875. Cwalina-Ambroziak B., Sienkiewicz S., SzymczykPobieranie 451.82 Kb.
Strona1/7
Data02.05.2016
Rozmiar451.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
 2011()
875. Cwalina-Ambroziak B., Sienkiewicz S., Szymczyk S. 2011. Kształtowanie się zbiorowiska grzybów w glebie odłogowanej i ugorowanej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (w druku).

874. Nogalska A., Czapla J. 2011. Plonowanie i skład chemiczny kupkówki pospolitej po zastosowaniu mączki mięsno-kostnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 556, (w druku).

873. Nogalska A., Czapla J. Skwierawska M. 2011. The effect of meat and bone meal, applied at different doses on the yield and quality of Perennial ryegrass. Pol. J. Natur. Sc., (w druku).

872. Nogalska A., Czapla J. Skwierawska M. 2011. The effect of multi-component fertilizers on spring barley yield, the content and uptake of macronutrients. Pol. J. Natur. Sc., (w druku).

871. Sienkiewicz S S., Krzebietke S., Żarczyński P, Czapla J., Omilian M. 2011. Produktywność gleby po wieloletnim nawożeniu obornikowo-mineralnym i mineralnym. Zesz. Prob. Post Nauk Rol., (w druku).

870. Sienkiewicz S., Żarczyński P., Krzebietke S. 2011. Effect of land use of fields excluded from cultivation on soil content of available nutrients. J.Elem., 16(1): 75-84.

869. Skwierawska M. 2011. Effect of different sulfur doses and forms on the content of sulfur and available potassium in soil. J.Elem. 16(2): 261-273.

868. Skwierawska M., Zawartka L., Nogalska A. 2011. Effect of different sulfur doses and forms on changes in the mineral nitrogen content of soil. J.Elem., 16(1): 93-102.

867. Żarczyński P., Sienkiewicz S., Krzebietke S., Czapla J. 2011. Potencjalna produktywność gleby wyłączonej z rolniczego użytkowania w zależności od sposobu zagospodarowania. Zesz. Probl. Post Nauk Rol. (w druku).

866. Żarczyński P., Sienkiewicz S., Krzebietke S. 2011. Effect of the way set-aside land


is maintained on the content of available forms of selected micronutrients in soil
. J. Elem., 16
(w druku).
 

 2010(11)


865. Cwalina-Ambroziak B., Bowszys T., Wierzbowska J. 2010. Fungi colonizing soil fertilized with composted sewage sludge and municipal waste. J. Elem.,15(1): 39-51.

864. Krzebietke S., Sienkiewicz S. 2010. Effect of foliar application of anthracene and pyrene (PAH) on yields and chemical composition of butterhead lettuce (Lactuca sativa L.) grown under varied abundance of substrate in nutrients. J.Elem., 15(3): 531–538.

863. Krzebietke S., Sienkiewicz S. 2010. Effect of soil contamination with anthracene and pyrene on yield and accumulation of macronutrients in butter lettuce (Lactuca sativa L.). J. Elem., 15(4): 653–660.

862. Nogalska A., Czapla J. Skwierawska M. 2010. The effect of multi-component fertilizers on spring wheat yield, the content and uptake of macronutrients. Pol. J. Natur. Sc., 25(4): 323-331.

861. Nogalski Z., Mordas W., Nogalska A. 2010. Wpływ pochodzenia buhaja na rodzaj porodu w stadach krów mlecznych północno-wschodniej Polski. Medycyna Wet., 66(8): 566-569.

860. Omilian M., Sienkiewicz S. 2010. Wpływ komunalnego osadu ściekowego na zawartość azotanów(V) w glebie. Ecological Chemistry and Engineering, 17(6): 651-656.

859. Tyburski J., Sienkiewicz S. 2010. Effect of long term organic and conventional fertilization metod on chosen soil chemical properties. Acta Universitatis et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LVIII, 45, 5: 383-390.

858. Wierzbowska J., Sienkiewicz S., Bowszys T., 2010. Effect of growth regulators on the mineral balance in spring triticale. J. Elem., 15(4):745-756.

857. Zalewska M. 2010. Effect of soil contamination by Pb, Ni and Cd and VA mycorrhizal fungi on yield and heavy metal concentration in roots and aboveground biomass of oat. Ecological Chemistry and Engineering. A, Vol.17, No. 2: 11-19.

856. Zalewska M. 2010. Wpływ stopnia zanieczyszczenia gleby cynkiem na produkcję biomasy i koncentrację cynku w życicy trwałej. Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie 13: 173-174.

855. Żuk-Gołaszewska K., Purwin C., Pysera B., Wierzbowska J., Gołaszewski J. 2010. Yields and quality of green forage from red clover di- and tetraploid forms. J. Elem.,15(4): 757-770.

 

2009 (13)

 

854.  Bowszys T., Wierzbowska J., Bowszys J. 2009. Content and removal of Cu and Zn with harvested crops grown on soil fertilized with composted municipal sewage sludge. J. Elem. 14(1):23-32.853.  Bowszys T., Wierzbowska J., Bowszys J., Bieniek A. 2009. Content of soil soluble lead and cadmium forms in soil fertilized with sewage sludge compost. Ecological Chemistry and Engineering, 11(16): 325-331.

852.  Bowszys T., Wierzbowska J., Bowszys J., Bieniek A. 2009. Modifications in the content of available zinc and copper in soil fertilized with bio-waste composts. J. Eleml. 14(1):32-42.

851.  Cwalina-Ambroziak B., Bowszys T. 2009. Changes in fungal communities in organically soil. Plant, Soil and Environ. 55(1): 25—32.

850.  Cwalina-Ambroziak B., Wierzbowska J. 2009. Effect of fertilization on the composition of soil fungi community. Monograph: Sevages and waste materials in environment. Ed. by Wiera Sądej, University of Warmia and Mazury in Olsztyn 2009. Chapter VII. ISBN 978-83-929462-1-2: 102-113.

849. Francke A., Klasa A. 2009. The effect of cultivation method on the macronutrients content of shallot bulbs (Allium ascalonicum L.). Veget Crops Res. Bull. 70: 163-171.

848.   Mazur Z., Sienkiewicz S. 2009. Effect of urea applied with composts on concentration of Cu, Zn and Mn in corn fresh matter. J. Elem. 14(2): 323-330.

847.  Puczel U., Krzebietke S. 2009. Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wielkość i jakość plonu driakwi kaukaskiej (Scabiosa caucasica M.Bieb.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 539:617-624.

846.  Sienkiewicz S., Krzebietke S., Wojnowska T., Omilian M., Żarczyński P. 2009. Effect of long-term differentiated fertilization with farmyard manure and mineral fertilizers on the content of available forms of P, K and Mg in soil. J.Elem. 14(4):779-786.

845.  Sienkiewicz S., Wojnowska T., Krzebietke S., Wierzbowska J. 2009. Zawartość wybranych metali w glebie po wieloletnim zróżnicowanym nawożeniu. J. Elem. (suplement), 14(3): 72-73.

844.  Sienkiewicz S., Wojnowska T., Krzebietke S., Wierzbowska J., Żarczyński P. 2009. Content of available forms of some micronutrients in soil after long-term differentiated fertilization. J. Elem. 14(4): 787-794

843.  Skwierawska M., Zawartka L. 2009 . Effect of different rates and forms of sulphur on content of available phosphorus in soil. J. Elem. 14(4): 795-803.

842.  Wierzbowska J., Sienkiewicz S., Bowszys T. 2009. Wpływ regulatorów wzrostu na gospodarkę mineralną pszenżyta jarego. J. Elem. (suplement), 14(3): 90-91.

 

2008(13)

 

841.  Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Klasa A. 2008. Productivity of seven clones of willow coppice in annual and quadrennial cutting cycles. Biomass and Bioenergy, 32: (12) 1227-1234, (Impact Factor 1,779).840.  Nogalska A., Czapla J., Stasiulewicz L., Klasa A. 2008. Effects of growth regulators applied alone or in combination with magnesium sulfate on oat yield. Polish J. Natur. Sc., 23(3): 563-572.

839.  Skwierawska M., Zawartka L., Zawadzki B. 2008. The effect of different rates and forms of applied sulphur on nutrient composition of planted crops. Plant Soil Environ., 54: 179-189.

838.   Żarczyński P., Sienkiewicz S., Krzebietke S. 2008. Accumulation of macroelements in plants on newly established fallows. J. Elem. 13(3): 455-461.

837.   Klasa A., Księżniak A., Szałański W. 2008. Ocena wpływu zastosowania grzybów mikoryzowych na plonowanie i skład chemiczny biomasy wierzby energetycznej. Pam. Puł. (w druku)

836.   Krzebietke S. 2008. Response of butter lettuce (Lactuca sativa L.) To different forms of nitrogen fertilizers with chlorine and sulphates. J. Elem. 13(4):581-588.

835.  Cwalina-Ambroziak B., Sienkiewicz S. 2008. Effects of mineral fertilization on soil fungal communities of oriental goat’s rue galega orientalis lam. Pol. J. Natur. Sc. Vol. 23 (2): 269-283.

834.  Cwalina-Ambroziak B., Sienkiewicz S. 2008. Fungi isolated from phyllosphere of fodder galega (Galega orientalis Lam.). Acta mycol. 43 (2): 167-173.

833.  Skwierawska M., Zawartka L., Zawadzki B. 2008. The effect of different rates and forms of sulphur applied on changes of soil agrochemical properties, Plant Soil Environ., 54: 171-177.

832.  Omilian M. 2008. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie użyźnionej osadem ściekowym. „Na pograniczu chemii i biologii”. Wyd. Nauk. UAM. w Poznaniu, XXI: 333-339.

831.  Wierzbowska J., Bowszys T. 2008. Effect of growth regulators applied together with different phosphorus fertilization levels on the content and accumulation of potassium, magnesium and calcium on spring wheat. J. Elem. 13(3): 411-422.

830.   Wierzbowska J., Bowszys T. 2008. Influence of growth regulators and phosphorus fertilization rates on nitrogen balance in spring wheat. J. Elem. 13(3):423-432.

829.    Zalewska M. 2008. Effect of soil contamination by Pb, Ni and Cd and VA mycorrhizal fungi on yield and heavy metal concentration in roots and aboveground biomass of oat. Ecological Chemistry and Engineering. (w druku).

 

2007(12)
828. Bieniek A., Kawecki Z., Krzebietke S. 2007. The yield and quality of fruit of cranberry in case of fertilization of the plants with urea phosphate. Acta horticulturae et regiotecturae – mimoriadne číslo, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, (ISSN 1335-2563) 10:19-21.

827. Bowszys T., Sądej W., Wierzbowska J. 2007. Use of agricultural communal waste products in fertilization of oilseed rape grown for biofuel. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. - OL PAN, 7:43-50.

826. Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W. 2007. Conten of available copper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal waste compost. Chemia i Inż. Ekolog., 14(3-4):283-288.

825. Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W. 2007. Content of lead, cadmium and nickel in soil fertilized with biological waste. Pol. J. Enviromental Study, 16/2A(3):763-769.

824. Czapla J., Stasiulewicz L., Nogalska A. 2007. Wpływ regulatorów wzrostu oraz ich mieszanek z siarczanem (VI) magnezu na gospodarkę azotem i magnezem pszenżyta jarego. Pol. J. Natur. Sc, 22(3):357-366.

823. Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Klasa A. 2007. J.Elementol. Possibilities of reducing environmental pollution with nitrogen and phosphorus as part of an agri-environmental programme. J.Elem., 12(4):261-268.

822. Klasa A., Gotkiewicz W., Czapla J. 2007. Modifications of physico-chemical soil properties following application of sewage sludge as soil amendment. J.Elem., 12(4):287-302.

821. Krzebietke S., Sienkiewicz S., Bieniek A. 2007. Mineral composition of cranberry fruits. Acta horticulturae et regiotecturae – mimoriadne číslo, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, (ISSN 1335-2563), 10:61-64.

820. Omilian M., Krzebietke S. 2007. Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebie. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja naukowa: Doktorant a rozwój nauk rolniczych. Wielokierunkowość badań w rolnictwie. 444(93/2):569-574.

819. Sądej W., Bowszys T., Wierzbowska J. 2007. Ocena wpływu kompostów z komunalnych osadów ściekowych na właściwości sorpcyjne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520:363-369.

818. Wierzbowska J., Żuk-Gołaszewska K. 2007. Effect of mineral fertilization and growth regulators on the content of mineral components in pea plants. J.Elem., 12(3):207-215.

817. Żarczyński P., Sienkiewicz S. 2007. Zawartość makroelementów w roślinach z pól odłogowanych. J.Elem., 12(3):167-180.

 

2006(18)

 

816. Bieniek A., Benedycka Z., Krzebietke S. 2006. Wpływ zróżnicowanego nawożenia N, P, K, S na zawartość makroskładników w owocach  żurawiny wielkoowocowej. Acta Agrophisica 7(4):821-827.815. Bogucka B. Wróbel E., Sienkiewicz S. 2006. Wpływ nawożenia na plon i cechy jakościowe ziemniaka przeznaczonego na chipsy. 511/1:197-208.

814. Bowszys T., Ruszkowski K., Wierzbowska J., Wojciechowski T. 2006. Wpływ wapnowania na zawartość i wynos manganu z plonem żyta ozimego. J. Elem. 11(4):421-430.

813. Czapla J., Benedycka Z., Nogalska A., Wenta K. 2006. Skuteczność działania regulatorów wzrostu w uprawie gryki. Fragm. Agron. 1(89):36-44.

812. Cwalina-Ambroziak B.,Sienkiewicz S. 2006. Effects of mineral fertilization on soil fungal communities of Galega Orientalis Lam. Czech University of Agriculture Prague, The1st edition, ISBN 80-213-1454-0:22-31.

811. Kozikowski A., Benedycka Z., Czapla J. 2006. Wpływ regulatorów wzrostu na gospodarkę fosforową gryki w   warunkach doglebowego i dolistnego żywienia azotem. Fragm.  Agron. 1(89):99-106.

810. Krzebietke S., Benedycka Z. 2006. Wpływ fosforanu mocznika na właściwości fizykochemiczne substratu torfowego w warunkach laboratoryjnych. Acta Agrophisica 7(4):969-976.

809. Nogalska A., Czapla J. 2006. Wpływ regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu na gospodarkę fosforem gryki. Fragm. Agron. 1(89):138-146.

808. Mozolewski W., Wieczorek J., Sienkiewicz S. 2006. Zawartość kadmu i ołowiu w ziemniakach polskich odmian uprawianych w województwie warmińsko-mazurskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 511/2:593-600.

807. Skwierawska M., Zawadzki B., Zawartka L. 2006. Wpływ różnych dawek i form siarki na zawartość magnezu w glebie i roślinach. J.Elem., 11(4):495-506.

806. Wieczorek J., Krzebietke S., Sienkiewicz S., Wieczorek J. 2006. Wpływ dolistnego i doglebowego    podawania antracenu na wzrost i plonowanie łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 509, 239-244.

805. Wieczorek J., Wieczorek Z., Sienkiewicz S. 2006. Anthracene-induced modifications in the growth of yellow lupine, Lupinus luteus L., and in concentrations of some mineral components. Fresenius Environmental Bulletin (FEB). 15(7):670-674.

804. Wierzbowska J., Bowszys T., Sienkiewicz S. Nitrogen and phosphorus managment in spring wheat plants in conditions of growth regulators use and increasinglevel of potassium fertilization. Pol. J. Natur. Sc. 20(1):91-100.

803. Wierzbowska J. 2006. Wpływ regulatorów wzrostu stosowanych w powłokach nasiennych bobiku na wzrost i strukturę plonu oraz gospodarkę azotem. Rozprawy i Monografie UWM w Olsztynie, 117:1-128.

802. Wierzbowska  J. 2006. Gospodarka potasem pszenicy jarej w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i poziomu nawożenia tym składnikiem. J. Elem. 11(1):99-107.

801. Wierzbowska J. 2006. Gospodarka wapniem i magnezem w  roślinach pszenicy jarej w warunkach  stosowania regulatorów wzrostu i zróżnicowanych dawek potasu. J. Elem. 11(1):109-118.

800. Wierzbowska  J., Sienkiewicz S., Bowszys T. Effects of growth regulators on the growth and yield of spring wheat under conditions of differentiated potassium fertilization. Pol. J. Natur. Sc., 20(1):81-90.

799. Żuk-Gołaszewska K., Wierzbowska J. Wpływ rodzaju nawożenia mineralnego i regulatorów wzrostu na dynamikę wzrostu i kształtowanie się masy nadziemnych organów grochu siewnego. Pol. J. Natur. Sc., 20(2):583-594.

 

2005(21)

 

798. Benedycka Z., Bieniek A., Kawecki Z. 2005. Initial studiem on the yield and quality of fruit of 4 varieties of cranberry Vaccinum macrocarpon Ait. In case of fertilization of the plants with urea phosphate. Belsad. Fruit-Growning, 17(2):355-360.797. Bowszys T., Ruszkowski K., Bobrzecka D., Wierzbowska J. 2005. Wpływ wapnowania i nawozów wieloskładnikowych na odczyn i zawartość niektórych metali ciężkich w glebie. J. Elem. 10(1): 33-40.

796. Czapla J., Stasiulewicz L., Nogalska A. 2005. Plonowanie pszenżyta jarego w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu. Acta Sci. Pol., Agricultura 4(2):29-36.

795. Harasimowicz-Herman G., Ignaczak S., Wojnowska T., Koc J., Sienkiewicz S., Szymczyk S. 2005. Potencjalna produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część I. Biomasa chwastów i roślin osłonowych. Inżynieria Ekologiczna 12:105-107.

794. Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S., Wojnowska T., Koc J., Sienkiewicz S., Szymczyk S. 2005. Potencjalna produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część I. Biomasa chwastów i roślin osłonowych. Zesz. Prob.. Post. Nauk Rol. 507:205-212.

793. Krzebietke S., Sienkiewicz S., Wojnowska T., Wierzbowska T. 2005. Produktywność roślin i pobranie makroskładników w czwartej rotacji wieloletniego doświadczenia polowego. Fragm. Agronom. 1(85): 152-160.

792. Nogalska A., Czapla J. 2005. Wpływ regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu na składowe plonu pszenżyta jarego. J. Elementol. 10(1):73-83.

791. Sienkiewicz S., Krzebietke S., Panak H., Czapla J. 2005. Plony jęczmienia jarego i pszenicy jarej w zależności od nawożenia w wieloletnim doświadczeniu polowym. Fragm. Agronom. 1(85):244-253.

790. Sienkiewicz S., Krzebietke S., Wojnowska T., Panak H., Czapla J. 2005. Technological quality of sugar beets under influence of FYM and potassium fertilization in a permanent field trial. Fragm. Agron. 1(85):254-263.

789. Sienkiewicz S., Tywończuk J., Wojnowska T., Minakowski D., Krzebietke S., Cwalina-Ambroziak B. 2005. Wpływ nawożenia fosforem i potasem na zawartość składników mineralnych w zielonce oraz kiszonce z rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Żywienie Człowieka i Metabolizm XXXII, suplement nr 1, cz. II:1170-1175.

788. Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A. 2005. Productivity of willow coppice plants grown in short rotations. Plant Soil Environ., 51(9):423-430.

787. Wieczorek J.K., Wieczorek Z.J., Pietrzak M., Krzebietke S. 2005. Effects of anthracene on the growth and yield of yellow lupine (Lupinus luteus L.). Acta Physiologiae Plantarum 27(4) supl.: 98-98.

786. Wróbel E., Bogucka B., Gronowicz Z., Sienkiewicz S. 2005. Reakcja wybranych odmian ziemniaka na technikę i wysokość nawożenia azotowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 505: 125-130.

785. Zalewska M. 2005. The effect of various calcium, magnesium, potassium and hydrogen saturation of CEC on the yield and mineral composition of oat. J. Elem. 10(4):1137-1149.

784. Zalewska M. 2005. Wpływ zróżnicowanego wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby wapniem, magnezem, potasem i wodorem na plonowanie i skład mineralny marchwi. J. Elem. 10/3, cz. I: 597-614.

 783. Zawartka L., Rzoska R., Skwierawska M. 2005. Wpływ sterylizacji i nawożenia gleby różnymi formami nawozów na zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Inżynieria Ekologiczna 12:327-328.

 782. Zawartka L., Rzoska R., Skwierawska M. 2005. Wpływ sterylizacji i nawożenia gleby różnymi formami nawozów na zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507:621-626.

 781. Zawartka L., Skwierawska M. 2005. Wpływ nawozów mineralnych zawierających siarkę na wymywanie  makroelementów z gleby. Inżynieria Ekologiczna 12:329-330.

 780. Zawartka L., Skwierawska M. 2005. Zawartość mineralnych form azotu oraz przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebie w zależności od formy zastosowanego nawozu i wilgotności gleby. Inżynieria Ekologiczna 12:331-332.

 779. Zawartka L., Skwierawska M. 2005. Wpływ nawozów mineralnych zawierających siarkę na wymywanie makroelementów z gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 505:523-530.

 778. Zawartka L., Skwierawska M. 2005. Zawartość mineralnych form azotu oraz przyswajalnego fosforu, potasu i  magnezu w glebie w zależności od formy zastosowanego nawozu i wilgotności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507:627-636.

 

2004(22)

 

777. Bałuch A., Benedycki S., Benedycka Z. 2004. Wartość poplonowa mieszanek motylkowo-trawiastych. Annales UMCS Sec. E, 59(1): 449-445.776. Bowszys T. Bobrzecka D., Ruszkowski K. 2004. The effect of liming and complete fertilizers application on cooper concentration and uptake by winter rye. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 11(8): 713-719.

775. Bowszys T., Bobrzecka D., Ruszkowski K., Wojciechowski T. 2004. Wapnowanie jako zabieg modyfikujący zawartość i wynos cynku z plonem żyta ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 27-34.

774. Bowszys T., Bobrzecka D., Wierzbowska J., Czapla J. 2004. Wapnowanie jako zabieg modyfikujący zawartość i wynos magnezu z plonem żyta ozimego. J. Elementol. 9(4): 551 – 558.

773. Bowszys T., Czapla J., Wierzbowska J. 2004. Metody usuwania zanieczyszczeń środowiskowych. Diagnostyka gleb i roślin w rolnictwie zrównoważonym. Akademia Podlaska – Siedlce, 54:110-115.

772. Czapla J., Gotkiewicz B., Klasa A. 2004. Odpady ściekowe jako źródło fosforu dla roślin warzywnych. Prace nauk. AE Wrocław, Chemia, 1017: 231-241.

771. Czapla J., Gotkiewicz B., Klasa A. 2004. Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na zawartość i akumulację magnezu w warzywach. J. Elem., 9(2): 91-99.

770. Kaczyńska E., Benedycka Z., Benedycki S. 2004. Bilans fosforu i potasu na gruntach ornych i użytkach zielonych w gospodarstwach mlecznych. Łąkarstwo w Polsce, 7:129-140.

769. Krzebietke S., Sienkiewicz S. 2004. Równowaga jonowa jęczmienia jarego i plon ziarna w warunkach zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego. J. Elem. 9(4): 617-626.

768. Nogalska A., Czapla J. 2004. Effect of growth regulators, applied alone or in combinations with magnesium sulfate, on magnesium economy in buckwheat plants. Pol. J. Natur. Sc., 16(1): 55-66.

767. Nogalska A., Czapla J. 2004. Gospodarka azotem gryki w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu. J. Elem. 9(2): 135-147.

766. Pilejczyk D., Sienkiewicz S., Wojnowska T., Żarczyński P. 2004. Folder value of spring triticale in correlation with nitrogen fertilization level. Pol. J. Natur. Sc., 16(1):77-85.

765. Pilejczyk D., Sienkiewicz S., Wojnowska T., Żarczyński P. 2004. Wpływ gęstości siewu i nawożenia azotem na zawartość makroskładników w ziarnie pszenżyta jarego. J. Elem., 9(1):35-42.

764. Sądej W., Namiotko A., Bowszys T. 2004. Lead, chromium, cadmium and nickel concentrations in the soil fertilized with municipal solid waste composts. Chemia i Inżynieria Ekologiczna. 11(8):787-795.

763. Sądej W., Namiotko A., Bowszys T. 2004. Przemieszczanie się metali ciężkich do roślin w warunkach użyźniania gleb kompostami z odpadów komunalnych. Komposty z odpadów komunalnych, PTSH, Wrocław, 255-271.

762. Sienkiewicz S., Krzebietke S., Sienkiewicz J. 2004. Równowaga jonowa kukurydzy i jej wpływ na plon w warunkach zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego. J. Elem. 9(4): 749-758.

761. Sienkiewicz S., Krzebietke S., Wierzbowska J., Czapla J. 2004. Zmiany chemicznych właściwości gleby w zależności od systemu nawożenia. Annales UMCS, Sect. E, Agricultura , 59(1): 415–422.

760. Sienkiewicz S., Krzebietke S., Wojnowska T. 2004. Fizykochemiczne właściwości gleby w warunkach wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego. Annales UMCS Sec. E, 59(1): 407-413.

759. Wierzbowska J., Sienkiewicz S. 2004. Gospodarka fosforem pszenicy jarej w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i poziomu nawożenia, AE Wrocław, Chemia, 1017: 133–139.

758. Wierzbowska J., Sienkiewicz S. 2004. Wzrost i plonowanie pszenicy jarej w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i poziomu nawożenia, AE Wrocław, Chemia, 1017: 140 – 148.

757. Zawartka L., Skwierawska M. 2004. Wpływ nawozów wieloskładnikowych na wymywanie fosforu i innych makroelementów z gleby. Prace nauk. AE Wrocław, Chemia, 1017: 69-77.

756. Zawartka L., Skwierawska M. 2004. Wpływ nawozów wieloskładnikowych na plon i zawartość fosforu i innych makroelementów w jęczmieniu jarym. Prace nauk. AE Wrocław, Chemia, 1017: 149-157.

 
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna