A. filmy dydaktyczne I dokumentalne


- WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 158.67 złPobieranie 2.75 Mb.
Strona91/92
Data07.05.2016
Rozmiar2.75 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

1909 - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 158.67 zł


Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Nikt nie rodzi się mówcą doskonałym. Umiejętność publicznego występowania i przemawiania, podobnie jak każdą inną, można skutecznie doskonalić i trenować. Celem tego szkolenia jest wzbogacenie Twojej wiedzy na temat wystąpień przed publicznością oraz nabycie w tym zakresie praktycznych umiejętności.Program szkolenia:

Formułowanie celu wystąpień publicznych oraz dobór formy wystąpienia w zależności od celu, który chcesz osiągnąć.

Umiejętne zaplanowanie treści interesującego wystąpienia oraz metody zbierania i organizowania informacji potrzebnych do stworzenia prezentacji.

Profesjonalna struktura prezentacji oraz sposoby wykorzystania pomocy technicznych.

Typy Twoich słuchaczy, jak ich poznać i zidentyfikować oraz w jaki sposób rozpoznać ich potrzeby i oczekiwania.

Sztuka dopasowania sposobu wypowiedzi w zależności od typu Twojego słuchacza.

Techniki panowania nad tremą i stresem.

Sekrety poprawnej wymowy, a także właściwy dobór czasu i miejsca prezentacji.

Ponadto poznasz odpowiedź na wiele interesujących Cię pytań:
Jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy? Kiedy i jak korzystać z pomocy audiowizualnych? Jak udzielić odpowiedzi na trudne pytania? Jakie są najczęściej popełniane błędy przez prelegentów?

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –

1910 - ZARZĄDZANIE CZASEM 121.77 zł


Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Czas w życiu zawodowym i osobistym to jedyna wartość, która z godziny na godzinę się zmniejsza. Nie można jej dokupić ani "rozciągnąć". Planując każdy dzień trzeba być pewnym, że to co robię przybliża mnie do osiągnięcia konkretnego celu. W pracy dobra organizacja dnia, uporządkowanie i określenie ważności zadań jest niezbędne, aby realizować swoje zadania i cele firmy.Program szkolenia:

Rola czasu – czas jako kapitał, którego nie da się odzyskać.

Czym jest zarządzanie czasem?

Kalkulacja czasu, który pozostał każdemu z nas na życie zawodowe.

Obawy i mity wokół zarządzania czasem.

Korzyści z właściwego zarządzania własnym czasem.

Rola dobrze określonych celów.

Przedstawienie zmarnowanego dnia w pracy – złe zarządzania.

Analiza wykorzystania własnego czasu – rejestr czasu.

Prezentacja dobrego zaplanowania czasu.

Omówienie celów (rodzaje celów, zasada SMART).

Cele długo, krótko i średnioterminowe.

Technika salami – dzielenia celów dużych na coraz mniejsze.

Przełożenie celów na zadania.

Podział czasu proporcjonalnie do ważności zadań.

Podział zadań na zadania ważne i pilne – metoda Eisenhowera, zadania A, B, C.

Omówienie zasady Pareto oraz połączenie jej z metodą Eisenhowera.

Plan tygodniowy i plan dzienny.

Rozpoznawanie wagi zadań do wykonania: zadania ważne i pilne jako priorytet do wykonania.

Łączenie podobnych zadań w bloki.

Dzienna lista zadań.

Sposoby zapisywania planu dnia – metody elektroniczne i tradycyjne (papier), wady i zalety tych metod.

Omówienie prawidłowego korzystania z terminarza.

Zapisywanie postępu prac nad zadaniami.

Dzienny rytm wydajności człowieka.

Złodzieje czasu i metody walki z nimi: zwlekanie z wykonywaniem zadań, przerwy w pracy,


racjonalne korzystanie z poczty i telefonów, wykonywanie zbyt wielu zadań na raz, zebrania i spotkania.

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –

1911 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 121.77 zł


Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Każdy w swojej pracy bierze udział w przedsięwzięciach(projektach).Od ich rezultatu zależy nie tylko nasza kariera, ale także wyniki osiągane przez firmę, dlatego osoby sprawnie zarządzające projektami są bardzo wysoko cenione. Skorzystaj z najlepszych światowych wzorców, naucz się prawidłowego planowania przedsięwzięć, metod ich monitorowania oraz wczesnego wykrywania zagrożeń!Program szkolenia:

Podstawy zarządzania projektami

·Definicja projektu (przedsięwzięcia), trójkąt zarządzania projektami.
·Cechy projektów, główne typy przedsięwzięć, problemy i przyczyny związane z realizacją projektów.
·Cykl życia projektu: inicjacja, planowanie, realizacja, monitorowanie oraz zamknięcie projektu.
·Konspekt projektu oraz plan projektu, konieczność planowania przedsięwzięcia. Zawartość typowego planu projektu.
·Wymagania techniczne, konieczność precyzyjnego definiowania wymagań.
·Krzywa postępu projektu, przebieg projektu przedstawiony w „postaci V”.

Podział projektu na zadania

·Złożone projekty; dlaczego przedsięwzięcia są dzielone na zadania.
·Struktura Podziału Prac (SPP); powszechnie stosowana metoda dekompozycji projektów.
·Co zawiera diagram SPP; co decyduje, które elementy mogą być na nim umieszczone.
·Dlaczego podział na zadania nie bierze pod uwagę czasu oraz zależności logicznych.
·Kiedy skończyć dzielenie zadań na podzadania; reguły pomagające ocenić czy diagram jest skończony.

Szacowanie czasu

·Problem określania czasu trwania czynności - dlaczego jest to trudne zadanie.
·Przyczyny powstawania niedokładności w szacowaniu czasu (różne umiejętności, komunikacja w zespole, niespodziewane wydarzenia).
·Problem efektywności wykorzystania czasu „zegarowego”.
·Cztery metody wspomagające określanie czasu trwania czynności.
·PERT - zastosowanie metod statystycznych w przybliżaniu czasu.
·Prawo Parkinsona i wnioski z niego wypływające w kontekście czasu.

Diagram sieciowy

·Dlaczego stosujemy diagram sieciowy? - wizualizacja przebiegu projektu oraz wyznaczanie ścieżki krytycznej.
·Jak powstaje diagram sieciowy, elementy diagramu sieciowego.
·Cztery typy relacji pomiędzy zadaniami: zakończenie - rozpoczęcie, zakończenie - zakończenie, rozpoczęcie - rozpoczęcie, rozpoczęcie -zakończenie.
·Ścieżka krytyczna, jej znaczenie oraz metoda wyznaczania.
·Strategie skracania ścieżki krytycznej (zadania równoległe, skracanie czasu zadań i inne).
·Problem dodawania wykonawców do zadań i wpływu liczby wykonawców na czas trwania zadania.

Zasoby i budżet

·Jakie zasoby występują w projekcie (wykonawcy, sprzęt, materiały)? Dlaczego należy planować wykorzystanie zasobów?
·Przypisywanie zasobów do zadań z diagramu SPP, stosowanie formularza przydziału zasobów.
·Przeciążenie wykonawców, sposoby rozwiązywania nadmiernego obciążenia pracą wykonawców przedsięwzięcia.
·Elementy budżetu projektu, wydatki związane z zasobami + pozostałe wydatki, rozłożenie wydatków w czasie.
·Rachunek przepływów pieniężnych - raport pokazujący sumaryczne wydatki w skali czasu.

Zmiany w projekcie

·Dlaczego w przedsięwzięciach pojawiają się zmiany? Mechanizm powstawania zmian w stosunku do pierwotnych założeń.
·Niebezpieczeństwa i korzyści wynikające ze zmian.
·Jak zapanować nad niekontrolowanymi zmianami w projekcie?
·Zarządzanie zmianami; formularz oceny zmiany oraz procedura obsługi zmian.
·Zawartość i funkcje typowego formularza oceny zmiany.
·Jak dobry plan projektu umożliwia ocenę skutków zmiany w kontekście harmonogramu, budżetu oraz zasobów.

Monitorowanie postępu projektu

·Dlaczego monitorowanie projektu jest ważne, wczesne wykrywanie zagrożeń dla przedsięwzięcia.
·Spotkanie oceniające projekt - metoda na sprawne przekazywanie informacji o przedsięwzięciu.
·Typy raportów o stanie projektu, przykładowa zawartość raportu o stanie projektu.
·Bramki - koncepcja pozwalająca na płynną realizację projektów, podejmowanie decyzji o ich kontynuacji lub zatrzymaniu.
·Wartość wypracowana - obiektywna metoda mierzenia statusu projektu, wskaźniki wartości wypracowanej: CV i SV.

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –

: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz


1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna