Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha


Niech się radują niebiosa i ziemiaPobieranie 1.07 Mb.
Strona30/31
Data28.04.2016
Rozmiar1.07 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

285.Niech się radują niebiosa i ziemiaG h a D

Ref; Niech się radują niebiosa i ziemia,

G C D G

Bo Pan królować przychodzi.
G h a h

Zaśpiewajcie Panu nowa pieśń,G a E a

zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie.C a h e

Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu,C a D

Co dzień głoście jego zbawienie


Głoście Panu ludy chwałę, moc,

Imieniowi Jego cześć oddajcie.

Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w jego dom,

Czcijcie Pana w stroju odświętnym.


Niech przed Nim zadrży cały świat,

Głoście ludom, że sam Pan króluje.

On utwierdził ziemię, by nie chwiała się,

Sprawiedliwie rządzi ludami.


Niech się cieszy niebo z ziemią wraz,

Niech brzmi morze z mieszkańcami swymi.

Niech się rozradują pola z plonem swym,

Wszystkie drzewa leśne przed Panem.


Cieszcie się, bo oto idzie Pan,

Idzie, by królować całej ziemi.

Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg,

Według swej wierności – narody.


286.O Panie Tyś moim PasterzemC G C a

O Panie Tyś moim Pasterzemd G C G

tak dobrym, że nic mi nie braknie.C G C a

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,d G C C7

prostymi ścieżkami prowadzisz.


Ref;

F C a

Pasterzem moim jest Pand G C C7

i nie brak mi niczego.


Choć idę przez ciemną dolinę

niczego nie muszę się trwożyć,

bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,

w obronie mej stanąć gotowy.


Ref; Pasterzem moim jest Pan...
Do stołu swojego zaprasza,

na oczach mych wrogów to czyni.

Olejkiem mą głowę namaszcza

a kielich napełnia obficie.


Ref; Pasterzem moim jest Pan...
Twa łaska i dobroć podąża

w ślad za mną po dzień mój ostatni,

aż dotrę, o Panie do domu

by z Tobą zamieszkać na zawsze.


Ref;Pasterzem moim jest Pan...

287.O Panie szukasz dzieci Twyche H7 e

O Panie szukasz dzieci Twych


H7 e

bo Miłość Imię Twe.e H7 e

Ty rozproszone złączyć chcesz,H7 e

dać udział w łaskach swych.


Ref;

e A H7

Panie, Panie złącz w Twym Kościelee

rozdzielonych braci,C e H7 e

złącz wszystkich nas w miłości Twej.


Tyś zbawił świat przez swoją śmierć

bo Miłość Imię Twe.

O zechciej włączyć wszystkich nas

w Mistyczne Ciało swe.


Ref; Panie, Panie złącz w Twym Kościele...
Ty zaspakajasz wszelki głód,

bo Miłość Imię Twe.

O uczyń znowu z chlebem cud

i nakarm dzieci swe.


Ref; Panie, Panie złącz w Twym Kościele...
Wszak obiecałeś pokój dać

bo Miłość Imię Twe.

Racz w serca żar miłości wlać,

Królestwo rozszerz swe.


Ref; Panie, Panie złącz w Twym Kościele...

288.Pokładam w Panu ufność mą

e a

Pokładam w Panu ufność mą


a D e (H7) d G a E

zawsze ufam Jego Słowu.


e h a e

Z głębokości wznoszę głos do Ciebieh e e a

racz wysłuchać Panie prośby mej,C e F a

nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,h e (H7) e a E

usłysz modły i błagania.


Pokładam w Panu ufność mą...
Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,

któż przed gniewem Twym ostoi się,

lecz ufam, że przebaczysz winy

byśmy kornie Ci służyli.


Pokładam w Panu ufność mą...
Całą ufność mą pokładam w Panu,

dusza ufa Jego Słowu,

tęskniej czeka dusza moja Pana

niż jutrzenki nocne straże.


Pokładam w Panu ufność mą...
Tęskniej niż jutrzenki nocne straże

niechaj Pana czeka Boży lud.

Bo u Pana znajdzie zmiłowanie

i obfite odkupienie.
289.Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi
a G a

Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi,G a

śpiewajcie Panu po całym świecie:


d a E7 a (A7)

Ref; Lodate, lodate, lodate il Signore,

d a E7 a

cantate, cantate, cantate il Suo Nome.


2. Opowiadajcie, rozgłaszajcie

we dnie i w nocy Jego zbawienie.


3. Głoście nowinę wśród narodów

przedziwne dzieła i chwałę Jego.


4. On potężniejszy nad wszystkie bogi,

On Stworzycielem całego nieba.


5. Raduj się niebo, wesel się, ziemio,

niech szumi morze i, co w nim żyje.


6. Cieszcie się wszystkie pola i łąki

i wszystko ziele, co na nich kwitnie.


7. Radujcie się też, drzewa leśne

w obliczu Pana, bo już nadchodzi.


8. Przychodzi Pan nasz, nasz Pan przychodzi

sprawować sądy po całej ziemi.
  1. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

290.Zbliżam się w pokorze


D A D e A D

Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
D A D e A D
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
A fis e G A
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
D e A D A D
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

2.Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.


Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,

Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,

Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5.Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
6.Ty, co jak Pelikan, Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
7.Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się.
Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

KOLĘDY

291.Dzisiaj w Betlejem

C G (F)

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Ref;

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,

i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.

Ref; Chrystus się rodzi ...

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

Ref; Chrystus się rodzi ...

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli

I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli

Ref; Chrystus się rodzi ...

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa

Króla nad króle, Króla nad króle uwielbić Chrystusa

Ref; Chrystus się rodzi ...

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie

Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie

292.Cicha noc
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem

a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta,

nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód

biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni,

gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu, niesie dziś całemu światu

odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,

jakiż w tobie dzisiaj cud, w Betlejem Dziecina święta

wznosi w górę swe rączęta błogosławi lud.
G D C G

C G C G D G D G

293.Jezus malusieńki

Jezus malusieńki leży wśród stajenki

Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

W który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.


Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.


Gdy Dziecina kwili, matuleńka lili

W nóżki zimno, żłóbek twardy stajenka sie chyli.


Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:

O mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje.


Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę.

Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.e H7 e H7

D G C D G (H7)


294.Lulajże Jezuniu
Lulajże Jezuniu, moja Perełko, lulaj ulubione me Pieścidełko.

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj! a Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.


Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone łkaniem usteczki. Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko,

Lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko.

Lulajże, Jezuniu...
My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,

Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.

Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

Lulajże, Jezuniu...

C G C A d G C

C F G C A d G7 C

295.Oj, maluski, maluski, maluski
Oj, maluski, maluski, maluski, kiejby rękawicka

Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.

Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w niebie

Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

Tam Ci w niebie słuzyły, słuzyły prześlicne janioły,

A tu musisz lezeć jak ten palec goły


Tam se w niebie zjadołeś kukiołki z carnuską i miodem,

Tu się sycić musisz samym jeno głodem.


Tam se w niebie spijołeś, spijołeś słodkie małmazyje,

Tu się Twa gębusia gozkich łez napije.


Cós Ci oddam mój Panie, mój Panie? - chyba me piosnecki

Albo tys ty moje lipowe sksypecki


Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało,

Ześ się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało


E H7


296.Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!

Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Jezu ukochany, od Patryjarchów czekany,

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

3. Witaj, Dziecinko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie

Coś się narodził tej nocy byś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj Jezu nam zjawiony: witaj dwakroć narodzony,

Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem

5. Któż to słyszał takie dziwy tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie

6. O, szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie?

Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali.

7. O Jezu nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie

Przekładasz nędzę, ubóstwo, i wyniszczasz swoje Bóstwo
E

A H7 E cis H7 E (E7) / x2

297.Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref; Chwała na wysokości, chwała na wysokości , a pokój na ziemi. / x2
Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże! Chwała..

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Chwała...


Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię? Chwała...

Któremu się wół i osioł kłaniają, trzej Królowie podarunki oddają. Chwała...

I Anieli gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała...

Poznali Go Mesyjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała...


My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała...

C G

C a d G C G C F G C
298.Wśród nocnej ciszy
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie

przywitać Pana.


2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali

z wielkiej radości


3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,

cztery tysiące lat wyglądany , na Ciebie króle, prorocy

czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
4. I my czekamy na Ciebie Pana,

a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą

chleba i wina.


D A

INNE PIEŚNIPobieranie 1.07 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna