A/ artykuły z czasopismPobieranie 59.04 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar59.04 Kb.
a/ artykuły z czasopism
1. Gumola A., Jastrzębski D., Wojarski J., Kozielski J.: Broszura informacyjna dla kandydatów do przeszczepu płuc. Pneumo Info, 2006, 3, 16, 8-11.

2. Jastrzębski D., Wojarski J., Zembala M., Kozielski J.: Przewodnik dla lekarzy opiekujących się chorymi po przeszczepach płuc. Pneumo Info, 2006, 3, 16, 12-21.

3. Czyżewski D., Przybylski R., Jastrzębski D., Gumola A., Kozielski J.: Przeszczep płuc: wybór potencjalnego dawcy. Pneumonol Alergol Pol 2006, 74, 1, 247-250.

4. Trzeciak P., Foremny J., Szyguła-Jurkiewicz B., Zembala M.: Poradnia wad serca – system opieki ambulatoryjnej nad chorym po zabiegu wszczepienia sztucznej protezy zastawkowej. Prewencja infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowych. Family Medicine & Primary Care Review 2006, 8, 4; 1328-1334.


5. Zakliczynski M., Nozynski J., Lange D., Zembala-Nozynska E., Konecka-Mrowka D., Zembala M.: Nuclear mean gray level and chromatin distribution changes in cardiomyocytes of heart transplant recipients suffering from acute cellular rejection. Transplantation Procedings, 2006, 38, 325-327.

6. Gąsior M., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Zagrożenia i nadzieje związane z katalogiem świadczeń w 2006 r. Część I. Kardiol Pol 2006, 64, 2: 235-236.


7. Żwirska-Korczala K., Zakliczyński M., Berdowska A., Zembala M., Kukla M.: Serum leptin concentration in patients after heart transplantation. Clinical Transplantation, 2006, 20 (1), 102-105.


8. Zembala M., Maruszewski B., Woś S.: Kardiochirurgia polska – osiągnięcia 2005 r. Kardiol Pol 2006, 64, 4, 445-449.


9. Pawelec-Wojtalik M., Nożyński J., Wojtalik M., Piaszczyński M., Surmacz R., Bukowska D., Mrówczyński W.: Is device closure for direct access valved stent implantation safe? Eur J Thorac Cardiovasc Surg, 2006, 30; 4-9.

10. Kluba R., Gąsior M., Poloński L., Zembala M.: Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 29-36
11. Zembala M., Kluba R., Gąsior M., Przybylski R., Kalarus Z., Knapik P., Poloński L.: Rola Kardiochirurgii w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 37-44.

12. Wilczek P., Przybylski R., Zembala M.: Metody inżynierii tkankowej jako potencjalne narzędzie wykorzystane w leczeniu chorób układu krążenia. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 73-79.

13. Zembala M.O.: Postdoctorial Research Fellowship-inny pacjent, ta sama medycyna. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 98-99.

14. Bisleri G., Piccoli P., Hrapkowicz T., Birtan H., Muneretto C.: Nanoscale Radiofrequency Control Technology for Endoscopic Radial Artery Harvesting: A Case Report. The Heart Surgery Forum, 2006, 9, 4, 700-702.

15. Bochenek A., Zembala M.: Wszelskie informacje o mojej przedwczesnej śmierci wydają się mocno przesadzone. Kardiol Pol 2006, 64, 64, 5: 556-558.

16. Chodór P., Krupa P., Wąs T., Zielińska T., Lenarczyk R., Honisz G., Gąsior M., Poloński L., Zembala M., Kalarus Z.: Zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym – porównanie leczenia za pomocą pierwotnej i torowanej przezskórnej interwencji wieńcowej. Folia Cardiol 2006, 1, 2, 95-100.

17. Przybylski R., Zembala M.: Chirurgiczna rekonstrukcja pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca szansą dla chorego, ale także dla lekarzy i rozwoju naszych specjalności. Kardiol Pol 2006, 64, 8, 919-922.

18. Hrapkowicz T., Bisleri G., Wojarski J., Nożyński J., Farmas A., Styn T., Zych B., Zembala M.: Endoskopowe pobranie tętnicy promieniowej jako materiału do pomostowania tętnic wieńcowych u 15 chorych. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 2, 149-153.

19. Zembala M.O., Kwiatkowski P.: Owca jako model doświadczalny przewlekłej niewydolności krążenia. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 2, 206-211.

20. Pączek P., Gąsior M., Wnęk A., Kalarus Z., Dydoń P., Zembala M., Poloński L.: Czy do bezpiecznego wykonania przezskórnych interwencji wieńcowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi konieczne jest zabezpieczenie kardiochirurgiczne. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 2, 217-222.


21. Korewicki J., Browarek A., Zieliński T., Sobieszczańska-Małek M., Piotrowska M., Zembala M., Zakliczyński M., Rozentryt P., Barańska-Kosakowska A., Sadowski J., Przybyłowski P., Milanek I., Garlicki M.: Rokowanie chorych z ciężką niewydolnością serca, wstępnie kwalifikowanych do przeszczepu serca na podstawie danych ogólnopolskiego rejestru POLKARD 2003-2005. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 3, 308-322.

22. Kowalski M., J. Łoś, Śliwka M., Denis K., Nawrat Z.: Komputer i stymulacje komputerowe jako narzędzie edukacji chirurga – przegląd metod oraz ocena w badaniach własnych. Ann Acad Med. Siles 2006, 60, 2, 117-120.

23. Żegleń S., Zakliczyński M., Nożyński J., Rogala B., Zembala M.: sCD30, interleukin-1 b-converting enzyme and anti-Annexin V autoantibodies concentrations in heart transplant recipients. Transplant Immunology 2006, 16, 227-231.

24. Zakliczyński M., Zembala M.: Nowe wytyczne dotyczące kwalifikacji chorych z niewydolnośćia serca do zabiegu transplantacji serca – omówienie standardów International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) z 2006 r. Kardiol Pol 2006, 64, 12, 1462-1464.

25. Maruszewski M., Borowicz M., Kubacki M., Zembala M.: Ocena przydatności badania przepływu w pomostach aortalno-wieńcowych. Wpływ na strategię postępowania. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 4, 367-371.

26. Zembala M., Trzeciak P., Gąsior M., Hrapkowicz T., Herdyńska-Wąs M., Foremny J., Wąs T., Kalarus Z., Poloński L.: Chory na cukrzycę i wielonaczyniową chorobę wieńcową: kardiochirurg czy kardiolog inwazyjny. Kardiologia po Dyplomie 2006, 5, 10, 12-16.

27. Maruszewski M., Borowicz M., Kubacki K., Zembala M.: Ocena przydatności badania przepływu w pomostach aortalno-wieńcowych. Wpływ na strategię postępowania. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 4, 367-371.

28. Zębik T., Gąsior M., Kalarus Z., Wąs T., Gierlotka M., Lekston A., Wilczek K., Hawranek M., Wasilewski J., Trzeciak P., Tajstra M., Zembala M., Poloński L.: Jedno- i wielonaczyniowa choroba wieńcowa u chorych z zawałem serca leczonych angioplastyką. Rokowanie roczne. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2, 2, 142-148.

29. Zakliczyński M., Pyka Ł., Trybunia D., Krynicka A., Wilczek P., Maruszewski M., Nadziakiewicz P., Herdyńska-Wąs M., Przybylski R., Zembala M.: Infuence of panel reactive antibodies (PRA) on perioperative course in patients undergoing elective cardiac surgery procedures, and impact of these procedures on PRA occurrence. Ann Transpl, 2006, Vol. 11, 4, 4-11.


30. Knapik P.: Kiedy zaczynamy zagrażać naszym pacjentom? czI Pro Medico 2006; 128; 14-16


31. Knapik P.: Kiedy zaczynamy zagrażać naszym pacjentom? Cz II Pro Medico 2006; 129; 20-22
32. Kucewicz-Czech E, Kaczmarski J, Podwińska E, Wojarski J, Pakosiewicz W, Przybylski R, Knapik P, Zembala M.: Trombocytopenia indukowana heparyną (HIT) jako powikłanie operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej serca - opis przypadku Kardiochir. Torakochir. Pol. 2006, 1, 64-68.
33. Knapik P. Dlaczego leczenie wstrząsu kardiogennego wymaga współpracy interdyscyplinarnej? Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 262–263
34. Knapik P, Nadziakiewicz P. W jaki sposób można zwiększyć szanse chorego we wstrząsie kardiogennym? Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 304–307

35. Nadziakiewicz P, Saucha W, Wojarski J, Wilk J, Zakliczyńska H, Knapik P, Zembala M.: Opieka nad dawcą płuc - nowe wyzwanie dla anestezjologa w Polsce Kardiochir. Torakochir. Pol. 2006, 1, 68-72.


36. Misołek H, Kucia H, Gumprecht J, Werszner M, Karpe J, Knapik P, Werner M: The influence of sevoflurane on reanl function during general anaesthesia an low-flow technique - preliminary report. Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60 (6), 539-543.
37. Kucia H, Misiołek H, Budziński D, Kanpik P, Karpe J, Drużba K, Czyżewski D: Remifentanyl or fentanyl for video-assisted thoracoscopy Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60 (4), 285-289.
38. Misiołek H, Knapik P, Rokicki W, Kucia H, Bujok G, Dziedzic M. Porównanie dwóch metod wentylacji płuc podczas zabiegów wewnątrz klatki piersiowej Anest. Inten. Terap. 2006, 38, 66-71
39. Kucewicz E, Puzio J, Wojarski J, Pacholewicz J, Farmas A, Knapik P. Dwie metody rewaskularyzacji mięśnia sercowego: klasyczna lub bez użycia krążenia pozaustrojowego - porównanie postępowania okołooperacyjnego i wczesnych wyników leczenia Anest. Inten. Terap. 2006, 38, 14-143
40. Rutkowska K, Misiołek H, Kucia H, Knapik P. Postępowanie okołooperacyjne u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc poddanych zabiegom pozapłucnym Anest. Inten. Terap. 2006, 38, 178-183
41. Kucewicz E, Wojarski J, Puzio J, Saucha W, Łatasiewicz H, Oliwa M, Knapik P: Leczenie schyłkowej postaci przewlekłaej niewydolności ukłądu oddechowego transplantacją płuc- postępowanie śródoperacyjne Anest. Inten. Terap. 2006, 38, 247-251
42. Knapik M. Knapik P, Nadziakiewicz P, Misiołek H, Saucha W, Walaszczyk M, Dyaczynska-Herman A. Comparison of remifentanil or fentanyl administration during isoflurane anesthesia for coronary artery bypass surgery Med Sci Monit, 2006 12(8): PI33-38
43. Nadziakiewicz P, Knapik P, Ziora D, Nowak D: Moderate exercise decreases the level of exhaled nitric oxide in patients with stable coronary artery disease. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57 suppl 4, 213-221
44. Nadziakiewicz P, Knapik P, Rozentryt P, Ziora D, Dworniczak S, Poloński L. Potential confounding factors in measurement of exhaled nitric oxide Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57, suppl 4, 223-228
45. Knapik P. Komentarz do artykułu: "Leczenie wstrząsu kardiogennego. Strategie postępowania w 2006 r." Kardiologia po Dyplomie 2006; 15, 10, 63-67.
46. Hura G, Knapik P, Misiołek H, Karpe J, Krakus A. Sensory blockade after thoracic paravertebral injection of ropivacaine or bupivacaine. Eur J Anaesthesiol. 2006 Aug;23(8):658-64.
47. Kucewicz E, Szemplińska J, Dubowski M, Cylwik J, Wojarski J, Sewastianowicz A, Gąsiorek T. Próba optymalizacji leczenia niskiego ciśnienia tętniczego krwi w czasie krążenia pozaustrojowego u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych. Anestezjologia Intensywna Terapia, 2006;38:212-216.
48. Urbańska E, Grzybowski A, Haponiuk I, Przybylski R, Walas W, Stępniewicz K, Szary T, Włóczka G, Skalski J, Zembala M. Leczenie skrajnej niewydolności oddechowej noworodków z zastosowaniem natlenienia pozaustrojowego. Medycyna Wieku Rozwojowego,2006X(4):1055-1065.
49. Kowalski O., Prokopczuk J., Lenarczyk R., Pruszkowska-Skrzep P., Poloński L.,

Kalarus Z.: Coronary Sinus Stenting for the stabilization of left ventricular lead during resynchronization therapy. EUROPACE 2006, vol. 8, nr 5, 367-370.


50. Średniawa B., Musialik-Łydka A., Kowalczyk J., Kalarus Z.: Current developments in microvolt T-wave alternans. Indian Pacing Electrophysiol. J. 2006, 6(4):214-225.
51. Kowalski O., Lenarczyk R., Prokopczuk J., Pruszkowska-Skrzep P., Zielińska T.,

Średniawa B., Musialik-Łydka A., Pluta S., Kukulski T., Szulik M., Poloński L., Kalarus Z.: Effect of percutaneous interventions within the coronary sinus on the success-rate of the implantations of resynchronization pacemakers. PACE 2006, vol. 29:1-6.


52. Kalarus Z.: Komentarz redakcyjny do pracy F. Walczaka: „Wybiórcza ablacja z

izolacją wszystkich żył płucnych w migotaniu przedsionków – kiedy i komu?” pt.: Ablacja migotania przedsionków – gdzie jesteśmy? Kardiol. Pol. 2006, t. 64, nr 1, s. 36-37.


53. Trzeciak P., Zembala M., Foremny J., Zielińska T., Kreis W., Kukulski T.,

Puszczewicz D., Kalarus Z.: Nowy ambulatoryjny system opieki nad chorym ze sztuczną zastawką serca – Poradnia Wad serca. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2005, t. 2, nr 3, s. 103-


54. Kalarus Z.: Komentarz redakcyjny do pracy D. Cozma: „Związek pomiędzy

elektrofizjologicznymi i echokardiograficznymi parametrami sprzyjającymi migotaniu przedsionków u chorych bez organicznej choroby serca” pt.: Anatomiczne i elektrofizjologiczne przyczyny migotania przedsionków. Kardiol. Pol. 2006, t. 64, nr 2, s. 151-152.


55. Kalarus Z., Zielińska T., Pluta S.: Diagnostyka choroby wieńcowej u chorych z

cukrzycą. Przewodnik Lekarza 2006;3(85):68-72.


56. Jarski P., Markowicz-Pawlus E., Kalarus Z.: Zwiększona subkliniczna miażdżyca u młodych dorosłych z zespołem metabolicznym. Kardioprofil 2006, vol. 4/nr 1(10), 26-27.
57. Granatowska A., Cupryna D., Średniawa B., Musialik-Łydka A., Śliwińska A.,

Jarski P., Obrębska J., Kalarus Z.: Ocena zaburzeń rytmu serca w 24-godzinnym zapisie EKG w zależności od typu ostrego zespołu wieńcowego. Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60:7-104.


58. Cupryna D., Granatowska A., Średniawa B., Musialik-Łydka A., Śliwińska

A., Markowicz-Pawlus E., Kowalczyk J., Stabryła-Deska J., Kalarus Z.: Ocena zaburzeń rytmu serca w badaniu holterowskim u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego.

Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60,2, s. 111-116.
59. Chodór P., Krupa H., Kalarus Z.: Diagnostyczne i lecznicze zastosowanie

cewnikowania serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej - do świadczenia własne.

Folia Cardiol. 2006, 13, 3, s. 189-194.
60. Kalarus Z.: Komentarz redakcyjny do pracy P. Suwalskiego: „Zastosowanie

nowego urządzenia ablacji prądem częstotliwości radiowej (Cardioblate BP 2) w chirurgicznym leczeniu migotania przedsionków – aspekty praktyczne”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006, 3(1):90-91.


61. Kowalski O., Pruszkowska-Skrzep P., Lenarczyk R., Prokopczuk J., Pluta S.,

Kalarus Z.: Zastosowanie systemu LocaLisa w ablacjach u pacjentów z nawrotnym częstoskurczem węzłowym. Kardiol. Polska 2006, t. 64, nr 6, 567-572.

62. Chodór P., Krupa H., Wąs T., Zielińska T., Lenarczyk R., Honisz G., Gąsior M.,

Poloński L., Zembala M., Kalarus Z.: Primary versus facilitated percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock.

Folia Cardiol. 2006, vol. 13, 5, 384-389.
63. Jarski P., Kalarus Z.: Postępowanie z chorym, u którego wystąpił ból w klatce

piersiowej. Kardiologia Info lipiec/sierpień 2006, t. 1, nr 1, s. 11 – 16.

64. Kalarus Z., Kowalski O., Lenarczyk R., Pruszkowska-Skrzep P., Pluta S., Zeifert B.,

Chodór B., Białkowski J., Skalski J., Zembala M.: Radio-frequency ablation of arrhythmias following congenital heart surgery. Kardiologia Polska 2006, t. 64, nr 12, s. 1343-1348.


65. Szulik M., Lenarczyk A., Rycaj J., Białkowski J., Dzióbek B., Kalarus Z., Kukulski T.: Kardiomiopatia gąbczasta u noworodka. Kardiol. Pol. 2006, t. 64, nr 12, str. 1422 – 1425.

66. Kowalski O., Zakliczyński M., Lenarczyk R., Prokopczuk J., Pruszkowska-Skrzep

P., Kalarus Z., Zembala M.: Electrophysiologic parameters suggesting significant acute cellular rejection of the transplanted heart. Ann. Transplnt. 2006, 11(1):35-9.
67. Pluta S., Kowalski O., Lenarczyk R., Pruszkowska-Skrzep P., Kukulski T, Kalarus Z.: Ocena skuteczności zabiegów ablacji prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu ekotopowego częstoskurczu przedsionkowego. Folia Kardiol. 2006, v. 13; nr 7 s. 600-604.
68. Duszańska A., Streb W., Kalarus Z.: Wpływ przewlekłej tachykardii na funkcję

lewego przedsionka i lewej komory. Ann. Acad. Med. Siles. 2006, t. 60, nr 6, s. 578-581.

69. Poloński L., Gąsior M., Wilczek K., Gierlotka M., Kalarus Z., Opolski G.:
Docelowy model leczenia zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w Polsce.
Kardiol.Pol., 2006, 64, 2, 225-227.

70. Wasilewski J., Osadnik T., Dzióbek B., Zębik T., Poloński L.: Tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu nadciśnienia wrotnego i marskości żółciowej wątroby – opis przypadku.


Kardiol.Pol., 2006, 64, 2, 193-197.
71. Wojnicz R.: Czy biopsja endomiokardialna znajdzie swoje miejsce w diagnostyce przewlekłej niewydolności serca? Post.w Kardiol.Interw., 2006, 2, 1, 3, 72-74.

72. Gąsior M., Gierlotka M., Pres D., Stasik G., Zębik T., Szyguła-Jurkiewicz B., Hawranek M., Lekston A., Poloński L.: Wpływ wyjściowego przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową na rokowanie wewnątrzszpitalne i jednoroczne. Folia Cardiol., 2006, 13, 3, 178-183.

73. Lekston A., Jarski P., Wilczek K., Gąsior M., Więcek A., Kokot F., Zębik T., Gierlotka M., Fijałkowski M., Szyguła-Jurkiewicz B., Kuczmik W., Kalarus Z., Poloński L.:Częstość występowania restenozy tętnicy nerkowej po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki nerkowej z brachyterapią i bez niej, oceniana za pomocą badania izotopowego.
Folia Cardiol., 2006, 13, 3, 250-257.

74. Szyguła-Jurkiewicz B., Trzeciak P., Michalak A., Styn T., Przybylski R., Pacholewicz J., Ryfiński B., Foremny J., Zembala M., Poloński L.:Wpływ nadciśnienia tętniczego na zależną od stanu zdrowia jakość życia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Obserwacja 2-letnia. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2006, 3, 3, 275-281

75. Poloński L., Gąsior M., Gierlotka M., Opolski G.: Ostre zespoły wieńcowe –wnioski z największego polskiego rejestru. Kardiol. Dypl., 2006, 5, 8, 13-20.

76. Poloński L., Wasilewski J.: Nowe ważne informacje dotyczące stosowania klopidogrelu u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Co wynika z badań CLARITY i COMMIT? Kardiol. Dypl., 2006, 5, 8, 111-116.


77. Trzeciak P.: Paryskie warsztaty kardiologii interwencyjnej. Kardiochir.Torakochir. Pol. 2006, 3, 2, 244-245.
78. Szkodziński J., Garlicki J., Dzióbek B., Uszok E., Średniawa B., Musialik-Łydka A., Poloński L.: Wpływ karwedilolu na funkcję lewej komory serca w leczeniu zastoinowej niewydolności krążenia. Ann.Acad.Med.Siles., 2006, 60, 2, 105-110.
79. Wasilewski J., Osadnik T., Poloński L.: Wyjściowe wysokie stężenie fibrynogenu stanowi czynnik ryzyka braku reperfuzji mięśniowej w zawale serca z uniesieniem odcinka ST leczonym skuteczną pierwotną interwencją wieńcową. Kardiol. Pol., 2006, 64, 9, 967-972.

80. Trzeciak P., Poloński L., Zembala M.: Powikłania krwotoczne i zakrzepowo-zatorowe u chorych ze sztuczną zastawką serca – nadal niedoceniany problem, wciąż bez bezpiecznych rozwiązań. Kardiol. Pol., 2006, 64, 9, 1038-1042.


81. Szyguła-Jurkiewicz B., Wasilewski J., Wilczek K., Osadnik T., Trzeciak P., Lekston A., Wojnicz R., Poloński L.: 12-miesięczna obserwacja 658 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Wiad. Lek., 2006, 59, 7-8, 497-501

82. Frycz-Kurek A.M., Trzeciak P., Poloński L.: Wskazania do stosowania antagonistów wapnia w praktyce ambulatoryjnej – cz. I. Lekarz, 2006, 11, 6,49-52.


83. Gąsior M., Zembala M., Poloński L.: Chorzy starsi z ostrym zespołem wieńcowym – narastający problem w praktyce klinicznej. Kardiol. Pol. 2006, 64, 10, 1154-1158.

84. Słonka G., Średniawa B.: Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego. Pol. Arch. Med. Wewn., 2006, 115, 2, 157-162.


85. Wasilewski J., Szyguła-Jurkiewicz B., Głowacki J.: No-reflow i no-reperfusion – dwie przyczyny braku reperfuzji mięśniowej po przezskórnej interwencji wieńcowej.
Post. Kardiol. Interw. 2006, 2, 4, 6, 290-293.

86. Wilczek K., Poloński L.: Czy płeć wpływa na terapię i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych? Pol. Przegl. Kardiol., 2006, 8, 6, 416-421.

87. Tajstra M., Hawranek M., Gąsior M.:Rola i znaczenie systemów protekcji w trakcie przezskórnych interwencji wieńcowych w zdegenerowanych pomostach żylnych.
Kardiochir. Torakochir. Pol. 2006, 3, 4, 415-422.

88. Osuch M., Szyguła-Jurkiewicz B., Lekston A., Wilczek K., Wojnicz R., Gąsior M., Trzeciak P., Poloński L.: Wpływ przebytego zawału serca na wyniki interwencyjnego leczenia ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST. Pol. Arch. Med. Wew., 2006, 116, 5, 11, 1032-1038.


89. Wasilewski J., Dec I.: Ból w klatce piersiowej – różnicowanie. Kardiol. Info, 2006, 1, 1, 6-10.
90. Hudzik B., Szyguła-Jurkiewicz B., Gierlotka M.: Stabilna choroba wieńcowa – etiologia, epidemiologia, klasyfikacja. Kardiol. Info, 2006, 1, 1, 17-21.
91. Wasilewski J., Osadnik T., Kowalik V., Gąsior M., Osuch M., Poloński L.:Uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu aVR w przebiegu zawału ściany przedniej, wskazujące na zamknięcie gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej przed oddaniem gałęzi przegrodowej. Folia Cardiol., 2006, 13, 3, 244-249.
92. Wasilewski J., Poloński L.: Rola układu CD40/CD40L w patogenezie procesu miażdżycowego. Folia Cardiol., 2006, 1, 1, 10-19.
93. Wojnicz R., Wilczek K., Nawalany-Kozielska E., Szyguła-Jurkiewicz B., Nowak J., Poloński L., Dyrbuś K., Badziński A., Mercik G., Zembala M., Wodniecki J., Rozek M.M.:
Usefulness of atorvastatin in patients with heart failure due to inflammatory dilated cardiomyopathy and elevated cholesterol levels. Am.J.Cardiol.2006, 97, 899-904.

94. Wojnicz R., Nowak J., Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Lekston A., Trzeciak P., Nowalany-Kozielska E., Zembala M., Wodniecki J., Poloński L.: Adjunctive therapy with low-molecular-weight heparin in patients with chronic heart failure secondary to dilated cardiomyopathy: One-year follow-up results of the randomized trial. Am. Heart J. 2006, 152, 4, 713e1-713e7.


95. Poloński L.: Komentarz redakcyjny do artykułu „Optymalizacja farmakologicznego leczenia ostrego zawału serca – ważne wnioski z badania COMMIT” Kardiol.Pol., 2006, 64, 2, 232.
96. Rozentryt P., Poloński L.: Komentarz redakcyjny do artykułu „Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów z niewydolnością serca – występowanie i leczenie”. Kardiol.Dypl., 2006, 5, 3, 63-65.

97. Poloński L., Gąsior M.: Leczenie ostrych zespołów wieńcowych – od badań z randomizacją do praktyki. Komentarz redakcyjny do artykułu „Leczenie ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST w województwie zachodniopomorskim. Porównanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej z leczeniem trombolitycznym”. Kardiol.Pol., 2006, 64, 6, 600-601.

98. Rozentryt P.: O czym informuje pomiar stężenia kreatyniny w niewydolności serca?
Komentarz redakcyjny do artykułu Znaczenie prognostyczne zaburzeń czynności nerek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca – obserwacja 12-miesięczna.
Kardiol.Pol., 2006, 64, 7, 712.
99. Poloński L., Gąsior M.: Komentarz do artykułu „Przezskórne interwencje wieńcowe. Aktualne (2005) wytyczne European Society of Cardiology”. Med. Prakt., 2006, wyd. spec. 1/2006 „Postępy w kardiologii”., 133-135.

100. Gąsior M., Poloński L.: Pierwotna angioplastyka w świeżym zawale serca.


Kardiol. Dypl., 2006, 1,8, Zeszyty Edukacyjne – Choroba wieńcowa – wybór opcji terapeutycznych. Red.: A. Witkowski, 24-31.
101. J. Kusa; „Balonowa walwuloplastyka aortalna u noworodka z krytycznym zwężeniem
i fibroelastoza wykonana z dostępu przez żyłę pepkową” Kardiologia Polska 2006; 64;

415-418
102. A. Baranowska, A. Obersztyn, J. Kusa, J. Baranowski, M. Szkutnik, J. Białkowski; „Przeznaczyniowe zamknięcie drożnego przewodu tętniczego Botalla u pacjentki z brakiem ciągłości żyły głównej dolnej i odwróceniem trzewi – opis przypadku” Postępy


w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2, 2 (4); 189-191

103. M. Szkutnik, J. Białkowski, P. Banaszak, J. Kusa, J. Baranowski, B. Karwot; „Przezcewnikowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej - doświadczenia 502 zabiegów”; Kardiochirurgia Wad Wrodzonych, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006, tom 3, nr 1, 50-55.

104. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, P. Banaszak, M. Żyła-Frycz, P. Knapik; „Kliniczne zastosowanie parasolek CardioSeal/StarFlex w zamykaniu ubytków międzyprzedsionkowych, przetrwałych otworów owalnych i przewodów tętniczych”; Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2; 1 (3) str. 83-86

105. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Baranowski, E. Adams, B. Karwot, J. Rycaj, I. Haponiuk, J. Białkowski; „Przezskórne zamykanie rekanalizowanych przewodów tętniczych – leczenie


i obserwacja wyników”; Kardiologia Polska 2006.

106. Obersztyn, A. Baranowska, J. Rycaj, I. Haponiuk, B. Banaszak, K. Kocyba-Matyja and M. Szkutnik; “Zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki w okresie wczesnym i odległym – doświadczenia własne” („Changes in the coronary arterie during early and long-term follow – up of Kawasaki syndrome: a single centra experience”). Folia Cardiologica 2006, tom 1, nr 7, 377-382


107. J. Białkowski, C. Zabal, M. Szkutnik, J.A.Garcie Montes, J. Kusa, M. Zembala; „Percutaneous Interventional Closure of Large Pulmonary Arteriovenous Fistulas With the Amplatzer Duct Occluder” The American Journal of Cardiology 2006; vol. 96, 127-129.

108. M A Walsh, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pawelec-Wojtalik, W. Bobkowski, K P. Walsh; “Atrioventricular block after transcatheter closure of perimembranous vantricular septal defects ”; Heart 2006, 92, 1295-1297.
b/książki, rozdziały, skrypty

1. Poloński L., Dec I.:Ochronna rola trimetazydyny w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej. Rozdział w książce „Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca pod red. A. Beręsewicza i M. Dłużniewskiego. S. 248-253.2. Rozentryt P., Poloński L.: Leki beta-adrenolityczne w niewydolności serca – mechanizmy działania. Rozdział w książce „Leki beta-adrenolityczne w przewlekłej niewydolności serca” pod red. M. Kucha, 2006, 11-34.
3. Poloński L., Wasilewski J.: Leki beta-adrenolityczne w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym w niewydolności serca. Rozdział w książce „Leki beta-adrenolityczne w: przewlekłej niewydolności serca” pod red. M. Kucha, 2006, 174-184.
4. Rozentryt P., Poloński L.: Pacjent z przewlekłą chorobą nerek w Choroby serca i naczyń. Poradnik lekarza rodzinnego, pod red. G. Opolskiego, W. Lukasa, A. Steciwko; Wydawnictwo Via Medica 2006, 207-225.
5. Adamowicz-Czoch E., Poloński L.: Pacjent z chorobą wieńcową w Choroby Serca i Naczyń poradnik lekarza rodzinnego pod. Red. G. Opolskiego, W. Lukasa, A. Steciwko.
Wydawnictwo Via Medica 2006, 139-157.
6. J. Rycaj, T. Kukulski, J. Baranowski, B. Zeifert, J. Białkowski; „Echokardiografia praktyczna tom IV”; Rozdział 23 pt. „Zespół Blanda, White`a i Garlanda” str. 151-155; książka pod redakcją dr hab. n. med. P. Podolec, Prof. dr hab. med. W. Tracz, dr hab. med. P. Hoffman, dr med. A. Gackowski, 2006 r.
7. M. Żyła – Frycz, J. Białkowski; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pt. „Medycyna rodzinna. Repetytorium”.
8. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski; Pod red. W. Kawalec Rozdział 5, pt. „Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowych”.
9. Kucewicz-Czech E., Czech B., Zembala M.: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie operacyjnego leczenia chorób serca. Rozdział w książce: Kardionefrologia. Pod red. T.Pasierskiego, M.Mysliwca, J.Imieli, Medical Tribune Polska, 2006, 427-431.
10. Zakliczyński M., Zembala M.: Niewydolność nerek u chorych po przeszczepieniu serca. Rozdział w książce: Kardionefrologia. Pod red. T.Pasierskiego, M.Mysliwca, J.Imieli, Medical Tribune Polska, 2006, 449-452.
11. Garlicki M., Zakliczyński M., Zembala M.: Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu serca. W: Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Pod red. W.Rowiński, M.Durlik, 2006, 75-80.

Pobieranie 59.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna