A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”Pobieranie 17.13 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar17.13 Kb.
(A11)

………………………………

pieczątka jednostki

Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia


pn.: „ ………………………………………..”Nr raty

Kwota raty w zł

Planowane terminy złożenia dokumentów do rozliczenia

(dd-mm-rrrr)

całkowita

w tym:

Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Koszty/wydatki bieżące

1

2

3

4

5

1

2

3Razem

………………………………… ……………………………..

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
........................, dnia ............................... r.Pobieranie 17.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna