A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p nPobieranie 8.06 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar8.06 Kb.
(A15)
................................, dnia 27 kwietnia 2016 r.

............................................

pieczątka jednostki

O Ś W I A D C Z E N I E


o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia

oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia

Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p.n.: ………………….……………….…………………

………………………………………………………………………………………………………….” zostało ujęte w planie finansowym* / budżecie*.

Na pokrycie kosztów jego realizacji zostały zabezpieczone środki finansowe zgodnie z zestawieniem źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia.

Ponadto oświadczam/y*, że rozliczenie kosztów przedsięwzięcia dokonane zostanie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.


.….….…..……………… …………………………………………

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślićPobieranie 8.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna