.1.4.10 Odporność na udary pojedyncze

Siłownik powinien wykazywać zdolność do poprawnego działania w warunkach udarów mechanicznych, które mogą wystąpić w czasie transportu oraz w przewidywanych warunkach pracy.

Sprawdzenie wymagania polega na narażeniu siłownika na oddziaływanie pojedynczego udaru mechanicznego.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy i podłączona do źródła zasilania. Siłownik powinien być utrzymywany w stanie spoczynku w czasie narażania .

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.


Typ

Czas trwania impulsu

[ms]


Maksymalne przyśpieszenie w zależności od masy próbki M (kg)

[m/s²]


Liczba kierunków wstrząsów


Ilość impulsów na kierunek

M  4,75 kg

M> 4,75 kg

A i B

255

1.0x(100-20M)

-

6

3

Siłownik powinien być nadzorowany w celu stwierdzenia niewłaściwego działania lub występowania sygnałów uszkodzenia w czasie narażania oraz w ciągu następnych 2 minut.

W warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu podnoszenie – opuszczanie.

Siłownik spełnia wymagania, jeżeli:

W czasie narażenia nie zostały wykryte nieprawidłowości działania lub sygnały uszkodzenia,

Zmierzone przed i po narażeniu w czasie badania działania pod obciążeniem:

-czasy otwierania i zamykania nie zmieniły się więcej niż 10%,

-czasy zamykania nie przekroczyły 60s,

-pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.
Ponadto w zakresie parametrów eksploatacyjnych siłowniki liniowe powinny wykazywać :
a) zdolność do poprawnego działanie w wysokich temperaturach otoczenia, które mogą krótkotrwale wystąpić w przewidywanych warunkach pracy

Należy zachować podane niżej parametry: • temperatura: 55oC  2oC

 • czas trwania: 16 h.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-2;
b) zdolność do poprawnego funkcjonowania przy niskich temperaturach otoczenia.

Należy zachować podane niżej parametry: • temperatura: -10oC  3oC (dla typu A)

-25oC  3oC (dla typu B);

 • czas trwania: 16 h.

Warunki narażeń opisane w PN-IEC 68-2-1 +A#/Ap1;
c) odporność na uderzenia mechaniczne na powierzchnię, jakich mogą doznawać w normalnym środowisku roboczym.

Należy zachować podane niżej parametry: • energia uderzenia: (1,9  0,1) J;

 • liczba uderzeń na punkt: 1.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-75;
d) odporność na wibracje o poziomach, które mogą wystąpić w ich otoczeniu podczas pracy.

Należy zachować podane niżej parametry: • zakres częstotliwości: 10 Hz do 150 Hz;

 • amplituda przyśpieszenia: 4,905 ms-2 (0,5 g);

 • liczba osi: 3;

 • liczba cykli przemiatania na oś: 1 dla każdego stanu pracy.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-6;
e) wytrzymałość na długotrwałe wpływy wibracji o poziomach odpowiednich do środowiska roboczego. Należy zachować podane niżej parametry:

 • zakres częstotliwości: 10 Hz do 150 Hz;

 • amplituda przyśpieszenia: 9,81 ms-2 (1 g);

 • liczba osi: 3;

 • liczba cykli wibracji na oś: 20 na oś.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-6.
f) odporność na wyładowania elektrostatyczne dla granicznych wartości napięcia probierczego 8 kV dla wyładowań w powietrzu i 6 kV dla wyładowań kontaktowych do powierzchni przewodzących;

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-2 + A2;


g) odporność na zakłócenia sinusoidalne przewodzone indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych w zakresie od 150 kHz do 200 MHz, przy napięciu probierczym 10 Vrms dla modulacji AM i PM;

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-6 +A1;


h) odporność na serię szybkich, elektrycznych zakłóceń impulsowych o niskiej energii, które mogą być wytwarzane przez przekaźniki, styczniki, przełączanie obciążeń indukcyjnych itp. i mogą być indukowane do układów sygnałowych i zasilania sieciowego przy poziomach: .

 • 2 kV do zacisków zasilania sieciowego;

 • 1 kV do zacisków wejściowych, sygnałowych, danych i sterujących.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4;
i) odporność na udary napięciowe o wysokiej energii, które mogą być indukowane w kablach zasilających i sygnałowych o wartościach :

 • dla linii zasilających prądu przemiennego:

linia do linii (zakłócenia symetryczne): 1 kV;

linia do ziemi (zakłócenia niesymetryczne): 2 kV; • dla linii stałoprądowych niskiego napięcia i linii sygnałowych:

linia do ziemi (zakłócenia niesymetryczne) : 1 kV.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-5:+ A1;


j) odporność na krótkotrwałe obniżenia i zaniki napięcia sieciowego takie jak te, które są spowodowane przez przełączanie obciążenia i działanie urządzeń zabezpieczających w obwodach rozdziału mocy. Wartości obniżeń podano w poniższej tablicy.


Obniżenie napięcia

Czas trwania obniżenia w półokresach

60 %

20

100 %

10

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4;
k) odporność na wpływ pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia radiowe nadawczo-odbiorczy, radiotelefony, stacje radiowe i telewizyjne itp. w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m i modulacji AM i PM, przy czym w zakresach 415÷466 MHz i 890÷960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m;

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4;


l) zdolność do poprawnego działania w przewidywanym zakresie zmian napięcia zasilającego +15/-10%,
12.4.1.5 NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE


 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.12.4.2. SIŁOWNIKI OBROTOWE
12.4.2.1 DEFINICJE
Elektromechaniczny siłownik obrotowy - element wykonawczy zamykający/otwierający klapę odcinającą w systemie wentylacji mechanicznej.

Wyzwalacz termiczny – urządzenie umożliwiające uruchomienie siłownika w przypadku przekroczenia temperatury w otoczeniu siłownika.

Sterownik – urządzenie umożliwiające sterowanie siłownikiem/ siłownikami, w sposób automatyczny z centrali sygnalizacji pożarowej lub ręczny

Włącznik ręczny- przycisk umieszczony w siłowniku lub w jego pobliżu, przerywający obwód zasilania siłownika, uruchamiający mechanizm sprężynowy

Klapa odcinająca – ruchome zamknięcie wewnątrz przewodu/kanału wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego, które może przerwać przepływ płynu (cieczy lub gazu) w jego wnętrzu (wg PN-ISO 8421-2)

Klapa oddymiająca – klapa odcinająca stosowana w przewodach oddymiającej wentylacji pożarowej, której zadaniem jest kierowanie przepływem dymów i gazów pożarowych. Klapy te nie mogą posiadać wyzwalaczy termicznych.

Klapa przeciwpożarowa – klapa odcinająca zabudowana w przewodzie wentylacyjnym lub klimatyzacyjnym w miejscu jego przejścia przez oddzielenie przeciwpożarowe, której zadaniem jest zapobieżenie rozprzestrzeniania się pożaru między strefami pożarowymi. W warunkach pożaru klapy te z reguły uruchamiane są za pomocą wyzwalaczy termicznych. Energia potrzebna do ich zamknięcia może być zmagazynowana w sprężynach, co gwarantuje pewne zadziałanie w razie pożaru.

Istnieją również rozwiązania, w których do uruchomienia klapy przeciwpożarowej konieczne jest podanie impulsu prądowego z urządzenia sterującego klapą.
12.4.2.2 PODZIAŁ

W przypadku siłowników obrotowych zależnie od warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania rozróżnia się dwie klasy klimatyczne :

I Klasa klimatyczna

Urządzenia przeznaczone do pracy wnętrzowej (np. kondygnacje budynków, sklepy, restauracje, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia ruchu i magazynowe)

Wymagana jest dla tej klasy praca w zakresie temperatur: od –100C do + 550C.

II Klasa klimatyczna

Urządzenia przeznaczone do pracy zewnętrznej, nie narażone na bezpośrednie działanie wody, lub do pracy wewnątrz obiektów narażone na działanie temperatur zewnętrznych (garaże, poddasza, elewatory i rampy załadunkowe)

Wymagana jest dla tej klasy praca w zakresie temperatur: od - 250C do +550C.

Producent powinien podać klasę klimatyczną urządzenia w dokumentacji techniczno-ruchowej.
12.4.2.3. OZNACZENIE

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia: • nazwę lub znak fabryczny producenta ,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • oznaczenie klasy klimatycznej,

 • oznaczenia zacisków do przyłączania przewodów (oznaczenie może znajdować się wewnątrz puszki przyłączeniowej),

 • datę produkcji lub jej kod,

 • moment nominalny,

 • parametry napięcia zasilania,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529.

Oznaczenie powinno być wykonane w sposób trwały, na materiale niepalnym. Oznaczenie powinno być umieszczone w miejscu widocznym.
12.4.2.4 WYKONANIE
12.4.2.4.1. Wymagania ogólne

Siłownik obrotowy stosowany w systemach wentylacji i klimatyzacji zawiera napęd mechaniczny sprężynowy naciągany silnikiem elektrycznym lub ręcznie. Uruchomienie siłownika do pozycji bezpiecznej klapy przeciwpożarowej (praca napędu mechanicznego zamykającego klapę) następuje w wyniku zaniku napięcia zasilającego. Dzięki zgromadzonej energii w sprężynie jest możliwe zamknięcie klapy w warunkach pożaru oraz przy braku zasilania elektrycznego. Siłownik może być uruchamiany dedykowanym sterownikiem, modułem sterującym systemu automatyki pożarowej (SAP) lub wyzwalaczem termicznym. Siłownik w żadnym przypadku nie może być stosowany w trybie naciągania sprężyny do uruchamiania klap oddymiających stosowanych w systemach pożarowej wentylacji oddymiającej.

Siłownik obrotowy stosowany w systemach pożarowej wentylacji oddymiającej zawiera napęd w postaci silnika elektrycznego komutatorowego lub krokowego. Ruch klapy oddymiającej w obie strony następuje w wyniku działania silnika elektrycznego. Siłownik może być uruchamiany dedykowanym sterownikiem, lub modułem sterującym systemu SAP (w konfiguracji gwarantującej pracę w warunkach pożaru). Siłownik w żadnym przypadku nie może być stosowany do uruchamiania klap przeciwpożarowych. Siłownik powinien być zasilany ze źródła gwarantującego prawidłową pracę w warunkach pożaru, za pośrednictwem przewodów o odporności minimum E30.
12.4.2.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji mechanicznej

Wymagania dla siłowników obrotowych współpracujących z klapami przeciwpożarowymi (w systemach wentylacji i klimatyzacji): 1. siłownik powinien posiadać krańcowe wyłączniki umożliwiające identyfikację położenia klapy przez urządzenia współpracujące.

 2. siłownik powinien mieć dodatkową możliwość ręcznego naciągania sprężyny przy pomocy odpowiedniego narzędzia: pokrętła, korby.

 3. siłownik powinien mieć możliwość uruchamiania napędu sprężynowego (zamykanie klapy) przy pomocy wyzwalacza temperatury o temperaturze nominalnej 700 C , 900 C, 120 0 C.

 4. wyzwalacz termiczny siłownika może być zainstalowany wewnątrz klapy (wymaganie) może być też częścią składową siłownika. Służy on wówczas do kontroli temperatury na zewnątrz kanału wentylacyjnego (opcja).

 5. siłownik powinien zapewnić czas obrotu nie dłuższy niż 60s, w zakresie nominalnego kąta w trybie pracy napędu sprężynowego. Dotyczy siłowników o takim zadeklarowanym czasie obrotu.

 6. siłownik obciążony momentem nominalnym powinien mieć możliwość naciągu sprężyny, w warunkach zasilania napięciem Un+10% –15%. (dotyczy siłowników wyposażonych w silnik elektryczny naciągający sprężynę).

 7. siłownik powinien posiadać możliwość utrzymania stanu krańcowego położenia (klapa zamknięta) pod obciążeniem otwierającym klapę, równym 1,3 momentu nominalnego podanego przez producenta.

 8. siłownik powinien być wyposażony w układ ryglujący w krańcowym położeniu, lub przekładnie silnika powinny być samohamowne w taki sposób, aby siłownik obciążony momentem nominalnym utrzymał stan zamknięcia klapy w czasie dłuższym niż 30 min.

 9. siłownik powinien wytrzymać  1000 uruchomień w zakresie pracy sprężynowej

 10. stopień ochrony minimum IP 21C.

Wymagania dla siłowników obrotowych współpracujących z klapami oddymiającymi (w systemach pożarowej wentylacji oddymiającej)
 1. siłownik powinien posiadać krańcowe wyłączniki umożliwiające identyfikację położenia wału siłownika / klapy przez urządzenia współpracujące (sterownik)

 2. sposób przyłączenia zasilania siłownika powinien być zgodny z poniższym rysunkiem
 1. siłownik powinien mieć dodatkową możliwość ręcznego obrotu wału przy pomocy odpowiedniego narzędzia: pokrętła, korby.

 2. połączenie miedzy siłownikiem a klapą powinno gwarantować prawidłową pracę w warunkach wysokiej temperatury - powinno być wykonane ze stali.

 3. siłownik powinien posiadać dobrze widoczny wskaźnik położenia wału.

 4. wszystkie elementy istotne dla niezawodnego działania siłownika (elementy przekładni) powinny być wykonane z metalu.

 5. siłownik powinien zapewnić czas wykonania deklarowanego kąta obrotu nie dłuższy niż 60s pod obciążeniem nominalnym. Dotyczy urządzeń z takim zadeklarowanym czasem.

 6. siłownik powinien mieć możliwość pracy z obciążeniem momentem nominalnym w obu kierunkach w warunkach zasilania napięciem Un+10% –15% .

 7. siłownik powinien posiadać możliwość utrzymania stanu obu krańcowych położeń pod obciążeniem skierowanym przeciwnie, równym 1,3 momentu nominalnego podanego przez producenta.

 8. siłownik powinien być wyposażony w układ ryglujący w krańcowym położeniu, lub przekładnie silnika powinny być samohamowne w taki sposób, aby siłownik obciążony momentem nominalnym utrzymał stan zamknięcia klapy w czasie dłuższym niż 30 min.

 9. siłownik powinien wytrzymać  10000 uruchomień, z czego 50% z obciążeniem przeciwnym dla jednego kierunku obrotu i 50% dla drugiego kierunku.

 10. stopień ochrony minimum IP 21C.

 11. konstrukcja siłownika powinna zapewnić możliwość napędu klapy w warunkach pożaru w ciągu minimum 30min.


12.4.2.5 PARAMETRY EKSPOATACYJNE
12.4.2.5.1. Trwałość

W przypadku siłowników pracujących w systemach wentylacji i klimatyzacji, trwałość urządzenia i pewność funkcjonowania jest sprawdzona przez 1000-krotne wykonanie cyklu „otwórz-zamknij”, przy nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obciążeniu przy pracy sprężynowej, zgodnie z dokumentacją techniczną.

W przypadku siłowników pracujących w systemach pożarowej wentylacji oddymiającej, trwałość urządzenia i pewność funkcjonowania jest sprawdzana przez 10000-krotne wykonanie cyklu „otwórz-zamknij”, przy nominalnych parametrach zasilania, przy czym 50% z obciążeniem przeciwnym dla jednego kierunku obrotu wału, a następnie 50% dla drugiego kierunku, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Między poszczególnymi cyklami pracy siłownika należy przewidzieć okresy umożliwiające stabilizację temperatury na dopuszczalnym poziomie, ustalonym z przedstawicielem producenta. W przypadku braku takich informacji należy przyjąć okresy – 4/6 T, gdzie T jest czasem wykonywania obrotu pod obciążeniem.

W pierwszym i ostatnim cyklu należy zmierzyć rzeczywiste wartości:


 • czas pracy silnikowej,

- czas pracy sprężynowej (dla siłowników z napędem sprężynowym),

 • pobór prądu,

 • kąt obrotu.

Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

- zostanie wykonanych odpowiednio 1000 lub 10000 cykli zamknij –otwórz,

- czasy pracy sprężynowej oraz silnikowej nie zmieniły się więcej niż 10% (dotyczy siłowników z napędem sprężynowym),

- kąt obrotu nie zmienił się więcej niż 5 %,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż +10%.
12.4.2.5.2 Odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury

Siłownik powinien posiadać konstrukcję umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie w warunkach pożaru.

Parametry testu :

Obciążenie - nominalne wg danych producenta

Moment uruchomienia wynika z przekroczenia temperatury zadziałania wyzwalacza

Siłownik wraz z dostarczonym kablem poddaje się następującym narażeniom:

Czas : 08min. - liniowe podnoszenie temperatury od temp. otoczenia do 450 0C

Czas : 830min. - stabilizowanie temperatury na poziomie 450 0C 20 0C.

W przypadku przewidywanego izolowania siłownika przy pomocy osłony termicznej, parametry narażenia siłownika powinny być zgodne z wykresem

Wynik sprawdzenia uznaje się za pozytywny, jeżeli :

a) siłownik obrotowy przeznaczony do współpracy z klapą oddymiającą w systemie pożarowej wentylacji oddymiającej w ostatnich 2 minutach wykonał trzy obroty o kąt nominalny pod obciążeniem nominalnym oraz:

- czasy pracy silnikowej nie zmieniły się więcej niż 10%,

- kąt obrotu nie zmienił się więcej niż 5 %,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż +10% .

b) siłownik obrotowy przeznaczony do współpracy z klapą przeciwpożarową w systemie wentylacji i klimatyzacji, przy zadanej temperaturze uruchomienia wykonał obrót o kąt nominalny oraz utrzymał obciążenie podczas pozostałego czasu próby.Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna