7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona3/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

10.1.1.3 PARAMETRY EKSPLOATACYJNE


W zakresie parametrów eksploatacyjnych centrala sygnalizacji pożarowej powinna wykazywać właściwości odpornościowe i wytrzymałościowe określone w PN-EN54-2 i ponadto charakteryzować się odpornością na zakłócenia sinusoidalne przewodzone indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych w zakresie od 150 kHz do 200 MHz przy napięciu probierczym 10 Vrms dla modulacji AM i PM, opisane w PN-EN 50130-4 i PN-EN 61000-4-6+A1.
10.1.1.4 NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE

 • PN-EN50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.

 • PN-EN61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-EN54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

 • PN-EN54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej.

 • PN-EN54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze.10.2. PANELE OBSŁUGI DLA STRAŻY POŻARNEJ NIE WCHODZĄCE W SKŁAD CENTRALI
10.2.1WPROWADZENIE

Panel obsługi dla straży pożarnej (POSP) przeznaczony do współpracy z centralami sygnalizacji pożarowej, powinien być montowany w ich bezpośredniej bliskości lub w ich obudowie. Panel powinien być przyłączony do centrali za pomocą zunifikowanego interfejsu, dla którego wymagania są określone przez Jednostkę Badawczo-Rozwojową Państwowej Straży Pożarnej.


1.2.2 WYMIARY I OZNACZENIA

Opisy, wygląd i wymiary płyty obsługowej panelu umieszczonej wewnątrz obudowy powinny być zgodne z rysunkiem nr 1.

Objaśnienia:

Pozycje – nr 1 do 8: Wydzielone pola z elementami sygnalizacji, przyciskami i opisami płyty czołowej.
Rysunek 1 – widok i wymiary POSP. Wymiary podane w milimetrach. Gdy nie jest to określone w niniejszych wymaganiach, należy przyjmować odchyłkę ± 5% w stosunku do wymiarów panelu.
10.2.3. WYKONANIE
10.2.3.1. Materiały

Dobrane przez wytwórcę.10.2.3.2 Wymagania

Obudowa panelu dla niskiego napięcia do 42 V powinna posiadać stopień ochrony IP30, dla napięć wyższych IP44 zgodnie z PN-EN 60529. Panel powinien być przystosowany do montażu natynkowego.

Obudowa panelu powinna mieć barwę jasno beżową (RAL 7032). W przypadku, gdy panel jest zabudowany w centrali może mieć barwę taką, jak jej obudowa.


    1. Drzwiczki, zamek

Drzwiczki obudowy panelu powinny posiadać okno wziernikowe, wykonane w taki sposób, aby były przez nie widoczne leżące za nim elementy sygnalizacji optycznej, przyciski i napisy. Okno wziernikowe powinno być przysłonięte szybą ze szkła organicznego, zabezpieczającego przed przypadkowym uruchomieniem. W przypadku, gdy POSP jest zainstalowany w obudowie centrali, należy zastosować środki zapobiegające przed przysłonięciem jego elementów sygnalizacji i opisów przez pokrywę centrali.

Drzwiczki powinny być zamknięte na zamek. Informacje o sposobie zamknięcia powinny udzielać Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP lub Komendy Rejonowe PSP. Zamek powinien wytrzymywać siłę 200N przyłożoną prostopadle do jego elementu cylindrycznego. Nie powinno to spowodować widocznych i trwałych odkształceń drzwiczek lub ich otwarcia. W przypadku, gdy drzwiczki POSP są otwierane inwazyjnie powinny powstawać na skutek tego widoczne stałe odkształcenia konstrukcji.


10.2.3.4. Płyta czołowa

Powierzchnia płyty czołowej POSP powinna mieć barwę RAL 9011 (czerń matowa); linia ramki otokowej płyty powinna mieć barwę RAL 3000 (czerwień). Linie ramek otokowych - pola obsługowe 1 do 8 powinny mieć barwę RAL 9010 (biel) i grubość 1 mm.


10.2.3.5 Oznaczenia i opisy

Opisy powinny być wykonane zgodnie z PN-81/M-01126, zalecane jest liternictwo B pionowe.

Napis „Panel obsługi dla PSP” powinien odpowiadać rysunkowi nr 1 a wysokość liter powinna wynosić 8 mm.

Napisy w polach 1 do 8 powinny być dokładnie takie jak na rys 1, a wysokość liter wynosić 3 mm.

W polu 8 powinno być przewidziane okienko dla opisu o wymiarach 8 mm x 30 mm, w którym odręcznie będzie można wpisać numer linii transmisji alarmu pożarowego pod jakim linia transmisji alarmu pożarowego jest zarejestrowana w JRG lub komendzie rejonowej PSP.

Litery opisów i okienko w polu 8 powinno mieć barwę RAL 9010 (biel).


10.2.3.6. Sygnalizacja

Położenie sygnalizacji i przycisków powinno ściśle odpowiadać ich rozmieszczeniu w polach 1 do 8 zgodnie z rys. 1.


10.2.3.7. Wykonanie elementów sygnalizacji optycznej

Elementy sygnalizacji optycznej w polach 1 do 7 powinny mieć średnicę 5 mm, jako elementy świetlne należy zastosować diody świecące. Powinny one spełniać wymagania dla sygnalizacji świetlnej zgodnie z PN-EN54-2 punkt 12.7.

Elementy świetlne w przyciskach (pola 4, 5 i 7) powinny mieć średnicę 3 mm i wykonane za pomocą diod świecących.
10.2.3.8. Wykonanie przycisków

W polach od 5 do 8 powinny być zastosowane przyciski podświetlane jako wyłączniki monostabilne i bistabilne zgodne z PN-IEC1020-5. Czoło przycisku powinno mieć wymiary 14x14mm lub być kwadratem o przekątnej 14 mm.

Przyciski w poszczególnych polach powinny realizować funkcje:

Pole 4 - wyłącznik bistabilny wyposażony w element świetlny,

Pole 5 - wyłącznik monostabilny, wyposażony w element świetlny,

Pole 6 - wyłącznik monostabilny z przeźroczystą klapką zabezpieczającą przed przypadkowym wciśnięciem. Klapka ta powinna być większa od wymiarów czoła przycisku. Nie powinna ona blokować się po podniesieniu. Podniesienie jej nie powinno powodować zadziałania przycisku,

Pole 7 - wyłącznik bistabilny wyposażony w element świetlny.

Pole 8 - wyłącznik monostabilny z przeźroczystą klapką zabezpieczającą przed przypadkowym wciśnięciem. Klapka ta powinna być większa od wymiarów czoła przycisku. Nie powinna ona blokować się po podniesieniu. Podniesienie jej nie powinno powodować zadziałania przycisku.

Ponadto panel POSP powinien pracować prawidłowo:


 1. podczas wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6:, dla przyśpieszenia 0,1g w zakresie częstotliwości od 10Hz do 150Hz,

 2. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A#, przy temperaturze -5 oC ± 3 oC w ciągu 16 h,

 3. przy wysokiej wilgotności względnej (bez kondensacji), która może wystąpić krótkotrwale w przewidywanym środowisku pracy.

Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby :

- temperatura : 40 ± 2 0C

- wilgotność względna (93 ±3)%,

- czas trwania 4 doby

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Podczas ostatniej godziny okresu narażania urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalności. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.


 1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75 dla energii uderzenia 0,5 J.


10.2.3.9. Wykonanie elektryczne

Panel jest zasilany z CSP. Panel może współpracować z centralą także za pomocą łączy szeregowych. Panel POSP może współpracować tylko z jedną centralą sygnalizacji pożarowej.

Panel powinien być wyposażony w zaciski do podłączenia przewodów zewnętrznych. Zacisk powinien być tak skonstruowany, aby zaciskał przewód między metalowymi powierzchniami z odpowiednią siłą, jednak bez uszkadzania przewodu.

Każdy zacisk powinien umożliwiać podłączenie przewodów o przekroju od 0,8 mm2 do 1,5 mm2. Jeżeli producent nie określi, że w danym panelu jeden zacisk jest przewidziany tylko do jednego przewodu, zaciski powinny być zdublowane lub w inny sposób zapewniać skuteczne połączenie obu przewodów. Zastosowana metoda powinna pozwalać na skuteczne podłączenie przewodów o różnym przekroju.

W POSP zaciski powinny być odpowiednio oznakowane tak, aby polaryzacja podłączenia do układu gwarantowała jego prawidłowe działanie.

Panel i jego układy powinny pracować poprawnie w niżej wymienionych warunkach zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych: 1. w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN61000-4-2 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4;

 2. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m i modulacji AM i PM, w zakresach 415÷466 MHz i 890÷960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m;

 3. w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) zgodnie z PN-EN50130-4;

 4. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN61000-4-5 oraz PN-EN 50130-4;

 5. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci zgodnie z PN-EN50130-4;

 6. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami w.cz. zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN50130-4 na poziomie 10 Vrms w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM;

 7. w warunkach zmian napięcia zasilającego Un+10%,Un-15%.

Doprowadzanie przewodów zewnętrznych.

Wewnątrz obudowy panelu powinno być wystarczająco dużo miejsca dla przewodów w celu łatwego ich doprowadzenia i podłączenia. POSP powinien być wyposażony w wybijane przepusty przewodów, umożliwiające podłączenie wymaganej ilości przewodów. Jeżeli nie ma takich przepustów, panel powinien mieć szablon lub podobne wyposażenie umożliwiające wykonanie otworów w odpowiednim miejscu. Doprowadzenia powinny być tak usytuowane, aby przeciwnakrętki dławików lub wejścia przewodów po zaciśnięciu były poprawnie osadzone w ściankach obudowy.10.2.3.10. Znakowanie

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia: • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.


   1. PARAMETRY


10.2.5. Funkcje
10.2.5.1. Wymagania ogólne

Sygnalizacja i przyciski w polach 1 do 8 na płycie czołowej powinny spełniać wymagania punktów 10.3.4.1.2 do 10.3.4.1.9.

Po naciśnięciu przycisku odpowiedni sygnał powinien być przekazany do CSP w czasie 2 s. Sygnał przychodzący z CSP powinien być sygnalizowany na POSP w czasie 2 s.
10.2.5.2. Pole 1 – „dozór”

Element sygnalizacyjny 1:

Powinien sygnalizować gotowość POSP do pracy za pomocą wskaźnika świetlnego o barwie zielonej świecącego w sposób ciągły.
10.2.5.3. Pole 2 – „transmisja do PSP wyzwolona”

Element sygnalizacyjny 2:

Powinien sygnalizować czerwonym ciągłym światłem o tym, że transmisja alarmu pożarowego do urządzeń transmisji (UTA) w CSP jest wyzwolona, gdy jest ona w stanie alarmu.

Sygnalizator 2 musi być aktywny także przy sterowaniu transmisji do PSP z POSP (za pomocą przycisku 8, pole 8 „kontrola linii transmisji do PSP”) po ręcznym wyzwoleniu transmisji.

Sygnalizator 2 do czasu skasowania transmisji do PSP i skasowania urządzeń transmisji z POSP lub z CSP powinien pozostać aktywny.
10.2.5.4. Pole 3 – „SUG (stałe urządzenia gaśnicze) wyzwolone”

Element sygnalizacyjny 3:

Powinien sygnalizować czerwonym ciągłym światłem, że jest wyzwolona instalacja stałych urządzeń gaśniczych. Sygnalizacja ta powinna być uruchamiana i kasowana przez SUG, oraz:


 1. jej uaktywnienie powinno być sygnalizowane przez CSP, np. na skutek zadziałania styków alarmowych w instalacji tryskaczowej lub;

 2. może być sterowana za pomocą CSP, np. w wyniku uruchomienia instalacji gaśniczych gazowych.

Sygnalizacja powinna być aktywna do czasu skasowania alarmu pożarowego.
10.2.5.5. Pole 4 „systemy p.poż zablokowane”

Element sygnalizacyjny 4:

Powinien sygnalizować ciągłym żółtym światłem, że zostały zablokowane wszystkie urządzenia i wyjścia sterujące CSP do urządzeń przeciwpożarowych. Stan zablokowania powinien być sygnalizowany również w centrali sygnalizacji pożarowej. Sygnalizacja 4 powinna być aktywna do czasu, gdy stan zablokowania jest realizowany w CSP lub POSP. Sygnalizacja powinna być tak długo aktywna, jak długo są wyłączone wszystkie urządzenia sterujące, jednak nie dłużej niż do załączenia pierwszego urządzenia sterującego.

Element sygnalizacyjny w przycisku 4:

Powinien sygnalizować ciągłym, żółtym światłem, że zostały zablokowane wszystkie urządzenia i wyjścia sterownicze CSP do urządzeń przeciwpożarowych. Sygnalizacja jest tak długo aktywna, jak długo są wyłączone wszystkie urządzenia sterujące.

Przycisk 4:

Za pomocą przycisku 4 jest możliwe zablokowanie wszystkich wyjść i urządzeń sterowniczych CSP, które są przeznaczone do automatycznego wyzwolenia urządzeń przeciwpożarowych i ruchu budynku przez instalację sygnalizacji alarmu pożarowego będącą w stanie alarmu. Blokada jest możliwa jedynie w przypadku, gdy system sygnalizacji pożaru nie jest w stanie alarmu.

Stan blokowania wszystkich urządzeń sterujących powinien być utrzymany do czasu ponownego załączenia urządzeń sterujących. Ponowne załączenie wszystkich urządzeń sterujących powinno być możliwe za pomocą przycisku 4. Nie powinno być możliwe załączenie urządzeń sterujących z CSP w czasie, gdy są one zablokowane w POSP. Jednakże załączenie urządzeń sterujących z POSP powinno być możliwe nawet wtedy, gdy są one zablokowane w CSP.

Systemy kontroli dostępu obiektu nie są objęte funkcją „ systemy p.poż zablokowane”.
10.2.5.6. Pole 5 „ blokada sygnalizacji akustycznej”

Element sygnalizacyjny 5:

Powinien sygnalizować ciągłym żółtym światłem, że zostały zablokowane wyjścia sterownicze CSP do urządzeń alarmowych. Stan blokowania powinien być sygnalizowany w CSP. Sygnalizacja 5 powinna być aktywna w przypadku, gdy stan blokowania jest realizowany w centrali lub POSP.

Sygnalizacja 5 jest aktywna do czasu włączenia urządzeń alarmowych w POSP lub CSP.

Element sygnalizacyjny w przycisku 5:

Za pomocą ciągłego żółtego światła powinien wskazywać, że stan blokowania urządzeń alarmowych był zrealizowany za pomocą POSP. Sygnalizacja ta powinna trwać do czasu jej skasowania w POSP.

Przycisk 5:

Za pomocą wyłącznika 5 powinny być zablokowane wyjścia i urządzenia sterownicze systemu sygnalizacji pożaru do urządzeń alarmowych. Stan zablokowania powinien być utrzymany do momentu ponownego załączenia za pomocą przycisku 5. W sytuacji, gdy urządzenia alarmowe są dodatkowo zablokowane w centrali sygnalizacji pożaru, stan ten powinien być utrzymany nawet w przypadku, gdy nastąpi włączenie w POSP. Włączenie urządzeń alarmowych za pomocą przycisku w POSP powinno być możliwe wtedy, gdy system sygnalizacji pożaru jest w stanie pożaru i urządzenia alarmowe są także zablokowane w CSP. Podczas każdorazowego użycia wyłącznika (przycisk 5) powinna być kasowana wewnętrzna sygnalizacja akustyczna CSP. Sygnalizacja ta powinna być blokowana wraz z urządzeniami i wyjściami alarmowymi. Podczas ponownego załączenia urządzeń alarmowych w POSP, w czasie trwania stanu alarmu CSP, wewnętrzny sygnał akustyczny CSP powinien pozostać zablokowany.

Powyższe wymagania nie dotyczą alarmowania w strefach gaszenia w instalacjach stałych gazowych urządzeń gaśniczych
10.2.5.7. Pole 6 „Kasowanie CSP”

Element sygnalizacyjny 6.

Powinien ciągłym czerwonym światłem sygnalizować, że CSP znajduje się lub była w stanie alarmu pożarowego (a także, że transmisja do PSP w obrębie CSP jest lub będzie wyzwolona). Sygnalizacja ta jest aktywna tak długo, jak długo system sygnalizacji pożarowej jest w stanie alarmu pożarowego spowodowanego przez pożarowe czujki automatyczne i/lub ROP. Sygnalizacja 6 po załączeniu powinna być aktywna i pozostać co najmniej 15 min niewrażliwa na działania obsługi. Powinna ona wyłączyć się :


 1. automatycznie po upływie tego czasu, gdy CSP i transmisja do PSP powróciła ze stanu alarmu do dozorowania;

 2. po upływie tego czasu, gdy został skasowany przez obsługę stan alarmu CSP i transmisji do PSP w CSP;

 3. po upływie tego czasu, gdy został skasowany stan alarmu CSP i transmisji do PSP w POSP za pomocą przycisku 6.

Sygnalizacja 6 nie może być wygaszana także w przypadku, gdy jest aktywna transmisja do PSP z POSP, jak również podczas ręcznego wyzwolenia transmisji do PSP.

Przycisk 6:

za pomocą przycisku zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem, system sygnalizacji pożarowej powinien ze stanu alarmu przechodzić w stan dozoru.
10.2.5.8. Pole 7 „Transmisja do PSP zablokowana”

Element sygnalizacyjny 7:

Powinien za pomocą ciągłego żółtego światła sygnalizować, że wyjście transmisji do PSP w CSP jest zablokowane. Stan zablokowania wyjścia transmisji jest sygnalizowany w CSP. Sygnalizacja 7 powinna być aktywna w momencie, gdy następuje zablokowanie wyjścia transmisji w POSP lub w CSP.

Sygnalizacja ta powinna pozostać aktywna do czasu załączenia wyjść transmisji do PSP w POSP lub CSP.

Element sygnalizacyjny w przycisku 7:

Powinien za pomocą ciągłego żółtego światła sygnalizować stan zablokowania wyjścia transmisji do PSP uruchomiony w POSP. Sygnalizacja ta powinna być aktywna do czasu załączenia transmisji do PSP w POSP.

Przycisk 7:

Za pomocą tego wyłącznika powinno być zrealizowane zablokowanie wyjścia transmisji do PSP. Stan zablokowania wyjścia transmisji powinien pozostać do czasu jego ponownego włączenia. Załączenie powinno być możliwe w POSP. Załączenie wyjścia transmisji do PSP w centrali CSP w czasie, gdy jest ono zablokowane w POSP powinno być niemożliwe. Jednakże załączenie wyjścia transmisji do PSP w POSP, podczas gdy jest ono zablokowane w CSP, powinno być możliwe.


10.2.5.9. Pole 8 „kontrola linii transmisji do PSP”

Przycisk 8:

Za pomocą przycisku 8, w celu kontroli linii transmisji powinna być realizowana aktywacja wyjścia transmisji do PSP w CSP pomimo tego, że centrala sygnalizacji pożaru nie jest w stanie alarmu. Podczas sprawdzania nie powinny być wyzwolone urządzenia i wyjścia do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie lub inne systemy bezpieczeństwa.

Wyzwolenie kontroli linii transmisji do PSP nie powinno być możliwe w czasie, gdy wyjście to jest zablokowane.

Stan uaktywnionej linii transmisji do PSP powinien być sygnalizowany w POSP za pomocą elementu sygnalizacyjnego 2 przez zwrotny sygnał linii transmisji. Sygnalizacja 2 powinna zostać aktywna do czasu skasowania transmisji do PSP i do czasu skasowania urządzeń transmisji do PSP w POSP.
10.2.6. NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE


 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN60068-2-6 Badania środowiskowe. Część 2-6: Próby. Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych

 • PN-EN61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-81/M-01126 Rysunek techniczny maszynowy. Napisy, teksty, tablice.10.3. URZĄDZENIA ZDALNEJ SYGNALIZACJI I OBSŁUGI NIE WCHODZĄCE W SKŁAD CENTRALI


   1. PODZIAŁ I OZNACZENIA

Definicje zgodnie z PN-EN54-1.

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) może być umieszczona w więcej niż jednej obudowie. Jeżeli producent wskazuje, że obudowy mogą być instalowane w miejscach oddalonych od siebie w obrębie chronionego obiektu, wówczas wszystkie obowiązkowe ręczne elementy sterownicze i wskaźniki powinny znajdować się w jednej obudowie stanowiącej urządzenie zdalnej obsługi i sygnalizacji.

Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi stanowi część składową systemu sygnalizacji pożarowej, poprzez którą inne części systemu mogą być zasilane i która:

a) jest stosowana do: • przetwarzania sygnałów z czujek dołączonych do CSP;

 • określenia, który z tych sygnałów odpowiada stanowi alarmowania pożarowego;

 • zasygnalizowania, akustycznie i optycznie, każdego takiego stanu alarmowania pożarowego;

 • wskazania miejsca niebezpieczeństwa;

 • zarejestrowania każdej z tych informacji, o ile środki takie nie są przewidziane w CSP;

b) jest przeznaczona do nadzorowania poprawnego funkcjonowania systemu oraz sygnalizowania akustycznie i optycznie stanu uszkodzenia (np. zwarcia, przerwy w linii lub uszkodzenia zasilania);

c) może być przystosowana do przekazywania pożarowego sygnału alarmowego, o ile tego nie przewidziano w centrali sygnalizacji pożarowej, np.: • do akustycznych i optycznych urządzeń alarmowych;

 • za pomocą urządzenia transmisji alarmów pożarowych do straży pożarnej.


10.3.1.1. Znakowanie

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia: • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.
10.3.2. WYMAGANIA
10.3.2.1. Wymagania ogólne

Jeżeli urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi spełnia funkcję fakultatywną, wówczas powinno spełniać wszystkie odpowiadające tej funkcji wymagania.

Jeżeli urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi jest zasilane z sieci elektroenergetycznej powinno ono spełniać również wymagania zawarte w PN-EN 54-4.
10.3.2.2. Ogólne wymagania dotyczące sygnalizacji
10.3.2.2.1. Wyświetlanie stanów pracy

Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi powinno być zdolne do jednoznacznego sygnalizowania następujących stanów pracy: • stanu dozorowania,

 • stanu alarmowania pożarowego,

 • stanu uszkodzenia,

 • stanu blokowania,

 • stanu testowania.

Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi powinno być zdolne do jednoczesnego pozostawania w dowolnej kombinacji następujących stanów pracy:

 • stanu alarmowania pożarowego,

 • stanu uszkodzenia,

 • stanu blokowania,

 • stanu testowania.


10.3.2.2.2. Wyświetlanie komunikatów

Wszystkie obowiązkowe komunikaty powinny być łatwo identyfikowalne.


10.3.2.2.3. Komunikaty na wyświetlaczach alfanumerycznych

Gdy do wyświetlania komunikatów odnoszących się do różnych stanów funkcjonalnych użyty jest wyświetlacz alfanumeryczny, komunikaty te mogą być wyświetlane jednocześnie. Jednakże dla każdego stanu funkcjonalnego powinno być tylko jedno okno, w którym zgrupowane są wszystkie pola odnoszące się do tego stanu funkcjonalnego.Pobieranie 1.36 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna