7 gaśnice przenośne 1 podział


Sieć transmisji alarmów pożarowychPobieranie 1.36 Mb.
Strona6/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


10.4.3.6. Sieć transmisji alarmów pożarowych

Do przesyłania alarmów pożarowych mogą być wykorzystywane:

    1. tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych.

    2. tory dedykowane zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych;

    3. łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN i ISDN;


10.4.3.7. Rodzaje wykorzystywanych łączy transmisyjnych


Łącza stosowane do muszą umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną. W szczególności muszą umożliwiać potwierdzanie odbioru każdej informacji alarmowej.

Jeżeli do przesyłania sygnałów alarmowych wykorzystywany jest tor radiowy operator systemu monitoringu pożarowego musi posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności. Nie dopuszcza się wykorzystywania częstotliwości, które nie wymagają posiadania pozwoleń radiowych. W przypadku, gdy tor radiowy jest wykorzystywany jako tor podstawowy musi być on wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych.10.4.3.8. Redundancja łączy transmisji alarmów pożarowych


Do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniem transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tabeli 1. Jako łącze podstawowe należy stosować łącze typu 1 wg tabeli 1. Jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 1.Należy stosować dwa, fizycznie różne tory transmisji. Transmisja alarmów pożarowych w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie.

10.4.3.9. Wymagania dotyczące transmisji

Wymagane parametry systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych określone zostały w tabeli 1 zgodnie z PN-EN 50136-1-1.

Tabela 1 Wymagania na systemy transmisji alarmów pożarowych


Typ łącza transmisji alarmów

Wymagania zgodnie PN-EN 50136-1-1: 2002


Tor

transmisjiCzas

transmisji

klasyfikacja

Dc)Czas

transmisji

wartość

maksymalnaM c)

Czas

Monitorowania

T c)


Dostępność

klasyfikacja

Aa)


Zabezpieczenie

przed


podstawieniem

klasyfikacja SBezpieczeństwo

informacji

klasyfikacja I


Typ1b)

Specjalizowane

tory


transmisji

D4=10s

M4=20s

T5=90s d)

A4 a)

S1

I0

Typ2b) e)

Systemy

łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowanaD4=10s

M3=60s

T2=25h

(całe


Łącze)

T5=90s


(dostęp

do sieci)A4 a)

S1

I0

a) Ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji

b) Dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji

c) Każdy z parametrów –D,M oraz M powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typu 1 lub typu 2

d) Dla systemów radiowych może być stosowany czas raportowania T3

e) W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2 i M210.4.3.10. Czas transmisji


Wymagania na czas transmisji i klasyfikacja systemów jest określona w PN-EN 50136-1-1 pkt. 6.3.2. Wymagania te dotyczą pełnego czasu transmisji od przekazania sygnału alarmowego przez system sygnalizacji pożarowej do jego udostępnienia przez urządzenie powiadamiające i/lub przekazania tego sygnału do systemu prezentacji informacji centrum odbiorczego alarmów pożarowych.

10.4.3.11. Monitorowanie systemu transmisji


Operator systemu transmisji alarmów pożarowych powinien zapewniać monitorowanie sprawności wszystkich urządzeń systemu oraz całej drogi przesyłania alarmów pożarowych. Wymagania na monitorowanie systemu transmisji oraz klasyfikacja systemów są określone w PN-EN 50136-1-1 pkt. 6.3.4. Informacje o sprawności systemu oraz wykrytych uszkodzeniach muszą być zbierane i rejestrowane przez centrum monitorowania operatora systemu zgodnie z pkt. 7.5 normy PN-EN 50136-1-1.

10.4.3.12. Dostępność


Wymagania na dostępność systemu transmisji alarmów pożarowych oraz klasyfikacja systemów są określone w PN-EN 50136-1-1 pkt. 6.4.5.

Dostępność systemu podlegającego dopuszczeniu powinna być określana na podstawie dostępności łączy i torów transmisji, z których system będzie korzystał oraz deklarowanej przez producenta niezawodności urządzeń objętych dokumentacją systemu.
Pobieranie 1.36 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna