7 gaśnice przenośne 1 podział


Temperatura zadziałania wyzwalacza (dotyczy siłowników posiadających wyzwalacze termiczne)Pobieranie 1.36 Mb.
Strona26/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

12.4.2.5.3 Temperatura zadziałania wyzwalacza (dotyczy siłowników posiadających wyzwalacze termiczne)


Wyzwalacz o temperaturze zadziałania 700 C


Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 54-5 dla przyrostów temperatury: 0,50 C/min, 30 C/min, 200 C/min, Czasy zadziałania wyzwalacza powinny się zawierać między dolną a górną granicą czasów zadziałania podaną w poniższej tablicy:

Prędkość narastania temperatury

0 C/min

Dolna granica czasów zadziałania

min. s.


Górna granica czasów zadziałania

min s


3

7 13

18 40

20

22,5

3 37

Statyczny próg zadziałania mierzony przy przyroście temperatury 0,50 C/min nie może być niższy niż 65oC i nie wyższy niż 740 C.

Wyzwalacz o temperaturze zadziałania 900 C


Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 54-5 dla przyrostów temperatury: 0,50 C/min, 30 C/min, 200 C/min, przy temperaturze początkowej 650C.

Czasy zadziałania wyzwalacza powinny się zawierać między dolną a górną granicą czasów zadziałania podaną w poniższej tablicy:Prędkość narastania temperatury

0 C/min

Dolna granica czasów zadziałania

min. s.


Górna granica czasów zadziałania

min s


3

7 13

15 40

20

59

2 55

Statyczny próg zadziałania mierzony przy przyroście temperatury 0,50 C/min nie może być wyższy niż 93oC.

Wyzwalacz o temperaturze zadziałania 1200 C


Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 54-5 dla przyrostów temperatury: 0,50 C/min, 30 C/min, 200 C/min, przy temperaturze początkowej 850C

Czasy zadziałania wyzwalacza powinny się zawierać między dolną a górną granicą czasów zadziałania podaną w poniższej tablicy:
Prędkość narastania temperatury

[ 0 C/min]Dolna granica czasów zadziałania

[ min.] [ s.]Górna granica czasów zadziałania

[min ] [ s]3

7 13

15 40

20

59

2 55

Statyczny próg zadziałania mierzony przy przyroście temperatury 0,50 C/min nie może być niższy niż 114oC.

12.4.2.5.4 Działanie siłownika w temperaturze zadziałania wyzwalacza (dotyczy siłowników posiadających wyzwalacze termiczne)


Siłownik powinien wykazywać zdolność do poprawnego działania w wysokich temperaturach otoczenia, które mogą krótkotrwale wystąpić w przewidywanych warunkach pracy do momentu zadziałania wyzwalacza.

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu siłownika działaniu wysokiej temperatury przez okres umożliwiający osiągnięcie stabilnej temperatury, w celu przeprowadzenia obserwacji, a następnie po powrocie do normalnych warunków otoczenia wykonaniu sprawdzenia działania siłownika.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy i podłączony do źródła zasilania. Urządzenie powinna być utrzymywana w stanie spoczynku w czasie okresu narażania z wyjątkiem końcowego okresu, w czasie którego powinno wykonać pełen cykl zamknij- otwórz (z obciążeniem momentem nominalnym).

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy, przy czym szybkość wzrostu temperatury nie powinna przekraczać 10C/min.
Temperatura

+750 C

Czas narażenia

4 h

Uwaga: narażenie dotyczy urządzeń, których temperatura zadziałania wyzwalaczy nie przekracza 700 C

Temperatura

1100 C

Czas narażenia

4 h

Uwaga: narażenie dotyczy urządzeń, których temperatura zadziałania wyzwalaczy nie przekracza 930 C

Siłowniki, które wymagają zasilania w stanie spoczynku powinny być nadzorowane w celu stwierdzenia niewłaściwego działania lub wystąpienia sygnałów uszkodzenia w czasie narażania. W końcowym okresie narażania, w czasie gdy urządzenie jest uruchomione należy zmierzyć parametry działania siłownika. Po okresie minimum jednogodzinnego stabilizowania w warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu zamknij – otwórz.

Siłownik spełnia wymagania jeżeli:

W czasie narażenia nie zostały wykryte nieprawidłowości działania lub sygnały uszkodzenia, parametry działania siłownika (bez obciążenia) nie zmieniły się więcej niż 5%.

Zmierzone przed i po narażeniu w czasie badania działania pod obciążeniem:


 • czasy zamykania pod obciążeniem (praca sprężynowa) oraz czas otwierania bez obciążenia (praca silnikowa) nie zmieniły się więcej niż 10%,

 • pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.12.4.2.5.5 Odporność na wilgotne gorąco cykliczne

Siłownik powinien wykazywać zdolność do poprawnego działania w warunkach wysokiej wilgotności względnej, gdy występuje na nim kondensacja pary wodnej.

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urządzenia cyklicznym zmianom temperatury między 250c, a odpowiednio 400c lub 55 0c. wilgotność względną należy utrzymywać w granicach 93% podczas występowania wysokiej temperatury oraz powyżej 95% przy niższej temperaturze a także podczas zmian temperatury. szybkość wzrostu temperatury powinna być taka, aby na powierzchni urządzenia następowała kondensacja pary.

Urządzenie powinno być zamontowane w normalnym położeniu pracy i podłączona do źródła zasilania. Urządzenie powinno być utrzymywane w stanie spoczynku w czasie okresu narażania, za wyjątkiem końcowego okresu, w czasie którego powinno wykonać pełen cykl otwórz- zamknij.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.
Klasa

Dolna wartość temperatury

[0C[Wilgotność względna

(D w t)


[%]

Górna wartość temperatury

[0C[Wilgotność względna (G w t)

[%]


Liczba cykli

I

253

>95

402

933

2

II

253

>95

552

933

2

Siłowniki, które wymagają zasilania w stanie spoczynku powinny być nadzorowane w celu stwierdzenia niewłaściwego działania lub wystąpienia sygnałów uszkodzenia w czasie narażania.

W końcowym okresie narażania, w czasie gdy urządzenie jest uruchomione, należy zmierzyć parametry działania siłownika.

Siłownik spełnia wymagania, jeżeli:    1. w czasie narażenia nie zostały wykryte nieprawidłowości działania lub sygnały uszkodzenia,

    2. zmierzone przed i w czasie narażenia pod obciążeniem:

- czasy „otwierania” oraz czasy „zamykania” nie zmieniły się więcej niż 10%,

- czasy „otwierania” oraz czasy „zamykania” nie przekroczyły 60s,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.
12.4.2.5.6. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe

Siłownik powinien wykazywać zdolność do wytrzymania długotrwałego działania wilgoci w środowisku pracy (na przykład zmiany właściwości elektrycznych na skutek absorpcji, reakcji chemicznych z udziałem wilgoci, korozji elektrochemicznej).

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urządzenia na działanie stałej temperatury 400C oraz stałej wilgotności względnej 93% w taki sposób, aby na urządzeniu nie występowała kondensacja pary wodnej.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy. W czasie narażenia urządzenie nie powinno być zasilane.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.


Klasa

Temperatura

[0C]Wilgotność względna

[%]


Czas trwania narażenia dób

I i II

402

933

21

Podczas narażania nie są wykonywane pomiary. Po okresie minimum jednogodzinnego stabilizowania w warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania siłownika w cyklu otwórz – zamknij.

Siłownik spełnia wymagania, jeśli zmierzone przed i po narażeniu pod obciążeniem:

- czasy otwierania oraz czasy zamykania nie zmieniły się więcej niż 10%

- czasy zamykania nie przekroczyły 60s,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.


12.4.2.5.7 Wytrzymałość na oddziaływanie atmosfery korozyjnej

Siłownik powinien wykazywać zdolność do wytrzymania efektów korodującego oddziaływania dwutlenku siarki, stanowiącego czynnik skażający atmosferę.

Sprawdzenie wymagania polega na narażeniu urządzenia na działanie atmosfery zawierającej dwutlenek siarki w stałej temperaturze i w warunkach wysokiej wilgotności względnej. Warunki badania powinny utrzymywać temperaturę powierzchni urządzenia powyżej punktu rosy. Obecność higroskopijnych materiałów na urządzeniu lub wytworzone produkty korozji mogą spowodować kondensację pary wodnej.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy . Do zacisków powinny być podłączone nieocynowane, miedziane przewody o odpowiedniej średnicy tak, aby można było wykonać badania funkcjonowania bez wykonywania dodatkowych połączeń. W czasie badania urządzenie nie jest zasilane.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tablicy.
Warunki badania wytrzymałości na korozyjne oddziaływanie dwutlenku siarki

Klasa

Zawartość dwutlenku siarki

[ppm]


Temperatura

[0C]Wilgotność względna (G w t)

[%]


Liczba cykli

I i II

255

252

933

21

Uwaga : ppm – części na milion w objętości (cm3 /m3 )

Podczas narażania pomiary nie są wykonywane. Po badaniu siłownik należy wyjąć z komory korozyjnej i stabilizować co najmniej przez 16 godzin w temperaturze 400C, w wilgotności względnej poniżej 50%, a następnie poddać reklimatyzacji w ciągu 2 godzin w normalnych warunkach laboratoryjnych. Po okresie stabilizowania w warunkach normalnych należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu „otwórz-zamknij”.

Siłownik spełnia wymagania, jeśli zmierzone przed i po narażeniu pod obciążeniem:

- czasy otwierania oraz czasy zamykania nie zmieniły się więcej niż 10%,

- czasy zamykania nie przekroczyły 60s,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.


12.4.2.5.8. Odporność na udary pojedyncze

Siłownik powinien wykazywać zdolność do poprawnego działania w warunkach udarów mechanicznych, które mogą wystąpić w czasie transportu oraz w przewidywanych warunkach pracy.

Sprawdzenie wymagania polega na narażeniu siłownika na oddziaływanie pojedynczego udaru mechanicznego.

Siłownik powinien być zamontowany w normalnym położeniu pracy i podłączony do źródła zasilania.

Urządzenie powinno być utrzymywana w stanie spoczynku w czasie okresu narażania.

Należy stosować warunki badania podane w poniższej tabeli.


Warunki badania odporności na udary pojedyncze

Klasa

Czas trwania impulsu

[ms]


Maksymalne przyśpieszenie w zależności od masy próbki M (kg)

[m/s²]


Liczba kierunków wstrząsów


Ilość impulsów na kierunek

M  4,75 kg

M> 4,75 kg

I i II

255

1.0x(100-20M)

-

6

3

Siłownik powinien być nadzorowany w celu stwierdzenia niewłaściwego działania lub występowania sygnałów uszkodzenia w czasie narażania oraz w ciągu następnych 2 minut. Po narażeniu należy sprawdzić podstawowe parametry działania w cyklu „otwórz-zamknij”.

Siłownik spełnia wymagania, jeśli:

W czasie narażenia nie zostały wykryte nieprawidłowości działania lub sygnały uszkodzenia.

Zmierzone przed i po narażeniu w czasie badania działania pod obciążeniem:

- czasy otwierania i zamykania nie zmieniły się więcej niż 10%,

- czasy zamykania nie przekroczyły 60s. Jeśli tak zadeklarowano,

- pobór prądu nie zmienił się więcej niż 10%.


Ponadto w zakresie parametrów eksploatacyjnych siłowniki obrotowe powinny wykazywać :
a) zdolność do poprawnego działanie w wysokich temperaturach otoczenia, które mogą krótkotrwale wystąpić w przewidywanych warunkach pracy

Należy zachować podane niżej parametry: • temperatura: 55oC  2oC

 • czas trwania: 16 h.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-2;
b) zdolność do poprawnego funkcjonowania przy niskich temperaturach otoczenia.

Należy zachować podane niżej parametry: • temperatura: -10oC  3oC (dla I klasy klimatycznej)

-25oC  3oC (dla II klasy klimatycznej);

 • czas trwania: 16 h.

Warunki narażeń opisane w PN-IEC68-2-1 +A#/Ap1;
c) odporność na uderzenia mechaniczne na powierzchnię, których może doznawać w normalnym środowisku roboczym.

Należy zachować podane niżej parametry: • energia uderzenia: (1,9  0,1) J;

 • liczba uderzeń na punkt: 1.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-75;
d) odporność na wibracje o poziomach, które mogą wystąpić w jej otoczeniu podczas pracy.

Należy zachować podane niżej parametry: • zakres częstotliwości: 10 Hz do 150 Hz;

 • amplituda przyśpieszenia: 4,905 ms-2 (0,5 g);

 • liczba osi: 3;

 • liczba cykli przemiatania na oś: 1 dla każdego stanu pracy.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-6;
e) wytrzymałość na długotrwałe wpływy wibracji o poziomach odpowiednich do środowiska roboczego. Należy zachować podane niżej parametry:

 • zakres częstotliwości: 10 Hz do 150 Hz;

 • amplituda przyśpieszenia 9,81 ms-2 (1 g);

 • liczba osi: 3;

 • liczba cykli wibracji na oś: 20 na oś.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 60068-2-6.
f) odporność na wyładowania elektrostatyczne dla granicznych wartości napięcia probierczego 8 kV dla wyładowań w powietrzu i 6 kV dla wyładowań kontaktowych do powierzchni przewodzących.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-2 + A2;


g) odporność na zakłócenia sinusoidalne przewodzone indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych w zakresie od 150 kHz do 200 MHz, przy napięciu probierczym 10 Vrms dla modulacji AM i PM.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-6 +A1;


h) odporność na serię szybkich, elektrycznych zakłóceń impulsowych o niskiej energii, które mogą być wytwarzane przez przekaźniki, styczniki, przełączanie obciążeń indukcyjnych itp. i mogą być indukowane do układów sygnałowych i zasilania sieciowego przy poziomach: .

 • 2 kV do zacisków zasilania sieciowego;

 • 1 kV do zacisków wejściowych, sygnałowych, danych i sterujących.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4;
i) odporność na udary napięciowe o wysokiej energii, które mogą być indukowane w kablach zasilających i sygnałowych o wartościach :

 • dla linii zasilających prądu przemiennego:

linia do linii (zakłócenia symetryczne): 1 kV;

linia do ziemi (zakłócenia niesymetryczne): 2 kV; • dla linii stałoprądowych niskiego napięcia i linii sygnałowych:

linia do ziemi (zakłócenia niesymetryczne) : 1 kV.

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-5:+ A1;


j) odporność na krótkotrwałe obniżenia i zaniki napięcia sieciowego takie jak te, które są spowodowane przez przełączanie obciążenia i działanie urządzeń zabezpieczających w obwodach rozdziału mocy. Wartości obniżeń podano w poniższej tablicy:Obniżenie napięcia

Czas trwania obniżenia w półokresach

60 %

20

100 %

10

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4;
k) odporność na wpływ pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia radiowe nadawczo-odbiorczy, radiotelefony, stacje radiowe i telewizyjne itp. w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m i modulacji AM i PM, przy czym w zakresach 415÷466 MHz i 890÷960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m;

Warunki narażeń opisane w PN-EN 50130-4;


l) zdolność do poprawnego działania w przewidywanym zakresie zmian napięcia zasilającego +15/-10%,
12.4.2.6 NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-ISO 8421-2 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej.
Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna