7 gaśnice przenośne 1 podział


WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYGNALIZACJIPobieranie 1.36 Mb.
Strona9/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

11.1.4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYGNALIZACJI
    1. Sygnalizowanie stanów pracy


11.1.4.1.1. CDSO powinna jednoznacznie sygnalizować następujące stany pracy:

 1. gotowość systemu, gdy CDSO jest zasilana energią elektryczną z zasilacza spełniającego wymagania PN-EN 54-4, za wyjątkiem sygnalizacji obecności zasilania nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy,

 2. gotowości zasilania,

 3. jakiegokolwiek uszkodzenia,

 4. wybranych stref głośnikowych,

 5. wybranego mikrofonu alarmowego,

 6. wybranego trybu działania (ewakuacja, alarm, test),

 7. identyfikacja komunikatu nadawanego w danej strefie.

 8. transmisji nadawanego komunikatu.
     1. CDSO powinna być zdolna do jednoczesnego sygnalizowania dowolnej kombinacji stanów pracy jak w 11.1.4.1.1. Sygnalizacja stanów powinna być stale uaktualniana.
    1. Wymagania fakultatywne.

Może być przewidywana dodatkowa sygnalizacja:

 1. włączenia przekazywania komunikatu testowego;

 2. włączenia innych nie związanych z przekazywaniem komunikatów pożarowych,

 3. włączenie wskaźnika świetlnego „Teraz mów” w mikrofonie pożarowym,

 4. włączenie wskaźnika świetlnego strefy głośnikowej „zajęty” w mikrofonie pożarowym.    1. Wyświetlanie komunikatów


Wszystkie obowiązkowe komunikaty powinny być łatwo identyfikowane, z wyjątkiem tych, o których niniejsze wymagania stanowią inaczej.

    1. Sygnalizowanie za pomocą wyświetlaczy alfanumerycznych


Jeżeli wyświetlacz alfanumeryczny jest używany do wyświetlania komunikatów odnoszących się do różnych stanów pracy, to mogą być one wyświetlane jednocześnie, pod warunkiem, że dla każdego stanu pracy przeznaczone jest tylko jedno okno, w którym zgrupowane są wszystkie pola odnoszące się do tego stanu.

    1. Sygnalizacja gotowości zasilania


Zasilanie CDSO energią elektryczną powinno być sygnalizowane za pomocą oddzielnego wskaźnika świetlnego.

    1. Sygnalizacja akustyczna


Stan transmisji komunikatów i stan uszkodzenia może być sygnalizowany akustycznie w taki sam sposób. Jeżeli stany te są akustycznie sygnalizowane w różny sposób, sygnalizacja stanu alarmowania powinna mieć priorytet.

    1. Sygnalizacja dodatkowa


Jeżeli poza sygnalizacją obowiązkową zastosowana jest sygnalizacja dodatkowa, to nie powinna ona powodować niejednoznaczności i nieładu.

11.1.4.8. Stan gotowości systemu


Podczas stanu dozorowania mogą być wyświetlane wszelkie informacje systemowe, jednakże nie powinny być podawane żadne informacje, które mogłyby być mylone z komunikatami dotyczącymi stanów:

 • gotowości zasilania,

 • uszkodzenia,

 • wybranych stref głośnikowych,

 • wybranego mikrofonu alarmowego,

 • wybranego trybu działania (ewakuacja, alarm),

 • rodzajem komunikatu nadawanego w danej strefie.   1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANU TRANSMISJI KOMUNIKATU
    1. Odbiór i przetwarzanie sygnałów alarmowych

     1. CDSO powinna przejść w stan transmisji komunikatu wówczas, gdy odebrane z centrali sygnalizacji pożaru (CSP) sygnały są interpretowane jako alarm pożarowy.
     1. CDSO powinna być zdolna do odbierania, przetwarzania i wyświetlania sygnałów ze wszystkich stref. Jakikolwiek sygnał z jednej strefy nie powinien fałszować przetwarzania i/lub wyświetlania sygnałów z innych stref.

     2. Czas przeznaczony na skanowanie, przepytywanie lub inne przetwarzanie sygnałów z czujek pożarowych, w uzupełnieniu do czasu wymaganego do podjęcia decyzji o alarmie pożarowym, nie powinien opóźniać zasygnalizowania alarmu pożarowego lub alarmu w nowej strefie o więcej niż 10 s.

     3. CDSO powinna przejść w stan alarmowania w ciągu 10 s od chwili uruchomienia jakiegokolwiek ręcznego ostrzegacza pożarowego w CSP.
    1. Sygnalizowanie stanu alarmowania


Stan alarmowania powinien być sygnalizowany bez uprzedniej ręcznej interwencji. Stan alarmowania istnieje wówczas, gdy włączone są jednocześnie:

 1. sygnalizacja optyczna alarmu pożarowego za pomocą oddzielnego, ogólnego wskaźnika,

 2. sygnalizacja optyczna strefowa, wskazująca strefy znajdujące się w stanie alarmowania,

 3. sygnalizacja akustyczna.    1. Sygnalizowanie stref w stanie alarmowania

     1. Strefy w stanie alarmowania powinny być sygnalizowane w sposób optyczny za pomocą oddzielnego, dla każdej strefy, wskaźnika świetlnego i/lub wyświetlacza alfanumerycznego.

     2. Jeżeli do sygnalizowania stref jest używany wyświetlacz alfanumeryczny, który ze względu na swoją ograniczoną pojemność nie może jednocześnie wyświetlać wszystkich stref będących w stanie alarmowania, wówczas:


  1. pierwsza strefa w stanie alarmowania powinna być wyświetlana w polu u góry wyświetlacza;

  2. strefa, która ostatnio znalazła się w stanie alarmowania, powinna być stale wyświetlana na innym polu;

  3. powinna być stale wyświetlana całkowita liczba stref, będących w stanie alarmowania;

  4. powinna istnieć możliwość wyświetlenia na poziomie dostępu 1 stref, będących w stanie alarmowania, lecz nie wyświetlanych na bieżąco.

Każda informacja strefowa powinna być wyświetlana w wyniku pojedynczej manipulacji. Ta informacja strefowa powinna znaleźć się w polu przewidzianym dla pierwszej strefy, znajdującej się w stanie alarmowania lub w innym polu. W pierwszym przypadku, wyświetlanie pierwszej strefy powinno zostać przywrócone w ciągu 15 s do 30 s od ostatniego odczytu.    1. Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna