85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968Pobieranie 1.6 Mb.
Strona1/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 grudnia 2002 r. Nr 85


TREŚĆ:

Poz.:

IN FORMACJA

2968 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2002 zatwierdzającej taryfę

dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju ........... 44322969 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2002 zmieniającej warunki koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Komunalnemu THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ........ 4450

2970 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2002 zmieniającej warunki koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Komunalnemu THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ............................................ 4451

2971 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2002 zmieniającej warunki koncesji na obrót ciepłem udzielonej Przedsiębiorstwu Komunalnemu THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ......................... 4451

2972 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2002 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. w Żywcu ............................................ 4452

2973 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2002 zatwierdzającej taryfę

dla ciepła ustaloną przez „RCEkoenergię" Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ........... 44522974 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2002 odmawiającej zmiany decyzji z dnia 12 października 2001 zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Magneti Marelli Poland Spółka Akcyjna w Sosnowcu ........................................... 4455

2975 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2002 udzielającej koncesji na

wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy — „Instalacje Basista" Spółka jawna z siedzibą w Rybniku ..... 44562976 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2002 zmieniającej decyzję zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ...................... 4457

2977 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2002 zmieniającej warunki

koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z siedzibą w Katowicach 44572978 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2002 zmieniającej warunki koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z siedzibą w Katowicach ................ 4458

2979 — Informacja o decyzji Prezesa U rzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2002 zmieniających warunki koncesji wydanych przedsiębiorcy — Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Katowi­cach ................................................ 4459

2980 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2002 zatwierdzającej taryfę dla

ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach ................. 44602981 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2002 zatwierdzającej taryfę dla

ciepła ustaloną przez Elektrownię Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie ................. 4468OBWIESZCZENIA

2982 — Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2002 w sprawie zmiany statutu Międzygminnego

Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach .......................... 4472POROZUM l ENIA

2983 — Porozumienie zawarte dnia 30 sierpnia 2002 pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Prudnickim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych ............................. 4479

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4430 —

2984 — Porozumienie zawarte dnia 19 września 2002 pomiędzy Miastem Zielona Góra a Miastem Jaworzno w sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych ....................... 4480

2985 — Porozumienie Nr RA-0118-5-1/02 zawarte dnia 18 października 2002 pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Gminą Strumień w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Strumień ....... 4481

2986 — Porozumienie Nr RA-0118-9-1/02 zawarte dnia 18 października 2002 pomiędzy Gminą Goleszów a Powiatem Cieszyńskim w sprawie budowy ciągu pieszego poprzez utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Dzięgielów—Leszna .....4483

2987 — Aneks nr 3 z dnia 18 października 2002 do Porozumienia z dnia 14 lutego 2001 r. Nr W0.0118-16-3/01 zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim w Miastem Częstochowa w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i finansowania w tym zakresie . ....................................................... 4484

2988 — Aneks nr 3 z dnia 18 października 2002 do Porozumienia z dnia 14 marca 2001 r. Nr W0.0118-16-4/01 zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Powiatem w Kluczborku w sprawie finansowania dokształca­nia uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo­wych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Kluczborku oraz na terenie woj. opolskiego . 4484

2989 — Aneks nr 2 z dnia 18 października 2002 do Porozumienia z dnia 30 października 2001 r. Nr W0.0118-16-18/01 zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Miastem Gliwice w sprawie powierze­nia zadania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo­wych ......................................................... 4485

2990 — Porozumienie zawarte dnia 31 października 2002 pomiędzy Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej a Za­rządem Gminy w Porąbce w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Porąbka ..................................... 4486

2991 — Porozumienie zawarte dnia 31 października 2002 pomiędzy Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej a Za­rządem Gminy w Wilkowicach w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wilkowice ................................... 4488

2992 — Porozumienie zawarte dnia 1 listopada 2002 pomiędzy Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej a Zarządem Gminy w Jaworzu w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Jaworze ............ 4489

2993 — Porozumienie zawarte dnia 22 listopada 2002 w Katowicach pomiędzy Wojewodą Śląskim a Burmistrzem Miasta Łaziska Górne w sprawie realizacji zadań w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc walk i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel ....... 4491

2994 — Porozumienie zawarte dnia 2 grudnia 2002 pomiędzy Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej a Wójtem Gminy Buczkowice w sprawie powierzenia prowadzenia zadania udzielania pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej Gminie Buczkowice ........................................... 4492

2995 — Porozumienie zawarte dnia 2 grudnia 2002 pomiędzy Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej a Wójtem Gminy Kozy w sprawie powierzenia prowadzenia zadania udzielania pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej Gminie Kozy ................... 4493

STATUTY POWIATÓW

2996 — Uchwała Nr 11/2/11/2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 listopada 2002 w sprawie zmian w uchwale Nr 1/5/19/99 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 1999 w sprawie statutu Powiatu Bielskiego ...................................... 4494

2997 — Uchwała Nr 111/17/2002 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiegozdnia26 listopada 2002 w sprawie zmian

w Statucie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego .................................. 44942998 — Uchwała Nr 14/111/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2002 zmieniająca uchwałę

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Kłobuckiego ............................... 4497STATUTY GMIN

2999 — Uchwała Nr 1/3/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 19 listopada 2002 w sprawie zmiany Statutu Gminy

Miejskiej Będzin ................................................... 44983000 — Uchwała Nr I/04/2002 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 18 listopada 2002 w sprawie zmian w Statucie

Gminy Łodygowice ................................................. 44993001 — Uchwała Nr 3/II/2002 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 listopada 2002 w sprawie zmiany Statutu Gminy

Niegowa ....................................................... 44993002 — Uchwała Nr I/3/2002 Rady Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2002 w sprawie zmian w Statucie Gminy

Nędza ......................................................... 4500DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4431 —

3003 — Uchwała Nr XLII/28/2002 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 października 2002 w sprawie uchwalenia

Statutu Gminy Przystajń .............................................. 45003004 — Uchwała Nr II/4/2002 Rady Gminy Świnna z dnia 22 listopada 2002 w sprawie zmian w Statucie Gminy

Świnna ........................................................ 4512UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3005 — Uchwała Nr II/2/13/2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 listopada 2002 w sprawie ustalenia

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking oraz za jego parkowanie ............ 45133006 — Uchwała Nr I/13/2002 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 listopada 2002 w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela ............................................ 4514

UCHWAŁY RAD GMIN

3007 — Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28 listopada 2002 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr L/334/1993 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ......... 4515

3008 — Uchwała Nr 894/LXVIII/2002 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2002 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy stanowiącego załącznik do uchwały Nr 76/IX/1999 z dnia 29 marca 1999 r. ....................................... 4516

3009 — Uchwała Nr Llll/718/2002 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 września 2002 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/453/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 kwietnia 2001 w sprawie uznania ze zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej części kompleksu Lasów Murckowskich w Katowicach .......4526

3010 — Uchwała Nr XLII/29/2002 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 października 2002 w sprawie zmiany uchwały

Nr XXI/15/2000 w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Przystajń ............... 4527UCHWAŁY RADY ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ KASY CHORYCH

3011 — Uchwała Nr 52/2002 Rady Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych z dnia 19 września 2002 w sprawie zmiany

Statutu Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych ................................... 4527WYROKI NSA

3012 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 19 listopada 2002 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mysłowice z dnia 22 listopada 2001 r. Nr XL/418/2001 w sprawie poboru i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2002_ ............................................ 4535

3013 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 20 listopada 2002 ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. Nr 873/XLIX/2002 w przedmiocie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ....................... 4535

3014 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 20 listopada 2002 ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 kwietnia 2002 r. Nr XLI/302/2002 w przedmiocie zasad skupu złomu metali .................................... 4536

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4432 — Poz. 29682968

Informacja o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/163-A/1/2002/IV/R K

W dniu 27 listopada 2002 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 12 czerwca 2002 r. przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju, posiadające statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 271507453.

Taryfę stanowiącą załącznik do ww. decyzji przekazano Wojewodzie Śląskiemu do publikacji.UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania admi­nistracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/560/163/U/OT-2/98/BM wraz ze zmianami z dnia 13 czerwca 2000 r. WCC/560A/163/W/3/2000/RW oraz z dnia 10 kwietnia 2001 r. nr WCC/560B/163/W/3/2001 /RW, z dnia 31 stycznia 2002 r. nr WCC/560C//163/W/3/2002/ASA, na przesyłanie i dys­trybucję ciepła z dnia 12 listopada 1998 r. nr PCC/586/163/U/OT-2/98/BM wraz ze zmianami z dnia 12 października 2001 r. nr PCC/586A/163/W/3/2001/ASA i z dnia 31 stycznia 2002 r. nr PCC/586B/ /169/W/3/2002/ASA oraz na obrót ciepłem z dnia 12 listopada 1998 r. nr OCC/154/163/U/OT-2/98/BM, ze zmianą z dnia 10 września 1999 r. nr OCC/1 54/S/163/U/3/99, w dniu 12 czerwca 2002 r. zo­stało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przed­siębiorstwo.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy— Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzą­dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządze­niem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w 2001 r., wobec braku możliwości ustalenia porównywalnych kosz­tów poniesionych w 2002 r., tj. w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo oraz stosownie do zmiany warunków pro­wadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności konces­jonowanej w okresie stosowania taryfy.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw do dnia 31 stycznia 2004 r. —w myśl § 28 ust. 3 rozporządze­nia taryfowego —jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 27.11.2002 nr OKA-820/163-A/1/2001/IV/RK

1. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie

Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają:

Przedsiębiorstwo energetyczne — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Przedsiębiorstwo Państwowe) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Wrocławska 2 — w skrócie: PEC Jastrzębie — podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesy­łania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem;

odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

lokalne źródło ciepła — zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbior­cze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW;

sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego;

przyłącze—odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzają­cy ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4433 — Poz. 2968

odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupo­wym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem;

węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza—odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z obiektami;

układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

moc cieplna ilość ciepła wytworzonego lub dostar­czonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny.

zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzy­manie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

SEJ — Spółka Energetyczna „Jastrzębie" S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju;

Megawat—Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat" Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach;

RSW — Rybnicka Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Rybniku;

ZPC „Żory" — Zakład Produkcji Ciepła „Żory" Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach;

EC Marcel — Elektrociepłownia „Marcel" Sp. z o.o. z siedzibą w Padlinie;

Esox — Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Esox" Sp. z o.o. z siedzibą w Padlinie;

JSW — Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zao­patrzeniem w ciepło

PEC Jastrzębie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło, na podstawie koncesji udzielo­nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie:

a) wytwarzania ciepła — koncesja nr WCC/560/163/U/OT-2/98/BM z dnia 12 listopada 1998 r. ze zmianą nr WCC/560A/163/W/3/2000/RW z dnia 13 czerwca 2000 r., ze zmianą nr WCC/560B/163/W/3/2001/RW z dnia 10 kwietnia

2001 r., oraz ze zmianą nr WCC/560C/163/W/3/2002/ASA z dnia 31 stycznia

2002 r.

b) przesyłania i dystrybucji ciepła — koncesja nr PCC/586/163/U/OT-2/98/BM z dnia 12 listopada 1998 r., ze zmianą nr PCC/586A/163/W/3/2001/ASA z dnia 12 października 2001 r., oraz nr PCC/586B/163/W/3/2002/ASA z dnia 31 stycznia 2002 r.c) obrotu ciepłem — koncesja nr OCC/154/163/U/OT-2/98/BM z dnia 12 listopada 1998 r„ ze zmianą OCC/154/S/163/U/3/99 z dnia 10 września 1999 r.

3. Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:a) źródła ciepła,

b) sieci ciepłowniczej,

c) miejsca dostarczania ciepła.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4434 — Poz. 2968

L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka grup odbiorców

1.

W-01

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w lokalnym źródle ciepła, stanowią­cym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie ul. Koziołka 8; nośnik ciepła — woda.

2.

W-02

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie, ul. Sien­kiewicza 29; nośnik ciepła — woda.

3.

W-03

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w lokalnym źródle ciepła, stanowią­cym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie ul. Niepodległości 7; nośnik ciepła — woda.

4.

W-06

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Batorego 6; nośnik ciepła — woda.

5.

W-07

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Odrzańska 2; nośnik ciepła — woda.

6.

W-08

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Długa 50; nośnik ciepła — woda.

7.

W-10

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Długa 3/5; nośnik ciepła — woda.

8.

W-11

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Odrzańska 5; nośnik ciepła — woda.

9.

W-12

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Rynek 1; nośnik ciepła — woda.

10.

W-13

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w lokalnym źródle ciepła, stanowią­cym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. K. Miarki 13; nośnik ciepła — woda.

11.

W-14

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w lokalnym źródle ciepła, stanowią­cym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Eichendorffa 15; nośnik ciepła — woda.

12.

W-15

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w lokalnym źródle ciepła, stanowią­cym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Rybniku ul. Kopernika 1; nośnik ciepła — woda.

13.

W-16

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w lokalnym źródle ciepła, stanowią­cym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 10; nośnik ciepła — woda.

14.

W-17

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepła wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu Zdrój ul. Gagarina 118a; nośnik ciepła — woda.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4435 — Poz. 2968L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka grup odbiorców

15.

W-21-A1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Kuźni Raciborskiej ul. Świerczewskiego 6, poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

16.

W-22-A1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Kuźni Raciborskiej ul. Krasickiego 12, poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

17.

W-24-A1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Rybniku ul. Karłowicza 2a, poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

18.

W-25

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Rybniku ul. Żużlowa 25; nośnik ciepła — woda.

19.

W-26

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Rybniku ul. Obywatelska 5; nośnik ciepła — woda.

20.

W-28-B1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

21.

W-28-B2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda

22.

W-28-B4

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1, poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

23.

W-28-B5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

24.

W-29-B1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

25.

W-29-B2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

26.

W-29-B3

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

27.

W-29-B4

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

28.

W-29-B5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny! zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć i węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4436 — Poz. 2968L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka grup odbiorców

29.

W-30-B1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Nad Koleją, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

30.

W-30-B2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Nad Koleją, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

31.

W-30-B5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Raciborzu ul. Nad Koleją, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

32.

W-31-B1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 72, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

33.

W-31-B2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w w Wodzisławiu Śląskim, ul. Radlińska 72 poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła—woda.

34.

W-31-B5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 72, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

35.

W-33-B1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Żorach ul. Pszczyńska 54, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

36.

W-33-B2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Żorach, ul. Pszczyńska 54, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

37.

W-33-B4

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Żorach ul. Pszczyńska 54, poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

38.

W-33-B5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Żorach ul. Pszczyńska 54, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła — woda.

39.

JZ-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Zofiówka") poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eks­ploatowaną przez PEC Jastrzębie.

40.

JZ-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Zofiówka") poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eks­ploatowane przez PEC Jastrzębie.

41.

JZ-C4

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Zofiówka") poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

42.

JZ-C5

odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Zofiówka") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnęt­rzną instalację odbiorczą, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4437 — Poz. 2968L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka grup odbiorców

43.

JZ-C6

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Zofiówka") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnęt­rzną instalację odbiorczą; sieć jest eksploatowana przez SEJ; węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

44.

JM-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Moszczenica") poprzez sieci ciepłownicze stanowiące własność i eks­ploatowane przez SEJ, JSW i PEC Jastrzębie.

45.

JM-C2

Odbiorcy., dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Moszczenica") poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

46.

JM-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Moszczenica") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

47.

JM-C6

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Zofiówka") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnęt­rzną instalację odbiorczą; sieć jest eksploatowana przez SEJ i JSW; węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

48.

JP-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Ciepłownia „Pniówek") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez SEJ, oraz przyłącze i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

49.

JP-C6

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ — (źródło ciepła — Ciepłownia „Pniówek") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; sieć jest eksploatowana przez SEJ; węzeł i instalacja stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

50.

MK-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów"), poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie.

51.

MK-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła —Elektrociepłownia „Knurów") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

52.

MK-C4

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła —Elektrociepłownia „Knurów") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

53.

MK-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

54.

MD-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Dębiensko") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie.

55.

MD-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Dębiensko") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4438 — Poz. 2968L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka grup odbiorców

56.

MD-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Dębieńsko") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

57.

MS-C7

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat — (źródło ciepła — Ciepłownia „Szczygłowice") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i ze­wnętrzną instalację odbiorczą eksploatowaną przez Megawat oraz zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie

58.

RC-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Chwałowice" poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eks­ploatowaną przez PEC Jastrzębie.

59.

RC-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Chwałowice") poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

60.

RC-C4

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Chwałowice") poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

61.

RC-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Chwałowice") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

62.

RC-C6

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Chwałowice") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez RSW oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eks­ploatowane przez PEC Jastrzębie.

63.

RR-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła —Ciepłownia „Rymer") poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie.

64.

RR-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Ciepłownia „Rymer") poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

65.

RR-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Ciepłownia „Rymer") poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

66.

ER-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Elektrownię „Rybnik" S.A. — (źródło ciepła — Elektrownia „Rybnik") poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie.

67.

RZ-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez ZPC „Żory" — (źródło ciepła — Ciepłownia Żory) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez ZPC „Żory" i RSW oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

68.

RZ-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez ZPC „Żory" — (źródło ciepła — Ciepłownia Żory) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez ZPC „Żory" i RSW oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

69.

RA-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Anna") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez RSW oraz sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4439 — Poz. 2968L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka grup odbiorców

70.

RA-C5

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Anna") poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez RSW oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

71.

RJ-C1

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Kotłownia „Jedłownik") poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie.

72.

RJ-C2

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez RSW — (źródło ciepła — Kotłownia „Jedłownik") poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.

73.

EX-C6

odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez EC Marcel (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Marce!"), poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Esox oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna