A15 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym/budżecie Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.:„Pobieranie 6.64 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar6.64 Kb.
(A15-1)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym/budżecie

Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.:„………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………….” zostało ujęte w planie finansowym/budżecie*.
Na pokrycie kosztów jego realizacji zostały zabezpieczone środki finansowe zgodnie z zestawieniem źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia.

………………………… ………..……………………………………..………


Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna