A. filmy dydaktyczne I dokumentalne


- POWSTANIE WARSZAWSKIE - KONIEC JEST JUŻ BLISKI - 27.67 złPobieranie 2.75 Mb.
Strona15/92
Data07.05.2016
Rozmiar2.75 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   92


1710 - POWSTANIE WARSZAWSKIE - KONIEC JEST JUŻ BLISKI - 27.67 zł

Wydaje się, że koniec wojny jest już bliski i nieuchronny. Do Paryża wkraczają Wolni Francuzi, coraz większe obszary Francji zostają wyzwolone. Amerykanie i Brytyjczycy zaczynają jednak spierać się o kierunek kolejnych uderzeń. Tymczasem w Polsce rozpoczyna się tragedia Warszawy, której ludność powstaje przeciwko okupantowi...
0118 – PROCES (proces gen. Tatara) - DVD – 38.13 zł

0110 - PRZERWANA PIEŚŃ


(Krystyna Krahelska, poległa w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego ,pierwowzór pomnika warszawskiej Syreny) - 15 min ;

ZAWISZACY (najmłodsi członkowie ruchu oporu) – 17min.;

BOJOWE SZKOŁY (walka z okupantem 15-16 letniej młodzieży) - DVD – 38.13 zł

 1927 - SIEDEM DNI DO POWSTANIA - TOBIE OJCZYZNO DVD - 38.13 zł


Relacja Jana Nowaka – Jeziorańskiego o kulisach i przygotowaniach do wybuchu powstania

sierpniowego w Warszawie. Reżyserem filmu jest Andrzej Sapija. (czas projekcji 21 min.)TOBIE OJCZYZNO

Krótkometrażowy film w reżyserii Krzysztofa Nowaka – Tyszowieckiego jest relacją z uroczystości odsłonięcia w czerwcu 1999 roku oraz poświęcenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie (czas projekcji 21 min.).0102 - TOBRUK EL-GHAZALA - 42 min. - DVD – 38.13 zł
1922 - WALKA O POLSKĘ W XX WIEKU - 43.05 zł


Rok wydania: 2010

Autor: Alina Czerniakowska

Reżyseria: Alina Czerniakowska

Scenariusz: Alina Czerniakowska

Zdjęcia: Zbigniew Napiórkowski

Powrót do spisu treści HISTORIA II WOJNA

1. Musieli zwyciężyć

Bitwa Warszawska w 1920 miała decydujący wpływ na losy Europy i świata. Odparcie najazdu bolszewickiego przez polską armię było przełomowym momentem w historii europejskiej początku XX wieku. Na przedpolach Warszawy, polska armia pod dowództwem Józefa Piłsudskiego obroniła nie tylko niepodległość Polski , ale też zapobiegła bolszewizacji Europy.


2. Powrót Paderewskiego

Ignacy Jan Paderewski - wielki patriota, artysta, obywatel świata. Zawsze służył całym sercem sprawie Polski. W filmie możemy zobaczyć i posłuchać wspomnień tych, którzy mistrza widzieli, spotykali, byli świadkami tamtych uroczystych chwil, zapadających w pamięć na zawsze.


3. Ułani, Ułani...

Kawaleria Polska, owiana chwałą w minionych wiekach. W 1939 roku stoczyła swoje ostatnie walki o Polskę. Bohaterskie , brawurowe szarże ułańskie (Mokra , Kock, Krojanty, Wólka Weglowa)pamiętne i podziwiane nawet przez wrogów.4. Zwycięstwo

Rok 1945 - zakończenie II wojny światowej. Czym dla Polski było wkroczenie "wyzwoleńczej" Armii Czerwonej i narzuconej władzy (powstanie PKWN w Moskwie).Cały świat świętował zakończenie wojny, a co się wówczas działo w Polsce, w środku Europy?1938 - WE LWOWIE 1939 – 45 DVD - 38.13 zł


Średniometrażowy film w reż. Józefa Gębskiego. Poprzez sylwetkę prof. Jerzego Węgirskiego – żołnierza AK, później wieloletniego więźnia gułagów – film mówi o zorganizowaniu konspiracji lwowskiej jesienią 1939 r. do powstańczych walk lipcowych z Niemcami w 1944 roku zakończonymi rozbrojeniem i uwięzieniem przez sowieckich sojuszników. Przedstawia epizody wojny zupełnie nieznanie współczesnemu polskiemu społeczeństwu. (czas projekcji 47 min.).

1928 - WOKÓŁ OSTREJ BRAMY DVD - 38.13 zł


Średniometrażowy film w reż. Józefa Gębskiego, film ukazuje dramatyczne Iosy Wileńszczyzny okupowanej od 1939 r. przez Sowietów, Litwinów, ponownie Sowietów i Niemców.

Po raz pierwszy prezentowane są unikalne dokumenty z odnalezionego archiwum Komendy Okręgu Wileńskiego AK oraz archiwów NKWND i KGB.(czas projekcji 50 min.).
1754 - WYBUCH WOJNY 1939-40 - 27.67 zł


"Wybuch wojny IX 1939 - V 1940" pokazuje atak hitlerowskich Niemiec na Polskę i reakcje zachodnich mocarstw. Wojenna machina III Rzeszy przetacza się przez ziemie osamotnionej Rzeczypospolitej, do Niemców dołączają armie Związku Radzieckiego. Tymczasem na Zachodzie trwa "dziwna wojna". Gazety w Paryżu głoszą, że "Francuzi nie będą umierać za Gdańsk". Linia Maginota trwa na straży bezpieczeństwa Francji. Zza horyzontu dobiega jednak złowieszczy grzmot ciężkich dział...

0092 - WYMARSZ - 105 min. - DVD – 38.13 zł


1826 - WIEDZA I PAMIĘĆ 10 FILMÓW – DVD Cena: 295.17 zł


Rok produkcji: 2009
Seria dziesięciu filmów dokumentalnych tematycznie związanych z najnowszą historią Polski, przeznaczonych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Okres od rozpoczęcia II wojny światowej do przełomu roku 89 przybliżony zostaje nie w formie akademickiego, ogólnikowego wykładu, ale przez pryzmat konkretnych wydarzeń i bohaterów tamtych czasów. W ten sposób najnowsza historia staje się czymś żywym i namacalnym. Odpowiedni i szeroki dobór tematyczny gwarantuje nauczycielom historii, wychowawcom oraz pedagogom szkolnym duże możliwości wykorzystania pakietu. Można też z niego skorzystać przy okazji rocznic i świąt narodowych. Do pakietu dołączony jest zbiór konspektów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji czy pogadanki na podstawie obejrzanych filmów i spojrzeniu z uczniami wszerszej perspektywie historycznej na treść wyemitowanego materiału. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał przyczyni się nie tylko do lepszego poznania przez młodzież najnowszej historii swojego kraju, ale także pobudzi uczucia szacunku do przeszłości i prawdy oraz wdzięczności dla bohaterów i patriotyzmu.
Filmy pokazują nieraz zupełnie nieznane fragmenty wojennych i powojennych dziejów Polski. Dobry warsztat: sugestywne relacje świadków i ciekawe materiały archiwalne sprawia, że ich wartość edukacyjna jest wysoka. Dlatego z powodzeniem mogą być pomocą w nauce historii, jak iw jej popularyzacji

I - 17 IX 1939 Data symbolizuje wydarzenia będące nożem w plecy wbitym przez Sowietów Polsce walczącej z Niemcami. Mówią żołnierze Września i Polacy z Bukowiny, którzy byli świadkami ewakuacji władz RP i wojska do Rumunii. O plądrowaniu polskich miast przez Sowietów i braniu przez nich licznych jeńców ofiar późniejszej, do dziś nieosądzonej zbrodni katyńskiej.

II - I ROZRADUJĄ SIĘ PONIŻONE KOŚCI Poruszająca opowieść o Stanisławowie, gdzie w sierpniu 1941roku gestapo urządziło rzeź polskiej inteligencji. To był największy taki niemiecki mord na ziemiach południowo-wschodnich II RP. Świadkowie, dzieci pomordowanych, mówią również o porządkowaniu od końca lat 80. - miejsca zbrodni,gdzie jeszcze pozostało sporo do zrobienia.

III - "SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA - O bohaterskiej rodzinie Ulmów z Markowej na Rzeszowszczyźnie, zamordowanej w marcu 1944 roku za ukrywanie Żydów. Uhonorowaną przez Yad Vashem rodzinę, której proces beatyfikacyjny trwa od 2003 roku, wspominają sąsiedzi, mówią o niej też historycy.

IV - PARTYZANCI SPOD ŁYSINY ;- Film traktuje o koncentracji sił Armii Krajowej w czerwcu 1944 roku w rejonie Myślenic w ramach akcji Burza . We wrześniu tegoż roku tamtejsze zgrupowanie prowadziło walki z Niemcami, którzy w odwecie dokonali krwawych pacyfikacji. Mowa jest o późniejszej niesprawiedliwości represjach, jakie spotkały AK-owców ze strony władz PRL.

V - MY OD SZTUBAKA - Dzieje oddziału NSZ i ludzi, którzy mieli wybór: śmierć, Sybir albo las. Dokumentalny zapis nieznanego fragmentu historii Żywiecczyzny w latach 1945-1947. Mowa jest także o późniejszych represjach i upamiętnianiu ich ofiar, które- nie bez trudności ;stało się możliwe dopiero w latach 90.

VI - SPALIĆ KOŚCIÓŁ - Tak zwane działania specjalne peerelowskiego MSW w stosunku do Kościoła oznaczały nie tylko inwigilację czy zakładanie podsłuchów, ale i całą masę środków jawnie bandyckich, takich jak choćby podpalanie świątyń. Film pokazuje przykłady takiego procederu w latach 60. i 70. w diecezji przemyskiej, kierowanej przez bp. Ignacego Tokarczuka.

VII - PRZEŁAMYWANIE STRACHU Dnia 7 maja 1977 roku w bramie przy ulicy Szewskiej w Krakowie znaleziono ciało Staszka Pyjasa, studenta UJ, współpracownika KOR, zamordowanego przez SB. Śmierć ta była bezpośrednim impulsem do powołania Studenckiego Komitetu Solidarności. Film opowiada historię pokolenia ludzi tworzących SKS, jednej z pierwszych opozycyjnych organizacji, która pod koniec lat 70. przełamywała strach i nieufność, prowadząc akcję pomocy i obrony represjonowanych za poglądy polityczne.

VIII MUSICIE BYĆ MOCNI !, MUSICIE BYĆ WIERNI Zapis przebiegu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, a także przygotowań do niej. Jeden ze świadków wspomina atmosferę tego niezwykłego czasu: To nie jest już PRL . Księża i świeccy nie bez racji mówią o wpływie pielgrzymki na dalsze dzieje Polski: powstanie Solidarności i jej przetrwanie w stanie wojennym.

IX SOLIDARNOŚĆ KRUSZENIE MURÓW - Przebieg operacji stanu wojennego, a także poprzedzające ją uderzenie propagandowe komunistycznej władzy. Ludzie Solidarności relacjonują pacyfikacje fabryk prze oddziały ZOMO, mówią o późniejszych protestach przeciwko stanowi wojennemu i o drugim obiegu wydawniczym.

X - - LABORATORIUM PIERIESTROJKI - Film jest swoistym podsumowaniem wiedzy historyków na temat wydarzeń lat 80. , które doprowadziły do oddania władzy przez komunistów.

Powrót do spisu treści HISTORIA II WOJNA


0099 - WESTERPLATCZYCY - 34 min.; SZESNASTU


(proces przywódców Polski Podziemnej w Moskwie) – 55 min. - DVD – 38.13 zł

0119 - Z ARCHIPELAGU GUŁAG - i DVD – 27.67 zł

1935 - Z POKOLENIA NA POKOLENIE DVD - 38.13 zł


Film w reżyserii Andrzeja Sapiji przedstawia losy trzech rodzin: polskiej, niemieckiej i żydowskiej wplątanych w wojnę na terenie Rzeczypospolitej. Dokument epoki i odpowiedź na pytanie: jak wojna wpłynęła na postawy dziadków (niegdyś żołnierzy) i następnych pokoleń - ich dzieci i wnuków. Film został zrealizowany w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej. (czas projekcji 60 min.)

0105 - ZBRODNIA KATYŃSKA - 50 min. - i DVD – 38.13 zł
1942 - ŻOŁNIERZE WYKLECI DVD - 38.13 zł


Film Wincentego Ronisza mówi o losach tysiąca uczestników powojennego podziemia zbrojnego, walczących samotnie w lasach, bez sojuszników i nadziei na zwycięstwo. O tych, którzy chcieli by Polska była rządzona przez Polaków wybranych przez cały naród.

0112 - ŻYCIORYS Z CELI ŚMIERCI (Obóz w Oświęcimiu) - 46 min. - DVD – 38.13 złPowrót do spisu treści HISTORIA

A.08 HISTORIA
UWAGA: „Kliknij” na wybrany tytuł
A.08e. CZASY PRL
0115 - GORZKIE ZWYCIĘ STWO (losy polskich żołnierzy po II Wojnie Światowej)

0123 - GÓRNICY 88

: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   92


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna