Abba, Ojcze tchnij w nas DuchaPobieranie 1.07 Mb.
Strona16/31
Data28.04.2016
Rozmiar1.07 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

142. Nie zasypia Jahwed g

Nie zasypia Jahwe, który strzec nas maA d

Nie drzemie Ten, który zbawienie dał

Nie opuści pasterz żadnej owcy swej

Niech wie Izrael


   1. 143. Nie żałuję   1. A D


Nie żałuję, nie żałuję,
   1. A E E7


Żem poszedł, gdy Pan wołał mnie.
   1. A A7


On mnie obmył z wszystkich win,

D D7


Teraz pragnę kroczyć z Nim.
   1. A E A


Nie żałuję, o nie!

 1. 144. Niebo to najwspanialsze z miejscC G C G D A D A
Niebo to najwspanialsze z miejsc
C a d G D h e A
Łaska, chwała czeka tam ciebie
C C7 F D D7 G
Boga twarz zobaczysz też!
C G C G D A D A
Niebo najwspanialsze z miejsc.
 1. 145. Niech będzie chwała i cześć


G G7 C a
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
G e a D
Chwała i cześć Jezusowi
G G7 C c
Chwała, niech będzie chwała
G D G
Tak Jemu chwała i cześć

146. Niech Pan udzieli mocyG C G D

Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi,e7 a7 G D

Niech Pan błogosławi swój lud.C G C G F C D

Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas pokojem.
147. Niech przyjmie chwałę i cześćC g
Niech przyjmie chwałę i cześć
F C
Siedzący na tronie
g
Błogosławieństwo i moc
F C
niech weźmie Baranek

Gis
Od wieków na wieki
B C
niech płynie Królowi pieśń chwały / x2

148. Niech twa wiaraE E7
Ref
: Niech twa wiara czyni kroki
A E
Duch twój wypowiada słowa
H7
Niechaj Jezusa blask lśni w życiu twym.
E E7
Niech twa wiara czyni kroki
A E
Duch twój wypowiada słowa
H7 E
Jego słowo niech mieszka w sercu twym


 1. Słowo wiary jest blisko ciebie, E
  Nawet w ustach twych
  W chwilach trudnych je wypowiadaj, H7
  Nie pozwól zwątpieniu wejść A7 E
  Tak jak Piotr chodzący po wodzie E E7
  Na rozkaz Boga uczynił krok Gis cis
  Od Jezusa nie odwracaj wzroku fis H7
  A On da Ci swoją moc! A7 H7

  2. Gdy fundusze się skończyły, spichlerz pusty jest


  A ty szukasz Boga w modlitwie i pytasz gdzie On jest?
  On jest zawsze blisko ciebie, by napotkać problem twój.
  Zaufaj tylko Jego słowu, obietnic Jego uchwyć się!

149. Niech Twój Święty DuchD A D AD

Niech Twój Święty Duch, dziś przenika mnieD A D AD

I niech zawsze już, gości w duszy mej / x2


Ref;

G fis

I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twyche A

Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź / x2


D A D AD

Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nasD A D AD

Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas
150. Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. C

Obmyj mnie i uświęć mnie, a7 h

Uwielbienia niech popłynie pieśń. /x2 h e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! C G

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie! C G

Jezus! Tylko Jezus Panem jest! a7 h e

 1. 151. Nowe stworzenie to jestem ja

  1. G C G e

Nowe stworzenie to jestem ja


a D G

Stare przeminęło nowe życie mamC G e

Wielkim zwycięzcą dziś jestem jaa D G

Nowe stworzenie nowe życie mam 1. 152. O mój Jezue h e h7

O mój Jezu, cichy i pokornye h7 e h7

uczyń serce me według serca Twego.
 1. 153. O klaszczcie wraz wszyscy ludzie
a d a d

Ref; O klaszczcie wraz wszyscy ludzie,
      1. a C G F E

Wznieście swój głos uwielbiając Pana.

a d a d

O klaszczcie wraz wszyscy ludzie,a C G F E a

Wznieście swój głos uwielbiając Króla chwał.a d a

 1. Gdyż Pan Najwyższy groźny jest

a e a

On wielkim Królem całej ziemi tej.a d a

Narody poddaje pod naszą moc,a e a

Ludy kładzie u naszych stóp.

Swoje dziedzictwo Bóg wybrał nam,


 1. Chwałę Jakuba, którego kocha On.

Wśród radosnych okrzyków staje Bóg,

Pan przy dźwięku głośnych trąb.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna