A zwierzęta kręgowce ssakiPobieranie 33.64 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.64 Kb.
ZAŁĄCZNIK V
GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH POZYSKIWANIE ZE STANU DZIKIEGO I EKSPLOATACJA MOGĄ PODLEGAĆ DZIAŁANIOM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
Gatunki wymienione w niniejszym Załączniku wskazane są przez:

– nazwę gatunku albo podgatunku lub

– grupę gatunków należących do wyższego taksonu lub do wyznaczonej części tego taksonu.
Skrót „ssp.” po nazwie rodziny lub rodzaju oznacza wszystkie gatunki należące do tej rodziny lub rodzaju.
(a) ZWIERZĘTA
KRĘGOWCE
SSAKI
RODENTIA
Castoridae

Castor fiber (populacje fińskie, szwedzkie, łotewskie, estońskie oraz polskie)

CricetidaeCricetus cricetus (populacje węgierskie)
CARNIVORA
Canidae

Canis aureus

Canis lupus (populacje hiszpańskie na północ od Duero; populacje greckie na północ od 39 równoleżnika, populacje fińskie w ramach obszaru zarządzania populacją reniferów określoną w ustępie 2 fińskiej ustawy nr 848/90 z dnia 14 września 1990 r. o zarządzaniu populacją reniferów, populacje łotewskie,litewskie, estońskie, polskie i słowackie)
Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius
Felidae

Lynx lynx (populacja estońska)
Phocidae
Wszystkie gatunki niewymienione w załączniku IV
Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon
DUPLICIDENTATA
Leporidae

Lepus timidus
ARTIODACTYLA
Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (z wyjątkiem Capra pyrenaica pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (z wyjątkiem Rupicapra rupicapra balcanica,

Rupicapra rupicapra ornata oraz Rupicapra rupicapra tatrica)
PŁAZY
ANURA
Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria
RYBY
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae

Wszystkie gatunki niewymienione w załączniku IV


CLUPEIFORMES
Clupeidae

Alosa spp.
SALMONIFORMES
Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus – anadromiczne populacje w niektórych sektorach Morza Północnego)

Hucho hucho

Salmo salar (tylko słodkowodne)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus
SILURIFORMES
Siluridae

Silurus aristotelis
PERCIFORMES
Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel
BEZKRĘGOWCE
COELENTERATA
CNIDARIA

Corallium rubrum
MOLLUSCA
GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia
BIVALVIA - UNIONOIDA
Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera
Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

HirudinidaeHirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA - DECAPODA

AstacidaeAstacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium
Scyllaridae

Scyllarides latus
INSECTA - LEPIDOPTERA
Saturniidae

Graellsia isabellae
(b) ROŚLINY
ALGAE
RHODOPHYTA
CORALLINACEAE
Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin
LICHENES
CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA
MUSCI
LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.
SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (z wyjątkiem Sphagnum pylaisii Brid.)
PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE
AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAEArnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells
CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.
IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler
LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber
LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.
LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.
PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner
ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.”.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna