85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968


Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłatPobieranie 1.6 Mb.
Strona2/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach

4.1.1 Stawki opłat dla odbiorców w grupach:

Grupa odbiorców

Stawka opłatyza zamówioną moc

miesięcznej cieplną (zł/MW)

Stawka opłaty

( zł/GJ )za ciepłonetto

brutto*

netto

brutto*

1

2

3

4

5

W-01

4.423,70

5.396,91

29,81

36,37

W-02

5.591,57

6.821,72

29,70

36,23

W-03

5.425,14

6.618,67

30,13

36,76

W-06

7.705,91

9.401,21

26,08

31,82

W-08

7.705,91

9.401,21

26,08

31,82

W-10

11.396,12

13.903,27

27,29

33,29

W-11

10.381,67

12.665,64

28,31

34,54

W-12

9.474,71

11.559,1 5

26,75

32,64

W-13

12.530,89

15.287,69

26,57

32,42

W-14

11.148,19

13.600,79

28,14

34,33

W-15

9.388,53

11.454,01

29,18

35,60

W-16

6.848,96

8.355,73

30,25

36,91

W-17

6.447,98

7.866,54

25,09

30,61

W-25

9.728,98

11.869,36

28,06

34,23

W-26

7.553,10

9.214,78

31.18

38,04

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4440 — Poz. 2968

4.1.2 Ceny dla odbiorców w grupie:

Grupa

odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplną

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepta

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m31

2

3

4

5

W-07

netto

98.883,99

8 240,33

23,44

8,99brutto*

120.638,47

10.053,20

28,60

10,97
  • ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

  • 4.1.3 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach:

Grupa

odbiorców


Cena za zamówioną moc cieplną

Rata miesięczna za zamó­wioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

12

3

4

5

6

7

8

W-21-A1

netto

91.971,52

7.664,29

22,41

10,09

1.869,28

1 55,77

0,45brutto*

112.205,25

9.350,43

27,34

12,31

2.280,52

190,04

0,55netto

87.281,68

7.273,47

24,96

10,67

2.645,00

220,42

0,75

W-22-A1

brutto*

106.483,65

8.873,63

30,45

13,02

3.226,90

268,91

0,92

W-24-A1

netto

88.891,53

7.407,63

27,33

11,24

6.420,42

535,04

1,96brutto*

108.447,67

9.037,31

33,34

13,71

7.832,91

652,75

2,39

Stawka opłaty abonamentowej — dla grup odbiorców ujętych w tabeli 4.1.3. - wynosi 1 53,60 zł/p.pom. (netto) 187,39 zł/p.pom. (brutto). Rata miesięczna stawki opłaty abonamentowej - dla grup odbiorców ujętych w tabeli 4.1.3. - wynosi 12,80 zł/p.pom./m-c (netto), 15,62 zł/p.pom./m-c (brutto)

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4441 — Poz. 29684.1.4 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach:

Grupa odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną

Rata miesięczna za zamó­wioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

12

3

4

5

6

7

8netto

47.359,14

3.946,60

16,87

13,96

12.254,81

1.021,23

5,62

W-28-B1

brutto*

57.778,15

4.814,85

20,58

17,03

14.950,87

1.245,90

6,86netto

47.359,14

3.946,60

16,87

13,96

15.161,83

1.263,49

6,00

W-28-B2

brutto*

57.778,15

4.814,85

20,58

17,03

18.497,43

1.541,46

7,32netto

47.359,14

3.946,60

16,87

13,96

26.885,44

2.240,45

9,04

W-28-B4

brutto*

57.778,15

4.814,85

20,58

17,03

32.800,24

2.733,35

11,03netto

47.359,14

3.946,60

16,87

13,96

29.592,62

2.466,05

10,07

W-28-B5

brutto*

57.778,15

4.814,85

20,58

17,03

36.103,00

3.008,58

12,29netto

46.820,88

3.901,74

15,84

10,03

12.132,94

1.011,08

3,93

W-29-B1

brutto*

57.121,47

4.760,12

19,32

12.24

14.802,19

1.233,52

4,79netto

46.820,88

3.901,74

15,84

10,03

21.174,90

1.764,58

8,12

W-29-B2

brutto*

57.121,47

4.760,12

19,32

12,24

25.833,38

2.152,79

9,91netto

46.820,88

3.901,74

15,84

10,03

26.969,80

2.247,48

7,69

W-29-B3

brutto*

57.121,47

4.760,12

19,32

12,24

32.903,16

2.741,93

9,38netto

46.820,88

3.901,74

15,84

10,03

20.252,44

1.687,70

8,31

W-29-B4

brutto*

57.121,47

4.760,12

19,32

12,24

24.707,98

2.059,00

10,14netto

46.820,88

3.901,74

15,84

10,03

25.984,14

2.165,35

8,74

W-29-B5

brutto*

57.121,47

4.760,12

19,32

12,24

31.700,65

2.641,73

10,66netto

49.442,74

4.120,23

17,14

16,74

14.691,55

1.224,30

5,66

W-30-B1

brutto*

60.320,14

5.026,68

20,91

20,42

17.923,69

1.493,65

6,91netto

49.442,74

4.120,23

17,14

16,74

22.950,56

1.912,55

9,56

W-30-B2

brutto*

60.320,14

5.026,68

20,91

20,42

27.999,68

2.333,31

11,66netto

49.442,74

4.120,23

17,14

16,74

32.808,39

2.734,03

9,40

W-30-B5

brutto*

60.320,1 4

5.026,68

20,91

20,42

40.026,24

3.335,52

11,47netto

54.287,06

4.523,92

16,52

10,78

12.987,76

1.082,31

4,12

W-31-B1

brutto*

66.230,21

5.519,18

20,15

13,15

15.845,07

1.320,42

5,03netto

54.287,06

4.523,92

16,52

10,78

19.958,94

1.663,25

6,96

W-31-B2

brutto*

66.230,21

5.519,18

20,15

13,15

24.349,91

2.029,17

8,49netto

54.287,06

4.523,92

16,52

10,78

27.646,43

2.303,87

7,00

W-31-B5

brutto*

66.2230,21

5.519,18

20,15

13,15

33.728,64

2.810,72

8,54netto

36.529,61

3.044,13

15,64

12,79

9.200,22

766,69

4,46

W-33-B1

brutto*

44.566,12

3.713,84

19,08

15,60

11.224,27

935,36

5,44netto

36.529,61

3.044,13

15,64

12,79

33.079,00

2.756,58

4,40

W-33-B2

brutto*

44.566,12

3.713,84

19,08

15,60

40.356,38

3.363,03

5,37netto

36.529,61

3.044,13

15,64

12,79

15.891,67

1.324,31

6,31

W-33-B4

brutto*

44.566,1 2

3.713,84

19,08

15,60

19.387,84

1.61 5,66

7,70netto

36.529,61

3.044,13

15,64

12,79

17.888,13

1.490,68

7,23

W-33-B5

brutto*

44.566,12

3.713,84

19,08

15,60

21.823,52

1.818,63

8,82

Stawka opłaty abonamentowej — dla grup odbiorców ujętych w tabeli 4.1.4 — wynosi 1 53,60 zł ł/p.pom. (netto), 187,39 zł/p.pom. (brutto). Rata miesięczna stawki opłaty abonamentowej — dla grup odbiorców ujętych w tabeli 4.1.4. — wynosi 12,80 zł/p.pom./m-c (netto), 15,62 zł/p.pom./m-c (brutto)

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4442 — Poz. 2968
Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna