Abba, Ojcze tchnij w nas DuchaPobieranie 1.07 Mb.
Strona16/31
Data28.04.2016
Rozmiar1.07 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

142. Nie zasypia Jahwed g

Nie zasypia Jahwe, który strzec nas maA d

Nie drzemie Ten, który zbawienie dał

Nie opuści pasterz żadnej owcy swej

Niech wie Izrael


   1. 143. Nie żałuję   1. A D


Nie żałuję, nie żałuję,
   1. A E E7


Żem poszedł, gdy Pan wołał mnie.
   1. A A7


On mnie obmył z wszystkich win,

D D7


Teraz pragnę kroczyć z Nim.
   1. A E A


Nie żałuję, o nie!

 1. 144. Niebo to najwspanialsze z miejscC G C G D A D A
Niebo to najwspanialsze z miejsc
C a d G D h e A
Łaska, chwała czeka tam ciebie
C C7 F D D7 G
Boga twarz zobaczysz też!
C G C G D A D A
Niebo najwspanialsze z miejsc.
 1. 145. Niech będzie chwała i cześć


G G7 C a
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
G e a D
Chwała i cześć Jezusowi
G G7 C c
Chwała, niech będzie chwała
G D G
Tak Jemu chwała i cześć

146. Niech Pan udzieli mocyG C G D

Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi,e7 a7 G D

Niech Pan błogosławi swój lud.C G C G F C D

Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas pokojem.
147. Niech przyjmie chwałę i cześćC g
Niech przyjmie chwałę i cześć
F C
Siedzący na tronie
g
Błogosławieństwo i moc
F C
niech weźmie Baranek

Gis
Od wieków na wieki
B C
niech płynie Królowi pieśń chwały / x2

148. Niech twa wiaraE E7
Ref
: Niech twa wiara czyni kroki
A E
Duch twój wypowiada słowa
H7
Niechaj Jezusa blask lśni w życiu twym.
E E7
Niech twa wiara czyni kroki
A E
Duch twój wypowiada słowa
H7 E
Jego słowo niech mieszka w sercu twym


 1. Słowo wiary jest blisko ciebie, E
  Nawet w ustach twych
  W chwilach trudnych je wypowiadaj, H7
  Nie pozwól zwątpieniu wejść A7 E
  Tak jak Piotr chodzący po wodzie E E7
  Na rozkaz Boga uczynił krok Gis cis
  Od Jezusa nie odwracaj wzroku fis H7
  A On da Ci swoją moc! A7 H7

  2. Gdy fundusze się skończyły, spichlerz pusty jest


  A ty szukasz Boga w modlitwie i pytasz gdzie On jest?
  On jest zawsze blisko ciebie, by napotkać problem twój.
  Zaufaj tylko Jego słowu, obietnic Jego uchwyć się!

149. Niech Twój Święty DuchD A D AD

Niech Twój Święty Duch, dziś przenika mnieD A D AD

I niech zawsze już, gości w duszy mej / x2


Ref;

G fis

I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twyche A

Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź / x2


D A D AD

Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nasD A D AD

Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas
150. Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. C

Obmyj mnie i uświęć mnie, a7 h

Uwielbienia niech popłynie pieśń. /x2 h e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! C G

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie! C G

Jezus! Tylko Jezus Panem jest! a7 h e

 1. 151. Nowe stworzenie to jestem ja

  1. G C G e

Nowe stworzenie to jestem ja


a D G

Stare przeminęło nowe życie mamC G e

Wielkim zwycięzcą dziś jestem jaa D G

Nowe stworzenie nowe życie mam 1. 152. O mój Jezue h e h7

O mój Jezu, cichy i pokornye h7 e h7

uczyń serce me według serca Twego.
 1. 153. O klaszczcie wraz wszyscy ludzie
a d a d

Ref; O klaszczcie wraz wszyscy ludzie,
      1. a C G F E

Wznieście swój głos uwielbiając Pana.

a d a d

O klaszczcie wraz wszyscy ludzie,a C G F E a

Wznieście swój głos uwielbiając Króla chwał.a d a

 1. Gdyż Pan Najwyższy groźny jest

a e a

On wielkim Królem całej ziemi tej.a d a

Narody poddaje pod naszą moc,a e a

Ludy kładzie u naszych stóp.

Swoje dziedzictwo Bóg wybrał nam,


 1. Chwałę Jakuba, którego kocha On.

Wśród radosnych okrzyków staje Bóg,

Pan przy dźwięku głośnych trąb.


 1. Pobieranie 1.07 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna