Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha


Bóg króluje pośród nas G D C GPobieranie 1.07 Mb.
Strona4/31
Data28.04.2016
Rozmiar1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

21. Bóg króluje pośród nasG D C G


e D C G

Ref; Bóg króluje pośród nas / x2
e D C
I wyrośnie gałąź z pnia Jessego,
e h e
i korzeń jego wyda nowy pęd.
e D C
I spocznie na Nim Duch Pana,
e D E E7
Duch Mądrości i Prawdy będzie z Nim.

I nie będzie sądził z pozorów,


i pogłoskom nie będzie wierzył On.
Biednych rozsądzi sprawiedliwie,
a zuchwałym zdmuchnie tchnienie z ust.

I podniesie swój sztandar wśród narodów,


i wybranych zbierze z różnych stron.
Rozproszonych z Judy zgromadzi
i panował nad wszystkimi będzie On.

22. Bóg nasz PanD G D
Bóg nasz Pan, On jest Stwórcą nieba,
D A
które pełne jest aniołów.
D G D
Bóg nasz Pan stworzył wielką ziemię,
A D
swoim dzieciom darował ją.

D fis G

Dla nas wszystko stworzył to nasz Pan


A D
Dla nas wszystko stworzył to nasz Pan
D G A D G A
On uczynił to, bo tylko On Bogiem jest.
D h e A
I nie ma, nie ma, poza Panem nie ma
D A D

Kogoś kto uczynić mógłby to. / x223. Bóg tak umiłował światE A H7 E

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.E A

Aby każdy, kto uwierzy WeńH7 E

Nie zginął, ale życie wieczne miał.E A H7 E

Jezus, Jezus, Jezus / x2


24. Cała Ziemia dzisiaj cieszy sięC F C
Cała Ziemia dzisiaj cieszy się.
C G
Całe Niebo chwałą brzmi.
C F C
Łąki uwielbienia nucą pieśń.
C G
Tańczą drzewa, słychać śpiew.

D G D
Niechaj Ziemia cała tańczy dziś.
D A
Rzeki klaszczcie w dłonie swe.
D G D
Góry swoją głośną wznieście pieśń.
D A D
Pan jest blisko, On tu jest.

G D A
Panie przyjmij ten śpiew.
G D
Niech stworzenie całej Ziemi
h A
Wyśpiewuje chwały pieśń.

D
Zaśpiewajmy Panu
G D A
Uwielbienia pieśń
D G
Zaśpiewajmy Panu, który
D A D

Wszechmogącym Bogiem jest.


E A E H7


Laj Laj Laj...

25. Chcę dziękczynną śpiewać pieśńA D A

Chcę dziękczynną śpiewać pieśńD A

Tobie Panie pośród ludówfis E

Będę śpiewał Ci chwały pieśńD A h E

pośród narodówA D A

Bo Twa miłość wielka jest,D A

wznosi się nad niebiosa.fis

A za wierność TwąH7 E7

Dzięki Ci składa Twój lud


Ref;

A

Wysławiamy Cię Boże naszE H7 E

ponad niebiosa.h

Niechaj chwały pieśń wzniesieE A h E

się nad ziemi krąg / x2
26. Chcę Panie sławić Cię wciążd

Chcę Panie sławić Cię wciąż,A

bo ty dźwignąłeś mnie wzwyż,d

zamieniłeś w radość moje łzy, / x2g C a d

Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć,g A d D7

już na wieki sławić będę imię Twe. / x227. Chcę przestąpić Jego próg
C F D G

Chcę przestąpić Jego prógC a D h

Z dziękczynieniem w sercu swym,C F G D G A7

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.C F C a D G D h

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pand G7 C G A7 D

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.C F C a DG D h


Pan radością mą, Pan radością mą

d G7 C G A D

Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą. / x2


28. Chodź, będziemy wielbić Pana
E A E

Chodź, będziemy wielbić Pana,H7 A

Chodź, to czas, by dać Mu serce swe.E A E

Chodź, taki jak jesteś, by wielbić.H7 A E

Chodź, takim jak jesteś, przed Bogiem stań. Chodź! / x2A E

Ref; Każdy język wyzna, że On Panem jest,

A E

Każdy przed Nim pokłoni się.A cis

Lecz nagrodę wielka odbierze ten,A H7

Kto wybrał Jego dziś. / x229. Chwal, Pana chwal duszo mojad

g C

a d

Ref; Chwal, Pana chwal duszo moja / x3

g C F A


Moja duszo uwielbiaj Go wciąż.

d g

I miej w pamięci, i miej w pamięci


C F A


Każdy znak łaski od Pana / x2

Bo On przebacza wszystkie twe winy

I leczy wszystkie choroby. / x2

On cię wybawia od potępienia

I wieńczy cię miłosierdziem. / x2

Życie twe syci obficie dobrem,

A miłość twoją odnawia. / x2

Łaska i Jego dobroć jest wyższa

Jak niebo wyższe od ziemi. / x2
Pobieranie 1.07 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna