Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 ElblągPobieranie 143.44 Kb.
Strona3/3
Data29.04.2016
Rozmiar143.44 Kb.
1   2   3

Apteka przy ul. 1 Maja 54 w Szumowie

 • 18 01 08, tj. przeterminowane leki cytotoksyczne, w ilości 0,010 Mg/rok;

 • 18 01 09, tj. chemikalia i leki inne niż w 18 01 08, w ilości do 0,02 Mg/rok;

 1. MIDEX LTD Sp. z o.o., ul. Cypryjska 2A, 02-761 Warszawa

Miejsce wytwarzania odpadów: Stacja Paliw w Mężeninie 18-312 Rutki

 • 13 02 05, odpadowe oleje w ilości do 0,10 Mg/rok

 1. Apteka Andrzej Giro, Pl. Sikorskiego 2, 18-300 Zambrów

Apteka przy ul. Pl. Sikorskiego 2 w Zambrowie

 • 18 01 09, leki i przeterminowane chemikalia, w ilości do 0,10 Mg/rok;

 1. Apteka Zofia I Krzysztof Gosiewscy, Al. Woj Pl. 42, 18-300 Zambrów

Apteka przy ul. Al. Woj. Pol. 42 w Zambrowie

 • 18 01 09, leki i przeterminowane chemikalia, w ilości do 0,10 Mg/rok

 1. Telekomunikacja Polska, Pion Administracji Obszar w Białymstoku,

ul. Cieszyńska 3A, 15-371 Białystok, zarejestrowany pod nr RI. 7623-

Miejsce wytwarzania odpadów: Punkty na terenie powiatu • 16 02 13, tj. zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, w ilości 0,001 Mg/rok; i zużyte monitory komputerowe w ilości 0,02 Mg/rok;

 • 16 06 01, elektrolit z baterii i akumulatorów, w ilości do 0,10 Mg/rok

 • 13 02 05, oleje smarowe w ilości 0,02 Mg/rok.

 1. Mała Gastronomia, Bar „Pod Kasztanem” Stanisław Czerwonko;

ul. Białostocka 15, 18-300 Zambrów, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 128/05.

Miejsce wytwarzania odpadów:

Bar, ul. Białostocka 15, 18-300 Zambrów

Są to następujące rodzaje odpadów: • 16 02 13, tj. zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne w), w ilości 30 szt/rok;

 • 02 01 03, tj. odpadowa masa roślinna, w ilości 0,016 Mg/rok;

 • 16 03 80, tj. produkty spożywcze przeterminowane, w ilości 0,07 Mg/rok;

 • 15 01 01, tj. opakowania z papieru i tektury, w ilości 0,05 Mg/rok;

 • 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 0,05 Mg/rok;

 • 15 01 07, tj. opakowania ze szkła, w ilości 0,07 Mg/rok;

 • 15 01 04, tj. opakowania z metali, w ilości 0,01 Mg/rok;

 • 15 01 05, tj. opakowania wielomateriałowe, w ilości 0,005 Mg/rok;

 • 20 03 01, tj. niesegregowane odpady komunalne, w ilości 0,500 Mg/rok. 1. Prywatny Gabinet Lekarski, Bogusław Stanisław Sycz, ul. 11 Listopada 1/1,

18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 4/06

Miejsce wytwarzania odpadów:

Gabinet przy ul. 11 Listopada 1/1 w Rutkach.

Są to następujące odpady:

- o kodzie 18 01 03, tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze ...., w ilości 9,5 kg/rok.

83. „BEMEX” w Zambrowie, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 15/06.

Miejsce wytwarzania odpadów; ul. Legionowa 11, 18-300 Zambrów

- o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 17 05 04, odpady z rozbiórki obiektów budowlanych

84. Lecznica dla Zwierząt, Sylwester Kulesza, ul. Zawadzka 28, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 17/06.

Miejsce wytwarzania odpadów : Lecznica.

Są to odpady 18 02 02 w ilości 0,01 Mg/rok

85. KRUS Oddział Regionalny w Zambrowie, Ob. Zambrowa 4, 18-300 Zambrów, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 19/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: budynek KRUS w Zambrowie

Są to następujące odpady:

- o kodzie 15 01 01, makulatura, w ilości 0,50 Mg/rok

- o kodzie 16 01 08, elementy zawierające rtęć, w ilości 0,001 Mg/rok

- o kodzie 17 04 05, odpady metalowe, w ilości 0,1 Mg/rok.

- o kodzie 16 01 03, zużyte opony w ilości 0,1 Mg/rok

86. Gabinet Stomatologiczny Beata Zalewska, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 20/06

Miejsce wytwarzania odpadów pochodzenia medycznego: gabinet stomatologiczny

- o kodzie 18 01 03, w ilości 0,06 Mg/rok

- o kodzie 18 01 07, w ilości 0,005 Mg/rok

- o kodzie 18 01 10, w ilości 0,00001 Mg/rok

- o kodzie 16 02 13, w ilości 1/rok

87. Inochłod – Serwis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 7, 88-160 Janikowo, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 23/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: sieć sklepów POLOmarket w Zambrowie

- o kodzie 13 02 06, w ilości 0,023 Mg/rok

- o kodzie 14 06 01, w ilości 0,05 Mg/rok

- o kodzie 16 02 13, w ilości 0,024 Mg/rok

88. Praktyka Lekarza Rodzinnego, Bogdan Zaremba, ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 24/06.

Miejsce wytwarzania odpadów pochodzenia medycznego: gabinet lekarski

- o kodzie 18 01 03, w ilości 0,020 Mg/rok

- o kodzie 18 01 07, w ilości 0,001 Mg/rok

- o kodzie 20 01 21, w ilości 3 szt/rok

89. Praktyka Lekarza Rodzinnego, Hanna Zaremba, ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 25/06.

Miejsce wytwarzania odpadów pochodzenia medycznego: gabinet lekarski

- o kodzie18 01 03, w ilości 0,020 Mg/rok

- o kodzie 18 01 -07, w ilości 0,001 Mg/rok

- o kodzie 20 01 21, w ilości 3 szt/rok

90. Specj. Zakład Ochrony Środowiska, „EKO-TOX”, ul. Krótka 3, 47-440 Nędza zarejestrowany pod nr RI. 7623- 26/06.

Usługi w firmach na terenie powiatu

- o kodzie 16 02 13, w ilości 0,015 Mg/rok

- o kodzie 18 02 05, chemikalia, w ilości 0,065 Mg/rok

- o kodzie 18 02 02, w ilości 0,015 Mg/rok

91. Usługi Stolarskie Wyrób i sprzedaż Trumien, Adamski Zenon, ul. Tartak Stary 22, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 29/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: zakład przy ul. Tartak Stary w Rutkach

- o kodzie 03 01 05, w ilości 5,00 Mg/rok

- o kodzie 15 01 01, w ilości 0,02 Mg/rok

- o kodzie 15 01 02, w ilości 0,25 Mg/rok

- o kodzie 15 01 04, w ilości 0,01 Mg/rok

- o kodzie 15 01 07, w ilości 0,02 Mg/rok

92. „KAMIEŃ-PRO” Paweł Wojciechowicz, ul. Długa 14, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 30/06

Miejsce wytwarzania odpadów: Zakład przy ul Długiej 14 w Rutkach

- o kodzie 01 04 08, w ilości 4,0 Mg/rok

- o kodzie 01 04 12, w ilości 4,0 Mg/rok

- o kodzie 01 04 13, w ilości 15,0 Mg/rok

- o kodzie 19 10 01, w ilości 0,150 Mg/rok

- o kodzie 20 01 21, w ilości 4 szt/rok

93. PPHU „KOVAL” Jacek Kowalewski, ul. Łomżyńska 8, 18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 31/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: Zakład ul. Łomżyńska w Rutkach

- o kodzie 03 01 05, w ilości 1,0 Mg/rok

- o kodzie 15 01 01, w ilości 1,0 Mg/rok

- o kodzie 15 01 02, w ilości 0,1 Mg/rok

- o kodzie 15 01 07, w ilości -0,2 Mg/rok

- o kodzie 20 01 21, w ilości 5 szt/rok

- o kodzie 20 03 01,

94. Wydobywanie i Sprzedaż Kruszywa Naturalnego, Złoże Mężenin, Szlasy Lipno 23,

18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 32/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: kopalnia złoża „Mężenin”

- o kodzie 01 04 08, w ilości 50,0 Mg/rok

95. Zakład Mechaniki Pojazdowej, Krzysztof Perkowski, ul. 11 Listopada 12,

18-312 Rutki, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 33/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: Zakład przy ul. 11 Listopada12 w Rutkach

- o kodzie 13 02 08, w ilości 0,06 Mg/rok

- o kodzie 16 01 07, w ilości 0,02 Mg/rok

- o kodzie 16 01 12, w ilości0,02 Mg/rok

- o kodzie 16 01 17, w ilości 1,5 Mg/rok

96. Zakład Stolarski, Zelwerowicz Piotr, 18-312 Rutki, ul. Długa 64, zarejestrowany pod nr RI. 7623- 20/08. Regon: 450 20 56 01

Miejsce wytwarzania odpadów: Zakład Stolarski, ul. Długa 64 w Rutkach.

- o kodzie 03 01 05, tj. trociny, wióry, ścinki drewna, w ilości 5,000 Mg/rok;

- o kodzie 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 0,015 Mg/rok;

- o kodzie 15 01 04, tj. opakowania z metalu, w ilości 0,010 Mg/rok.

97. JERONIMO MARTINS Dystrybucja S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn,

Zarejestrowany pod nr RI. 7623- 36/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: Sklep Biedronka przy ul. Mazowieckiej 2 w Zambrowie.

- o kodzie 15 01 01, tj. opakowania z papieru i tektury, w ilości 30,00 Mg/rok;

- o kodzie 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 6,00 Mg/rok;

- o kodzie 16 03 80, tj. produkty spożywcze przeterminowane, w ilości 0,50 mg/rok;

- o kodzie 15 01 03, tj. odpady opakowaniowe z drewna, w ilości 8,00 Mg/rok;

- o kodzie 08 03 18, tj. odpadowy toner drukarski, w ilości 0,30 Mg/rok;

- o kodzie 16 02 13, tj. zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, w ilości 0,030 Mg/rok.

98.Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego; ul. Sikorskiego 156,

18-400 Łomża. Zarejestrowany pod nr RI. 7623- 46/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: teren powiatu - remonty dróg.

Są to odpady o kodzie:

17 01 81.
99. KOZAK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe; ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa,

Zarejestrowany pod nr RI. 7623-39/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: teren powiatu czyszczenie serwisowanie urządzeń separatory osadniki, piaskowniki, łapacze olejów

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 02 07 05, tj. osady z oczyszczalni

- o kodzie 07 06 12, tj. osady z oczyszczalni inne niż w 02 07 05

- o kodzie 16 07 99, tj. inne nie wymienione odpady

- o kodzie 10 08 01, tj. skratki

- o kodzie 19 08 02, tj. zawartość piaskowników

- o kodzie 19 08 09, tj. tłuszcze i mieszaniny olejów

- o kodzie 19 08 99, tj. inne nie wymienione odpady

100. Ubojnia Bydła „ANMAR” sp. j. Andrzej Zalewski, Marek Ciborowski; Falki 4,

18-312 Rutki – zarejestrowany : RI. 7623-47/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: ubojnia w miejscowości Falki nr 4, 18-312 Rutki

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 02 01 06, tj. odchody zwierzęce, w ilości 10 Mg/rok;

- o kodzie 02 02 81, tj. odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał wysokiego ryzyka, krew przeżuwaczy, w ilości 50 Mg/rok;

- o kodzie 02 02 81, tj. odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał wysokiego ryzyka, mierzwa, w ilości 30 Mg/rok;

- o kodzie 02 02 02, tj. odpadowa tkanka zwierzęca, w ilości 100 Mg/rok;

- o kodzie 02 02 81, tj. odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, odpady SRM, w ilości 100 Mg/rok;

- o kodzie 02 02 99, tj. inne nie wymienione odpady, skóry bydlęce, w ilości 100 Mg/rok;

- o kodzie 20 01 36, tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, tonery drukarskie, w ilości 2 szt/rok;

- o kodzie 20 01 21, tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy, lampy jarzeniowe, w ilości 0,005 Mg/rok;

- o kodzie 20 03 01, tj. nie segregowane odpady komunalne, w ilości 5 Mg/rok.

101. „P.W. TAKO” Sp. z o.o.; ul. Batalionów Chłopskich 2, 42-680 Tarnowskie Góry. Zarejestrowany: RI. 7623-50/06.

Miejsce wytwarzania odpadów: teren powiatu.

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 17 02 03, tj. tworzywa sztuczne, w ilości 0,1 Mg/rok;

- o kodzie 12 01 13, tj. odpady spawalnicze, w ilości 0,01 Mg/rok;

- o kodzie 12 01 21, zużyte materiały szlifierskie, w ilości 0,05 mg/rok;

- o kodzie 17 04 05, żelazo i stal, w ilości 2,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 01 01, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, w ilości 10,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie inne3 niż wymienione w 17 05 03, w ilości 20,00 Mg/rok;

- o kodzie 15 02 03, tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, w ilości 1,00 Mg/rok;

- o kodzie 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 1,00 Mg/rok;

- o kodzie 12 01 99, tj. inne niewymienione odpady, w ilości 1,00 Mg/rok.

102. Przedsiębiorstwo Handlowe GUMPOL, Bogdan Kaczyński, ul. Mazowiecka 57,

18-300 Zambrów, STACJA POLMOZBYT, ul. Magazynowa 18. – przyjęcie informacji: RI. 7623- 52/06 z dnia 02.10.2006r.

Miejsce wytwarzania odpadów: GUMPOL ul. Mazowiecka 57, 18-300 Zambrów i STACJA POLMOZBYT, ul. Magazynowa 18, 18-300 Zambrów.

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 15 01 01, tj. odpady z papieru i tektury, w ilości 0,600 Mg/rok;

- o kodzie 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 0,200 Mg/rok;

- o kodzie 20 03 01, tj. niesegregowane odpady komunalne, w ilości 2,400 Mg/rok;

- o kodzie 17 04 07, tj. mieszaniny metali, w ilości 1,700 Mg/rok;

- o kodzie 16 01 03, tj. zużyte opony, w ilości 2,000 Mg/rok;

- o kodzie 08 03 18, tj. odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17, w ilości 0,090 Mg/rok.

103. Zakład Zieleni, Jarosław Dłużniewski, ul. Mazowiecka 53, 18-300 Zambrów

- ,przyjęcie informacji: RI. 7623-57/06 z dnia 17.10.2006r.Są to następujące rodzaje odpadów:

- 20 02 01, tj. odpady ulegające biodegradacji;

- 17 01 01, tj. odpady z betonu oraz gruz betonowy;

- 15 01 01, tj. opakowania z papieru i tektury;

- 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych;

- 20 03 01, tj. niesegregowane odpady komunalne;

- 17 04 07, tj. mieszaniny metali;

- 16 01 03, tj. zużyte opony;

- 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż w 17 05 03;

- 08 03 18, tj. odpadowy toner drukarski.

Miejsce wytwarzania odpadów: ul. Mazowiecka 53, 18-300 Zambrów.

104. Transport Drogowy – ciężarowy, Wojciech Walenda, ul. Raginisa 3/17, 18-300 Zambrów – przyjęta RI. 7623-59/06 ( do uzupełnienia jej zakresu);

105. PPHU „EKO-MIX” ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław

Przyjęta: RI. 7623- 61/06 z dnia 12.12.2006r.

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 17 01 07, tj. zmieszane odpady z betonu;

- o kodzie 17 03 80, tj. odpadowa papa;

- o kodzie 17 04 05, tj. żelazo i stal;

- o kodzie 17 06 04, tj. materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03.

105. NZOZ „MEDICO” ul. Podleśna 45, 18-300 Zambrów

Przyjęta dnia 27.12.2006r. nr RI. 7623- 65/06

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 18 01 03, tj. opatrunki, igły, strzykawki itp., w ilości 0,015 Mg/rok

-o kodzie 18 01 10, tj. amalgamat dentystyczny, w ilości 0,001 Mg/rok

- o kodzie 18 01 02, tj. części ciała, w ilości 0,001 Mg/rok.
106. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONTEX” ul. Sadowa 2, 18-300 Zambrów

Informacja przyjęta dnia 15.12.2006r. nr RI. 7623- 63/06

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 15 01 01 , opakowania z papieru i tektury, w ilości 2, 600 Mg/rok

- o kodzie 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 1,800 Mg/rok

- o kodzie 20 03 021, tj. niesegregowane odpady komunalne, w ilości 0,500 Mg/rok

- o kodzie 08 03 18, tj. odpadowy toner drukarski, w ilości 0,090 Mg/rok.

107. ISSA - Usługi Weterynaryjne, Świerżewski Piotr

Długobórz Pierwszy 41A, 18-300 Zambrów

Informacja przyjęta dnia 28.02.2007r. nr RI. 7623-8/07

Są to następujące rodzaje odpadów:

- 18 02 01, tj. narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, w ilości 0,001 Mg/rok

- 18 02 02, tj. inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze,

w ilości 0,001 Mg/rok

- 18 02 05, tj. chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje

niebezpieczne, w ilości 0,001 Mg/rok

- 18 02 06, tj. chemikalia w tym odczynniki chemiczne bez substancji niebezpiecznych,

w ilości 0,002 Mg/rok

- 18 02 08, tj. leki inne niż wymienione w kodzie 18 02 07, w ilości 0,001 Mg/rok

- 16 02 13, tj. zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne elementy,

w ilości 0,0005 Mg/rok.

108. Poradnia Lekarska, Urszula Gacparska,ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów

Informacja przyjęta: nr RI. 7623-9/07, z dnia 12.03.2007r.Są to odpady o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok

109. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Danuta Kowalczyk,

ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów

- Informacja przyjęta nr RI. 7623-10/07, z dnia 12.03.2007r.

Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok.

110. Prywatny Gabinet Lekarski, Jerzy Tarka, ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów

Informacja przyjęta: nr RI. 7623011/07, z dnia 12.03.2007r.

Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok

111. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Teresa Jurska,

ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów

Informacja przyjęta nr RI. 7623-12/07, z dnia 12.03.2007r.Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok

112. Niepubliczny ZOZ „LEKMED”, Zdzisława Gołębiewska, ul. Białostocka 24,

18-300 Zambrów

informacja przyjęta: nr RI. 7623-13/07, z dnia 12.03.2007r.Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok

113. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Marek Zdrodowski,

ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów

informacja przyjęta: nr RI. 7623-14/07, z dnia 12.03.2007r.Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok

114. Niepubliczny ZOZ „MEDYK”, ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów

informacja przyjęta: nr RI. 7623-15/07, z dnia 12.03.2007r.

Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie 18 01 03, w ilości 0,050 Mg/rok.

115. „TRUMEX” s.c. Bogdan Czartoryski, Wanda Giro, ul. Wyzwolenia 30,

18-305 Szumowo

- informacja przyjęta: nr RI. 7623-19/07 z dnia 18.04.2007r.

Są to następujące odpady:

- o kodzie 03 01 01, tj. odpady kory i korka z przetwórstwa drewna,

w ilości 3,000 Mg/rok

- o kodzie 19 01 14, tj. popioły lotne ze spalania trocin, w ilości 10,000 Mg/rok

- o kodzie 08 01 16, tj. szlamy wodne zawierające farby i lakiery, w ilości 0,080 Mg/rok

- o kodzie 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 0,050 Mg/rok

- o kodzie 15 01 10, tj. opakowania zawierające pozostałości substancji

niebezpiecznych, w ilości 0,080 Mg/rok.

116. STACON TIS DUSZAK Spółka Jawna; ul. Ogrodowa 5, 07-420 Kadzidło

- informacja przyjęta : nr RI. 7623-28/07 z dnia 2007.06.19.

Są to następujące rodzaje odpadów, które mogą być wytwarzane podczas świadczenia

usług na terenie Powiatu:

- o kodzie 17 01 01, tj. odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

w ilości 500 Mg/rok;

- o kodzie 17 03 80, tj. odpadowa papa, w ilości 2,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 06 04, tj. materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

w ilości 1,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 01 02, tj. gruz ceglany, w ilości 30,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 04 05, tj. żelazo i stal, w ilości 50,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 02 03, tj. tworzywa sztuczne, w ilości 10,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 01 03, tj. odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia, w ilości 50,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 01 80, tj. usunięte tynki, tapety, okleiny itp., w ilości 50,00 Mg/rok;

- o kodzie 17 08 02, tj. materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01, w ilości 20,00 Mg/rok.

117. Szwedzkie Biuro Techniczne Sp. z o.o.; ul. Floriana 3/5,

04-664 Warszawa –informacja przyjęta nr RI. 7623-30/07, z dnia 17.07.2007r.

Są to następujące rodzaje odpadów, które mogą być wytwarzane podczas prowadzonej

działalności na terenie gminy Rutki.

- o kodzie 16 01 07, tj. filtry olejowe,

- o kodzie 13 02 05, tj. mineralny olej silnikowy nie zawierający związków

chlorowcoorganicznych,

- o kodzie 16 06 01, tj. akumulatory ołowiowe,

118. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz, Aleja Józefa Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża – informacja przyjęta nr RI. 7623-35/07, z dnia 31.07.2007r.

Są to następujące rodzaje odpadów, wytwarzanych w Zakładzie Produkcji Betonu i Wyrobów Betonowych w Zambrowie, ul. Białostocka 63C, 18-300 Zambrów:

- o kodzie 10 13 14, tj. odpady betonowe i szlamy betonowe, w ilości do 30,000 Mg/rok,

- o kodzie 10 13 82, tj. wybrakowane wyroby, w ilości do 30,000 Mg/rok,

- o kodzie 10 13 98, tj. inne nie wymienione odpady powstałe podczas produkcji betonu,

w ilości 70,000 Mg/rok,

- o kodzie 16 01 03, tj. zużyte opony, w ilości 0,300 Mg/rok,

- o kodzie 17 04 05, tj. żelazo i stal, w ilości 1,000 Mg/rok,

- o kodzie 17 04 07, tj. mieszaniny metali, w ilości do 3,000 Mg/rok,

- o kodzie 08 03 18, tj. odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,

w ilości do 0,010 Mg/rok,

- o kodzie 15 02 03, tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, w ilości do 0,300 Mg/rok,

- o kodzie 20 03 01, tj. niesegregowane odpady komunalne, w ilości do 2,000 Mg/rok,

119. PKN ORLEN s. a. w Płocku, Regionalny Zespół Prewencji w Białymstoku

ul. Ogrodowa 31, 15-950 Białystok – informacja przyjęta dnia 12.11.2007r. nr RI.

76234-41/07


Są to następujące rodzaje odpadów:

o kodzie 15 02 02, tj. zużyte sorbenty, czyściwo, odzież ochronna.


120. Zakład Wulkanizacyjny, Jan Murawski, ul. Ostrowska 3, 18-300 Zambrów

- informacja przyjęta dnia 28.02.2008r. nr RI. 7623-6/08

Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 16 01 03, tj. zużyte opony, w ilości powyżej 5 Mg/rok

- o kodzie 15 02 03, tj. zabrudzone szmaty, rękawice, ubrania, w ilości 0,01 Mg/rok.


121. PKN ORLEN s. a. w Płocku, Regionalny Zespół Prewencji w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 31, 15-950 Białystok

- informacja przyjęta dnia 28.02.2008r. nr RI. 7623-7/08
Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 16 07 08, tj. ropopochodne po czyszczeniu zbiorników, w ilości 1 Mg/rok

- wszystkie odpady wymienione w podgrupie 13 05, w ilości 6,0 Mg/rok

- o kodzie 20 01 21, tj. zużyte lampy fluorescencyjne, w ilości 30 sztuk/rok


122. Indywidualna Praktyka Lekarsko-Stomatologiczna „DENTICO” s. c.;

Aneta Beata Kosacka, Paweł Tyl; 18-300 Zambrów, ul. Kościuszki 21

- informacja przyjęta dn. 08.04.2008r.
Są to następujące rodzaje odpadów:

- o kodzie 18 01 02 , tj. tkanki i jej resztki wraz z pojemnikami i konserwantami

służącymi do ich przechowywania – 0,001 Mg/rok

- o kodzie 18 01 03, tj. inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega

specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji – 0,002 Mg/rok

- 18 01 04, tj. inne odpady, których zbieranie i składowanie nie jest przedmiotem

specjalnych wymagań ze względu na zapobieganie infekcji - 0,006 Mg/rok

- 18 01 05, tj. przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki

– 0,001 Mg/rok

123. Dom Handlowy EDEN II, Market, E. Kaczyński, Z. Kaczyński, Sp. J.

ul. Magazynowa 8, 18-300 Zambrów

- informacja przyjęta dnia 05.06.2008r.
Są to następujące rodzaje odpadów: o kodzie:

- 16 02 14, tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zawierające elementów

niebezpiecznych, w ilości 0,01 Mg/rok;

- 08 03 18, tj. toner drukarski, w ilości 0,001 Mg/rok;

- 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 2,00 Mg/rok;

- 15 01 01, tj. opakowania z papieru i tektury, w ilości 2,00 Mg/rok;- 20 01 01, tj. papier, w ilości 0,01 Mg/rok.
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012

Pobieranie 143.44 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna