A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „Pobieranie 7.81 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar7.81 Kb.
(A14-1)
................................, dnia .....................r.

..........................................

pieczątka jednostki

O Ś W I A D C Z E N I E


o terminach realizacji zadania

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczam/y*, że zadanie pn.: „……………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………” zostanie/ zostało* rozpoczęte w dniu ……………….. r. oraz zostało/ zostanie* zakończone w dniu ………………… r.


…………………...................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentującychJednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

* niewłaściwe skreślić


: pub -> files -> file -> 2014
2014 -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Nazwa przedsięwzięcia
2014 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2014 -> O Ś wiadczeni e
2014 -> Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

Pobieranie 7.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna