85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968


Dla odbiorców w grupach JZ-C1, JZ-C2. JZ-C4, JZ-C5 PEC Jastrzębie stosujePobieranie 1.6 Mb.
Strona3/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.1.5. Dla odbiorców w grupach JZ-C1, JZ-C2. JZ-C4, JZ-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła Elektrociepłownia „Zofiówka") oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:Grupa odbiorców
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

13.163,32

1.096,94

5,37

1 53,60

12,80

JZ-C1

brutto*

16.059,25

1.338,27

6,55

187,39

15,62netto

21.770,83

1.814,24

8,51

153,60

12,80

JZ-C2 -

brutto*

26.560,41

2.213,37

10,38

187,39

15,62netto

21,731,69

1.810,97

7,38

1 53,60

12,80

JZ-C4

brutto*

26.512,66

2.209,38

9,00

187,39

15,62netto

27.502,54

2.291,88

10,24

1 53,60

12,80

JZ-C5 -

brutto*

33.553,10

2.796,09

12,49

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.6. Dla odbiorców w grupach JZ-C6 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła Elektrociepłownia „Zofiówka") oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:Grupa odbiorców
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

14.382,73

1.198,56

5,14

1 53,60

12,80

JZ-C1

brutto*

17.546,93

1.462,24

6,27

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. $ L. N r 85 — 4443 — Poz. 2968

4.1.7. Dla odbiorców w grupach JM-C1. JM-C6 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Moszczenica"),

f) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

g) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła JSW

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

14.972,55

1.247,71

4,75

1 53,60

12,80

JM-C1

brutto*

18.266,51

1.522,21

5,80

187.39

15,62netto

12.861,33

1.071,78

4,52

153,60

12,80

JM-C6

brutto*

1 5.690,82

1.307,57

5,51

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.8. Dla odbiorców w grupach JM-C2, JM-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków

w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła Elektrociepłownia „Moszczenica") oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

25.405,19

2.117,10

8,78

1 53,60

12,80

JM-C2

brutto*

30.994,33

2.582,86

10,71

187,39

15,62netto

26.817,21

2.234,77

9,62

153,60

12,80

JZ-C5

brutto*

32.717,00

2.726,42

11,74

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4444 — Poz. 2968

4.1.9. Dla odbiorców w grupach JP-C2, JP-C6, PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła — Ciepłownia „Pniówek")

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

13.383,68

1.115,31

7,57

1 53,60

12,80

JP-C1 -

brutto*

16.328,09

1.360,68

9,24

187,39

15,62netto

19.615,97

1.634,66

8,52

1 53.60

12,80

JP-C6

brutto*

23.931,48

1.994,29

10,39

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.10. Dla odbiorców w grupach MK-C1, MK-C2. MK-C4. MK-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów")

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

18.548,28

1.545,69

6,21

1 53,60

12,80

MK-C1 -

brutto*

22.628,90

1.885,74

7,58

187,39

15,62netto

20.172,80

1.681,07

7,52

153,60

12,80

MK-C2 -

brutto*

24.610,82

2.050,91

9,17

187,39

15,62netto

24.973,52

2.081,13

7,83

1 53,60

12,80

MK-C4 -

brutto*

30.467,69

2.538,98

9,55

187,39

15,62netto

25.853.61

2.154,47

8,57

1 53,60

12,80

MK-C5 -

brutto*

31.541,40

2.628,45

10,46

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4445 — Poz. 2968

4.1.11. Dla odbiorców w grupach MD-C1. MD-C2, MD-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła — Elektrociepłownia

Dębiensko")oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

18.941,33

1.578,44

6,47

153,60

12,80

MD-C1 -

brutto*

23.108,42

1.925,70

7,89

187,39

15,62netto

23.379,1 5

1.948,26

7,97

1 53,60

12,80

MD-C2 -

brutto*

28.522,56

2.376,88

9,72

187,39

15,62netto

25.094,67

2.091,22

8,38

1 53,60

12,80

MD-C5 -

brutto*

30.615,50

2.551,29

10,22

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.12. Dla odbiorców w grupach MS-C7 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła — Ciepłownia „Szczygłowice")

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorców


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

22.286,17

1.857,18

7,66

153,60

12,80

JZ-C1 -

brutto*

27.189,13

2.265,76

9,35

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. N r 85 — 4446 — Poz. 2968

4.1.13. Dla odbiorców w grupach RC-C1. RC-C2. RC-C4, RC-C5. PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytkóww tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła RSW (źródło ciepłaElektrociepłownia „Chwałowice") oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

1 8.053,70

1.504,48

7,35

1 53,60

12,80

RC-C1 -

brutto*

22.025,51

1.835,47

8,97

187,39

15,62netto

22.502,21

1.875,18

10,37

153,60

12,80

RC-C2 -

brutto*

27.452,70

2.287,72

12.65

187.39

15,62netto

18.231,59

1.519,30

11,16

1 53,60

12,80

RC-C4 -

brutto*

22.242,54

1.853,55

13,62

187,39

15,62netto

28.489,12

2.374,09

10,46

1 53,60

12,80

RC-C5 -

brutto*

34.756,73

2.896,39

12,76

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

4.1.14. Dla odbiorców w grupach RC-C6 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła RSW (źródło ciepła—Elektrociepłownia „Chwałowice")

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

10.742,61

895,22

5,16

153,60

12,80

RC-C6

brutto*

13.105,98

1.092,17

6,30

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4447 — Poz. 2968

4.1.15. Dla odbiorców w grupach RR-C1. RR-C2. RR-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytkóww tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła RSW (źródło ciepła Ciepłownia „Rymer") oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorców


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

10.910,74

909,23

5,98

1 53,60

12,80

RR-C1 -

brutto*

13.311,10

1.109,26

7,30

187,39

15,62netto

25.485,56

2.123,80

10,69

1 53,60

12,80

RR-C2 -

brutto*

31.092,38

2.591,04

13,04

187,39

15,62netto

37.476,21

3.123,02

9.80

1 53,60

12,80

RR-C5 -

brutto*

45.720,98

3.810,08

11,96

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.16. Dla odbiorców w grupach ER-C1 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków

w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Elektrowni „Rybnik" S.A. (źródło ciepła Elektro­ciepłownia Rybnik) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

24..211,27

2.017,61

7,28

1 53,60

12,80

ER-C1 -

brutto*

29.537,75

2.461,48

8,88

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. N r 85 — 4448 — Poz. 2968

4.1.17. Dla odbiorców w grupach RZ-C2, RZ-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła ZPC „Żory" (źródło ciepła — Ciepłownia „Zory")

f) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnejg) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła RSW

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

17.109,16

1.425,76

7,24

153,60

12,80

RZ-C2 -

brutto*

20.873,18

1.739,43

8,83

187,39

15,62netto

27.064,73

2.255,39

7,83

153.60

12,80

RZ-C5 -

brutto*

33.018,97

2.751,58

9,55

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.18. Dla odbiorców w grupach RA-C1, RA-C5 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJw wysokości określonej w taryfie dla ciepła RSW (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Anna")

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

14.665,38

1.222,12

5,03

1 53,60

12,80

RA-C1 -

brutto*

17.891,76

1.490,99

6,14

187,39

15,62netto

23.716,63

1.976,39

8,45

1 53,60

12,80

RA-C5 -

brutto*

28.934,29

2.411,20

10,31

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4449 — Poz. 2968

4.1.19. Dla odbiorców w grupie RJ-C1. RJ-C2 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków

w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła RSW (źródło ciepła Kotłownia „Jedłownik") oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

23.356,73

1.946,39

7,52

1 53,60

12,80

RJ-C1 -

brutto*

28.495,21

2.374,60

9,17

187,39

15,62netto

28.075,83

2.339,65

9,04

1 53,60

12,80

RJ-C2

brutto*

34.252,51

2.854,37

11,03

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%4.1.20. Dla odbiorców w grupie EX-C6 PEC Jastrzębie stosuje:

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW,

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za G J,

c) cenę nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków

w tych instalacjach — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła EC Marcel (źródło ciepłaElektrociepłownia „Marcel")

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ,

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Esox

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa odbiorcówStawka opłaty stałej za usługi-przesyłowe

Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty abonamentowej

Miesięczna rata stawki opłaty abonamentowej

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/p.pom.

zł/p.pom./m-c

12

3

4

5

6netto

34.511,03

2.875,92

10,21

1 53,60

12,80

EX-C6

brutto*

42.103,46

3.508,62

12,46

187,39

15,62

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4450 — Poz. 2968, 2969

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

4.2.1 Przedsiębiorstwo energetyczne nie planuje przyłącze­nia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przy­łączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych cen jed­nostkowych robót budowlanych oraz czynników pro­dukcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestors­kiego, określonych w przepisach wydanych na pod­stawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.—Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

4.2.2 W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przy­łączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy za­stosowaniu norm i cen, o których mowa w punkcie 4.2.1.

5. Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w spra­wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 6.1 Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są sto­sowane przy zachowaniu standardów jakościowych

obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłącze­nia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciep­łem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowe­go i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).

6.2. W przypadkach:

— niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

— udzielania bonifikat! naliczania upustów przysługu­jących odbiorcy,

— nielegalnego poboru ciepła, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w roz­dziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).

6.3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na pod­stawie cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawiera­jące nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.DYREKTOR mgr inż. Albert Rduch
Z upoważnienia PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach


Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna