A kademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ogłaszają II konkurs na Najlepsze Biznesplany Jaki jest cel Konkursu?Pobieranie 32.49 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.49 Kb.
A

kademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ogłaszają II Konkurs na Najlepsze Biznesplany


Jaki jest cel Konkursu?
II Edycja Konkursu na Najlepsze Biznesplany do inicjatywa, której celem jest umożliwienie studentom, autorom najlepszych pomysłów na biznes założenia firmy w Akademickich inkubatorach Przedsiębiorczości poprzez zaoferowanie im kompletnego wachlarza narzędzi potrzebnych do realizacji własnych marzeń.

Jaka jest grupa docelowa?
Projekt skierowany jest do młodych osób do 30 roku życia, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a w szczególności do studentów, jako do osób o największym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem, wpływającym na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Jak wziąć udział w Konkursie?
Aby wziąć udział w Konkursie należy spisać swój pomysł na maksymalnie 3 stronach A4 i wraz z wypełnionym szablonem przesłać n adres konkurs@inkubatory.pl. Nadesłane prace poddane będą dwustopniowej ocenie. W pierwszym etapie Rady Inkubatorów, w których skład wchodzą przedstawiciele władz uczelni, dyrektorzy inkubatorów oraz przedsiębiorcy z BCC, wybiorą najlepsze pomysły, które zakwalifikują do realizacji w inkubatorze. Następnie wyłonione prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu, złożoną z ekspertów z Business Centre Club oraz przedsiębiorców.

W efekcie konkursu około 100 osób – autorów najlepszych biznesplanów rozpocznie realizację swoich wymarzonych pomysłów, zakładając firmy w AIP.

Ponadto kilka najlepszych biznesplanów zostanie nagrodzonych stypendiami pieniężnymi na rozwój firmy.

Harmonogram:
- nadsyłanie prac: 1 października – 31 października 2005 r.

- ocena prac: 1 listopada – 31 listopada 2005 r.

- uroczyste zakończenie Konkursu i nagrodzenie zwycięzców – początek grudnia 2005 r.

- rozpoczęcie działania studentów w AIP – grudzień 2005 r.Jakie są efekty I Edycji Konkursu?
Spośród nadesłanych 140 prac na I Edycję Konkursu 68 otrzymało szansę na otworzenie firmy w inkubatorze, 5 najlepszych prac uzyskało nagrody pieniężne za najlepsze projekty. Utworzone w wyniku I Edycji konkursu firmy odnoszą pierwsze sukcesy, pozyskują klientów, realizują zlecenia, niektóre z nich wypracowują już pokaźne zyski, niektóre zatrudniają dodatkowych pracowników.

Czym są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości?
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa ostatnich lat zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży. W ramach projektu młodzi Polacy mają unikalną szansę na realizację swoich marzeń biznesowych. W tej chwili w AIP działa 68 studenckich firm. Niektóre z nich mają szansę stać się w przyszłości potężnymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi setki Polaków.
Według badań przeprowadzonych wspólnie przez Studenckie Forum Business Centre Club i Ośrodek Badań Wyborczych w 2001 roku ponad 68% studentów polskich uczelni pragnie założyć
i prowadzić własnej firmy.
Jednak w obecnej sytuacji dla wielu z nich jest to prawie niemożliwe. Biurokracja, zawiłe procedury i wysokie opłaty sprawiają, iż młodej osoby nie stać dziś na założenie własnej firmy i realizację swoich marzeń. Do tego dochodzi jeszcze niska świadomość oraz praktyczna wiedza studentów w dziedzinie przedsiębiorczości, której niestety nie dostarczają nadal swoim studentom polskie uczelnie.
Dlatego też Studenckie Forum Business Centre Club stworzyło sieć 15 współpracujących ze sobą akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na najlepszych uczelniach całej Polski:


 • Uniwersytet Warszawski

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach

 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 • Uniwersytet Gdański

 • Politechnika Częstochowska

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 • Uniwersytet w Białymstoku

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Największą korzyścią dla beneficjentów projektu jest fakt, iż działając w strukturach AIP jako pion inkubatora nie muszą oni zakładać działalności gospodarczej i ponosić związanych z tym kosztów oraz ryzyka. W pierwszych, najtrudniejszych miesiącach funkcjonowania, działająca w normalnych warunkach jednostka gospodarcza musi ponosić koszty opłat rejestracyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne, wynajmu biura, rozliczeń, kosztów księgowych, porad prawnych o łącznej minimalnej kwocie 2 000 zł. I właśnie tyle zaoszczędza początkowo młody Polak działając w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.


Dzięki działaniu w AIP student nie musi również przechodzić zawiłych procedur rejestracyjnych związanych z założeniem firmy. Dopiero po uzyskaniu comiesięcznych stałych zysków wychodzi
z inkubatora i z pomocą ekspertów zakłada własną działalność gospodarczą.

Na co może liczyć osoba zakładająca firmę w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości?
1. Udostępnienie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dostęp do telefonu, faksu, komputera, drukarki i podstawowych urządzeń biurowych.

3. Działalność na zasadzie pionu w inkubatorze, dzięki czemu początkowo osoba nie musi zakładać

własnej działalności gospodarczej i ponosić dużych kosztów i ryzyka z tym związanych.

4. Prowadzenie księgowości firmy przez biuro rachunkowe (wspólne biuro rachunkowe, księgowy dla

wszystkich podmiotów w obrębie jednego inkubatora - w tym darmowe porady prawno – podatkowe

doradców podatkowych)

5. Pozyskiwanie kontaktów dzięki współpracy z firmami z Business Centra Club

6. Prawo posługiwania się znakiem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

7. Pomoc w promocji i reklamie przy pomocy agencji PR - owych i marketingowych dla większych

przedsięwzięć

8. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje (fundusze państwowe, samorządowe, UE, venture

capital, business angels, kredyty komercyjne)

9. Możliwość promocji za pomocą mediów studenckich oraz portalu inkubatory.pl

10.Doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie okresu inkubacji,

porady marketingowe, porady prawne i księgowe

11.Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w pozyskiwaniu partnerów gospodarczych

12.Opieka merytoryczna i pomoc Rady Fundacji oraz Rady Inkubatora

13.Dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach

14.Dostęp do specjalistycznej prasy i opracowań biznesowych zakapowanych i prenumerowanych

przez inkubator
Ponadto każda osoba będzie mogła liczyć na bieżącą pomoc dyrektorów inkubatorów.
Dla osób, których prace otrzymają możliwość realizacji AIP, w każdym z 15 inkubatorów zostaną przeprowadzone kompleksowe szkolenia, czego efektem będzie szczegółowe zaznajomienie
z zasadami działania w AIP, prowadzenia własnego biznesu, wszelkich transakcji, pozyskiwania środków na swoją działalność oraz przeprowadzenie treningu przedsiębiorczości (samomotywacji).

Jakie będą rezultaty konkursu?
Najważniejszym rezultatem projektu będzie fakt, iż 100 studentów, wcześniej kompleksowo przeszkolonych zacznie prowadzić własny biznes w inkubatorze, bądź to w formie własnej firmy, bądź to w formie pionu inkubatora. W przyszłości firmy te po zakończeniu okresu inkubacji staną się miejscem pracy dla kolejnej grupy młodych osób.

Etapy realizacji projektu: 1. Ogłoszenie II konkursu na najlepsze biznesplany, czyli pomysły które będą realizowane w inkubatorach – 3 października 2005 r.

12 października 2005 r. ogłoszony zostanie konkurs dla studentów na najlepsze biznesplany – pomysły, które będą realizowane w inkubatorach. Konkurs stanowi podstawowe narzędzie do promocji przedsiębiorczości i projektu.


Kapitułę Ogólnopolską stanowi Rada Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w składzie: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz (przewodniczący), Dariusz Jacek Bachalski – poseł na Sejm RP, właściciel JDJ Bachalski, Tomasz Uchman - dyrektor Instytutu Lobbingu BCC, Wiesław Zawadzki – dyrektor Biura Interwencji BCC oraz przewodniczący Studenckiego Forum BCC Dariusz Żuk. Kapituły Regionalne będą tworzyły rady inkubatorów, złożone z przedstawicieli władz uczelni, samorządu uczelni oraz Regionalnych Lóż BCC i Regionalnych SF BCC. 5-10 autorów najlepszych prac dostanie szansę realizacji swoich pomysłów w każdym z inkubatorów. Łącznie grupa ta będzie stanowić ok. 100 osób. Studenci ci zostaną kompleksowo i bezpłatnie przeszkoleni. Ponadto 10 najlepszych biznesplanów
w Polsce zostanie nagrodzonych stypendiami pieniężnymi na rozruch własnego biznesu. 1. Konferencje inaugurujące II konkurs na biznesplany (ogólnopolska oraz 15 regionalnych na uczelniach, gdzie działają inkubatory) – październik 2005 r.

Konferencje inauguracyjne odbędą się na uczelniach, gdzie funkcjonują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z udziałem władz samorządowych, władz uczelni, przedsiębiorców i studentów. Na konferencjach zaprezentowana zostanie działalność oraz oferta AIP oraz firm w nich działających, zostanie ogłoszony również II ogólnopolski konkurs na najlepsze biznesplany - pomysły studentów, które będą realizowane w każdym z inkubatorów.


W części „Panel na temat przedsiębiorczości” udział wezmą również prelegenci: znani lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz lokalnych, którzy będą zachęcać studentów do działalności na własny rachunek poprzez funkcjonowanie w inkubatorach. Będą to przedsiębiorcy, którzy swoim życiem i doświadczeniem pokazują, że warto zaryzykować i założyć własną firmę. Wnioskodawca ma tu na myśli przede wszystkim prezesów, właścicieli prężnie działających lokalnych firm. Takie firmy w większości zrzeszone są w Business Centre Club.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładu gości tego pokroju ma na celu przedstawienie „Best Practices”, czyli najlepszych przykładów stworzenia często od zera wielkich przedsiębiorstw. Prelegent taki opowie zebranym o własnym sukcesie w biznesie, jak powstał, jak od podstaw udało mu się go stworzyć. Ma to na celu ukazanie uczestnikom konferencji możliwości posiadania własnej firmy jako alternatywy dla pracy na etacie oraz nakłonienie ich do udziału w projekcie.
W konferencji udział weźmie również przedstawiciel władz samorządowych, urzędu pracy lub innych instytucji wspierających młodych przedsiębiorczych Polaków. Część ta ma na celu zachęcenie studentów do zakładania własnych firm poprzez ukazanie ułatwień i różnych form pomocy dla przedsiębiorców ze strony państwa. 1. Ogólnopolska akcja promująca ideę przedsiębiorczości i projekt konkursu w AIP w mediach oraz na uczelniach (plakaty, ulotki, info w mediach, konferencje) – 1 października – 31 października 2005 r.

W ramach zaproszenia do udziału w II konkursie na najlepsze pomysły, które będą realizowane w inkubatorach zostaną wydrukowane materiały promocyjne:

- foldery informujące o projekcie,

- plakaty i ulotki konkursowe.


Materiały te zostaną rozkolportowane przede wszystkim w ośrodkach akademickich, gdzie działają inkubatory do instytucji, zajmujących się promocją zatrudnienia i działaniami na rzecz ludzi młodych (m.in. Uczelnie Wyższe, PUP-y, Fundacje Rozwoju Regionalnego, Urzędy Miasta, Gminy, tablice ogłoszeniowe, siedziba poczty, ogłoszenia parafialne).
Ważnym elementem kampanii promującej konkurs będzie współpraca z uczelniami, biurami karier, organizacjami młodzieżowymi oraz samorządami studentów. Regionalne struktury Studenckiego Forum BCC zajmą się bezpośrednimi kontaktami z potencjalnymi uczestnikami projektu poprzez m.in. grupy dyskusyjne organizacji młodzieżowych, strony internetowe, mailing do studentów.
W celu bezpośredniego kontaktu zorganizowane zostaną na uczelniach spotkania ze studentami – informacyjno-szkoleniowe „Jak założyć firmę w AIP?”
W ramach patronatu medialnego nad projektem najpopularniejszych ogólnopolskich mediów, jak też i lokalnych ukażą się informacje o projekcie w prasie, audycje w radio oraz reportaże w telewizji. Ma to na celu dotarcie z informacją o projekcie do jak najszerszego kręgu potencjalnych beneficjentów projektu. 1. Uroczysta ogólnopolska konferencja, rozstrzygająca II konkurs na najlepszy biznesplan do inkubatorów – listopad 2005 r.

Najlepsze pomysły w Polsce zostaną wybrane przez Kapitułę Konkursu. Natomiast w poszczególnych inkubatorach najlepsze biznesplany, które będą realizowane w tychże inkubatorach wybiorą dyrektorzy AIP wraz z członkami Rad poszczególnych inkubatorów (władze uczelni, władze Loży Regionalnej BCC, itp.).


Konferencja odbędzie się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie lub w jednej z uczelni, gdzie działa inkubator z udziałem władz uczelni, patronów projektu, władz, studentów oraz mediów. Podczas konferencji zostanie ogłoszone i nagrodzone 5 najlepszych biznesplanów. Nagrodami będą stypendia pieniężne na rozpoczęcie realizacji swojego pomysłu w inkubatorze. 1. Warsztaty dla osób, rozpoczynających działanie w AIP – listopad 2005 r.

W ramach II konkursu na najlepsze pomysły zostanie wyłonionych 5-10 osób w każdym z 15 inkubatorów, które będą miały szansę realizacji swoich pomysłów w inkubatorach.


Dla tych osób w każdym z inkubatorów zostanie przeprowadzony cykl szkoleń złożony z kilku części:

 • Warsztaty z zakresu działania w inkubatorze oraz prowadzenia własnej firmy w inkubatorze, a po okresie inkubacji w warunkach prawdziwej konkurencji.

 • Warsztaty z zakresu pozyskiwania informacji oraz środków na działalność swojej firmy w inkubatorze,

 • Warsztaty z zakresu, jak poruszać się na rynku biznesowym,

 • Trening przedsiębiorczość, prowadzony przez prof. dr hab. Jana D. Antoszkiewicza, sprawdzony na studentach Szkoły Głównej Handlowej oparty na motywacji.

 • Konsultacje z przedsiębiorcami.Szczegółowe informacje na stronie:
www.ug.inkubatory.pl


www.inkubatory.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna