A5 ursynów I linii metra w warszawie spis zawartośCIPobieranie 25.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar25.07 Kb.

MT-A5-35-46FD/01
BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A5 URSYNÓW METRA WARSZAWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY DODATKOWEJ WINDY PRZY PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI

A5 URSYNÓW I LINII METRA W WARSZAWIE


SPIS ZAWARTOŚCI


1.

Aneks do opisu technicznego P.B

MT-A5-35- 46FD./01

2.

Rzuty i przekroje trzonu windy – gabaryty i zabezpieczenie wykopu podszybia trzonu windy………………………………....................1:50

MT-A5-35-46FD /02

3.

Zbrojenie trzonu windy …………………………………..….........1:25

MT-A5-35-46FD /03


4.

Zadaszenia nad przystankami windy

MT-A5-35-45FD/04

.
.
Specyfikacje techniczne

MT-A5-35-45FD/S


BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A5 URSYNÓW METRA WARSZAWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY DODATKOWEJ WINDY W PRZY PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI A5 URSYNÓW I LINII METRA W WARSZAWIE

ANEKS DO OPISU TECHNICZNEGO OPISU TECHNICZNEGO

Projektu Budowlanego nr - 46FC/01

1.Niniejszy aneks zawiera uzupełnienie i uszczegółowienia do opisu technicznego P.B. w zakresie szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, zabezpieczenia wykopu i detali architektonicznych. Pozostałe ustalenia jak opisie w P.B.2. Realizacja trzonu windy

Trzon windy będzie przybudowany do ściany przejścia płd- zachodniego. Część podziemną trzonu - podszybie – należy bezwzględnie realizować w wykopie umocnionym wbijanymi wypraskami i rozpieranym aby nie spowodować destabilizacji skarpy.

Konstrukcja trzonu będzie przybudowana do ściany przejścia podziemnego i połączona wykotwieniami wklejanymi. Geometria w trzonu -usytuowanie otworów drzwiowych - może ulec niewielkim korektom w dostosowaniu do:

-po dostarczeniu przez Producenta projektu nietypowego urządzenia dźwigowego

-po okreśłeniu rzeczywistego usytuowania i geometrii ściany przejścia po zdjęciu

kamieniarki;

- po wykonaniu pomiarów rzeczywistych rzędnych dolnego i górnego poziomu przystanków

windy.


Korekty zostaną wprowadzone w ramach nadzoru.

3. Zasilanie windy

Zasilanie windy przewiduje się z podstacji trakcyjno energetycznej z rozdzielniy RGnn z pola nr 12.9 kablem nie rozprzestrzeniającym płomienia i nie wydzielającym toksycznych gazów typu N2XH 5x16. Kabel należy poprowadzić w podperoniu na istniejącej półce nr 4 (licząc od dołu), po stronie wschodniej do pomieszczenia nr 211 ( na antresoli południowej ). Z pomieszczenia nr 211 kabel poprowadzić w przejściu podziemnym nad stropem podwieszonym do rozdzielnicy zasilającej windę podnośnikową.

Z pomieszczenia 211 z rozdzielni RS4 do szybu windy należy doprowadzić przewód N2XH 3x2,5 dla zasilenia grzejnika ogrzewania szybu o mocy 3 kW wyposażonego w termostat, zamontowanego na dole szybu. Z pomieszczenia 211 z rozdzielnicy TO4 do szybu windy należy doprowadzić przewód N2XH 3x2,5 dla oświetlenia szybu.

Powyższe przewody należy prowadzić trasą obok kabla zasilającego.

Pobór mocy przez napęd windy wynosi 5kW na napięciu 230/400V.

Spadek napięcia w kablu zasilającym od podstacji trakcyjno energetycznej delta U=0,96%.Pomiędzy kabiną windy a pomieszczeniem dyspozytorni stacyjnej nr 110 należy wykonać połączenie intercomowe. Pomiędzy rozdzielnicą windy a pomieszczeniem 110 należy poprowadzić kabel NTKSXekw 7x2x0.8 w celu monitorowania windy na komputerze sterowania i nadzoru. Przewiduje się przesłane następujących sygnałów : jazda góra /dół, zatrzymanie na przystanku, awaryjne zatrzymanie, brak zasilania. Kabel należy prowadzić w istniejącym korytku trasą obok kabla sterowania oświetleniem prowadzonego z rozdzielnicy TO4 do pomieszczenia 110.


B.P. Metroprojekt sp. z o.o. – Warszawa

: Archiwum -> DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWA DODATKOWEJ WINDY -> PROJEKT A5 -> WINDA A5
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
WINDA A5 -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
WINDA A5 -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
WINDA A5 -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
WINDA A5 -> Warszawa ul. K. E. N stacja A5 – Ursynów na działce 15/7 ( władający zdm) obręb 1-10- 08

Pobieranie 25.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna