Abba, Ojcze tchnij w nas DuchaPobieranie 1.07 Mb.
Strona1/31
Data28.04.2016
Rozmiar1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Spis treści:1

Abba Ojcze!

2

Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha

3

Agnus Dei

4

Alleluja, Alleluja

5

Alleluja, bo Jego łaska na wieki

6

Alleluja, bo króluje nam

7

Alleluja, w Bogu nadzieję mam

8

Armia Pana

9

Barka

10

Barucha szem

11

Bądź pozdrowiony gościu nasz

12

Będę żył, gdy zawołam wybaw mnie

13

Będziesz miłował Boga

14

Błogosław duszo moja Pana

15

Błogosławię Imię Twoje Panie

16

Błogosławione jest Imię Twe

17

Bo góry mogą ustąpić

18

Bo nikt nie ma z nas

19

Boża radość jak rzeka

20

Boże mój przynoszę Ci

21

Bóg króluje pośród nas

22

Bóg nasz Pan

23

Bóg tak umiłował świat

24

Cała Ziemia dzisiaj cieszy się

25

Chcę dziękczynną śpiewać pieśń

26

Chcę Panie sławić Cię wciąż

27

Chcę przestąpić Jego próg

28

Chodź, będziemy wielbić Pana

29

Chwal Pana chwal duszo moja

30

Chwalcie Pana niebios

31

Chwalę mojego Boga

32

Chwalmy Go, Pan w majestacie Swym

33

Chwała, chwała Barankowi cześć

34

Chwała niech będzie Jezusowi

35

Chwała Panu i cześć

36

Ci, którzy Panu ufają

37

Cieszcie się, weselcie się

38

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go

39

Czemuś smutna duszo ma

40

Daj miłość, daj moc

41

Do Ciebie Panie

42

Dotknął mnie dziś Pan

43

Dotknij Panie moich oczu

44

Duch Boży w nas woła: Ojcze!

45

Duchu Święty powiej wiatrem

46

Duchu Święty wołam przyjdź

47

Duchu Święty, cudownym wiatrem Jesteś

48

Duchu Święty, przyjdź z ogniem Swym

49

Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp

50

Duchu, Duchu Święty, Duchu przyjdź

51

Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż

52

Dziękować Ci Panie chcę

53

Dziękuję Ci Jezu

54

Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień

55

Dziś przychodzę Panie mój

56

Gdy Boży Duch wypełnia mnie

57

Gdy kiedyś Pan

58

Gdy schodzimy się

59

Gdy stoisz przed Panem

60

Gdyby wiara twa była wielka

61

Godzien jesteś wielki Boże

62

Hej Jezu Królem Tyś

63

Hosanna Synowi Dawidowemu

64

Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach

65

Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć

66

Idą wysłańcy

67

Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie

68

Jak Dawid przed Jahwe

69

Jak długo jeszcze

70

Jak ożywczy deszcz

71

Jam jest twój Bóg

72

Jedna miłość

73

Jedną dziś tworząc rodzinę

74

Jednego pragnę

75

Jednorodzony Syn

76

Jedyny Pan

77

Jesteś blisko mnie

78

Jesteś Królem

79

Jesteś mym pragnieniem

80

Jesteś Panem stworzenia

81

Jesteś Panem Wszechświata i Królem mojego życia

82

Jesteś Panie jak potężny wiatr

83

Jesteś radością mojego życia

84

Jesteś Święty

85

Jesteśmy jednym

86

Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym

87

Jesteśmy tchnieniem (W Nim zwycięstwo jest)

88

Jesteśmy tutaj z nami jest Bóg

89

Jesteśmy w Nim

90

Jesteśmy wolni w Nim

91

Jeśli Boga znaleźć chcesz

92

Jeśli nie ja

93

Jezu, mój Jezu

94

Jezu, to woła Twój lud

95

Jezu, Tyś Panem moim jest

96

Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest

97

Jezus

98

Jezus – Boży Syn

99

Jezus – jak cudowny to Pan

100

Jezus – pokonał śmierć

101

Jezus Chrystus moim Panem jest

102

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię

103

Jezus Chrystus to panów Pan

104

Jezus daje nam zbawienie

105

Jezus jest Królem

106

Jezus jest tu

107

Jezus jest mym Panem, mym Mistrzem i Zbawcą

108

Jezus moją siłą

109

Jezus mój dobry jest

110

Jezus najwyższe Imię

111

Jezus najwyższej godzien chwały

112

Jezus żyje!

113

Jezus, o Jezus Królem naszym jest

114

Jubilate deo

115

Już się nie lękaj

116

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

117

Każdego dnia

118

Każdy dzień upewnia mnie

119

Każdy wschód słońca

120

Kiedy Bóg zaczyna działać

121

Kocham, więc nie muszę się bać

122

Któż jest Bogiem

123

KUMBAYAH...(Przyjdźcie do Źródła)

124

Magnificat

125

Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń

126

Miłość Bożą w sercu swym

127

Miłość da

128

Misericordias Domini

129

Mój Bóg jest źródłem mego życia

130

Mój Jezu, mój Zbawco

131

Mój Jezus Królem królów jest

132

Mój Pan Bogiem moim jest

133

Mój Pan żyje!

134

Na wieki

135

Na wieki żyjącemu

136

Nie bój się

137

Nie jesteś sam

138

Nie ma takich gorzkich łez

139

Nie mam nic

140

Nie nam, lecz Twemu Imieniu

141

Nie parę drobnych monet

142

Nie zasypia Jahwe

143

Nie żałuję

144

Niebo to najwspanialsze z miejsc

145

Niech będzie chwała i cześć

146

Niech Pan udzieli mocy

147

Niech przyjmie chwałę i cześć

148

Niech twa wiara

149

Niech Twój Święty Duch

150

Niechaj zstąpi Duch Twój

151

Nowe stworzenie to jestem ja

152

O mój Jezu

153

O klaszczcie wraz wszyscy ludzie

154

O Panie szukasz dzieci Twych

155

O Piękności niestworzona

156

O wstań, błogosław Bogu dziś

157

O, niebo jest w sercu mym

158

Oblubieniec czeka już

159

Oddaję Ci całą chwałę i cześć

160

Oddajmy Bogu cześć i chwałę

161

Oddychać Tobą chcę

162

Ofiaruję Tobie Panie Mój

163

Ojcze chwała Tobie

164

Ojcze błogosławię święte dzieła Twe

165

On może

166

Oto jest dzień, który dał nam Pan

167

Otwórz me oczy

168

Otwórz me oczy o Panie

169

Otwórz okna swego serca i patrz

170

Oznajmiono ci, człowiecze

171

Pan blisko jest

172

Pan jest wśród nas

173

Pan pasterzem moim

174

Pan mnie strzeże

175

Pan Światłem mym

176

Pan wywyższony

177

Pan Zastępów Adonai

178

Panie będę wielbić Cię

179

Panie mój

180

Panie mój przychodzę dziś

181

Panie mów, bo sługa Twój słucha

182

Panie nasz i Stwórco

183

Panie proszę zabierz mnie

184

Panie sercem swym

185

Panie Ty jesteś moim źródłem

186

Panie, Twój tron

187

Panu chwała i cześć

188

Panu Naszemu pieśni grajcie

189

Pozwól mi przyjść do Twej rzeki, Panie mój!

190

Póki mego życia

191

Prawda jedyna

192

Prawdziwie żyje Pan

193

Przed obliczem Pana uniżmy się

194

Przed tronem Twym stoimy

195

Przybądź Duchu Święty – Sekwencja

196

Przychodzimy Panie dziś do ciebie

197

Przychodzimy pod Górę Syjon

198

Przyjaciela mam

199

Przyjdź do Jezusa, oddaj Mu życie swe

200

Przyjdź i sprawdź

201

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze

202

Przyszedł bezbronny na świat

203

Przyznajcie Panu synowie

204

Radość, radość

205

Radujmy, weselmy się

206

Ruah

207

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus

208

Sław Go

209

Sławić Cię Panie chcę

210

Sławię Ciebie Panie

211

Sławię Panie Imię Twe

212

Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym

213

Spocznij na nas Duchu Pana

214

Sprawdź serce me, o Boże mój

215

Stoję dziś u Twoich stóp

216

Stworzyciel twój

217

Szemma Israel

218

Stwórz serce czyste we mnie

219

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

220

Szukam Cię każdego dnia

221

Szumią w lesie drzewa

222

Śmiały bądź

223

Śpiewaj Panu dziś nową pieśń

224

Śpiewaj Panu głośno dziś

225

Śpiewajcie dziś wy dzieci Syjonu

226

Śpiewajmy wraz ...

227

Światłością masz dla świata być

228

Święte Imię Jezus

229

Świętemu Bogu oddaj cześć

230

Święty Duchu przyjdź

231

Święty jest nasz Pan / Holy is the Lord

232

Święty, święty Pan i Bóg wszechmocny

233

Święty, święty, święty ...

234

Świętym być

235

Ta rzeka jest tu

236

Tak jak jeleń

237

Tak Pan jest siłą mą

238

Tobie chór aniołów

239

Twoja krew oczyszcza mnie

240

Ty jesteś skałą zbawienia mego

241

Ty jesteś Bogiem mym

242

Ty w walce nas prowadzisz

243

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze

244

U Pana dziś

245

Uwielbiać mego Pana chcę

246

Uwielbiajcie Pana

247

Uwielbiam Cię w miłości Twej

248

Uwielbiam Imię Twoje Panie

249

W cieniu Twoich rąk

250

W czasie swym

251

W moim sercu bądź uwielbiony

252

W sercach naszych wznieśmy Panu cześć

253

Wielbić Imię Pana dziś chcę

254

Wielbić mego Pana chcę

255

Wielbimy Pana stojąc przed Nim

256

Wielki jest nasz Pan

257

Wielki jest wszechmogący Bóg

258

Wołaj ze wszystkich sił

259

Wołałem! Pan usłyszał mnie

260

Wspaniałym Panem Tyś

261

Wszelka chwała

262

Wszystkie moje plany

263

Wykrzykujcie Bogu

264

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie

265

Wywyższony

266

Wznieśmy ręce do Boga

267

Z czterech wiatrów

268

Zaśpiewać chcę miłości pieśń

269

Zbawienie jest w Bogu mym

270

Ześlij deszcz

271

Ześlij, o Chryste

272

Ziemia, którą mi dajesz

273

Ziemio raduj się

274

Zjednoczeni w Duchu

275

Złożyłem w Panu całą nadzieję

276

Zmartwychwstał Pan

277

Zobaczcie jak wielką miłością

278

Żyje mój Pan
Pieśni liturgiczne

279

części stałe Mszy św.

280

Bliskie jest Królestwo Boże

281

Idzie mój Pan

282

Chrystus Pan karmi nas

283

Jam jest Chleb Życia

284

Kościół to nie tylko dom

285

Niech się radują niesiosa i ziemia

286

O Panie, Tyś moim Pasterzem

287

O Panie szukasz dzieci Twych

288

Pokładam w Panu ufność mą

289

Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi (Lodate)

290

Zbliżam się w pokorze
Kolędy

291

Dzisiaj w Betlejem

292

Cicha noc

293

Jezus Malusieńki

294

Lulajże Jezuniu

295

Oj, Maluśki, maluśki, maluśki

296

Pójdźmy wszyscy do stajenki

297

Przybieżeli do Betlejem

298

Wśród nocnej ciszy
Inne pieśni

299

Była cicha i piękna jak wiosna

300

Z dawna Polski Tyś Królową

301

A’ zimon anta ya Rabb

302

Join with us

303

Sovereign Lord

304

The River flows

305

The House of God

306

We enter In

307

Hosanna

308

Jezus drogą

309

Niepojęty

310

To Bóg ma moc zbawić mnie

311

Ukryj mnie

312

Zmartwychwstały Pan

313

Kiedy cichnie gwar

314

Mów do mnie Panie

315

Przybądźcie tu z najdalszych stron

316

Bogu jedynemu

317

Jestem tu by wielbić

318

Chwalcie Pana bo dobry

319

Duchu Święty do nas przyjdź

320

Gdybym przechodził ciemną doliną

321

Niech ci błogosławi Pan

322

Święty żar

323 Boże mój Boże

324 Swojego Ducha Panie wylej za nas

325 Godzien jesteś Panie i Boże nasz

326 Jak wielki jest Bóg

327 Jak łania pragnie wody ze strumieni

328 Najpiękniejszy


PIEŚNI UWIELBIENIOWE
4 Alleluja, Alleluja

5 Alleluja, bo Jego łaska na wieki

6 Alleluja, bo króluje nam

7 Alleluja, w Bogu nadzieję mam

12 Będę żył, gdy zawołam wybaw mnie

14 Błogosław duszo moja Pana

15 Błogosławię Imię Twoje Panie

16 Błogosławione jest Imię Twe

17 Bo góry mogą ustąpić

25 Chcę dziękczynną śpiewać pieśń

25 Chcę dziękczynną śpiewać pieśń

28 Chodź, będziemy wielbić Pana

40 Daj miłość, daj moc

43 Dotknij Panie moich oczu

44 Duch Boży w nas woła: Ojcze!

45 Duchu Święty powiej wiatrem

46 Duchu Święty wołam przyjdź

49 Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie

59 Gdy stoisz przed Panem

307 Hosanna

64 Hosanna, na niebiosach

65 Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć

68 Jak Dawid przed Jahwe

73 Jedną dziś tworząc rodzinę

77 Jesteś blisko mnie

78 Jesteś Królem

79 Jesteś mym pragnieniem

81 Jesteś Panem Wszechświata i Królem

87 Jesteśmy tchnieniem (W Nim zwycięstwo jest)

96 Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest

98 Jezus – Boży Syn

100 Jezus – pokonał śmierć

105 Jezus jest Królem

111 Jezus najwyższej godzien chwały

111 Jezus najwyższej godzien chwały

116 Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

132 Mój Pan Bogiem moim jest

135 Na wieki żyjącemu

147 Niech przyjmie chwałę i cześć

150 Niechaj zstąpi Duch Twój

155 O Piękności niestworzona

159 Oddaję Ci całą chwałę i cześć

160 Oddajmy Bogu cześć i chwałę

161 Oddychać Tobą chcę

162 Ofiaruję Tobie Panie Mój

179 Panie mój

182 Panie nasz i Stwórco

184 Panie sercem swym

185 Panie Ty jesteś moim źródłem

186 Panie, Twój tron

191 Prawda jedyna

192 Prawdziwie żyje Pan

194 Przed tronem Twym stoimy

196 Przychodzimy Panie dziś do ciebie

197 Przychodzimy pod Górę Syjon

198 Przyjaciela mam

201 Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze

202 Przyszedł bezbronny na świat

203 Przyznajcie Panu synowie

209 Sławić Cię Panie chcę

210 Sławię Ciebie Panie

211 Sławię Panie Imię Twe

215 Stoję dziś u Twoich stóp

228 Święte Imię Jezus

230 Święty Duchu przyjdź

231 Święty jest nasz Pan / Holy is the Lord

232 Święty, święty Pan i Bóg wszechmocny

233 Święty, święty, święty ...

234 Świętym być

310 To Bóg ma moc zbawić mnie

238 Tobie chór aniołów

241 Ty jesteś Bogiem mym

240 Ty jesteś skałą zbawienia mego

242 Ty w walce nas prowadzisz

243 Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze

311 Ukryj mnie

245 Uwielbiać mego Pana chcę

246 Uwielbiajcie Pana

247 Uwielbiam Cię w miłości Twej

248 Uwielbiam Imię Twoje Panie

251 W moim sercu bądź uwielbiony

253 Wielbić Imię Pana dziś chcę

254 Wielbić mego Pana chcę

255 Wielbimy Pana stojąc przed Nim

256 Wielki jest nasz Pan

257 Wielki jest wszechmogący Bóg

258 Wołaj ze wszystkich sił

259 Wołałem! Pan usłyszał mnie

261 Wszelka chwała

262 Wszystkie moje plany

263 Wykrzykujcie Bogu

264 Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie

265 Wywyższony

266 Wznieśmy ręce do Boga

267 Z czterech wiatrów

268 Zaśpiewać chcę miłości pieśń

269 Zbawienie jest w Bogu mym

270 Ześlij deszcz

272 Ziemia, którą mi dajesz
PIEŚNI RADOSNE
4 Alleluja, Alleluja

6 Alleluja, bo króluje nam

14 Błogosław duszo moja Pana

18 Bo nikt nie ma z nas

19 Boża radość jak rzeka

21 Bóg króluje pośród nas

22 Bóg nasz Pan

23 Bóg tak umiłował świat

24 Cała Ziemia dzisiaj cieszy się

27 Chcę przestąpić Jego próg

30 Chwalcie Pana niebios

35 Chwała Panu i cześć

37 Cieszcie się, weselcie się

38 Czcijmy Jezusa, czcijmy Go

42 Dotknął mnie dziś Pan

54 Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień

60 Gdyby wiara twa była wielka

66 Idą wysłańcy

67 Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie

83 Jesteś radością mojego życia

103 Jezus Chrystus to panów Pan

308 Jezus drogą

107 Jezus jest mym Panem, mym Mistrzem i Zbawcą

108 Jezus moją siłą

112 Jezus żyje!

121 Kocham, więc nie muszę się bać

123 KUMBAYAH...(Przyjdźcie do Źródła)

133 Mój Pan żyje!

148 Niech twa wiara

309 Niepojęty

153 O klaszczcie wraz wszyscy ludzie

156 O wstań, błogosław Bogu dziś

166 Oto jest dzień, który dał nam Pan

169 Otwórz okna swego serca i patrz

187 Panu chwała i cześć

205 Radujmy, weselmy się

221 Szumią w lesie drzewa

226 Śpiewajmy wraz ...

272 Ziemia, którą mi dajesz

273 Ziemio raduj się

275 Złożyłem w Panu całą nadzieję


PIEŚNI CHWALEBNE

212 Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym

213 Spocznij na nas Duchu Pana

216 Stworzyciel twój

220 Szukam Cię każdego dnia

222 Śmiały bądź

225 Śpiewajcie dziś wy dzieci Syjonu

226 Śpiewajmy wraz ...

227 Światłością masz dla świata być

229 Świętemu Bogu oddaj cześć

231 Święty jest nasz Pan / Holy is the Lord

232 Święty, święty Pan i Bóg wszechmocny

233 Święty, święty, święty ...

234 Świętym być

236 Tak jak jeleń

237 Tak Pan jest siłą mą

238 Tobie chór aniołów

240 Ty jesteś skałą zbawienia mego

241 Ty jesteś Bogiem mym

242 Ty w walce nas prowadzisz

243 Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze

249 W cieniu Twoich rąk

254 Wielbić mego Pana chcę

258 Wołaj ze wszystkich sił

259 Wołałem! Pan usłyszał mnie

261 Wszelka chwała

262 Wszystkie moje plany

263 Wykrzykujcie Bogu

264 Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie

266 Wznieśmy ręce do Boga

270 Ześlij deszcz

271 Ześlij, o Chryste

275 Złożyłem w Panu całą nadzieję

276 Zmartwychwstał Pan

277 Zobaczcie jak wielką miłością

PIEŚNI POKUTNE

10 Barucha szem

93 Jezu, mój Jezu

152 O mój Jezu

171 Pan blisko jest

193 Przed obliczem Pana uniżmy się

206 Ruah

214 Sprawdź serce me, o Boże mój

218 Stwórz serce czyste we mnie

244 U Pana dziśMSZA ŚWIĘTA
Pieśń na wejście

7 Alleluja, w Bogu nadzieję mam

12 Będę żył, gdy zawołam wybaw mnie

21 Bóg króluje pośród nas

27 Chcę przestąpić Jego próg

40 Daj miłość, daj moc

65 Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć

73 Jedną dziś tworząc rodzinę

75 Jednorodzony Syn

77 Jesteś blisko mnie

87 Jesteśmy tchnieniem (W Nim zwycięstwo jest)

96 Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest

98 Jezus – Boży Syn

104 Jezus daje nam zbawienie

111 Jezus najwyższej godzien chwały

115 Już się nie lękaj

120 Kiedy Bóg zaczyna działać

130 Mój Jezu, mój Zbawco

135 Na wieki żyjącemu

161 Oddychać Tobą chcę

179 Panie mój

183 Panie proszę zabierz mnie

185 Panie Ty jesteś moim źródłem

191 Prawda jedyna

196 Przychodzimy Panie dziś do ciebie

211 Sławię Panie Imię Twe

215 Stoję dziś u Twoich stóp

216 Stworzyciel twój

233 Święty, święty, święty ...

241 Ty jesteś Bogiem mym

247 Uwielbiam Cię w miłości Twej

255 Wielbimy Pana stojąc przed Nim

258 Wołaj ze wszystkich sił

268 Zaśpiewać chcę miłości pieśń

269 Zbawienie jest w Bogu mym

276 Zmartwychwstał PanPieśni na Ofiarowanie

12 Będę żył, gdy zawołam wybaw mnie

15 Błogosławię Imię Twoje Panie

17 Bo góry mogą ustąpić

40 Daj miłość, daj moc

43 Dotknij Panie moich oczu

63 Hosanna Synowi Dawidowemu

79 Jesteś mym pragnieniem

96 Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest

100 Jezus – pokonał śmierć

115 Już się nie lękaj

132 Mój Pan Bogiem moim jest

135 Na wieki żyjącemu

146 Niech Pan udzieli mocy

159 Oddaję Ci całą chwałę i cześć

161 Oddychać Tobą chcę

162 Ofiaruję Tobie Panie Mój

184 Panie sercem swym

202 Przyszedł bezbronny na świat

213 Spocznij na nas Duchu Pana

215 Stoję dziś u Twoich stóp

218 Stwórz serce czyste we mnie

219 Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

236 Tak jak jeleń

244 U Pana dziś zostawiam
Pieśni na Komunię

10 Barucha szem

12 Będę żył, gdy zawołam wybaw mnie

280 Bliskie jest Królestwo Boże

15 Błogosławię Imię Twoje Panie

17 Bo góry mogą ustąpić

282 Chrystus Pan karmi nas

29 Chwal Pana chwal duszo moja

33 Chwała, chwała Barankowi cześć

40 Daj miłość, daj moc

43 Dotknij Panie moich oczu

52 Dziękować Ci Panie chcę

63 Hosanna Synowi Dawidowemu

65 Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć

281 Idzie mój Pan

283 Jam jest Chleb Życia

73 Jedną dziś tworząc rodzinę

75 Jednorodzony Syn

77 Jesteś blisko mnie

78 Jesteś Królem

79 Jesteś mym pragnieniem

83 Jesteś radością mojego życia

87 Jesteśmy tchnieniem (W Nim zwycięstwo jest)

96 Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest

98 Jezus – Boży Syn

100 Jezus – pokonał śmierć

101 Jezus Chrystus moim Panem jest

104 Jezus daje nam zbawienie

111 Jezus najwyższej godzien chwały

115 Już się nie lękaj

120 Kiedy Bóg zaczyna działać

284 Kościół to nie tylko dom

122 Któż jest Bogiem

129 Mój Bóg jest źródłem mego życia

130 Mój Jezu, mój Zbawco

132 Mój Pan Bogiem moim jest

135 Na wieki żyjącemu

146 Niech Pan udzieli mocy

285 Niech się radują niesiosa i ziemia

149 Niech Twój Święty Duch

287 O Panie szukasz dzieci Twych

286 O Panie, Tyś moim Pasterzem

155 O Piękności niestworzona

159 Oddaję Ci całą chwałę i cześć

161 Oddychać Tobą chcę

164 Ojcze błogosławię święte dzieła Twe

178 Panie będę wielbić Cię

179 Panie mój

183 Panie proszę zabierz mnie

184 Panie sercem swym

185 Panie Ty jesteś moim źródłem

288 Pokładam w Panu ufność mą

190 Póki mego życia

191 Prawda jedyna

196 Przychodzimy Panie dziś do ciebie

202 Przyszedł bezbronny na świat

203 Przyznajcie Panu synowie

210 Sławię Ciebie Panie

211 Sławię Panie Imię Twe

213 Spocznij na nas Duchu Pana

215 Stoję dziś u Twoich stóp

216 Stworzyciel twój

218 Stwórz serce czyste we mnie

219 Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

220 Szukam Cię każdego dnia

289 Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi (Lodate)

228 Święte Imię Jezus

233 Święty, święty, święty ...

234 Świętym być

236 Tak jak jeleń

239 Twoja krew oczyszcza mnie

241 Ty jesteś Bogiem mym

245 Uwielbiać mego Pana chcę

247 Uwielbiam Cię w miłości Twej

255 Wielbimy Pana stojąc przed Nim

256 Wielki jest nasz Pan

268 Zaśpiewać chcę miłości pieśń

290 Zbliżam się w pokorze

270 Ześlij deszcz

276 Zmartwychwstał Pan


Pieśń na dziękczynienie

10 Barucha szem

21 Bóg króluje pośród nas

33 Chwała, chwała Barankowi cześć

52 Dziękować Ci Panie chcę

53 Dziękuję Ci Jezu

65 Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć

67 Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie

75 Jednorodzony Syn

77 Jesteś blisko mnie

78 Jesteś Królem

87 Jesteśmy tchnieniem (W Nim zwycięstwo jest)

100 Jezus – pokonał śmierć

104 Jezus daje nam zbawienie

111 Jezus najwyższej godzien chwały

120 Kiedy Bóg zaczyna działać

130 Mój Jezu, mój Zbawco

135 Na wieki żyjącemu

145 Niech będzie chwała i cześć

159 Oddaję Ci całą chwałę i cześć

164 Ojcze błogosławię święte dzieła Twe

191 Prawda jedyna

211 Sławię Panie Imię Twe

233 Święty, Święty, jest nasz Pan

241 Ty jesteś Bogiem mym

245 Uwielbiać mego Pana chcę

247 Uwielbiam Cię w miłości Twej

255 Wielbimy Pana stojąc przed Nim

268 Zaśpiewać chcę miłości pieśń

269 Zbawienie jest w Bogu mym


Pieśń na wyjście

7 Alleluja, w Bogu nadzieję mam

10 Barucha szem

21 Bóg króluje pośród nas

33 Chwała, chwała Barankowi cześć

52 Dziękować Ci Panie chcę

61 Godzien jesteś wielki Boże

83 Jesteś radością mojego życia

85 Jesteśmy jednym

100 Jezus – pokonał śmierć

104 Jezus daje nam zbawienie

107 Jezus jest mym Panem, mym Mistrzem i Zbawcą

111 Jezus najwyższej godzien chwały

120 Kiedy Bóg zaczyna działać

122 Któż jest Bogiem

137 Nie jesteś sam

145 Niech będzie chwała i cześć

146 Niech Pan udzieli mocy

155 O Piękności niestworzona

179 Panie mój

183 Panie proszę zabierz mnie

213 Spocznij na nas Duchu Pana

233 Święty, święty, święty ...

241 Ty jesteś Bogiem mym

244 U Pana dziś

245 Uwielbiać mego Pana chcę

247 Uwielbiam Cię w miłości Twej

248 Uwielbiam Imię Twoje Panie

255 Wielbimy Pana stojąc przed Nim

258 Wołaj ze wszystkich sił

264 Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie

268 Zaśpiewać chcę miłości pieśń

269 Zbawienie jest w Bogu mym

270 Ześlij deszczPieśń po Mszy

7 Alleluja, w Bogu nadzieję mam

10 Barucha szem

30 Chwalcie Pana niebios

37 Cieszcie się, weselcie się

54 Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień

64 Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach

66 Idą wysłańcy

66 Idą wysłańcy

67 Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie

68 Jak Dawid przed Jahwe

72 Jedna miłość

75 Jednorodzony Syn

83 Jesteś radością mojego życia

103 Jezus Chrystus to panów Pan

104 Jezus daje nam zbawienie

111 Jezus najwyższej godzien chwały

120 Kiedy Bóg zaczyna działać

129 Mój Bóg jest źródłem mego życia

131 Mój Jezus Królem królów jest

153 O klaszczcie wraz wszyscy ludzie

200 Przyjdź i sprawdź

203 Przyznajcie Panu synowie

210 Sławię Ciebie Panie

241 Ty jesteś Bogiem mym

246 Uwielbiajcie Pana

255 Wielbimy Pana stojąc przed Nim

258 Wołaj ze wszystkich sił

263 Wykrzykujcie Bogu

264 Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie

268 Zaśpiewać chcę miłości pieśń

269 Zbawienie jest w Bogu mym

272 Ziemia, którą mi dajeszPobieranie 1.07 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna